La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 30 giugno 2013

Vernisajul expoziţiei „Mimicry” de Gabriela Stoica în Mica Galerie a Institutului Român de la Veneţia / L’inaugurazione della mostra „Mimicry” di Gabriela Stoica nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏

COMUNICAT DE PRESĂ

Vernisajul expoziţiei „Mimicry” de Gabriela Stoica
în Mica Galerie a Institutului Român de la Veneţia

Miercuri, 3 iulie a.c., la orele 18.30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziţiei de pictură şi video-performance „Mimicry” de Gabriela Stoica, bursieră „Nicolae Iorga” a Institutului Român de la Veneţia.

Proiectul presupune o paralelă între studiul antropologic, social și cultural al măștilor venețiene din secolul al XVIII-lea și practicile artistice vizuale contemporane, reunind o serie de lucrări de pictură și video-performance, masca identificându-se cu un ideal generat de societate (prin acțiunea de a deveni sau de a se identifica cu celălalt), ca element de camuflare socială sau sexuală, depersonalizare sau obiect fetișist.
Complexitatea tematicilor și metodologiilor în studiul culturii permite termenului de mimesis să se detașeze de la înțelesul antic, modificându-l considerabil și oferindu-i noi perspective de analiză. Mimetismul sau mimema este definit ca fiind rezultatul unei acțiuni, iar mimesis, acțiunea în sine. Astfel, artista încearcă să identifice ideile stereotipe condiţionate de societatea veneţiană despre feminitate şi să demonstreze posibilitatea oferită de carnaval, prin intermediul măştilor „Moretta” sau „Gnaga”, de afişare a oricărei personalităţi în societate. În acelaşi timp, încearcă să creeze o conexiune a individului cu diverse tipuri de personalitate, în funcţie de habitat, interpretând arhitectura lui Paolo Portoghesi din apartamentele din Santa Marinella (Roma, 1966).
Gabriela Stoica (n. 1988 Galaţi, România) este artist vizual și cercetător în domeniul artelor contemporane. A absolvit Universitatea “George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design și Masteratul teoretic de Cercetare Interdisciplinară. A participat la diferite proiecte expoziționale personale și de grup. Momentan este bursieră în domeniul artelor vizuale cu o bursă de cercetare și formare post-universitară “Nicolae Iorga”, în cadrul Institutului Cultural Român din Veneția cu un proiect de cercetare teoretică (“Abordări postmoderne ale conceptului de mimesis”), dar şi unul de creație artistică (“Mimicry”).
Expoziţia va fi deschisă publicului vizitator zilnic, între orele 11:00 şi 19:00, în perioada 3–10 iulie în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio, 2211. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
--------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

L’inaugurazione della mostra „Mimicry” di Gabriela Stoica
nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Mercoledì, 3 luglio a.c., ore 18.30, nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra di pittura e video-performance „Mimicry” di Gabriela Stoica, borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Venezia.

Il progetto presuppone una parallela tra lo studio antropologico, sociale e culturale delle maschere veneziane del Settecento e le pratiche artistiche visive contemporanee, riunendo una serie di pitture e video-performance, dove la maschera si identifica con un ideale generato dalla società (tramite l’azione di diventare o di identificarsi con l’altro), quale elemento di camouflage sociale o sessuale, di depersonalizzazione o oggetto feticista.
La complessità delle tematiche e metodologie nello studio della cultura permette al termine mimesis di distaccarsi dall’antico significato, modificandolo considerevolmente e offrendogli nuove prospettive di analisi. Il mimetismo o il mimema è definito quale risultato di azioni, mentre il mimesis, l’azione in sé. Così, l’artista prova ad identificare idee stereotipali condizionate dalla società veneziana sulla femminilità e dimostrare la possibilità offerta dal Carnevale, tramite le maschere “Moretta” o “Gnaga” ,di presentare qualunque personalità nella società. Allo stesso tempo, prova di creare una connessione dell’individuo con vari tipi di personalità, in base al habitat, interpretando l’architettura di Paolo Portoghesi degli appartamenti di Santa Marinella (Roma, 1966).
Gabriela Stoica (n. 1988 Galaţi, Romania) è artista visivo e ricercatore nel campo delle arti visive. Ha concluso l’Università “George Enescu” di Iași, Facoltà Arti Visive, Decorative e Design e il Master teorico di Ricerca Interdisciplinare. Ha partecipato a vari progetti espositivi personali e di gruppo. Attualmente è borsista nel campo delle arti visive con una borsa di ricerca teorica (“Approcci postmoderni del concetto di mimesis”), ma anche con un lato artistico creativo („Mimicry”).
La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, tra le 11.00-19.00, nel periodo 3-10 luglio presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia in Cannaregio 2211. Entrata libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Romania al Festival della Letteratura Milanese


Romania al Festival della Letteratura Milanese 5-9 giugno 2013‏

Nell’ambito del Festival della Letteratura di Milano, arrivato alla seconda edizione, la giovane casa editrice Romena Rediviva Edizioni, che ha aderito al progetto, presenta gli autori e i libri recentemente usciti in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

L’incontro si e svolto nella biblioteca Romena nel centro Milanese, con: George Bologan il Console Romeno a Milano, Irina Turcanu, pubblicitsta e scrittrice, Ingrid Coman scrittrice e Direttore Casa Edittrice Rediviva Edizioni, il Poeta Viorel Boldis, pubblicista e traduttrice Maria Floarea Pop, Violeta Popescu pres. dell’Associazione Culturale Romena a Milano!

www.culturaromena.it www.redivivaedizioni.com

Rediviva Edizioni ha riscontrato un importante successo al Salone Internazionale del Libro di Torino. Durante i tre giorni di presentazioni, i progetti editoriali proposti dalla casa editrice Rediviva sono stati mediatizzati sia dai media italiani che dai media romeni, come Radio Romania Actualitati, Radio Romania Cultural, Redazione italiana di Radio Romania, il canale televisivo romeno PRO TV, Casa Mia, Radio Torino Internazionale, etc.

libri e autori:
•Il romanzo: Per chi crescono le rose e
•il volume di racconti Il villaggio senza madri (Satul fără mămici) di Ingrid Beatrice Coman,
•il libro di poesie: 150 grammi di poesia d’amore (150 de grame de poezie de dragoste) di Viorel Boldiş -
•e l’Annuario Culturale: Repere culturale românești în Peninsulă, 2012 (Annuario del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano), coordinatrice Violeta P. Popescu.
•presentato anche il libro In assenza dei padroni di Nicolae Breban, nella traduzione di Maria Floarea Pop e i romanzi Lisoanca di Doina Ruști e In assenza del padre di Stelian Țurlea, nella traduzione di Ingrid B. Coman.
•Gli ospiti della hanno potuto ammirare anche la mostra di pittura “Il peso dell’amore” dell’artista romeno Odangiu Tudor Andrei che vive in Italia.

Centrul Cultural Italo Român intre finalistii Premiului National MoneyGram Award 2013‏


FOTO. Ceremonia de premiere la Villa Borghese din Roma.
Joi, 20 iunie 2013, a avut loc la Roma, la „Casa del Cinema" din Villa Borghese, ceremonia de premiere a concursului MoneyGram Award 2013, unicul premiu din Italia destinat oamenilor de afaceri imigranţi, initiativelor sociale, culturale ale comunitatilor straine din Italia.

Concursul, organizat de MoneyGram Italia şi aflat la cea de a V-a ediţie, a urmărit selectarea şi premierea imigranţilor care au dezvoltat afaceri de succes în Italia în sectorul comercial, industrial, social şi al serviciilor, demonstrând viziune, leadership şi curaj în conducerea propriei afaceri.

MoneyGram Award este menit să recompenseze excelența în afaceri a imigranților din Italia și acorda în fiecare an premii la cinci categorii: crestere economica, creare de locuri de munca, inovatie antreprenoriala, tineri antreprenori și responsabilitate socială.

Juriul concursului a fost fost alcătuit de importante personalități ale lumii publice italiene din domeniul economiei, financiar și academic, fiind prezidat de Natale Forlani, Director General al Direcției de Imigrare din cadrul Ministerului Muncii și compus din Maria Cristina Bertellini, vice președinte CAN World Roma, Franco Pittau, presedinte al Institutului de Studii și Cercetare IDOS, Alessandro Plateroti, Vice director Il Sole 24 ore și Carlo Alberto Pratesi, professor de Marketing la Facultatea de Economie a Universității Roma Tre.

La cina de gală a participat alături de cei 15 finaliști și ministrul Integrării din Guvernul Italian, doamna Cecile Kyenge care în discursul adresat a felicitat premianții pentru contribuția economică, socială și culturală adusă de comunitățile străine din Italia, contribuție care aduce bogație și properitate în societate.

Printre cei 15 finalişti s-au numărat şi doi români: Violeta POPESCU, originară din Braşov, fondatoarea "Centrului Cultural Italo- Român" din Milano care a fost nominalizată la categoria "Responsabilitate socială" si implicare in societatea italiana și Liviu Dotcoş, chef, proprietarul restaurantului „Trattoria Moderna" din Roma. Originar din Făgăraş, el a fost nominalizat la categoria ocuparea forţei de muncă.

Violeta Popescu s-a stabilit la Milano în anul 2004. Este licentiata a Facultatilor de Istorie si Filosofie, Universitatea Babes/Bolyai, Facultatea de Teologie-Asistenta Sociala, Universitatea din Sibiu, studii de master in istorie la Universitatea din Bucuresti.

In 2004 se stabileste la Milano. În 2008 a fondat împreună cu un grup de intelectuali, profesori, artiști, jurnaliști români dar și simpatizanți italieni ai culturii române, asociația de voluntariat: Centrul Cultural Italo-Român care desfășoară în capitala lombardă activități de promovare a valorilor culturale românești, valorificarea potențialului cultural și artistic al românilor din Italia și contribuie la dezvoltarea raporturilor culturale între cele doua Națiuni. Între proiectele desfășurate: fondarea unei Biblioteci românești în 2009, înființarea primei edituri românești din Italia: Rediviva, director scriitoarea Ingrid Coman și realizarea în 2008 a portalului www.CulturaRomena.it în limbile italiană și română, site de promovarea a valorilor culturale românești care a ajuns la cca trei milioane de vizitatori în toată Italia.

Presa italiană (Corriere della Sera, Il Sole 24, Il Messaggero ecc.) a acordat spațiu larg acestei importante inițiative pornite din partea Moneygram, în parteneriat cu Ministerul Muncii din Italia și alte importante instituții centrale, fundații, ziare italiene.

Corriere della Sera, din 19 iunie a semnalat prezența a trei milanezi la prestigiosul premiu acordat în capitala Italiei cu titlul Finalisti a Roma del «MoneyGram Award per l'imprenditoria immigrata» Il premio a tre nuovi milanesi (premiul a trei noi milanezi) Marcin Saracen din Polonia, Violeta Popescu din România și Tsi His Sun din China.

La ceremonia de premiere au fost prezenti reprezentanți ai Ambasadei României la Roma, jurnaliști și lideri ai unor asociații românești.

----------------------------------------------------------------------------------

FOTO. Il gruppo dei finalisti insieme a Cécile Kyenge,
Ministro per l'Integrazione
Violeta Popescu tra I finalisti del Premio Nazionale MoneyGram Award 2013 - premio per imprenditoria straniera‏

Si è tenuta il 20 giugno a Roma la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio nazionale MoneyGram Award agli imprenditori immigrati in Italia, l'unico premio attribuito all'imprenditoria straniera in Italia. Il premio ha l'obiettivo di raccontare e valorizzare le storie di successo dell'imprenditoria immigrata e l'integrazione tra tradizioni lavorative e culturali diverse. La cerimonia di premiazione della quinta edizione del premio ideato per promuovere l’eccellenza delle aziende gestite da imprenditori stranieri in Italia si è svolta a Roma presso la Villa Borghese. Il premio, che ha cadenza annuale, è stato ideato da MoneyGram per promuovere l'eccellenza delle aziende gestite da imprenditori stranieri in Italia e premiare chi ha dimostrato coraggio, capacità di visione e leadership nel fare impresa in Italia.

I premi sono stati assegnati da una giuria, composta da esponenti di spicco del mondo economico, finanziario e accademico, presieduta da Natale Forlani, Direttore Generale della Direzione dell'immigrazione del Ministero del Lavoro e composta da Maria Cristina Bertellini, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria, Ivan Malavasi, Presidente nazionale CNA, Indra Perera, Presidente CNA World Roma, Franco Pittau, Presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, Alessandro Plateroti, Vice Direttore Il Sole 24 Ore e Carlo Alberto Pratesi, Professore di Marketing alla Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre.

Alla cena di gala svolta il 19 giugno 2013 presso Mercati di Traiano e stata presente anche Cécile Kyenge, ministro per l'Integrazione che ha partecipato alla cena con i 15 finalisti .

