La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 30 gennaio 2011

O nouă politică agricolă comună pentru 2013: Drepturile micilor agricultori şi lucrătorilor sezonieri europeni

Vă invităm marţi 1 februarie 2011, începând cu ora 12.00, la conferinţa de presă „O nouă Politică Agricolă Comună (PAC) pentru 2013: drepturile micilor agricultori şi lucrătorilor sezonieri europeni”, care va avea loc în prezenţa delegaţiei sindicatelor şi asociaţiilor de mici agricultori şi lucrători agricoli din Franţa, Italia, Spania şi Polonia, veniţi în România în cadrul campaniei „Lucrătorii sezonieri şi agricultura ţărănească în Europa”. Evenimentul va avea loc la sediul Asociaţiei Agenţia de Monitorizare a Presei (AMP), Calea Plevnei, nr. 98, bl. 10C.
Cu această ocazie vom discuta viitorul politicilor europene privind agricultura şi migraţia. Reforma PAC este preconizată pentru 2013. Membrii delegaţiei prezente promovează reorientarea PAC spre micii agricultori şi politicile de angajare care garantează drepturile lucrătorilor sezonieri pretutindeni în Europa.
„ Este urgent să renunţăm la modelul industrial de agricultură şi să reorientăm politicile agricole către o agricultură ţărănească, care respectă mediul, drepturile femeilor şi bărbaţilor care lucrează în domeniu, precum şi consumatorii”.

„Subvenţiile Uniunii Europene în cadrul PAC nu trebuie acordate statelor care nu respectă obligaţiile minimale cu privire la forţa de muncă sezonieră din agricultură”.

Revendicările Confederation Paysanne
În 2008 doar 0,2% din ferme au beneficiat de 30% din subvenţiile europene alocate României . În bazinele europene de producţie intensivă, precum Andaluzia sau sudul Italiei, români, migranţi de alte naţionalităţi şi lucrători autohtoni muncesc în condiţii inacceptabile: sunt plătiţi prost, expuşi la riscuri considerabile privind sănătatea, exploataţi.
Conferinţa de presă este organizată în urma unei vizite care a avut drept scop stabilirea unor contacte cu societatea civilă şi sindicatele din România şi obţinerea informaţiilor cu privire la motivaţiile care determină migraţia în străinătate şi problemele cu care se confruntă micii agricultori din România.
Din această delegaţie fac parte Nicolas Duntze - Confederaţia Ţărănească (Franţa), Fabrizio Garbarino - Asociaţia Rurală Italiană, Grzegorz Pinkowski - Asociaţia Ziarno (Polonia) si Maria del Carmen Garcia Bueno - Sindicatul Andaluz al Lucrătorilor Agricoli (Spania).

Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi: Sylvie Planel, Confederaţia Ţărănească, sylvieplanel@gmail.com, tel: 0741397007, Rodica Novac, ADO SAH ROM, adosahom@starnets.ro, tel: 0722327262.

Detalii despre organizaţiile prezente în cadrul delegaţiei :

Confederation Paysanne (France)

- Confederaţia Ţărănească (Franţa)
Confederaţia Ţărănească este cel de-al doilea sindicat agricol, ca mărime, din Franţa. El pune sub semnul întrebării modelul agricol intensiv din ultimii 40 de ani, care a condus la: supraproducţie, crize sanitare (de exemplu boala vacii nebune, gripa aviară, gripa porcină), degradarea resurselor naturale, disparităţi între regiunile franceze, europene şi mondiale, precum şi diminuarea continuă a numărului de mici agricultor.
Mai multe detalii găsiţi pe pagina de web:
http://www.confederationpaysanne.fr/

Associazione Rurale Italiana (ARI, Italia)

- Asociaţia Rurală Italiană (Italia):
ARI este o asociaţie neguvernamentală italiană formată din mici agricultori, care militează pentru construcţia unei politici agricole care susţine şi încurajează, la toate nivelurile, o agricultură ţărănească solidară şi durabilă, adaptată la specificul fiecărei regiuni agricole.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi:
http://www.assorurale.it/

Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural de Andalucía (SOC, España) -

Sindicatul Andaluz al Lucrătorilor Agricoli (Spania)
SOC este un sindicat spaniol care luptă pentru o mai bună repartiţie a pământului în Andaluazia şi pentru apărarea drepturilor lucrătorilor sezonieri, din Andaluzia sau din străinătate. Sindicatul informează, acompaniază şi asigură asistenţă juridică pentru lucrătorii sezonieri.
Găsiţi mai multe detalii vizitând:
http://www.soc-andalucia.com/

ZIARNO (Poland)- ZIARNO (Polonia)
ZIARNO este o organizaţie neguvernamentală localizată într-o regiune rurală poloneză care organizează activităţi diverse, precum programe educaţionale pentru copii şi tineri în ferme organice sau evenimente culturale anuale. ZIARNO publică de 17 ani un ziar local şi a fost implicată în multe proiecte internaţionale.
Vizitaţi http://www.ziarno.org.pl/  pentru mai multe detalii.

Nessun commento:

Posta un commento