La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 26 marzo 2010

Profili letterari italo-romeni/Profiluri literare italo-române

PROFILI LETTERARI ITALO-ROMENI PROFILURI LITERARE ITALO-ROMÂNE
22 martie 2010 | Autor: Geo Vasile

Questi profili letterari italo-romeni sono più che un dovere rispetto al lettore da parte dell’italianista Geo Vasile che ha tradotto parecchi autori italiani di quasi tutte le generazioni e grandi regioni della Penisola: da Umberto Eco a Marino Piazzolla e Paolo Ruffilli, dai siciliani Giuseppe Bonaviri e Gianni Riotta al friulano Marco Salvador, dall’emiliano Giovannino Guareschi al piemontese Italo Calvino, dal veneziano Tiziano Scarpa alla coppia romana Monaldi& Sorti.

Aceste profiluri literare italo-române sunt mai mult decât o datorie faţă de cititor din partea italienistului Geo Vasile care a tradus o seamă de autori italieni din aproape toate generaţiile şi regiunile mari ale Peninsulei: de la Umberto Eco la Marino Piazzolla şi Paolo Ruffilli, de la sicilienii Giuseppe Bonaviri şi Gianni Riotta la friulanul Marco Salvador, de la emilianul Giovannino Guareschi la piemontezul Italo Calvino, de la veneţianul Tiziano Scarpa la cuplul roman Monaldi & Sorti.

Una cosa però distingue il sottoscritto da altri italianisti romeni: il fatto di aver firmato in prima assoluta la versione italiana di alcuni poeti romeni di primo ordine: Mihai Eminescu, George Bacovia, Ion Vinea e Gellu Naum. (edizioni bilingue uscite tanto in Italia che in Romania). Il presente libro include studi di letteratura comparata (Eminescu – Mircea Eliade ecc.) nonché generali, ma anche saggi dedicati a scrittori romeni e italiani precorritori del postmodernismo.

Un lucru îl distinge însă pe subsemnatul de alţi italienişti români: faptul de fi semnat în premieră absolută traducerea unor poeţi români reprezentativi: Mihai Eminescu, George Bacovia, Ion Vinea şi Gellu Naum (in ediţii bilingve care au apărut atât în România, cât şi în Italia).Cartea de faţă cuprinde fie studii comparatiste (Eminescu – Mircea Eliade etc.), fie generale, dar şi eseuri dedicate unor scriitori români şi italieni anticipatori ai postmodernismului.

Accanto a poeti romeni che hanno rivoluzionato il nostro linguaggio poetico tipo George Bacovia o Gellu Naum, ricordiamo i saggi dedicati al piemontese Cesare Pavese in occasione del suo centenario del 2008 (l’argomento della tesi di laurea del diplomato universitario Geo Vasile negli anni sessanta), nonché all’opera in prosa del friulano Pier Paolo Pasolini, del triestino Claudio Magris, del romano Niccolò Ammaniti ecc. In ciò che riguarda la prosa romena tra i due millenni, ci siamo fermati ad autori come Alexandru Ecovoiu, Mircea Cărtărescu o Dan Stanca.

La nostra poesia contemporanea, rappresentata con brio da nomi come Virgil Mazilescu o Daniel Corbu, può essere assaggiata per mezzo di brevi antologie di testi in romeno e in italiano; naturalmente non potemmo obliare l’opera poetica di Nichita Stanescu, brillantemente tradotto in italiano dal romenista fiorentino, prof. Fulvio del Fabbro.

. Alături de poeţii români care au revoluţionat limbajul poetic tip George Bacovia sau Gellu Naum, menţionăm eseurile dedicate piemontezului Cesare Pavese (tema lucrării de diplomă a absolventului Geo Vasile în anii şaizeci), cu prilejul centenarului acestuia din 2008, precum şi operei în proză a friulanului Pier Paolo Pasolini, a triestinului Claudio Magris, a romanului Ammaniti. În ceea ce priveşte proza românească dintre milenii, ne-am oprit la autori precum Alexandru Ecovoiu, Mircea Cărtărescu sau Dan Stanca.
Poezia noastră contemporană, reprezentată cu brio de Virgil Mazilescu, Daniel Corbu, poate fi apreciată prin scurtele antologii de texte în limba română şi în italiană,; fireşte nu puteam uita opera poetica a lui Nichita Stănescu, admirabil tradusă de românistul florentin Fulvio del Fabbro.