Tra i 15 finalisti del Premio MGA della presente edizione e stata Violeta Popescu che dirige Il Centro Culturale Italo-Romeno, premiata come finalista alla categoria Responsabilita Sociale.
______________________________________________________________

DA MILANO FA CONOSCERE LA CULTURA ROMENA NEL MONDO

Violeta Popescu, nata a Brasov (Romania) nel 1971 dove nel 1996 consegue la Laurea in Storia e Filosofia e successivamente un Master in Studi storici europei presso l’Università di Bucarest (2004). Vive in Italia dal 2004 dove oggi risiede ad Arcore (Mi). In Italia ha pubblicato Dall'Est all'Itala.Il viaggio di un'artista" 2007 Edizioni dell'Arco; Personalitè Romene in Italia, 2008, Edizioni dell'Arco Milano; Coordinatrice del volume: Annuario Culturale Romeno in Penisola" (Rediviva Edizioni) 2012. Fondatore del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano; responsabile del sito:www.culturaromena.it e Biblioteca Romena di Milano.

Nel 2008 ha fondato il Centro Culturale Italo Rumeno per la promozione della cultura e i valori romeni in Italia. La sua idea nasce data la mancanza nel Bel Paese di un punto di riferimento culturale per la prima comunità di immigrati.Ha creato, inoltre, la Biblioteca
Romena di Milano, che oggi è un punto di riferimento culturale per gli studenti romeni e italiani.

Fonte/Barabino&Partners
Allegra Ardemagni

Finalisti a Roma del «MoneyGram Award per l'imprenditoria immigrata» Il premio a tre nuovi milanesi. Marcin Saracen, Violeta Popescu e Tsi His Sun

di ALESSANDRA COPPOLA

Un viaggio in Australia, un socio amico d'infanzia, una miscela all'aroma di rosa damascena, e l'azienda ha preso il volo: novanta dipendenti, 26 milioni di fatturato nel 2012, una crescita del 3 per cento prevista per il 2013. A chiederlo a Marcin Saracen, profumiere di origine polacca, il segreto del suo successo è in tre parole: «Ambizione per proiettare nel futuro il mio sogno iniziale; tenacia per non scoraggiarsi davanti alle* difficoltà ». Una combinazione che profuma di vittoria: il 34enne venuto da Breslavia e la sua FM Group Italia Sri sono stati selezionati tra i finalisti del «MoneyGram Award all'imprenditoria immigrata in Italia». Con loro saranno a Roma oggi, alla cerimonia di assegnazione del premio, davanti alla ministra dell'Integrazione Cécile Kyenge, altri due«milanesi». Violeta Popescu, 42 anni, di formazione storica, che ha fondato il Centro Culturale Italo Romeno e una Biblioteca. E Tsi Hsi Sun (in Italia ha preso il nome di Luigi),56 anni, che ha fondato un'attività di importazione e distribuzione di prodotti alimentari, la Uniontrade, 4 milioni di fatturato e 50 dipendenti (…)

Fonte: Corriere dell Sera, 19 giugno 2013. Notizie Milano

Il più prestigioso dei riconoscimenti, il premio assoluto all'Imprenditore Immigrato dell'Anno è stato assegnato a Marcin Saracen rappresentante di eccellenza di tutte e cinque le categorie del premio (Crescita, Occupazione, Innovazione, Imprenditoria Giovanile e Responsabilità Sociale). "Riconoscere il valore dell'imprenditoria legata ai migranti è un modo - ha dichiarato Cécile Kyenge, ministro per l'Integrazione che ha partecipato ieri sera alla cena con i 15 finalisti - per aprirci al mondo e alla capacità di lungimirante visione sul futuro che la mescolanza e il confronto di idee possono portare, diventando un valido motore per la crescita del Paese. Il rapido aumento dei lavoratori stranieri attivi nell'economia italiana, è oggi un elemento strutturale della nostra società".

Fonte: Il Mondo, 20 giugno 2013

Congresul de district al Martorilor lui Iehova-Leinì (TO)

Ca in fiecare an, suntem incantati sa va semnalam organizarea Congresului de district al Martorilor lui Iehova in limba romana!

Spre deosebire de alti ani, anul acesta evenimentul va fi organizat la Leinì (TO),Sala Assemblee – Via Leopardi 17 in data de 5-7 iulie 2013.

Tema congresului , “Cuvantul lui Dumnezeu este adevarul!” , se bazeaza pe cuvintele lui Isus din Ioan 17:17.

Pentru detalii
Congresele anuale ale Martorilor lui Iehova

In bilico fra astratto e reale

Eventi

Margherita Criscuolo 26/06/2013

Roma, a villa Medici c'è il romeno Victor Man, autobiografia e letteratura fuse nelle sue opere

Oscurità, mistero, transitorietà contraddistinguono il lavoro di Victor Man, artista di origine romena cui l’accademia di Francia a Roma, villa Medici, dedica la personale In un altro aprile, dal 26 giugno al primo settembre. Classe 1974, l’artista esordisce in pittura nel 2003 a partire dall’elaborazione di immagini fotografiche, dalle quali rimuove il contenuto informativo e narrativo. In anni più recenti, come si percepisce nelle opere in mostra, lil creativo inventa e sviluppa un’iconografia autonoma, in cui rimandi letterari si fondono con la sua stessa biografia. Una carriera rapida che lo vede, già nel 2007, rappresentare la Romania alla Biennale di Venezia ed esporre in istituzioni internazionali: dalla Hayward gallery di Londra al Palais de Tokyo di Parigi, fino al Museum of modern art di San Francisco. «Alla base dei dipinti – ha spiegato il curatore Alessandro Rabottini, nella squadra del rinato Madre di Napoli – vi è un’idea di transito continuo tra realtà, quotidianità e la dimensione quasi magica dell’esistenza».

Poche opere a villa Medici, tutte degli ultimi cinque anni: tre dipinti in particolare sono stati realizzati nell’atelier di Balthus, dove Man ha lavorato. Due sale, atmosfere radicalmente diverse. «Si parte con lavori di natura quasi astratta – ha proseguito il curatore – anche se per Man non si può mai arrivare a parlare di astrazione perché c’è sempre un elemento figurativo che riporta alla realtà». Un tema ricorrente è l’incertezza delle fisionomie e le sembianze. Così in Grand Practice (2009) umano e animale coesistono mescolandosi. O nei tre dipinti esposti a formare un misterioso trittico nella seconda sala – Untitled (Sirens, 2012), Orlando (2013) e Untitled (S.D. Judith and Holofernes) – la commistione è tra generi sessuali, volti e maschere, tra memorie di Balthus, Picasso e Chagall. Fino al piccolo quadretto che ricalca il Sant’Antonio eremita torturato dai diavoli del Sassetta, «in cui – ha concluso Rabottini – la santità stessa è transizione tra umano e divino, tensione e la difficoltà di coesistere nel mondo, con l’ispirazione da un lato e la tentazione dall’altro».

Fino al primo settembre; villa Medici, via Trinità dei monti, Roma; info: www.villamedici.it

Margherita Criscuolo

Fonte: InsideArt

La Romania offrirà doposcuola e corsi

Catalin Mustatea con Dana Manuela Costantinescu
FOTO PECORA
29.06.2013

VILLAFRANCA. I candidati nelle città erano 50 e ce l'ha fatta solo lui. L'ambasciatrice incontra il consigliere Mustatea. È l'unico risultato eletto in Italia della sua comunità

Villafranca. Un doposcuola pomeridiano per insegnare la cultura e la lingua romena (a spese della Romania, affinché i piccoli nati qui non debbano dimenticare le loro radici). E accordi con l'aeroporto villafranchese, per aumentare i collegamenti anche con la Transilvania (non solo per Bucarest). Ha messo sul tavolo due proposte l'ambasciatrice romena in Italia Dana Manuela Costantinescu, in visita a Villafranca ieri pomeriggio. Si è insediata da poche settimane e ha come primo viaggio ha scelto la città che ha eletto, in consiglio comunale, il cittadino romeno Catalin Mustatea. Erano una cinquantina in tutta Italia i candidati alle elezioni amministrative e Mustatea è stato l'unico eletto. Costantinescu è stata accolta dal sindaco Mario Faccioli e dai nuovi amministratori. Con loro c'erano i parroci del duomo e di Madonna del Popolo, Giampietro Fasani e don Giuseppe Suman. C'erano anche i presidi degli istituti comprensivi di Villafranca Mario Sartori e Fabrizio Gasparini, il comandante della caserma dei carabinieri Marco Fruncillo, il comandante del Terzo stormo dell'aeronautica Marco Maistrello, il comandante dei vigili Angelo Competiello. «La comunità romena conta 1.200 persone ed è molto integrata anche con le realtà parrocchiali», ha spiegato il sindaco. «Catalin rappresenta una comunità che può essere parte attiva in città. Si parla di Europa e si può essere comunità partecipe ovunque si risieda». Don Fasani ha ricordato che un cittadino romeno fa parte del consiglio pastorale e molte persone partecipano alla messa col rito greco-cattolico alla chiesa della Disciplina ogni domenica. «I romeni sono in Italia da oltre dieci anni e hanno portato il loro contributo», ha aggiunto Costantinescu. «Spero che Catalin sia un esempio e ne seguano altri. Ma ascolto anche cosa vi aspettate dai miei connazionali». Gasparini ha allora portato l'attenzione sull'esigenza di avere un supporto iniziale per sostenere i cittadini stranieri nei primi mesi di residenza, poiché non conoscono la lingua né il sistema scolastico. Sartori, infine, ha ricordato il programma di educazione culturale e di alfabetizzazione per cittadini stranieri attivo alle Cavalchini. Ha chiuso il confronto Mustatea: «Ero un semplice volontario della mia comunità, che mi ha dato questo compito. Mi definisco nuovo italiano con identità romena. Ho due case: quella in cui sono nato, e quella in cui sono nate le mie bambine».M.V.A.

Fonte: L'Arena

L'Ambasciatore incontra i rappresentanti della comunità e della stampa romena in Italia

Attualità dell'Ambasciata

Mercoledì, 12 giugno 2013, ore 19.00, l'Ambasciatore disegnato della Romania in Italia, la Sig.ra Dana-Manuela Constantinescu, ha incontrato alla sede dell' Accademia di Romania a Roma i rappresentanti delle associazioni romene e della stampa romena in Italia.

Durante l'incontro i partecipanti hanno affrontato temi di interesse per i cittadini romeni che si trovano e lavorano in Italia, tali come l'attuazione dei servizi consolari alle necessità presenti, la creazione di un partenariato tra l'Ambasciata e la stampa romena in Italia per la diffusione di informazioni sul quadro legale nel settore degli affari sociali ecc. A tale riguardo sono identificate nuove formule de collaborazione tra l'Ambasciata e i rappresentanti della comunità romena.

Fonte: Ambasciata di Romania in Italia

Interscambio culturale tra l'emittente TeleSanremo e quella romena 'Hunedoara Tv'

ASSOCIAZIONIOGGI | lunedì 24 giugno 2013

Un progetto che incontra dalle autorità locali rumene un grande plauso per la conoscenza dei siti culturali e l'incontro tra i giovani delle due nazioni.

Continua il viaggio dell'associazione ventimigliese 'Itinerando' in Romania, dove nella giornata di ieri il presidente Francesco Lacalamita, in veste di direttore generale e artistico di Telesanremo (la tv che sta riorganizzando il nuovo palinsesto e la diffusione del servizio di ricezione), ha incontrato il manager della produzione dott. Radu Cucuian di HunedoaraTv, con il quale è stata stipulata una collaborazione televisiva europea, che prevede da ambedue le emittenti televisive la messa in onda di programmi musicali folkloristici e culturali relativi alla scoperta delle tradizioni dei villaggi rumeni e dei paesi dell'entroterra della provincia di Imperia.

Un progetto che incontra dalle autorità locali rumene un grande plauso per la conoscenza dei siti culturali e l'incontro tra i giovani delle due nazioni; saranno messi in cantiere spettacoli costruiti con entrambe le direzioni televisive, sia nel campo artistico che culturale. "Oltre confine - afferma F. Lacalamita - esistono realtà che possono apportare alla nostra quotidianità insegnamenti di vita, importanti nell'educazione alimentare e nei contatti diretti con la natura, che la Romania offre nella sua genuinità". Non ci resta che attendere la messa in onda delle trasmissioni dell'interscambio culturale.

Fonte: SanremoNews

Delegazione rumena visita l'Officina dei Sapori

Mercoledì, 12 Giugno 2013

Sulmona - Una qualificata delegazione di dirigenti del Ministero della Lavoro e della Pubblica Istruzione della Repubblica della Romania, ha visitato questa mattina l’Officina dei Sapori di Sulmona.

Lo scopo principale dell’incontro è quello di confrontarsi sulle buone prassi e sull’analisi degli standard della programmazione didattica e della metodologia in campo formativo utilizzate dal Cescot Abruzzo.

In sostanza, l’interesse della delegazione rumena è quello di analizzare il sistema di raccolta e analisi dei dati significativi dell’Officina dei Sapori di Sulmona: il numero di allievi coinvolti nelle attività formative; le opinioni degli utenti e la condizione occupazionale post corso; la pianificazione di azioni concrete di miglioramento; la certificazione delle competenze: qualifiche, aggiornamenti, specializzazioni.

All’incontro c’è stata la gradita visita del neo eletto Sindaco della Città di Sulmona, Dott. Giuseppe Ranalli, come abbiamo riferito in altra parte del nostro giornale on line, il quale ha portato il saluto di benvenuto della collettività sulmonese agli ospiti della Romania. Presenti Pietro Leonarduzzi, Vice Presidente della Confesercenti della Provincia dell’Aquila; Vinceslao Ruccolo, Presidente della FIESA Regionale d’Abruzzo.

