La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 21 novembre 2012

Invito alla Festa Nazionale della Romania dicembre 2012‏


Ziua Naţională a României 2012

Întâlnire cu România! In data de 2 decembrie, orele 13.00, la Centrul Civic din Via Dante, nr. 4, Cassano d’Adda(MI), va avea loc evenimentul anual organizat de Asociaţia Culturală IH.th.IS cu ocazia Zilei Naţionale a României.

Aflat la a patra ediție, evenimentul va permite participanților să pătrundă într-o lume de imagini, gusturi și tradiții românești reluată cu această ocazia de Asociaţia Culturală IH.th.IS., pentru a sărbători împreună cu întreaga naţiune ziua de 1 decembrie 1918, o aniversare importantă pentru românii de pretutindeni.

“Asociaţia Culturală IH.th.IS , înființată în 2009, își propune să încurajeze și să promoveze cultura și tradiţiile imigranților din Europa de Est, în special din România, prin activități multi-culturale, sociale, sportive, în domeniul artelor, muzicii, teatrului, cântecului și dansului, precum și activități în domeniul comunicării și comportamentului.”

Evenimentul la care avem onoarea de a vă invita face parte din ciclul de evenimente culturale și sociale despre România, intitulat "Să ne cunoaştem mai bine!"

Programul festivității:
13.00 Primire traditională a participanţilor si prânz tipic sărbătorii
14.15 Seminar cu titlul "Împreună pentru România!"
Vor inteveni:
• Ing. Roberto Maviglia, Primarul oraşului Cassano d'Adda;
• Consilier Marina Coppo, Președintele ACLI;
• Prof. Codrin Hârjoabă Președintele Asociaţiei IH.th.IS.;
• Dott.sa Melania Rabacchi , din partea biroului pentru străini;
• Preotul Ortodox Traian Stetco, Parohia Cassano d’Adda;
• Salutul reprezentanţilor Consulatului Român din Milano.
15,30 Program artistic de dansuri și tradiţii populare românești realizat de tinerii asociaţiei IHthIS: Grupul "Dor românesc" condus de instructorul Mihai Popa;
16,00 Degustarea plăcintelor din zona Maramureşului;
Evenimentul continuă cu muzică şi dansuri tradiţionale din România.
Ore 18,30 Închiderea festivităţii.

Pe durata manifestaţiei se pot achiziţiona cărţi şi obiecte de artizanat. De asemenea se pot aprofunda cunoştinţele despre România. Se pot face înscrieri în asociaţie şi discuta proiectele viitoare. Copiii vor avea la dispoziţie un mic spaţiu de joacă
Pentru asigurarea economica a evenimentului va fi ceruta o contributie pentru pranz. Pentru informatii si rezervari info@ihthis.org
Sub patronajul
Primariei di Cassano d’Adda (MI)

In colaborare cu:
ACLI Cassano d’Adda (MI)
Parohia ortodoxă română din Cassano d’Adda (MI)

----------------------------------------------


Festa Nazionale della Romania 2012

Appuntamento con la Romania!

Il 2 Dic. 2012 alle ore 13, presso il Centro Civico in Via Dante n.4, Cassano d’Adda MI, si terrà l’annuale evento promosso dall’Associazione Culturale IH.th.IS. in ricorrenza della Festa Nazionale della Romania.

Giunto alla quarta edizione, l’evento consente ai partecipanti di immergersi in un mondo di immagini, sapori e tradizioni romene, riproposte per l’occasione dall’associazione culturale italo romena IH.th.IS. Per vivere insieme all’intera comunità un pomeriggio all’insegna di un importante anniversario per la Romania, che ricorda la formazione, il 1 dicembre 1918, dello stato nazionale romeno moderno.

“L’associazione IH.th.IS., nata nel 2009, si propone di favorire e promuovere la cultura e il benessere psicofisico delle persone immigrate dall’Est Europa e in particolare dalla Romania attraverso attività multiculturali, sociali, sportive e ricreative nel campo artistico, musicale, del teatro, del canto e della danza, nonché attività nel campo della comunicazione e del comportamento, della cittadinanza attiva e della libertà religiosa. “

L’evento al quale abbiamo l’onore di invitarVi, fa parte del ciclo di manifestazioni culturali e sociali sulla Romania, che ha come titolo “Conosciamoci meglio”.

Il programma della manifestazione:
ore 13,00 – Accoglienza e pranzo romeno tipico per questo evento
ore 14,15 Inizio seminario con tema “Insieme per la Romania”
Intervengono:
• Sindaco di Cassano d’Adda, Dott. Ing. Roberto Maviglia
• Presidente ACLI Cassano d’Adda, Dott.sa Marina Coppo
• Presidente IH.th.I.S, Prof. Codrin Hârjoabă
• Sportello stranieri Cassano d’Adda, Dott.sa Melania Rabacchi
• Parroco ortodosso romeno di Cassano, Padre Traian Şteţco
• Saluto dei rappresentanti del Consolato Romeno di Milano
Ore 15,30 Programma artistico “Balli e usanze popolare romene” con il gruppo Giovanni IH.th.IS. coord. Mihai Popa.
Ore 16,00 Merenda con “placinte” di Maramureş (panzerotto)
La festa continuerà con musica e balli sugli accordi delle più note ballate romene.
Ore 18,30 Chiusura manifestazione

Durante l’evento si potrà acquistare oggettistica romena e libri, visionare dei documentari per approfondire le conoscenze sulla Romania, incontrare la comunità romena, iscriversi all’associazione e offrire la disponibilità per futuri progetti. Inoltre sarà messo a disposizione dei bimbi uno spazio giochi.
Per la sostenibilità della manifestazione, per il pranzo sarà richiesta un offerta. Per info e prenotazioni: info@ihthis.org

Con il patrocinio del
Comune di Cassano d’Adda (MI)

In collaborazione con:
ACLI Cassano d’Adda (MI)
Parrocchia ortodossa romena di Cassano d’Adda (MI)

1 commento:

Anonimo ha detto...

Debea astept ♥

Posta un commento