Dalle pagine del volume non potevano mancare i nomi di autori come Dante con la sua “Divina Commedia” ( presa in esame dal fisico e scrittore Horia Roman Patapievici, abbiamo in vista il saggio tradotto in Italia da S. Bratu Elian, “Gli occhi di Beatrice. Com’era davvero il mondo di Dante”) oppure dell’eroe dell’Ortodossia e della Trinità, il grande teologo-letterato Gregorio di Nazianzo (sec. IV d.C.). Vi hanno il loro luogo alcuni famosi sonettisti del Rinascimento tipo Petrarca, Cecco Angiolieri, Veronica Franco, Pietro Aretino. Sono presenti ugualmente Eugenio Montale tradotto sia da Marian Papahagi, che da Ilie Constantin, nonché Mario Luzi con testi poetici tradotti dal sottoscritto. L’autore di questo libro non poteva dimenticare il nome del Professore e dell’Italianista per antonomasia, Alexandru Balaci (1916-2002), autore tra l’altro, di eccellenti monografie dedicate ai classici della letteratura italiana: Dante, Machiavelli, Ariosto, Boccaccio, Tasso, Alfieri, Manzoni, Carducci, Pirandello ecc.

Din cuprinsul volumului nu puteau lipsi numele unor autori precum Dante cu a sa “Divina Commedia” ( analizată de fizicianul şi scriitorul Horia Roman Patapievici, a se vedea eseul tradus în Italia de S.Bratu Elian, “Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante”) sau cel al eroului Ortodoxiei şi al Trinităţii, marele teolog-literat Grigore de Nazianz (sec. IV d. C.). Un loc aparte au celebrii sonetişti ai Renaşterii tip Petrarca, Cecco Angiolieri, Veronica Franco, Pietro Aretino ecc.; sunt prezenţi deasemeni Eugenio Montale tradus atât de Marian Papahagi, cât şi de Ilie Constantin, precum şi Mario Luzi cu texte poetice traduse de subsemnatul. Autorul acestei cărţi nu putea să uite numele Profesorului şi Italienistului prin antonomasie, Alexandru Balaci (1916-2002), autor printre altele, al unor excelente monografii dedicate clasicilor literaturii italiene: Dante, Machiavelli, Ariosto, Boccaccio, Tasso, Alfieri, Manzoni, Carducci, Pirandello ecc.

Questo insolito libro di storia letteraria, per la ricca informazione e l’aggiornatissima bibliografia, per i suoi originali punti di vista dovuti alle feconde interferenze spirituali e alle versioni nelle due lingue, non prive di certi meriti espressivi, si rivolge tanto al pubblico interessato ai rapporti culturali italo-romeni quanto agli studenti e agli specialisti dell’universo neolatino dell’Europa e del mondo, soprattutto agli studiosi delle due culture e civiltà apparentate.

Acest insolit compendiu de istorie literară, prin informaţia densă şi bibliografia de ultimă oră, prin abordarea inedită datorată fecundelor interferenţe spirituale şi echivalenţelor în cele două limbi, nu lipsite de anume merite expresive, se adresează atât unui public larg interesat de relaţiile culturale italo-române, cât şi studenţilor şi specialiştilor în universul neolatin din Europa şi din lume, cu precădere cercetătorilor celor două culturi şi civilizaţii înrudite. (G.V.)
INDICE.CUPRINS

IL MOTIVO POETICO DEL DOLORE UNIVERSALE
Leopardi, Eminescu, Bacovia,
Ion Vinea, Marino Piazzolla, saggio G.V.

Centenario MARINO PIAZZOLLA.
Cronologia biobibliografica (1910-1985)
“Scrisorile miresei nebune”, prefaţă de Emerico Giachery
“Scrisorile miresei nebune” (fragment în limba română, G.V.)
,
saggio di Antonella Calzolari

GELLU NAUM, PELLEGRINO TRA I MONDI, saggio G.V.
Cronologia biobibliografica Gellu Naum (1915-2001)
Breve antologia bilingue Gellu Naum (G.V.)
Esilio della favola e della parola, saggio di Patrizia Garofalo

GEORGE BACOVIA: EPITAFFIO A NOME DEL FUTURO, saggio G.V.
Cronologia biobibliografica Bacovia (1881-1957)
Breve antologia bilingue George Bacovia (G.V.)

ION VINEA: ESTETICA DEL PARADISO DISPERSO, saggio G.V.
Cronologia biobibliografica Ion Vinea (1895-1964)
Breve antologia bilingue Ion Vinea (G.V.)