Gaetano Trigilio

Fonte: OndaTV

Nove diaconi diventano sacerdoti: tra loro, un romeno

Mons. Cesare Nosiglia ordinerà sacerdoti sabato prossimo 9 diaconi. Tra di loro c'è anche un romeno. "Da anni non c'era un'ordinazione sacerdotale così numerosa"

Redazione· 13 giugno 2013

Nove diaconi del Seminario Maggiore sabato prossimo saranno ordinati sacerdoti dall'arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia.

La cerimonia, che avverrà in Cattedrale, è un caso particolare: "Erano anni - viene fatto notare - che la Diocesi di Torino non vedeva più un'ordinazione sacerdotale così numerosa".

I futuri sacerdoti sono don Damiano Cavallaro, nato a Torino, 28 anni; don Giuseppe De Stefano, Torino, 43 anni; Enrico Griffa, di Moncalieri, 25 anni; don Alberto Nigra, di Cuorgné, 25 anni; don Iosif Patrascan, nato a Bacau, in Romania, 39 anni, dal '96 in Italia; don Danilo Piras, nato a Lanusei (Ogliastra), 25 anni; don Carlo Pizzocaro, di Lanzo Torinese, 26 anni; don Daniele Presicce, di Orbassano, 39 anni; don Luciano Tiso, di Torino, 29 anni

Fonte: TorinoToday

Il Presidente Scopelliti ha presentato i nuovi collegamenti dall’aeroporto di Reggio verso Iasi e Bucarest

Area d'interesse: Presidenza

Data pubblicazione: 24-06-2013

Il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ha presentato, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Campanella a Reggio Calabria, i nuovi voli che collegheranno l’aeroporto “Tito Minniti” con le principali città della Romania. Ad illustrare ai giornalisti i dettagli dell’accordo con la compagnia di bandiera rumena Tarom, che ha aderito al bando promosso dalla Regione, anche il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Pasquale Anastasi, il Presidente della Sogas Carlo Alberto Porcino, il project manager della Tarom Sorin Georgescu e la testimonial della campagna di comunicazione turistica Ramona Badescu. A partire da settembre saranno operativi i voli, con cadenza settimanale, da Reggio verso la città di Iasi, mentre a dicembre sarà attivato anche il collegamento con la capitale Bucarest.
“Presentiamo un progetto che coinvolge la compagnia di bandiera rumena – ha affermato il Presidente Scopelliti - e che ci consente di aprire il nostro territorio verso un’area molto importante dell’est Europa. Il sistema aeroportuale calabrese, ad iniziare dallo scalo reggino, si arricchisce di nuovi collegamenti aerei che avranno l’effetto di potenziare l'offerta turistica della nostra regione e di creare, al contempo, ulteriori spazi a vantaggio del mondo delle imprese calabresi che potrà avviare nuovi rapporti di affari in Romania. Questa iniziativa è stata preceduta da un’intensa campagna di promozione della Calabria in Romania, attraverso operatori turistici e società di mercato, che ha già ottenuto riscontri positivi e costituisce una buona base per avviare i nuovi collegamenti aerei. Eravamo anche in possesso di ricerche di mercato che, in virtù di una forte presenza della comunità rumena in Calabria, ci hanno offerto la dimensione delle potenzialità dell’attivazione di questi nuovi voli. L’accordo con Tarom è un ulteriore passo in avanti che compiamo nella direzione di allargare la platea dei vettori aerei che operano nei nostri aeroporti concretizzando il percorso di potenziamento del sistema di mobilità della nostra regione”.
“La Tarom ha un forte interesse ad operare su Reggio e la Calabria – ha dichiarato il direttore generale del vettore Sorin Georgescu - tenuto conto della buona presenza di rumeni in questa regione e per le potenzialità turistiche che offre il territorio. Abbiamo riscontrato chiarezza e determinazione per sviluppare e portare avanti sinergie di lungo termine''.
“Ho sempre sostenuto che la crescita dello scalo aeroportuale reggino passasse per la charteristica e per i voli internazionali - puntualizza il Presidente della Sogas Carlo Alberto Porcino - e grazie al contributo della Regione, in particolare del Presidente Scopelliti e del Dipartimento turismo, abbiamo individuato nuove possibilità di partenrship con una compagnia aerea importante che ci consente di espanderci”.
“Aggiungiamo un altro tassello al mosaico dell’offerta di trasporto aereo della Calabria - ha detto il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Pasquale Anastasi - grazie ai due bandi che la Regione, con risorse comunitarie, ha finanziato per attrarre nuove compagnie aeree nel nostro territorio. Oggi presentiamo il risultato di un’azione di co-marketing realizzata da Regione, Sogas e Tarom e siamo pronti a rilanciare nuove iniziative e altri bandi per ampliare le prospettive in nuovi mercati. La Regione ha speso, ad oggi, il 95% dei fondi del Por in questa misura”.
Alla conferenza stampa è intervenuta anche Ramona Badescu che sarà la testimonial della nuova campagna di comunicazione che la Regione avvierà in Romania per promuovere la ‘destinazione Calabria’: “Dirò ai miei connazionali che la Calabria e' bellissima e va visitata ma e' anche necessario che oltre i turisti si muovano anche gli imprenditori calabresi”.

Fonte: Regione Calabria

Laurea honoris causa al professor Antonio Federico dall'Università Carol Davila di Bucarest

Il Magnifico Rettore dell'Università Carol Davila di Bucarest,
professor Sinescu, conferisce il diploma di laurea al professor Federico
Mercoledì 19 Giugno 2013

E’ stata attribuita al professor Antonio Federico, docente ordinario di Neurologia all'Università di Siena, dall'Università di Medicina e Farmacia Carol Davila di Bucarest la laurea honoris causa in Medicina.

La cerimonia si è tenuta nel palazzo del Parlamento di Bucarest, alla presenza del Senato accademico, del corpo docente, del Sindaco della città, del Presidente del Senato e del Ministro della pubblica istruzione rumeno.

Il riconoscimento è stato proposto dal professor Bajenaru, direttore della Clinica Neurologica dell'ateneo rumeno, che ha conferito inoltre a Federico, a nome della Società Rumena di Neurologia, il titolo di Socio Onorario ed una medaglia commemorativa dei 150 anni della nascita del fondatore della Scuola Neurologica Rumena, professor Marinescu.
Nella laudatio, tenuta dal professor Popescu, sono stati menzionati la importante attività scientifica del professor Federico e i contributi internazionali per lo sviluppo delle moderne neuroscienze. Nell'occasione Federico ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “ Le frontiere della Neurologia nel terzo millennio, tra complessità, cronicità, nuove prospettive diagnostiche terapeutiche e limitazioni economiche.”

Fonte: SienaFree

Alba: elezioni Comunali e per il Parlamento Europeo 2014

Attualità venerdì 28 giugno 2013

I cittadini UE possono esercitare il diritto di voto presentando l'apposita domanda

Alba - In occasione delle prossime elezioni amministrative e del Parlamento Europeo che si svolgeranno nell’anno 2014, i cittadini comunitari, residenti nel Comune di Alba, possono esercitare il diritto di voto presentando apposita domanda.
L’esito positivo della richiesta comporterà l’iscrizione del nominativo del cittadino comunitario in apposite liste aggiunte (amministrative e Parlamento Europeo); conseguentemente, verrà consegnata una tessera elettorale personale, che consentirà di votare presso il seggio indicato nella tessera stessa.
Con l’iscrizione nelle suddette liste aggiunte, i cittadini comunitari residenti ad Alba potranno esercitare il voto esclusivamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e per i componenti del Parlamento Europeo.
Il modulo compilato dovrà essere presentato all’ufficio elettorale dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il giovedì anche al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
L’Ufficio Elettorale è a disposizione per ulteriori informazioni.

Fonte: Grandain

Radu, sempre più amato dalla tifoseria biancoceleste

Il rumeno è entrato nel cuore dei tifosi, soprattutto dopo il derby.

Stefan Radu contro la Sampdoria (Getty Images)

Stefan Radu nasce a Bucarest il 22 ottobre del 1986 e inizi a giocare nelle giovanili della prima squadra rumena ad avere partecipato ad una competizione ufficiale europea (parliamo della Dinamo Bucarest e la competizione in questione è la Coppa dei Campioni del lontano 1955.

Con il Club che attualmente conta 18 titoli nazionali, 13 Coppe rumene e 2 Supercoppe, il giovane Radu, esordisce nel club maggiore neanche maggiorenne e rimane 4 anni: quelle Stagioni gli consentono di conquistare, Coppa, Supercoppa e Campionato rumeno, e, soprattutto, la maglia della propria Nazionale.

Quest'ultima opportunità gli permette di farsi conoscere al di fuori della propria Patria e nel 2008 il difensore decide di tentare l'esperienza estera. Scelta l'Italia come destinazione preferita, ad inizio anno passa alla Lazio per 5 milioni di euro ed esordisce in Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi.

Difensore roccioso, di poca classe, ma molto determinato e con un carisma decisamente elevato, riesce, piano piano a conquistarsi la fiducia di tecnico, compagni di squadra e tifosi (in quest'ordine). La prima metà Stagione in Serie A conta 11 presenze, elevate a 19 nella Stagione 2008/2009, sempre con Delio Rossi in panchina. L'anno successivo ha l'onore di fare l'esordio in Europa League e diventa pedina fondamentale della difesa guidata, prima da Ballardini e poi, soprattutto da Reja. E' con il tecnico goriziano che Radu dimostra tutto il suo valore, iniziando ad interessare ai maggiori Top Club italiani e non; le sue presenze da titolare sono intervallate solo dai brevi infortuni subiti che gli impongono di restare fuori dal campo, ma non appena arruolabile, anche se non al meglio, è sempre chiamato a fare la sua parte per la squadra.

Nel ruolo di terzino riesce anche a svariare occasionalmente in avanti, confezionando assist per i compagni, ma non riuscendo mai ad andare a rete.

La sua migliore Stagione, comunque, rimane quest'ultima, guidata da coach Petkovic: oltre alle ottime prestazioni ed alla conquista della Coppa Italia, il rumeno infatti si è contraddistinto per le prime tre reti siglate in tutte le Competizioni a cui ha partecipato (Campionato, Coppa Italia ed Europa League) e per l'esultanza nel derby di ritorno pareggiato in Campionato, forse un po' esagerata, questo il link, ma sicuramente non disprezzata dai tifosi biancocelesti, che, quest'anno, hanno spesso supportato la scelta del Mister di concedergli, (con le assenze congiunte di Mauri e Ledesma), la fascia di Capitano della squadra.

Il suo contratto scade nel 2016, vero, quindi c'è abbastanza tempo, ma, viste le richieste da parte di molti Club, Claudio Lotito farebbe bene a convocare il giocatore per parlargli del rinnovo del contratto (ed anche di un aumento dell'ingaggio), onde evitare divergenze ancora più grandi con i Tifosi, che come dicevamo, ora amano il giocatore
E.C.

Fonte: FantaGazzetta

Calciomercato Inter: Fatta per il baby Balasa, andrà in prestito al Verona

lunedì, 17 giugno 2013

Colpo in prospettiva per il calciomercato dell’Inter. Come era ormai nell’aria da qualche giorno è praticamente fatta per il giovane difensore rumeno del Viitorul Constanta, Mihai Balasa, classe 1995, che verrà preso insieme al Verona, dove giocherà la prossima stagione. La trattativa è iniziata la settimana scorsa e ora l'affare è praticamente chiuso, come conferma il padre del ragazzo, Cristian Balasa, le cui parole sono raccolte da FCINTER1908.IT. "Ci sono ottime possibile che Mihai possa andare a giocare in Italia. I dirigenti dell'Inter sono in trattativa avanzate con quelli del Viitorul e ci aspettiamo a breve una conclusione dell'affare. La prossima settimana si dovrebbe sapere dove giocherà Mihai nella prossima stagione. Da quel che so, dovrebbe essere preso insieme da Inter e Verona, e dovrebbe giocare il primo anno proprio in questa seconda squadra", ha spiegato il padre di Balasa, nelle parole raccolte da Fcinter1908.it. "Il trasferimento a Milano sarà un grande passo per la sua carriera. Sono tutti convinti che abbia il potenziale giusto per avere successo in Italia. Io ho grande fiducia in lui e sono certo che avrà una grande carriera. Gli allenatori che ha avuto nei club e in Nazionale sono certi che diventerà un grande calciatore. Se il club e Hagi raggiungeranno un accordo con l'Inter, mio figlio sarà pronto in qualsiasi momento a trattare il suo contratto con i nerazzurri". Astro della nazionale under 21 rumena Balana nelle giovanili della sua nazionale vanta già 16 presenze e detiene la maglia numero 2. In questa stagione al Viitorul Costanta (Serie A rumena) ha collezionato 26 presenze con una rete e 2 assist all'attivo. Nato a Targoviste il 14 gennaio del 1995 ha già un valore di cartellino di circa mezzo milione di euro, più o meno al doppio si chiude l'affare. Ha debuttato in serie A a 17 anni e 7 mesi, e può giocare anche come terzino da ambo i lati e come mediano davanti alla difesa.

