La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 25 giugno 2008

Selecţia cadrelor didactice pentru predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în ţările Uniunii Europene (LCCR).

Roma, 25 iun/MECT/
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a demarat procedurile de selecţie şi repartizare a cadrelor didactice care doresc să participe la programul privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) în unităţi de învăţământ din State Membre ale Uniunii Europene.

Începând cu anul şcolar 2008/2009, cursul va fi predat în Italia, Spania şi Belgia (comunitatea franceză).

Pentru Italia, calendarul de selecţie a cadrelor didactice are următoarea configuraţie:

7- 13 iulie, depunerea dosarelor (la sediul Ambasadei României în Italia).

14-15 iulie, evaluarea dosarelor;

15 iulie, afişarea rezultatelor evaluării dosarelor;

16- 17 iulie, interviul;

18 iulie, afişarea rezultatelor selecţiei;

19 iulie, repartizarea.

Rezultatele evaluării dosarului, ale interviului, precum şi rezultatele finale ale concursului se afişează pe pagina web a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, www.edu.ro.

Conform metodologiei de organizare a proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, personalul didactic care a predat LCCR în anul şcolar 2007 – 2008 şi care doreşte continuarea activităţii şi în anul şcolar 2008-2009, va fi încadrat cu prioritate. În acest caz, selecţia se realizează în baza următoarelor criterii: fişa de evaluare elaborată de MECT şi semnată de comisia de evaluare, calificativul minim „bine" şi depunerea unei cereri tip de continuare a activităţii.

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile menţionate sunt declaraţi admişi. Repartizarea se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului din fişa de evaluare, în prima etapă a şedinţei publice.

Pentru personalul didactic care nu a fost implicat în cursul LCCR în anul şcolar 2007 - 2008, selecţia are două etape: evaluarea dosarului şi interviul. Numărul maxim de puncte ce poate fi obţinut este 100. Vor fi evaluate doar dosarele complete şi depuse în termenele stabilite prin calendar. În acest sens, este obligatorie ataşarea unor copii legalizate după cartea de rezidenţă sau permisul de şedere în ţara pentru care un candidat aplică.

Evaluarea dosarului constă în acordarea unui punctaj (maximum 40 de puncte), care se constituie parte a punctajului final. Diferenţa de 60 de puncte se acordă în urma interviului, care se constituie în a doua etapă a selecţiei. În cadrul acestui interviu vor fi verificate cunoaşterea proiectului LCCR, competenţele de comunicare în limba ţării pentru care optează candidatul, prezentarea unui proiect didactic pe o temă aleasă din curriculumul cursului LCCR şi prezentarea unui proiect cu tema ,,Promovarea limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţări ale Uniunii Europene" sau a unui proiect de deschidere interculturală pentru unităţi şcolare din ţara pentru care optează.

Fiecare probă a interviului este obligatorie şi eliminatorie.

Candidaţii declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a punctajului, vor alege în a doua etapă a şedinţei publice, unităţile şcolare în care vor preda. Persoanele declarate admise şi care au optat pentru un număr de ore sunt numite prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Institutul Limbii Române va încheia cu acestea un contract de colaborare, în care sunt stipulate drepturile şi obligaţiile părţilor.

Informaţii de fond:

Cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în ţările Uniunii Europene (LCCR) este un proiect implementat începând cu anul şcolar 2007 – 2008 în Italia şi Spania şi va fi extins în cât mai multe instituţii de învăţământ publice din statele Uniunii Europene

Obiectivele cursului sunt păstrarea identităţii culturale şi de limbă pentru copiii de naţionalitate română şi promovarea acesteia în rândul familiei europene.

Ordin nr. 4277/29.05.2008 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru.
Sursa: Ambasada Romaniei Roma

Nessun commento:

Posta un commento