La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza da casa.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate!

martedì 3 aprile 2012

Conferinta Bisericilor Penticostale ADI - Italia 2012‏

MISSIONE ADI – MER delle Assemblee di Dio in Italia
Ente Morale di Culto D.P.R.5.12.1959 N.1349
Legge 22.11.1988 n.517
13 februarie 2012
Conducerii Bisericii ADI Italia ,

Scumpi fraţi în Domnul Isus Hristos ,
frate Daniel Firiza

Este bucuria noastră de a VǍ INVITA a participa la A Şaptea Conferinţă a Bisericilor Penticostale Române afiliate la „Assemblee di Dio in Italia „ ce va avea loc în localitatea Chianciano Terme (SI) , Sala Astoria Forum , începînd cu ora 14.00 – sîmbătă 07 aprilie şi terminînd luni 09 aprilie 2012 , după programul de dimineaţă şi masa de prînz.
Tema acestei întîlniri frăţeşti este luată din 1 Tim 3:15 „ Dar dacă voi zăbovi să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stîlpul şi temelia adevărului”.
Cum se poate ajunge : urmînd Autostrada A 1 , ieşirea CHIUSI -CHIANCIANO TERME (SI) , se virează la stînga şi se urmăresc indicatoarele .
Pentru cei ce sosesc cu trenul , staţia unde trebuie coborît este CHIUSI-SCALO , de acolo se găsesc autobuze ce merg pînă la Chianciano Terme (se coboară în piaţa Italia). Pentru cei ce vin cu avionul pot alege aeroporturile din Roma, Firenze sau Bologna, de unde pot fi luaţi şi conduşi la locul Conferinţei de către fraţii organizatori.
Cazarea : la hotele de trei stele iar Masa se va asigura la restaurantele din Hotelul unde va fi cazat fiecare . Datorită faptului că este necesar a planifica din timp cazarea pentru toţi participanţii

Costul pe persoană pentru cele două zile este de 85 (optzecişicinci) euro . Pentru copii de la 0 la 3 ani este gratis dacă nu se cere pat separat, pentru copii între 3 şi 12 ani se plăteşte 50 % (adică 43 euro) dacă sunt cu părinţii lor în cameră.
Invitaţi la această Conferinţă (care au confirmat participarea) sunt următorii fraţi:
- pastor IOAN FILIP – Biserica Penticostală Poarta Cerului din Timişoara, membru în Comitetul Executiv a Cultului Penticostal din România
- pastor SILVANO BASILE – Biserica Penticostală ADI Castellanza (VA), membru în Comitetul Misiunii ADI – MER.
Dincolo de numele unor Slujitori prezenţi ne rugăm însă pentru prezenţa binecuvîntată a Domnului şi Mîntuitorului nostru .
Va fi de asemenea prezentă Librăria de Carte Creştină Isus este Răspunsul din Roma , cu un bogat sortiment de carte , casete şi CD-uri cu muzică creştină .
Programul Conferinţei este următorul:
Sîmbătă 07 aprilie 2012
- sosirea şi împărţirea camerelor – pînă la ora 16.00
- ora 16.30 – 19.30 Serviciu Divin
- ora 20.30 - cina
Duminică 08 aprilie 2012
- ora 09.00 – 12.30 Serviciu Divin
- ora 13.00 masa de prînz
- ora 16.30 – 19.30 Serviciu Divin
- ora 20.30 - cina
Luni 09 aprilie 2012
- ora 09.00 Serviciu Divin
- ora 11.30 Încheierea Conferinţei şi Rămas bun
- ora 12.30 masa de prînz
(Prezentul program poate însă suferi mici modificări de va fi necesar ). Pentru toate detaliile vă stăm la dispoziţie .
Cei ce doresc a participa la Conferinţă sunt rugaţi a lua legătura cu fratele pastor Boroş Pavel, tel. 327 0413494, via Vittorio Veneto 7, Fidenza (PR) e-mail pavel_boros@yahoo.com .
Cu acest prilej vă transmitem multe salutări sfinte tuturor şi Domnul să vă Binecuvînteze în Lucrarea ce o Faceţi .

pentru Comitetul ADI – MER
pastor Copil Corneliu
-----------------------------------
MISSIONE ADI-MER
delle Assemblee di Dio in Italia
via don G.Zanardo 14/9
31040 Chiarano Treviso
e-mail corneliucopil@tiscali.it
Chiarano, 13 febbraio 2012

Al fratello pastore , alla Comunità

Oggetto: VII° Raduno Fraterno delle Chiese Pentecostali Rumene associate alle ADI , Chianciano Terme 07-09 APRILE 2012

Cari fratelli , la pace e la grazia del Signore vi siano moltiplicate!
Anche quest’anno i fratelli del Comitato ADI-MER mi hanno affidato l’incarico di organizzare il Raduno Fraterno delle Chiese Rumene associate alle „Assemblee di Dio in Italia”, che si terrà a Dio piacendo a Chianciano Terme (SI), presso il Astoria Forum, con inizio sabato 07 aprile e conclusione lunedi 09 aprile 2012.
Gli arrivi sono previsti per il primo pomeriggio di sabato 07 aprile in modo da permetere l’assegnazione delle camere a quanti interverranno. Le partenze sono previste per la tarda mattinata di lunedi 09 aprile, al termine del culto conclusivo, dopo il pranzo.
Per l’occasione , avremo con noi come predicatore il fratello Silvano Basile, pastore della chiesa di Castellanza (VA) , membro del Comitato della Missione ADI - MER, e il fratello Ioan Filip, pastore della Chiesa Pentecostale Poarta Cerului- Timisoara, membro del Consiglio Generale delle Chiese Pentecostali della Romania.
La quota di partecipazione è di 85,00 euro, per bambini da 0 a 3 anni e gratis, e per bambini da 3 a 12 anni è da 43 euro (50%).
Chi desidera partecipare agli incontri senza la prenotazione in albergo, dovrà iscriversi ugualmente per essere inserito nell’elenco dei partecipanti e alla ricezione del Raduno verserà un contributo di 10,00 euro per le spese della sala e organizzative.
Null’altro che salutarvi fraternamente chiedendovi di pregare per questo incontro affinchè, ancora una volta, il popolo di Dio possa ricevere le Sue abbondanti benedizioni.

Segretario del Comitato ADI-MER
pastore Corneliu Copil

Nessun commento:

Posta un commento