Fonte: SportEVai

Italia razzista, autista picchia un bambino romeno

Pubblicato Mercoledì, 19 Giugno 2013
Alessandro Frezzato 

La settimana scorsa a Maserada sul Piave un autista dell’autobus che stava accompagnando a casa i bambini reduci dal loro ultimo giorno di scuola ha preso per il collo e a pugni un ragazzino di origine romena.

Un episodio di vera e propria follia quello che ha vissuto il 12enne (nato in Italia da genitori romeni) e i suoi compagni di scuola, durante il viaggio di ritorno sullo scuolabus. Gli scolari molto probabilmente avranno fatto parecchia confusione, con schiamazzi e qualche scherzo all’autista, visto e considerato che si trattava di ragazzini delle medie contenti di aver completato l’anno scolastico.

Ma l’autista non ha gradito tale 'baldoria' e ha avuto una reazione sprorzionata e molto violenta. L’uomo, infatti, ha improvvisamente frenato il mezzo, il 12 enne che era in piedi alle sue spalle gli è caduto addosso, e a quel punto l’uomo si è avvicinato al ragazzino tirandogli un pugno sulla schiena, per poi prenderlo subito per il collo e trascinarlo fuori dallo scuolabus, dove ormai fuori di senno ha alzato il cofano e avvicinato il volto del ragazzino al radiatore rovente, dicendogli: “Ti brucio la faccia romeno di m….”.

Subito dopo è rientrato sul mezzo minacciando e urlando contro i ragazzini già terribilmente scossi: "Il primo che parla o ammazzo”. A raccontare ai genitori la violenta aggressione è stata la stessa vittima, subito visitata e dimessa dai medici del pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. E l’autore della grave violenta aggressione è stato denunciato.

Un’aggressione inaudita e violenta come questa dovrebbe far riflettere sul fatto che nella società occidentale (cosiddetta aperta e tollerante) gli atti di violenza marcatamente razzista esistono eccome!

Fonte: Agenzia Radicale

sabato 29 giugno 2013

Cerignola: rumeno muore incornato da bufalo

26/06/2013

E' accaduto in località "Sette Poste". Lo straniero stava accudendo alcuni bovini

Stava accudendo alcuni animali quando un bufalo si è inferocito e lo ha incornato all'inguine. Ecco come ha perso la vita un rumeno di 54 anni

Incornato da un bufalo mentre accudiva bovini all'interno di una masseria del cerignolano. E' accaduto ieri sera in un'azienda agricola “Società Agricola del tavoliere” in località “Sette Poste” in agro ofantino dove un cittadino di origine rumena, Mircea Petrica Tancu di 54 anni ha perso la vita mentre lavorava come guardiano dell'allevamento di animali. Lo straniero è deceduto sul posto, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Stando alla ricostruzione dell'accaduto ieri pomeriggio il rumeno stava accudendo alcuni bovini ma improvvisamente un bufalo si è inferocito. Ha aggredito il 54 enne colpendolo con un'incornata nella zona inguinale destra. Sono stati gli stessi titolari ad allertare i soccorsi ma quando sono giunti in località “Sette Poste” per lo straniero non c'era più nulla da fare. Non si esclude che la magistratura inquirente possa aprire un fascicolo di inchiesta

Fonte: Il Mattino di Foggia

Operaio precipita da palazzo e muore mentre monta tenda al quarto piano

Il palazzo da cui è precipitato (Foto Proto)
QUINTA VITTIMA DI INCIDENTI SUL LAVORO NEL 2013

L'uomo, un 39enne romeno, stava lavorando in un appartamento nel quartiere Vescovio. Inutili i soccorsi

ROMA - Era al quarto piano e stava montando una tenda su una finestra, improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Inutili i soccorsi. E' morto così un operaio romeno, George Savonea, 39 anni, che lavorava nella capitale da alcuni anni. La tragedia è avvenuta lunedì mattina in via Leoncavallo nel quartiere Vescovio, a nord della Capitale. I condomini hanno sentito un tonfo quando il corpo dell'uomo si è schiantato su una sorta di terrazzamento al primo piano, sopra l'insegna del Teatro Greco.

SOLO IN CASA - I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo della tragedia hanno raggiunto l'appartamento e non trovando nessuno hanno sfondato la porta, per verificare era da solo in casa al momento dell'incidente. Dall'inizio dell'anno è il quinto operaio vittima di incidente sul lavoro a Roma e l'undicesimo nel Lazio. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Rinaldo Frignani
10 giugno 2013

Fonte: Corriere della Sera

Operaio rumeno muore a Crotone schiacciato da un albero

Regionali - Calabria

(AGI) - Crotone, 12 giu. - Un operaio rumeno di 28 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a causa di un incidente sul lavoro, avvenuto in localita' Villa Magherita, nei pressi dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Il giovane, George Demitru Corculeu, stava lavorando alla capitozzatura di un gruppo di alberi di eucaliptus per conto di una ditta boschiva di Petilia Policastro; l'operaio si trovava in cima ad una pianta quando improvvisamente e' precipitato al suolo da un altezza di cira quattro metri. Corculeu tuttavia non e' morto per l'impatto con il suolo ma e' rimasto schiacciato dall'albero che aveva tagliato e che gli e' piombato addosso schiacciandolo. Il datore di lavoro ha subito lanciato l'allarme e sul posto sono intervenute ambulanze del 118 dell'ospedale di Crotone e della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, oltre ai Carabinieri e agli agenti del Corpo forestale dello Stato. I sanitari, pero', hanno solo potuto constatare il decesso dell'operaio. I lavori di capitozzatuyra degli eucaliptus di Villa Margherita sono stati appaltati dalla societa' di gestione dell'aeroporto Sant'Anna per garantire la sicurezza dei voli. (AGI) Kr1/Ros

Fonte: AGI

Palazzo in fiamme a Bologna, rumeno eroe salva gli inquilini

L'uomo ha aiutato gli abitanti a lasciare l'edificio in fiamme

Bologna (TMNews) - "Ho cominciato a portare tutta la gente fuori fino a quando non sono usciti tutti". E' un eroe questo cittadino rumeno che per primo ha dato l'allarme dopo essersi accorto dell'incendio che si stava sviluppando nel centro storico di Bologna, al civico 21 di via Battisti. Il suo intervento è stato provvidenziale: non solo ha permesso ai pompieri di intervenire prontamente ma non ha esitato a entrare lui stesso nel palazzo in fiamme per aiutare gli inquilini in difficoltà."Io sono uscito per chiamare il dottore per mio figlio - continua il testimone - e quando sono tornato ho trovato dieci persone che guardavano fuoco e fumo e non chiamavano nessuno. Volevo chiamare i vigili o i carabinieri ma non sono riuscito perché ero spaventato e allora ho chiesto aiuto al signore del negozio di sotto e lui ha chiamato i vigili".Secondo una prima ricostruzione il rogo è divampato al terzo piano del palazzo, dove vivevano due famiglie, una italiana e una rumena. Dall'edificio si è levato un denso fumo nero e le operazioni di spegnimento sono andate avanti a lungo rivelandosi piuttosto complesse, anche a causa del vento forte, tanto da richiedere l'intervento anche di un elicottero dei Vigili del fuoco. Fortunatamente tutto si è concluso senza feriti.

Fonte: TMNews

Frontale nella notte, morta romena

Aveva 44 anni. L'incidente a Lombardore

(ANSA) - TORINO, 15 GIU - Una romena di 44 anni residente a Torino, Doina Ciobanu, e' morta la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 460 a Lombardore. La sua Ford Focus si e' scontrata frontalmente con la Opel Meriva di una donna di 25 anni residente a Bosconero e poi e' finita in un fosso. Il decesso e' avvenuto sul colpo. Indagano i carabinieri.

Fonte: ANSA

Incidente a Dolo in via Ca' Tron, muore un ventenne di Cazzago

Liviu Cristian Gheorghita, di Cazzago di Pianiga, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muretto. E' morto in ambulanza

Gabriele Vattolo· 26 giugno 2013

Tragico incidente in tarda mattinata a Dolo in prossimità dell'incrocio tra via Ca' Tron e via Velluti. Un ventenne di origini romene, Liviu Cristian Gheorghita, al volante di un'Audi A2, per cause ancora al vaglio da parte dei carabinieri della Tenenza locale, ha perso il controllo del veicolo andando a schiantarsi contro il muro di cinta della storica Villa Tron, danneggiandolo.

Devastante l'impatto con il muso della vettura, completamente distrutto. Il giovane, nonostante gli sforzi dei sanitari, ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza all'ospedale. Troppo gravi le ferite riportate. Fin da subito ai soccorritori è parso chiaro che la situazione era disperata. Sul posto verso le 12.45, oltre ai carabinieri, gli agenti della polizia municipale per gestire la viabilità, i vigili del fuoco di Mira e i medici del 118 di Dolo. Tutto inutile.

Il giovane, residente a Cazzago di Pianiga, stava percorrendo la strada statale Padana Superiore in direzione di Padova quando, in località Ca' Tron, è uscito di strada. Limitati i disagi alla viabilità in una delle arterie di scorrimento principali della Riviera del Brenta. La giovane vittima faceva l'operaio in zona ed era conosciuta come un bravo ragazzo.

Fonte: VeneziaToday

Perde il controllo del motorino: muore 39enne romeno

6 giugno 2013

BLERA – E’ deceduto a seguito di un incidente stradale G.P., un romeno di 39 anni molto conosciuto a Blera. In sella al suo motorino l’uomo percorreva la strada Blerana quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, il malcapitato ha perso il controllo del motorino, andando a finire su una cunetta a lato della strada.

Il corpo dell’uomo senza vita è stato notato da alcuni passanti che, ritenendo fosse ancora in vita, hanno chiamato il 118; la centrale operativa ha così inviato l’eliambulanza Pegaso 33 per i soccorsi, ma l’anestetista di bordo ha potuto solo constatare il decesso del 39enne.

Fonte: OnTuscia

Turista romena prigioniera per ore della stazione Circum di Napoli

Passato l'ultimo treno sono stati chiusi i cancelli e la donna è rimasta bloccata nel sottopasso

di Francesco Gravetti

NAPOLI - Prigioniera della stazione della Circumvesuviana per due ore, viene liberata dalla polizia. La disavventura è capitata ad Olga, 56enne turista romena che ieri sera è rimasta bloccata nella parte sotterranea stazione «Vesuvio - De Meis» della Circum. Passato l'ultimo treno, sono stati chiusi tutti i cancelli delle uscite, compresa quella di via Pomilio, dove si trova il bed and breakfast che ospita la turista. Olga ha premuto il pulsante dell'allarme, che ha suonato inutilmente per venti minuti.

Poi la donna ha cominciato ad urlare e piangere e le sue grida sono state finalmente sentite da altri passeggeri, in attesa sulla parte aperta della stazione. I cittadini hanno chiamato la polizia: gli agenti hanno rintracciato il capostazione che, finalmente, ha liberato la turista straniera. Ora Olga è rintanata nella sua stanza del bed and breakfast, sconvolta.
venerdì 14 giugno 2013

Fonte: Il Mattino

Ioana Visan "È una cosa pazzesca, non me lo aspettavo in Italia la stessa pena agli assassini"

La soubrette: sono stata massacrata, ma io ho detto la verità anche se non servirà a nulla

MILANO - La chiamano "Annina", è romena, stava spesso alle feste di Arcore, in aula aveva detto che ricordava Ruby Rubacuori come "una ragazza molto corpulenta fisicamente", come i suoi racconti così disperati che "ci fece pena", e si era rifiutata di rispondere, nonostante gli ammonimenti della presidente, alle domande del pubblico ministero sul tema del "sesso ad Arcore", dicendo "scelgo io i letti dove andare". Ma ieri Ioana Visan, dopo la sentenza e la trasmissione anche della sua testimonianza in procura, per riaprire le indagini, è "basita", come dice lei.

In fondo è semplice, il tribunale ritiene che lei e altre avete mentito.
"Ma ho detto le cose come stanno. Se noi siamo trenta a dire le stesse cose, sarà vero o no?".

Non è una questione di numeri, ma di fatti e di riscontri.
"Io ho detto quello che ho visto e sentito".

Per il tribunale no, anzi lei si è rifiutata di rispondere.
"Ho reagito alle domande che non accettavo"

Siete in parecchie papi-girl indagate per falsa testimonianza. E siete ancora pagate da Silvio Berlusconi con un mensile, o no?
"Abbiamo subito un danno. Io sono stata massacrata, mi hanno fatto ogni genere di pressione perché raccontassi chissà cosa, ma ho detto la verità e sono pronta a ripeterla, ma tanto non servirà a nulla,

mi spiace molto per l'Italia. Ci sono persone che uccidono e prendono dieci anni di carcere, sette anni a Berlusconi sono pazzeschi, è una condanna molto pesante, politica".

Non se l'aspettava?
"Per niente".