Centenario CESARE PAVESE (1908-1950)
Confessione e redenzione,saggio G.V.
Breve antologia bilingue Cesare Pavese (G.V.)

GIUSEPPE BONAVIRI, SCENE DI VITA NUOVA,
ELEGIA STELLARE, saggio G.V.
Breve antologia bilingue Giuseppe Bonaviri (G.V.)

RINGRAZIAMENTI POSTUMI A MARIO LUZI (G.V.)

MARIO LUZI, SĂGETĂTOR ÎN INIMA ENIGMEI, saggio G.V.
Breve antologia bilingue Mario Luzi (G.V.)

LA FORTUNA DI DANTE IN ROMANIA, saggio G.V.

BEATRICE, SPECCHIO DEL VOLTO DIVINO
Note sul libro di Horia Roman Patapievici
“Gli occhi di Beatrice. Com’era davvero il mondo di Dante?, saggio G.V.

CODUL IUBIRII SAU SONETUL ITALIAN, saggio G.V.
Florilegiu tradus în limba română de C.D. Zeletin
Breve antologia bilingue del sonetto italiano (XIII-XVI)

EUGENIO MONTALE: MUSE, STAGIONI, TRADUZIONI IN ROMENO, saggio G.V.
Breve antologia bilingue Montale
(versione romena Ilie Constantin e Marian Papahagi)

LA POESIA DI PAOLO RUFFILLI
Cronologia biobibliografica
“Le stanze del cielo” (Încăperile cerului)
frammenti in italiano e in romeno (G.V.)
“Camera oscura” (Camera obscură)
frammenti in italiano e in romeno (G.V.)
“Pensiero e immaginazione”,
saggio di Alfredo Giuliani sull’opera di Paolo Ruffilli
Brevi commenti del traduttore G.V.

NICHITA STĂNESCU ÎN LIMBA ITALIANĂ,
ediţie bilingvă de FULVIO DEL FABBRO, saggio G.V
Breve antologia bilingue Nichita Stănescu

VIAŢA ŞI POEZIA LUI VIRGIL MAZILESCU:
UN CEREMONIAL SARCASTIC, saggio G.V.
Breve antologia bilingue Virgil Mazilescu (G.V.)

IL PERSONAGGIO IPERIONICO
NELLA PROSA DI MIRCEA ELIADE, saggio G.V.

INFERNUL AUTORULUI, TESTAMENTUL ROMANULUI:
PETROL, roman de PIER PAOLO PASOLINI, saggio G.V.

STABAT MATER, roman deTIZIANO SCARPA
“Cecilia sono io”, saggio G.V.
Traducere în limba română (fragment), G.V.

VITA, AMORE E MORTE SULLE ROVINE DELL’IMPERO:
IL LONGOBARDO, romanzo di MARCO SALVADOR, saggio G.V.

IL VANGELO SECONDO CORBU:
DANIEL CORBU: breve antologia poetica e saggio (G.V.)

PROZA LUI MIHAI EMINESCU ÎN CINCI AVATARURI, saggio G.V.
(traducere în limba italiană de MARIANA CÂMPEAN)

PROF. FRANCESCO TRISOGLIO:
UNA VITA DEDICATA ALL’OPERA DEL TEOLOGO-LETTERATO
GREGORIO DI NAZIANZO (329-390), saggio G.V.

ALEXANDRU ECOVOIU: romanul SIGMA
MENTORUL ŞI ARTISTUL, saggio G.V.

M MIRCEA CĂRTĂRESCU: TRAVESTI
ROMANUL CA BIOSCRIITURĂ, saggio G.V.

RD DAN STANCA: romanul CEI CALZI ŞI CEI RECI
QUO VA QUO VADIS HOMINE, saggio G.V.

MARIN MINCU (1944-2009
)MI MITUL SCRIITORULUI TOTAL

CLAUDIO MAGRIS: ALLA CIECA
R Romanul cu o sutî de voci, saggio G.V.

NICCOLO AMMANITI: romanul COME DIO COMANDA
ZGOMOT ŞI FURIE ÎB STIL ITALIAN, saggio G.V.

MONALDI & SORTI: romane IMPRIMATUR, SECRETUM
ESTETICA BAROCULUI, saggio G.V.

ITALIENISTUL ŞI SCRIITORUL ALEXANDRU BALACI (1916-2002)
PPROFESOR DE IUBIRE, ADEVĂR ŞI FRUMUSEŢE, saggio G.V.

Sursa: Visul

Nessun commento:

Posta un commento