Non sa che c'è di mezzo una minorenne?
"A me hanno dato della prostituta, e se adesso mi accusano di avere detto le bugie, mi sembra il minimo ".
(p. c.)
(25 giugno 2013)

Fonte: La Repubblica

Calabria. I rumeni fanno arrestare il boss dopo una serie di violenze razziste

L`antimafia dei lavoratori stranieri

autore dell"articolo Antonello Mangano

San Gregorio, provincia di Vibo Valentia. Per mesi il figlio del boss Mancuso, uno dei più potenti della ‘ndrangheta, ha preso di mira la comunità rumena di un piccolo paese calabrese. Ma i migranti, a differenza degli italiani, non hanno subito in silenzio. E alla fine il giovane boss è stato condannato con l`aggravante dell`odio razziale.

L'ingresso di San Gregorio d'Ippona

SAN GREGORIO D`IPPONA (VV) - Il primo lo hanno preso, immobilizzato e gli hanno tagliato i capelli che portava raccolti in una coda. Il secondo lo hanno colpito con un cacciavite. Il terzo lo hanno investito mentre era in bicicletta. L`ultimo si chiama Ion. Lo hanno pestato con un mattone. E calci e pugni fino a lasciarlo in una pozza di sangue. Era il 10 agosto del 2011. Ad aprile Luigi Mancuso, 19 anni, è stato condannato per tentato omicidio con l`aggravante del razzismo. Cinque anni di reclusione in primo grado. I rumeni hanno testimoniato, gli italiani non hanno visto niente. «La speranza è che i cittadini prendano esempio dall`atteggiamento collaborativo di quegli stranieri che hanno subito i gravi reati per cui si procede», dice il Procuratore di Vibo Mario Spagnuolo.

Mancuso e il complice – 18 anni - erano sicuri dell`impunità. Più volte avevano usato il nome della ‘ndrina per promettere vendetta. Il padre – uscito dal carcere - avrebbe «ammazzato parecchi rumeni nella zona». «I miei fratelli di Limbadi mi proteggono», aggiungeva. Le aggressioni sono avvenute di fronte a decine di testimoni impauriti. Verso la fine di ottobre, a casa di Sheau sarebbe andato un uomo per avvertirlo. Gli uomini che ti hanno aggredito sono molto pericolosi, gli avrebbe detto. Se parli ti uccideranno.

Gli abitanti del luogo – a differenza degli stranieri – sanno bene chi hanno di fronte. Luigi è figlio di Peppe, uno dei boss più importanti, detto «mbrogghjia», imbroglia. Secondo i collaboratori di giustizia il nomignolo deriva dall`abitudine di eliminare i nemici col doppio gioco.

I Mancuso sono specializzati nel narcotraffico con la Colombia. La Commissione Antimafia li definì il «clan finanziariamente più potente d`Europa». Negli anni scorsi uno dei boss fu eletto sindaco del suo paese nonostante all`epoca fosse latitante. Qualche anno fa, nel porto di Gioia Tauro, fu sequestrata un`enorme quantità di cocaina mimetizzata all`interno di lastroni di marmo destinati a una piccola ditta della zona.

Ion Sorin Sheau, bracciante agricolo, ha un nome troppo complicato. In paese era per tutti «Antonio». Dopo l`aggressione è rimasto per qualche giorno all`ospedale di Catanzaro, in condizioni disperate. Le lacerazioni alla scatola cranica, al volto e al torace lo hanno portato a un passo dalla morte. Al risveglio ha iniziato a parlare.

Per sessanta giorni due ragazzini hanno perseguitato la piccola comunità rumena del luogo. Senza alcun motivo. Alcuni testimoni, pesantemente minacciati, hanno preferito fuggire all`estero. Adesso i colpevoli sono stati condannati, ma solo grazie al coraggio dei lavoratori stranieri. Non è la prima volta che accade. A Locri la comunità indiana era perseguitata dai criminali locali. Anche in quel caso trovò il coraggio della denuncia. A Rosarno il caso più celebre. Gli africani denunciarono in massa l`uomo che aveva ferito due braccianti. Era il killer del clan Pesce.

01 luglio 2013

Fonte: TerreLibere

Romena uccisa a Rossano: salma torna in patria grazie a Migrantes

28 giugno 2013, Cosenza Cronaca

"Il caso della cittadina romena uccisa lo scorso aprile a Rossano, il cui cadavere è stato rinvenuto avvolto in un sacco, ha fatto tanto parlare i media italiani ed esteri. Il suo corpo, però, si trova ancora presso l'obitorio di Rossano in quanto la famiglia della vittima non ha le possibilità economiche per trasportare la salma e dare, quindi, alla giovane ragazza una degna sepoltura. Venuto a conoscenza della situazione, l'ufficio per i migranti della diocesi di Rossano-Cariati si è subito adoperato al fine di venire incontro all'esigenza della famiglia stessa. Attraverso la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, è stato messo a disposizione un contributo economico per il rimpatrio della salma nel paese di origine.

Il direttore dell'Ufficio Diocesano Migrantes, Giovanni Fortino, ha dichiarato: "è un segno, questo, dell'attenzione della chiesa rossanese e del vescovo Mons. Santo Marciano' verso un bisogno che va nel senso del rispetto della dignita' di ogni persona umana, la quale ha diritto di essere rispettata anche dopo la morte". "Per alcuni stranieri - ha aggiunto Raffaele Iaria dell'Ufficio Stampa della Fondazione Migrantes Cei - la tumulazione in patria conserva una grande importanza, rappresentando un ritorno 'simbolico' nella terra degli avi e delle proprie tradizioni, anche se questo desiderio e? fonte per i familiari di notevoli complessita?". Ed è proprio per questo che la Migrantes ha costituito un fondo di aiuto per il rimpatrio salme. La morte improvvisa o per violenza di alcuni stranieri che sono soli in Italia pone il problema dell'informazione delle famiglie d'origine e spesso dell'aiuto, soprattutto per quanti compiono lavori occasionali o che hanno difficoltà economiche, sia per il rimpatrio delle salme che per una eventuale sepoltura in Italia".

Fonte: AGI

Bologna, dal Comune 5000 Euro alla ragazza romena stuprata

27 giugno 2013

Bologna - Su proposta del Comune di Bologna, la Fondazione per le vittime di reato dell'Emilia-Romagna, aiuterà la ragazza romena di 24 anni violentata nell'aprile scorsa da un cliente del bar dove lavora. Le verrà infatti messo a disposizione un contributo di 5.000 Euro, consegnatole dall'assessore agli Affari Istituzionali Nadia Monti.
"Questa somma - ha spiegato l'assessore - rappresenta un contributo al pagamento dell'alloggio e alle spese per un adeguato sostegno psicoterapeutico".

Fonte: Bologna OggiNotizie

Badante romena uccisa a Foligno: il movente è la gelosia

14 giugno 2013

FOLIGNO (PERUGIA) – E’ probabilmente la gelosia il movente dell’omicidio della badante romena Sandita Munteanu, 38 anni, uccisa a Foligno da un connazionale, Virgil Murariu, 43, con cui aveva avuto una relazione sentimentale (anche se i due non erano mai stati sposati come invece si era appreso inizialmente) e che si è poi suicidato. E’ quanto emerge dalle indagini della polizia. L’uomo è stato riconosciuto come l’autore del delitto dai testimoni presenti all’aggressione. Dagli accertamenti condotti dalla polizia tramite le autorità romene è emerso che i due erano reduci da matrimoni (ed entrambi divorziati) ma non erano mai stati sposati tra loro. Avevano avuto invece una relazione sentimentale terminata da qualche tempo. La fine del rapporto – è emerso dalle indagini – non era stata però accettata dall’uomo che viveva a Mentana. Dalle testimonianze raccolte dal commissariato di Foligno e dalla squadra mobile di Perugia è emerso che la badante era stata per questo molestata e picchiata dal connazionale, anche se non aveva mai presentato formale denuncia.
(Foto LaPresse)

Fonte: Blitz

"Adriana uccisa perché troppo bella". Duecento test del dna, anche su vip

Adriana Mihaela Simion
Trovate tracce biologiche nella villetta di Marcelli, potrebbero essere dell'assassino

di Giovanni Sgardi

ANCONA - Duecento test del dna, anche su clienti vip, per risolvere il giallo di Adriana Mihalea Simion, la bellissima squillo uccisa con trenta coltellate a Numana. Dopo le anticipazioni del Messaggero sulla svolta nelle indagini e il ritrovamento di tracce biologiche nella villetta del delitto, a Marcelli di Numana, la Procura ha dato ieri l'incarico di comparare i profili genetici repertati sul luogo dell'omicidio con tutte le persone (clienti e conoscenti) che frequentavano la ragazza rumena, 26 anni, orribilmente massacrata lo scorso 7 aprile nella sua camera da letto.

Resta la difficoltà di risolvere un giallo molto complesso. Ormai sembra quasi certo che ad accanirsi su Adriana Mihaela, al punto da colpirla anche alla schiena mentre cercava di trovare scampo sotto il letto, non sia stato un cliente, magari dopo un diverbio sul prezzo o una prestazione rifiutata. La squillo ha aperto al suo assassino vestita in maniera dimessa (maglietta e pantacollant), cosa che non avrebbe mai fatto visto il suo livello e i suoi selezionati clienti, e con i capelli umidi dopo uno shampoo. Quel pomeriggio non aveva appuntamenti fissati e lei non riceveva il primo venuto.

L'assassino, che l'ha prima picchiata e poi colpita al ventre e al dorso con un coltello dalla lama stretta e lunga 10 centimetri, è entrato nella villetta senza cellulari per non far tracciare i suoi movimenti. E' stato ben attento a non toccare i 7 telefoni portatili della ragazza e il suo computer. Ma qualche traccia di dna, durante la violenta colluttazione con la vittima, l'ha lasciata e ora questo materiale biologico è stato repertato.

Il corpo è stato scoperto la sera del delitto dal fidanzato rumeno della squillo e da due amici. Loro sono sicuramente esclusi dai sospetti perché gli alibi sono stati accuratamente verificati. Estranee all'omicidio anche le due squillo che abitavano vicino alla Simion, al momento dei fatti fuori dall'Italia. Infondate anche due denunce anonime contro professionisti della Riviera del Conero. L'ipotesi ora prevalente è quella di una vendetta nel giro della prostituzione, magari per eliminare una squillo troppo bella che aveva un impressionante giro di clienti disposti a pagare fior di quattrini (anche 500 euro) per trascorrere un'ora con lei.

Sabato 08 Giugno

Fonte: Il Messaggero

Cum s-a făcut aterizarea de urgenţă a avionului Wizz Air, cu 165 de persoane, la Roma9 iun 2013 Autor: Mirabela Tiron

Citeste si:Wizz Air: Avionul care a aterizat de urgenţă, ieşit din fabrică în urmă cu 13 luni. Căpitanul are 12.000 de ore de zbor la activAvionul Wizz Air care a aterizat de urgenţă este un Airbus A320 cu 180 de locuri, luat în leasingWizz Air: Echipajul şi pasagerii avionului care a aterizat de urgenţă la Roma nu au raportat răniţi
Un avion Airbus A320, ieşit din fabrică în urmă cu 13 luni, a aterizat de urgenţă sâmbătă pe aeroportul Fiumicino din Roma, din cauza unei probleme la trenul de aterizare. Pilotul italian Gianluca Rabitti Martini care a realizat aterizarea de urgenţă are 12.000 de ore de zbor. Compania Wizz Air şi autorităţile realizează investigaţii pentru a afla ce anume a dus la apariţia acestei probleme tehnice.

Sursa: Ziarul Financiar

lunedì 24 giugno 2013

Rileggendo Eminescu … "Fin’alla stella che spuntò", martedì 25 giugno‏


Martedì, 25 giugno 2013, ore 19,00
Accademia di Romania, Sala Conferenze

Rileggendo Eminescu … Fin’alla stella che spuntò
recital poetico dell’attore Emil Boroghină
(Teatro Nazionale „Marin Sorescu” di Craiova)

Le poesie, corredate della loro traduzione in lingua italiana, saranno lette in lingua originale.

Cerimonia di consegna degli attestati di frequenza
per i partecipanti al corso di lingua romena (anno accademico 2012/2013).

Accademia di Romania in Roma

Il futuro delle rinnovabili in Romania: un incontro a Bucarest

Tuttogreen

Roma, 13 giu. (TMNews) - La Camera di Commercio italiana per la Romania organizza un convegno il 26 giugno per parlare delle prospettive di crescita del settore romeno delle fonti rinnovabili
"Il futuro delle rinnovabili in Romania: Aggiornamenti e valutazioni sulle novità legislative" è questo il titolo del convegno organizzato dalla Camera di Commercio italiana per la Romania, in programma mercoledì 26 giugno all'Hotel Radisson Blu, a Bucarest, a partire dalle 9,30. Quali prospettive per il settore romeno delle fonti rinnovabili? Quali possibilità per le imprese italiane che intendono investire nelle rinnovabili in Romania? Nel convegno si daranno risposte a queste e ad altre domande: si discuterà di come l'attuale sistema legislativo influenzerà il futuro delle rinnovabili in Romania. Le tematiche degli interventi riguarderanno anche il sistema dei finanziamenti bancari ed esperienze di EPC e developer. Tra i molti relatori, parteciperanno Diego Brasioli, Ambasciatore d'Italia a Bucarest, Roberto Scagnoli, Presidente CCIpR, Mauro Angelini, Presidente Confindustria Romania, Constantin Nita, Ministro delegato per l'Energia, Dan Gheorghiu, Consigliere personale del Primo Ministro per le questioni energetiche, Iulian Iancu, Presidente della Commissione Industria e Servizi della Camera dei Deputati, Emil Calota, Vice Presidente ANRE, Pasquale Silvestro e Anca Stroiu, Studio Legale Tonucci & Partners, Vincenzo Moderno, Agatos Energy, Matteo Baldan, Banca Italo Romena, Anamaria Cretu, Intesa SanPaolo Bank.
A latere dell'evento, organizzato con la partnership di zeroEmission, Banca Italo romena, Intesa SanPaolo, Tonucci & Partners, Anre, Gse, Agatos Energy, si terrà "La borsa dei progetti ready to build", incontro fra venditori ed acquirenti di progetti cantierabili. Ulteriori informazioni, insieme ad offerte e pacchetti di partecipazione, si possono trovare sul sito della Camera di Commercio italiana per la Romania.

Fonte: LA STAMPA

giovedì 6 giugno 2013

Spazi Aperti XI all'Accademia di Romania, 13-23 giugno 2013‏

S P A Z I A P E R T I    X I

BORDERLESS

L’Accademia di Romania in Roma è lieta di comunicare l’inaugurazione dell’undicesima edizione di Spazi Aperti che avrà luogo il 13 giugno 2013 alle ore 19:00. L’11a edizione, coordinata da Leontina Rotaru, è una mostra organizzata dagli artisti borsisti “Vasile Pârvan” dell’Accademia di Romania a Roma che aprono gli spazi della loro residenza per una mostra collettiva. L’evento si propone come una piattaforma per lo scambio e per il dialogo tra gli artisti borsisti dell’Accademia di Romania e quelli residenti nelle accademie e negli istituti culturali internazionali con sede a Roma.

Artisti / Borsisti partecipanti:

Accademia di Romania in Roma – Iulia Morcov, Claudia Mandi, Leontina Rotaru, Cristina Vidruţiu, Iulia Stătică, Roxana Mihaly, Mihaela Cecilia Lazăr, Irina Grosu, Marius Burhan, Ciprian Buzilă, Luca Matei Stoian

Accademia Britannica – Anne Marie Cramer, Todd Fuller, Jonathan Baldock, Liang Luscombe, John di Stefano, Tao Sule DuFour

Accademia di Danimarca – Astrid Myntaeker, Silas Skote Emerry, Mikkel Olaf Eskildsen

Accademia Reale di Spagna – Julio Falagan, Tamara Arroyo, Begona Zubero, Miguel Angel Tornero, Oriol Saladrigues Brunet, Jose Noguero, Miguel Cuba

Istituto Svizzero – Benoit Billote, Anne Rochat

Istituto Storico Austriaco – Elke Auer, Boros Miklos, Nathalie Koger, Lisa Rastl

Accademia di Francia a Roma “Villa Medici” – Till Roeskens

Accademia Tedesca Roma Villa Massimo – Klaus Weber

Accademia dell’Ungheria – Nora Bujdoso

Rhode Island School of Art and Design – Effy Morris, Hunter Blackwell, Jenny Jisun Kim, Caroline Ellen, Christopher Prinz, Timothy Dobday

Ospiti speciali

Renato Frosali (Italia, Venezia Biennale 2011); Lea Rasovszky (Romania); Thomas Otto Zinzi & Progetto Miniera (Italia); Ellen Driscoll (Stati Uniti d'America); Şoimiţa Lupu (Romania/Italia), Vlad Stoica (Romania).

Programma _ Spazi Aperti XI

Giovedì, 13 giugno

19:00 Inaugurazione della mostra internazionale Spazi Aperti XI

Le lunghe orecchie del cuore, lettura teatrale di Thomas Otto Zinzi e Progetto Miniera (Roma)

20.30 Incontro con Renato Frosali ( l’artista espone nella Sala concerti)

21.00 Sitting the Lines, performance by Anne Rochat e Benoit Billot, Istituto Svizzero in Roma, 20min, 2013

22.00 Concerto & party DJ Vlad Stoica (Bucarest)

Giovedì, 20 giugno

17:00 Incontro - dialogo con Ellen Driscoll (USA) sul self-management di un giovane artista. I pro e i contro.

18:00 Video screening.
•Meeting the pied piper in Braşov, 7 min, 2006 / Meeting the Pied Piper in Brasov, a paper prologue, 6,52 min, 2011 by Anne Marie Cramer;
•Before, after, the last, video-performance by Anne Rochat, captation of Jean Otth, Jensich Museum of Vevey, Switzerland, 35min, 2012
•Adrift by Todd Fuller, 5.45 min., mixed media animation, 2012
•Fountain Loma Dr/W6th St (Menschenloop), 2003 by Klaus Weber
•Mourning by Effy Morris, 2013
•Videomappings: Aida, Palestina by Till Roeskens, 46 min, 2009

Sabato, 22 giugno

20:00 Concerto di Massimiliano Chiappinelli (pianoforte)

A seguire anteprima dell'opera "The Juniper Passion"

www.thejuniperpassion.it, In collaborazione con la Festa Europea della Musica

Domenica, 23 giugno

20:00 Concerto “Piano Solo” di Massimo Fedeli (musica blues, jazz, pop)

Musiche di Coltrane, Monk, Jarret, Petrucciani e composizioni originali

In collaborazione con la Festa Europea della Musica

21:00 Spettacolo di danza contemporanea di Şoimiţa Lupu

(Teatro Massimo di Palermo)

Accademia di Romania in Roma

Tutto il mondo nel paeseTUTTO IL MONDO NEL PAESE

e

TORNEO "TREVIGLIO WORLD TEAM"

Sabato 8 Giugno

a Cassano d'Adda, presso il Centro Civico di Via Dante 4 dalle ore 17:00

a Treviglio, presso il Centro Sportivo A. Mazza di Via ai Malgari dalle ore 16:00

Domenica 9 Giugno

a Cassano d'Adda, presso il Parco Belvedere dalle ore 15:30

a Treviglio, presso il Centro Sportivo A. Mazza di Via ai Malgari dalle ore 15:00

L'evento al quale abbiamo il piacere e l'onore di invitarVi, è il consueto appuntamento con "TUTTO IL MONDO NEL PAESE", la giornata nata per aprire una finestra sulle tradizioni e sulla cultura di tutte le comunità straniere con cui condividiamo il nostro tempo, e che dà a tutti i partecipanti la possibilità di perdersi tra lingue, colori, aromi e gusti di un folklore lontano, e a volte sconosciuto, e al quale l'Associazione Culturale Italo-Romena IH.th.IS. parteciperà portando aria e sapori dalla Romania.

E' inoltre previsto un torneo calcistico, che si terrà a Treviglio, e che coinvolge le squadre di alcune comunità del territorio, tra cui la F.C. Cassano-Romania, sostenuta dalla nostra associazione.
_________________________________________________________________________

Sabato 8 Giugno

ore 17

Salone Centro Civico Via Dante, 4

proiezione filmato IMPRONTE di e con Said Lazaar

progetto “on the stage: 2G in corto” Acli Lombardia

Si parlerà di integrazione.... in tempi di crisi

interverranno tra altri il sindaco di Cassano dott. Roberto Maviglia e il presidente dell Agenzia per integrazione della provincia di Bergamo dott. Eugenio Torresi

Domenica 9 Giugno 2013
dalle ore 15:30
al parco Belvedere di Cassano d'Adda

Durante la giornata servizio bar
e cena con possibilità menù:
romeno, bulgaro, marocchino,
italiano, africano e brasiliano

PARCO BELVEDERE

ANIMAZIONE BAMBINI E NON SOLO..............

Truccabimbi !

UN CALCIO PER TUTTO IL MONDO scuola portieri

Laboratorio Hennè e treccine

Laboratorio alfabeti

Merenda per i bambini

ore 17

saluti in tutte le lingue

consegna degli attestati di frequenza corso di lingua italiana

a seguire SFILATA abiti tradizionali dal mondo

dalle ore 18

Balli tradizionali romeni con il gruppo di ballo dell associazione IHthIS

Musica popolare romena con il gruppo SONYX

Aperitivo equo e solidale

dalle ore 19

Menù Romeno, Menù Marocco, Menù Italia, Menù Africa, Menù Bulgaro,Liberiano

ORGANIZZANO

Acli – Arci – IH.th.IS. - I colori del Mondo

MondoAlegre – Punto d'Incontro – ANPI

Comitato socl coop – Emergency – Rilindja

Punto d'Incontro – Futuro Ouldah Football Scuola

Associazione Stella

2° Torneo di calcio "Treviglio World Team"

Sabato 8 Giugno 2013

ore 16:00

Albania Giovani Italia - Leoni del Senegal

ore 17:30
FC Cassano Romania - United Boys Treviglio

Domenica 9 Giugno 2013

ore 15:00

Finale III e IV posto

ore 16:30

Finale I e II posto

ORGANIZZANO

CIT, in collaborazione con:

Comune di Treviglio, Cassa Rurale - BBC Treviglio

Cgil, Cisl, Uil, Cooperativa Dosankos, Diserva...mente

Amici dei Popoli, Assalam, Assosb, Auser, El Badere

Agenzia per l'integrazione di Bergamo

Prezență literară românească în cadrul Festivalului de Literatură din Milano‏

Editura Rediviva din Milano și Centrul Cultural Italo-Român, au bucuria să vă invite la ultima manifestare programată înainte de vacanță, dedicată prezentării ultimilor sale apariții editoriale.

Serata literară care se bucură de patronajul Consulatului General al României, al Domniei Sale, George Gabriel Bologan, se va desfășura duminică 9 iunie, ore 17 00, la Biblioteca Românească di Milano, via Trebbia 33.

Prezentarea editurii Rediviva se înscrie în cadrul Festivalul de literatură din Milano, ajuns la a doua ediție, amplă manifestare literară și culturală, desfășurată cu patronajul Primăriei din Milano, ideată de scriitorul Milton Fernandez.

Peste 180 de evenimente literare și artistice, în șaptezeci de zeci de locații culturale din oraș, sunt programte să se desfășoare pe parcursul celor patru zile ale manifestării 5-9 iunie 2-13, eveniment intrat în atenția publicului larg și massmedia italiană.

Editura Rediviva are plăcerea să vă invite la în cadrul acestui important eveniment cultural milanez, la o întâlnire cu autorii și cărțile recent apărute și prezentate în cadrul prestigioasei manifestări europene a Salonului Internațional de Carte de laTorino.

În cadrul seratei vor fi prezentate volumele:

Lisoanca di Doina Ruști (titlu original Lizoanca la 11 ani), In assenza del padre di Stelian Țurlea (titlu original În absența tatălui), ambele apariții editoriale în traducerea scriitoarei Ingrid B Coman), romanul: Per chi crescono le rose (Pentru cine cresc trandafirii), volumul de povestiri: Il villaggio senza madri, 2012 (Satul fără mămici), 2012 al aceleiași autoare Ingrid Beatrice Coman, volumul depoezie:“150 grammi di poesia d’amore” (150 de grame de poezie de dragoste) de Viorel Boldiș și Anuarul Cultural: Repere culturale românești în Peninsulă, coordonator Violeta P. Popescu.

Va fi prezentat cu această ocazie și recentul roman: În absența stăpânilor (In assenza dei padroni) de Nicolae Breban, editura Cantagalli, în traducerea Mariei Floarea Pop, lansat la Salonul de carte de la Torino.

Publicul este invitat în cadrul seratei și la inaugurarea expoziției de pictură a artistului român Odangiu Tudor Andrei care trăiește în Italia.

INVITATI: Ingrid Beatrice COMAN, Viorel BOLDIS, Maria Floarea POP, Irina TURCANU (premiul trei la Concursul “Lingua Madre”), Sabrina M. ARPINI, Violeta POPESCU

Bufet.

Intrarea liberă.

Via Trebbia, 33; metrou linia galbenă, stația Porta Romana
www.redivivaedizioni.com
redivivaedizioni@gmail.com   
tel. 34 0763 8880

România, promovată în staţiile de metrou din Rusia, Germania, Austria şi Franţa

de M.Z. • 06 Iun 2013
Foto: Intact Images

România va fi promovată ca destinaţie turistică în staţiile de metrou şi pe panouri publicitare stradale în oraşe din mai multe ţări, printre care Germania, Rusia, Franţa, Austria, Italia şi Spania, a anunţat, joi, Mirela Matichescu, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT).

"Suntem în faza de solicitare a ofertelor în tot ceea ce înseamnă campanie de promovare externă. Vorbim de promovare la metrou, de promovare outdoor în tot ce înseamnă punctele cheie în ţări precum Germania, Rusia, Franţa, Austria, Italia şi Spania", a spus Matichescu, potrivit Mediafax.

Ea a afirmat că vor fi promovate imagini cu zone din România, printre care cu Delta Dunării şi zonele montane.

Matichescu vrea ca până la sfârşitul verii panourile publicitare să poată fi văzute de turiştii străini.

"Vreau ca până la sfârşitul acestui an să absorbim tot ce înseamnă fonduri disponibile pentru promovare pe acest exerciţiu financiar, adică 54 de milioane de euro", a spus oficialul ANT.

Sursa: Antena3.ro

Morto durante furto, giallo su identita'

Romeno si presenta a cc e spiega che la vittima non e' lui

ANSA - CORIGLIANO CALABRO (COSENZA), 3 GIU - Si tinge di giallo l'identita' del romeno morto in un supermercato a Corigliano Calabro, dove era entrato per compiere un furto.

Stamane si e' presentato dai carabinieri Vasile Ciuciuc, il quale ha fatto presente di non essere lui l'uomo trovato morto.

Gli investigatori hanno compiuto una serie di accertamenti e si sono accorti dell'errore nell'identificazione del cadavere. I militari hanno ora avviato le indagini per dare un nome al morto.

Fonte: ANSA

domenica 2 giugno 2013

Festival delle Culture VII edizione - Ravenna 7, 8, 9 giugno 2013‏

La VII edizione del Festival delle Culture si tiene il 7, 8 e 9 giugno 2013 a Ravenna, in zona Darsena, Artificerie Almagià e dintorni.
Promossa dal Comune di Ravenna e dalla Rappresentanza dei cittadini stranieri, con il contributo della Fondazione del Monte, il Festival sarà un intrecciarsi di concerti, incontri pubblici, danze popolari, laboratori per bambini, un grande festa dell'intercultura e dell'arte dello stare insieme, oltre ogni confine.

FESTIVAL DELLE CULTURE 2013

La VII edizione del Festival delle Culture si tiene il 7, 8 e 9 giugno 2013 a Ravenna, in zona Darsena, Artificerie Almagià e dintorni. Promossa dal Comune di Ravenna e dalla Rappresentanza dei cittadini stranieri, con il contributo della Fondazione del Monte, il Festival sarà un intrecciarsi di concerti, incontri pubblici, danze popolari, laboratori per bambini, un grande festa dell’intercultura e dell’arte dello stare insieme, oltre ogni confine. Cittadinanza senza confini è, appunto, il motto del Festival 2013. Nell’Anno Europeo dei Cittadini il Festival vuole affrontare il tema della cittadinanza nel suo rapporto con il concetto di confine, in quanto la cittadinanza italiana o europea è troppo spesso uno strumento di esclusione delle minoranze, proprio per quei confini, geografici, giuridici, economici, psicologici, basati sulla logica della contrapposizione noi / loro, con tutti gli aspetti discriminatori connessi. Tema centrale del Festival 2013 è anche la Partecipazione. Questa edizione è stata interamente ideata, progettata e organizzata da un gruppo di progettazione partecipata, in un percorso incominciato nel mese di gennaio che ha visto lavorare insieme circa cinquanta persone, membri di associazioni ma anche singoli cittadini attivi, di ogni età, genere e nazionalità. Grazie a questo percorso si è cercato di valorizzare la creatività diffusa, di favorire lo scambio di idee e saperi e consolidare il senso di appartenenza al Festival stesso. Il Festival delle Culture vive così appieno il percorso di candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura 2019, e fa parte di Prove Tecniche. Mosaici di culture, accoglienza e partecipazione sono infatti parole chiave del progetto di candidatura.

Il programma
Come per tradizione il Festival delle Culture si apre guardando il futuro con i giovani grandi protagonisti. Venerdì 7, alle 17, in Piazza San Francesco il Festival verrà tenuto a battesimo da Martina Monti, Assessore all’Immigrazione del Comune di Ravenna, e Alberto Cassani, Coordinatore di Ravenna 2019, prima di una serie di eventi curati dal gruppo interculturale di giovani Generazioni in Movimento: performance di Parkur dei Ravenna Shine, esibizione di Capoeira del gruppo Coquinho Baiano, la break dance dei Lasagna Style e, infine, al seguito del furgone con DJ set, parte la Fiumana atto IV, una parata che proseguirà fino all’Almagià. Tappa in piazzetta Einaudi con le Giocolerie del gruppo Ravenna Jugglers, Mery & i Ballerini del Quake (balli latino-americani) e le danze tradizionali filippine del gruppo Mabuhay.
Alle 19.30, di fronte all’Almagià, verrà inaugurata, con tanto di volo di colombe, “Una Cupola per la Darsena”. Si tratta di un progetto dell’architetto Samuel Teclehaimanot Ghebreiesus ispirato ai lavori che Fabrizio Caròla ha realizzato per oltre trent’anni in giro per l’Africa. Un edificio low-tech, realizzato in un workshop partito il 20 maggio, che richiama le abitazioni africane nubiane e realizzato grazie all’utilizzo di un apposito strumento, il compasso ligneo. Il progetto, seguito in prima persona anche dalla stesso Caròla che interverrà all’inaugurazione, si propone di gettare uno sguardo oltre i confini usuali dell’architettura, per promuovere un esempio di edilizia partecipata, sostenibile, a basso costo.
Dopo la seconda parte dell’esibizione dei Capoeira (alle ore 20), nello spazio dibattiti allestito lungo la banchina della darsena ci sarà l’incontro “Suolo o sangue? Cittadinanza italiana: diritti, discriminazioni e prospettive” con l’atleta “g2” dell’esercito Marco Najibe Salami, l’avvocato Andrea Maestri, il Responsabile immigrazione Arci Filippo Miraglia, Laura Scacchetti di Rete ToghethER e il sociologo Mauro Valeri, responsabile dell’Osservatorio sul razzismo nel calcio e autore di libri sul razzismo nello sport quali “Nero di Roma”.
Due i concerti serali sul palco dell’Almagià. Alle 21.15 si esibirà l’Ensemble du Sud, un gruppo composto da musicisti di sette nazionalità diverse che hanno unito le proprie tradizioni musicali per creare un nuovo suono meticcio. Saliranno sul palco alle 22.30 i Radìs, con tutta la loro carica esplosiva di folk rock in salsa romagnola.
Sabato 8 giugno il Festival parte di mattina, alle 10, in Sala D’Attorre, con il seminario “Africa: un vivere sostenibile, nuovi confini per l’abitare”. Dopo i saluti dell’assessore all’urbanistica Libero Asioli interverranno il poeta eritreo Hamid Barole Abdu e il giovane architetto Samuel Teclehaimanot
Ghebreiesus che introdurrà gli interventi degli architetti Fabrizio Caròla, Linda Zardo e Blal Adem Esmail.
Si torna in Darsena alle 17, nello spazio dibattiti in banchina, con l’incontro “Cittadinanza Intrecciata. Donne migranti e native insieme per una piena cittadinanza senza confini”, organizzato dall’associazione Intrecci e da Liberedonne – Casa delle Donne di Ravenna.
Dentro all’Almagià alle 19 c’è l’appuntamento con uno dei cavalli di battaglia del Festival, il Sabar, un’ora di dialogo in danza e musica fra percussionisti senegalesi e donne in splendidi vestiti da festa.
Alle 20.30, in banchina, si parlerà di crisi economica cittadinanza e identità della persona nell’incontro “Senza lavoro, chi siamo?”. Ne discuteranno un antropologo, Francesco Zanotelli, un sociologo, Enzo Morgagni, un psicologa, Anna Di Matteo dell’associazione SèStante, una orientatrice/formatrice, Daniela Ciani, e il Segretario Nidil Cgil Idilio Galeotti.
Alle 21.30, dopo una diretta via Skype con il Festival “Talents africains” di Dakar, salirà sul palco Zohreh Joohya con il suo Afghan Ensemble, in un suggestivo concerto che ripercorre gli antichi canti popolari e religiosi dell’Afghanistan eseguito con strumenti tradizionali. Il sabato si chiuderà con lo spettacolo “Danze senza confini” della compagnia togolese International Afric-Racine.
La giornata di domenica 8 partirà con la proiezione del film “God Save the Green”, di Michele Mellara e Alessandro Rossi, un viaggio nelle periferie del Sud e del Nord del mondo per scoprire come il verde possa riconquistare lo spazio urbano. Saranno presenti i registi. Restando in ambito ecologico si prosegue poi in banchina con i bambini protagonisti che, dopo la corsa coi sacchi, riceveranno in dono dagli anziani del Comitato orti del Villaggio Anic delle piantine per i propri balconi e giardini.
Si verrà catapultati in una periferia africana alle 19.30, dentro l’Almagià, con una serie di danze cerimoniali nigeriane in costume, con i gruppi Edo Community, Sky Ladies, Royal Sisters, Afesan Community e Donne interculturali. Di nuovo in banchina alle 20.30 per un incontro con la storia e la cultura del popolo rom, “But Baxt ta Sastipè” (Che possiate essere sani e fortunati), a cui è legata una mostra esposta nel porticato dell’Almagià. Interverranno Giovanna Zoffoli di Integriamoci Insieme, Alessandro Forni dell’Associazione Menocchio e Graziella Gardini Pasini, dell’Associazione italiana zingari oggi.
Sul palco dell’Almagià alle 21.15 il sindaco Fabrizio Matteucci consegnerà il Premio all’intercultura città di Ravenna 2013, introdotto da uno spettacolo di balli tradizionali filippini. Seguirà “Dai Carpazi agli Appennini”, uno spettacolo di musiche e balli popolari romeni del gruppo artistico di Romania Mare seguito dalle cante romagnole del Gruppo Pratella Martuzzi di Ravenna diretti dal Maestro Matteo Unich.
Il Festival delle Culture 2013 calerà il sipario con il concerto di Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò, un cantautore di origine praghesi che ha mischiato alcuni dei migliori musicisti italiani con virtuosi di origine rom che suonavano nella metropolitana milanese, per un repertorio che va dalle sonorità balcaniche a quelle gitane con diversi pezzi autografi anche in lingua italiana.

Il convivio
Nella tre giorni la darsena attorno all’Almagià diventa un luogo in cui stare, vivere e incontrare persone. Ci saranno gli stand espositivi di circa trenta associazioni di volontariato, così come le bancarelle di artigianato, dalle sculture africane alle stoffe indiane alle produzioni artistiche locali. E ovviamente non mancherà la ristorazione con la cucina tunisina, senegalese e camerunese del Ristorante Bella Africa, le specialità indiane e srilanchesi di Aralya, i piatti maghrebini e mediorientali del Ristorante Marrakech, ma anche il furgone con piadina, pizza e kabab. Festival come luogo anche per i più piccoli grazie ai laboratori ludico creativi che si terranno nel gazebo curato da Terra Mia, Mabuhay, Fatabutega e La Lucertola. Questi ultimi hanno in programma anche la corsa con i carrettini a cuscinetti a sfera, sabato alle 18.30.

Info:
http://festivaldelleculture.wordpress.com
Casa delle Culture del Comune di Ravenna, Piazza Medaglie d’Oro 4
tel. 0544 591876, casadelleculture@racine.ra.it

Festival delle Culture anche su Facebook e su Instagram, con la hashtag #festaculture13.

http://festivaldelleculture.wordpress.com/

FESTIVAL DELLE CULTURE 2013

“Cittadinanza senza confini”

L’Unione Europea ha indetto il 2013 Anno Europeo dei Cittadini, per rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione, al fine di permettere ai cittadini di esercitare pienamente i propri diritti, con particolare riferimento al diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri. Il Festival delle Culture vuole andare oltre, e affrontare tale tematica partendo dal concetto di confine. La nostra società è permeata da confini geografici, giuridici, culturali, economici, sociali, psicologici, spesso basati sulla logica della contrapposizione noi/loro. Su questo si fonda l’esclusione delle minoranze in una società sempre più gerarchizzata. La cittadinanza è un privilegio o può essere uno strumento di inclusione e di convivenza? Nel frattempo il Festival delle Culture percorre la strada dell’inclusione: quest’anno è stato ideato da un gruppo interculturale di progettazione partecipata composto da circa 50 cittadini attivi.

PROGRAMMA

VENERDÌ 7 GIUGNO

ore 17.00 Piazza San Francesco
Il gruppo Generazioni in Movimento e Deviazioni Animazioni di strada presentano:
Fiumana atto IV: Gioventù senza confini
Inaugurazione del Festival delle Culture con Martina Monti, Assessore all’Immigrazione del Comune di Ravenna, e Alberto Cassani, Coordinatore di Ravenna 2019.
Performance di Parkur dei Ravenna Shine, esibizione di Capoeira del gruppo Coquinho Baiano, la break dance dei Lasagna Style, segue parata con la grande bandiera del mondo per le strade del centro storico, accompagnata da DJ set itinerante, lungo via Corrado Ricci, via Gordini, piazza Garibaldi.
ore 18.00 Piazzetta Einaudi
Giocolerie del gruppo Ravenna Jugglers, Mery & i Ballerini del Quake (balli latino-americani), danze tradizionali filippine del gruppo Mabuhay, scorrimento lungo via Diaz, via Farini, viale Pallavicini, sottopassaggio… fino alle Artificerie Almagià.
ore 19.30 Almagià (dehors)
Inaugurazione di una Cupola per la Darsena
ore 20.00 Almagià
Esibizione di Capoeira del gruppo Coquinho Baiano (2° tempo)
ore 20.30 Lungo Darsena
Suolo o sangue? Cittadinanza italiana: diritti, discriminazioni e prospettive
Con Marco Najibe Salami (atleta, Centro Sportivo Esercito), Andrea Maestri (Avvocato, Asgi), Filippo Miraglia (Responsabile immigrazione Arci), Mauro Valeri (Sociologo, responsabile Osservatorio sul razzismo e antirazzismo nel calcio), Laura Scacchetti (Rete ToghethER). Modera Marina Mannucci (Comitato Rompere il silenzio).
ore 21.15 Almagià
“Musica senza confini”. Ensemble du Sud in concerto (world music)
Fan Yuan (Cina: violino, voce), Emanuela Napolitano (Italia-Venezuela: chitarra, tiple, voce),
Valentino Negrii (Italia: sassofono), Guillermo Raúl Grimani Polo (Perù: flauti, charango, basso), Sayed Mohamed (Egitto: voce, oud), Rossella Buttazzi (Italia: percussioni), Elhadj Gueye Demba (Senegal: batteria).
ore 22.30 Almagià
“Musica delle radici”. Radìs in concerto (folk rock romagnolo)
Con Emanuele “Manu” Soldati (Piva Emiliana, Bouzouki), Giovanni “Iovo” Soldati (Basso elettrico), Luca “Gallo” Galliniani (Batteria), Riccardo “Feltra” Feltrami (Chitarra acustica), Marco Cavina (Violino), Mauro Morganti (Fisarmonica), Luca “Kurry” Caroli (Voce, flauti, percussioni), Christian “Cres” Vicari (Voce).

SABATO 8 GIUGNO

ore 10.00 – 13.00 Sala D’Attorre (via Ponte Marino 2)
Africa: un vivere sostenibile, nuovi confini per l’abitare
Saluti di Libero Asioli (Assessore all’urbanistica del Comune di Ravenna). Introduzione poetica di Hamid Barole Abdu: Rinnoversi in segni… erranti. Intervengono: Fabrizio Caròla: Antiche tecnologie per una nuova architettura; Linda Zardo: Strategia di pianificazione sostenibile per città nelle aree più vulnerabili del pianeta; Blal Adem Esmail: Confini fisici ed ecosistemici delle città. Modera Samuel Teclehaimanot Ghebreiesus.
ore 17.00 Lungo Darsena
Cittadinanza Intrecciata. Donne migranti e native insieme per una piena cittadinanza senza confini.
Con Giovanna Piaia (Assessora alle Politiche e alla Cultura di Genere del Comune di Ravenna), Alessandra Lazzari (Associazione Intrecci), Carla Olivieri (Associazione Liberedonne – Casa delle Donne), Atanasiu Olimpia (Casa Insieme), Mirella Rossi (Rete contro il razzismo e la xenofobia), Diop Mbayang (Ande Liguey), Faiza Mahri (giornalista e mediatrice culturale), Miranda Kalefi (già consigliere aggiunto al Comune di Ravenna), Teresa Marzocchi (Assessora alle politiche sociali e integrazione Regione Emilia Romagna). Conducono l’incontro Marinela Ciochina, Liljana Picari, Diva Ponti. (A cura di Intrecci – Rete regionali di associazioni di donne native e migranti, con la collaborazione di Associazione Liberedonne – Casa delle Donne di Ravenna).
ore 19.00 Almagià
Asra, Associazione senegalo-ravennate presenta:
Sabar – Dalla grande tradizione Wolof l’antica danza fra donne e tamburi.
ore 20.30 Lungo Darsena
Senza lavoro, chi siamo? Crisi economica, cittadinanza e identità della persona.
Con Daniela Ciani (Consulente all’orientamento), Idilio Galeotti (Segretario Nidil Cgil), Anna Di Matteo (psicologa, Sportello “Non sei solo”, Associazione Sestante), Enzo Morgagni (Sociologo, Università di Bologna), Francesco Zanotelli (Antropologo, Università di Messina). Conduce Sokol Palushaj.
ore 21.15 Almagià
In diretta da Dakar “Talents africains”. Saluti dal Festival di Teatro per l’infanzia e la promozione dei giovani.
ore 21.30 Almagià
“Songs from Afghanistan”. Zohreh Jooya & Afghan Ensemble in concerto (Ghazal, antichi canti tradizionali, e Qawwali, canti religiosi)
Zohreh Jooya (Vocals, Dance), Daud Khan Sadozai (Robab), Miriam Encinas (Dilruba), Daira
Rashmi Vibhu Bhatt (Tabla).
ore 23.00 Almagià
L’associazione Cittadini del Pianeta presenta:
La compagnia International Afric-Racine in “Danza senza confini”

DOMENICA 9 GIUGNO
ore 17.00 Almagià
Proiezione del film “God Save the Green”, di Michele Mellara e Alessandro Rossi (Italia 2012, 73’)
Un film sull’invenzione di un nuovo possibile paesaggio urbano dove il verde non è solo decorazione ma luogo vissuto e creativo. Un viaggio nelle periferie del Nord e del Sud del mondo: l’ultimo giardino in uno dei più popolati quartieri di Casablanca (Marocco); coltivazioni idroponiche gestite da un gruppo di donne a Teresina (Brasile); orti comunitari a Berlino (Germania); coltivazioni all’interno di sacchi nella bidonville di Nairobi (Kenya); giardini pensili a Torino e Bologna (Italia). Saranno presenti in sala i registi. A cura di Alessia Bevere (Città Meticcia).
ore 19.30 Almagià
Jump Africa Jump! Nigerian Drums&Rhytms
Ugho Dance by Edo Community, Agada Dance & Royal Dance by Sky Ladies & Royal Sisters, Asologu Dance by Afesan Community, Ogieke Dance by Donne interculturali.
ore 20.30 Lungo Darsena
But Baxt ta Sastipè (Che possiate essere sani e fortunati). Incontro con la cultura del popolo Rom.
Con Giovanna Zoffoli (Associazione Integriamoci insieme), Alessandro Forni (Associazione Menocchio), Graziella Gardini Pasini (Aizo - Associazione Italiana Zingari Oggi). Lettura di Poesie Rom dell’attrice Lara Croatti. Modera Liljana Picari (Ass. Integriamoci insieme).
ore 21.15 Almagià
Consegna del Premio all’intercultura città di Ravenna 2013 introdotta dalle danze tradizionali filippine La Jota Mocadena e Tinikling (a cura di Mabuhay).
ore 22.00 Almagià
L’associazione Romania Mare presenta:
Dai Carpazi agli Appennini. Spettacolo di musiche e balli popolari romeni e cante romagnole.
Con Georgeta Hangu (Voce), Iulian Cinepa (Voce e tastiere), Olga Chiortan (Voce), Rodica Padure (Violino), il gruppo di ballo Romania Mare e il Gruppo Pratella Martuzzi di Ravenna diretti dal Maestro Matteo Unich.
ore 23.00 Almagià
“Una favola tzigana”. Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò in concerto (canzoni d’autore e sonorità balcaniche e gitane)
Roberto Durkovic (Chitarra e voce), Max Alloisio (Chitarra flamenco), Eduard Dumitru (Violino), Fiorel “Make” Dusu (Fisarmonica), Luigi Scuri (Batteria).

Gli abiti delle presentatrici e dei presentatori sono creati con stoffe africane dalla stilista Stella Martins

Conosci il tuo vicino?! Venerdì e sabato, dalle ore 20.00: Video Box. Superiamo insieme la tendenza a costruire confini e steccati anche nei condomini e tra vicini di casa! A cura del Villaggio Globale in collaborazione con Acer.

PROGETTO SPECIALE
Una Cupola per la Darsena. Archi, volte e cupole in laterizio sono gli elementi del lessico costruttivo tipiche della tradizione mediterranea. Nei 15 giorni prima del Festival attraverso un workshop studenti, ma anche semplici cittadini, possono partecipare alla costruzione di un sistema abitativo low tech, proprio di fronte all’Almagià. Questo cantiere, condotto dall’architetto Fabrizio Caròla, “il Dio della pietra”, come lo chiamano i Dogon del Mali, è finalizzato a elaborare un più equilibrato rapporto tra architettura e luogo entro una visione in cui ricerca, formazione e professione non costituiscono più ambiti separati, andando oltre i confini. Progetto a cura di Samuel Teclehaimanot Ghebreiesus. Con la collaborazione della Istituto scuola provinciale edili Cpt Ravenna e di Cmc – Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna.

0-12. IL FESTIVALINO

Tutte le tre giornate
“Gioca con noi!” Laboratorio ludico creativo per bambine e bambini, costruzione di giocattoli e di bijoux di tutto il mondo. A cura di Terra Mia, Mabuhay, Fatabutega, Centro La Lucertola, Ande Liguey. Si giocherà alla Sunka, il gioco nazionale delle Filippine.
Sabato ore 18.30
Il roboante e “spariglia-tutto” gioco con i carrettini a cuscinetti a sfera, con Renzo e Viviana del Centro la Lucertola
Domenica ore 18.30
“Chi non semina, non gioca!” Orto-Gioco, origami, corsa con i sacchi e disegni sull’asfalto.
A cura di Alessia Bevere (Città Meticcia). In collaborazione con il Comitato degli Orti di Ravenna.

LE MOSTRE

Dal 30 maggio al 13 giugno
Sala mostre di via D’Azeglio 2 Palazzo Rasponi
“Contatto”. Opere musive dei ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, i loro bozzetti per il murales che si allestirà nel 2014 a Sancti Spiritus (Cuba) e opere degli artisti cubani dell’Accademia di Arte Plastica di Sancti Spiritus. (A cura dell’Associazione Italia Cuba).

Durante il Festival - Almagià

But Baxt ta Sastipè (Che possiate essere sani e fortunati). Mostra sulla storia e la cultura del popolo Rom. (A cura dell’Associazione Integriamoci Insieme).

I can do it. Mostra fotografica ad opera di Miranda Kalefi dedicate alle donne migranti. (A cura di Agimi).

La comunicazione nelle società democratiche. Mostra di manifesti realizzati dalle classi terze del Liceo Classico Morgagni di Forlì. (A cura di Laboratorio Mondo).

RISTORAZIONE

Ristorante Bella Africa
Cucina tunisina, senegalese, camerunense

Ristorante Araliya
Specialità da India e Sry Lanka

Ristorante Marrakhesh
Specialità maghrebine e mediorientali

Il furgone con piadina, pizza e kebab

Suq
Mercato con prodotti di artigianato africano, asiatico, sudamericano, ma anche autoctono, prodotti equosolidali, libri, stand delle associazioni di volontariato.

[logo istagram] Aiutaci a creare un foto-racconto del Festival. Tagga le tuo foto con #festaculture13, le potrai vedere su www.ravenna2019.eu

[logo facebook] Seguici in tempo reale su Facebook: clicca “mi piace” su FestivalDelleCultureRavenna

Il Festival delle Culture 2013 è promosso da:
Comune di Ravenna, Rappresentanza dei cittadini stranieri di Ravenna

Con il contributo di Fondazione del Monte

Organizzazione, segreteria, amministrazione
Comune di Ravenna, U.O. Politiche per l’immigrazione, via Alberoni 16
tel. 0544 485313, fbernabini@comune.ra.it
Casa delle Culture del Comune di Ravenna, Piazza Medaglie d’Oro 4
tel. 0544 591876, casadelleculture@racine.ra.it

Il Blog
http://festivaldelleculture.wordpress.com

Il Festival delle Culture è un evento Prove Tecniche Ravenna 2019
PARTECIPANO

Acer, Afesan Community, Aica – American Indian Cultural Association, Asra – Associazione senegalo ravennate, Agimi, Amici di Chartres, Amici di Chichester, Amici di Francesco, Amici di Speyer, Ande Liguey, Antenna Italiana nel Mondo, Arci Ravenna, Arcigay Frida Byron, Associazione Romania Mare, Associazione Amici del Mozambico, Associazione Cianove, Associazione Città Meticcia, Associazione Fatabutega, Associazione Il Terzo Mondo, Associazione Intrecci, Associazione Italia Cuba, Associazione Italiana Zingari Oggi, Associazione La Lucertola, Associazione Liberedonne – Casa delle Donne, Associazione Menocchio, Associazione SèStante, Associazione Tunisina della solidarietà e della fratellanza, Casa delle Culture, Centro Quake, CittA@ttiva, Cittadini del Pianeta, Cmc – Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, Comitato cittadino antidroga, Comitato degli Orti di Ravenna, Comitato rompiamo il silenzio, Compost Creativo, Cooperativa Persone in movimento, Deviazioni animazioni di strada, Donne del mondo, Donne interculturali di Ravenna, Edo Community, Emergency, Federazione Colombofili Ravennate, Generazioni in movimento, Gruppo delle Zuccherificio, Il sud siamo noi, Integriamoci Insieme, Istituto scuola provinciale edili Cpt Ravenna, Italia Chama Brasil, Laboratorio Mondo, La Maison de la Joie, Lasagna Style, Libreria Longo, Life – associazione di volontariato onlus, Mabuhay, Mirada, Progetto Sprar, Ravenna Jugglers, Ravenna Shine, Ravenna Teatro, Rete contro il razzismo e la xenofobia, Rete ToghethEr, Royal Sisters, Sky Ladies, T-erre – turismo responsabile, Takku Ligey, Teraal Teranga, Terra Mia, Villaggio Globale.