La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 30 giugno 2013

Vernisajul expoziţiei „Mimicry” de Gabriela Stoica în Mica Galerie a Institutului Român de la Veneţia / L’inaugurazione della mostra „Mimicry” di Gabriela Stoica nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏

COMUNICAT DE PRESĂ

Vernisajul expoziţiei „Mimicry” de Gabriela Stoica
în Mica Galerie a Institutului Român de la Veneţia

Miercuri, 3 iulie a.c., la orele 18.30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziţiei de pictură şi video-performance „Mimicry” de Gabriela Stoica, bursieră „Nicolae Iorga” a Institutului Român de la Veneţia.

Proiectul presupune o paralelă între studiul antropologic, social și cultural al măștilor venețiene din secolul al XVIII-lea și practicile artistice vizuale contemporane, reunind o serie de lucrări de pictură și video-performance, masca identificându-se cu un ideal generat de societate (prin acțiunea de a deveni sau de a se identifica cu celălalt), ca element de camuflare socială sau sexuală, depersonalizare sau obiect fetișist.
Complexitatea tematicilor și metodologiilor în studiul culturii permite termenului de mimesis să se detașeze de la înțelesul antic, modificându-l considerabil și oferindu-i noi perspective de analiză. Mimetismul sau mimema este definit ca fiind rezultatul unei acțiuni, iar mimesis, acțiunea în sine. Astfel, artista încearcă să identifice ideile stereotipe condiţionate de societatea veneţiană despre feminitate şi să demonstreze posibilitatea oferită de carnaval, prin intermediul măştilor „Moretta” sau „Gnaga”, de afişare a oricărei personalităţi în societate. În acelaşi timp, încearcă să creeze o conexiune a individului cu diverse tipuri de personalitate, în funcţie de habitat, interpretând arhitectura lui Paolo Portoghesi din apartamentele din Santa Marinella (Roma, 1966).
Gabriela Stoica (n. 1988 Galaţi, România) este artist vizual și cercetător în domeniul artelor contemporane. A absolvit Universitatea “George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design și Masteratul teoretic de Cercetare Interdisciplinară. A participat la diferite proiecte expoziționale personale și de grup. Momentan este bursieră în domeniul artelor vizuale cu o bursă de cercetare și formare post-universitară “Nicolae Iorga”, în cadrul Institutului Cultural Român din Veneția cu un proiect de cercetare teoretică (“Abordări postmoderne ale conceptului de mimesis”), dar şi unul de creație artistică (“Mimicry”).
Expoziţia va fi deschisă publicului vizitator zilnic, între orele 11:00 şi 19:00, în perioada 3–10 iulie în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio, 2211. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
--------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

L’inaugurazione della mostra „Mimicry” di Gabriela Stoica
nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Mercoledì, 3 luglio a.c., ore 18.30, nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra di pittura e video-performance „Mimicry” di Gabriela Stoica, borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Venezia.

Il progetto presuppone una parallela tra lo studio antropologico, sociale e culturale delle maschere veneziane del Settecento e le pratiche artistiche visive contemporanee, riunendo una serie di pitture e video-performance, dove la maschera si identifica con un ideale generato dalla società (tramite l’azione di diventare o di identificarsi con l’altro), quale elemento di camouflage sociale o sessuale, di depersonalizzazione o oggetto feticista.
La complessità delle tematiche e metodologie nello studio della cultura permette al termine mimesis di distaccarsi dall’antico significato, modificandolo considerevolmente e offrendogli nuove prospettive di analisi. Il mimetismo o il mimema è definito quale risultato di azioni, mentre il mimesis, l’azione in sé. Così, l’artista prova ad identificare idee stereotipali condizionate dalla società veneziana sulla femminilità e dimostrare la possibilità offerta dal Carnevale, tramite le maschere “Moretta” o “Gnaga” ,di presentare qualunque personalità nella società. Allo stesso tempo, prova di creare una connessione dell’individuo con vari tipi di personalità, in base al habitat, interpretando l’architettura di Paolo Portoghesi degli appartamenti di Santa Marinella (Roma, 1966).
Gabriela Stoica (n. 1988 Galaţi, Romania) è artista visivo e ricercatore nel campo delle arti visive. Ha concluso l’Università “George Enescu” di Iași, Facoltà Arti Visive, Decorative e Design e il Master teorico di Ricerca Interdisciplinare. Ha partecipato a vari progetti espositivi personali e di gruppo. Attualmente è borsista nel campo delle arti visive con una borsa di ricerca teorica (“Approcci postmoderni del concetto di mimesis”), ma anche con un lato artistico creativo („Mimicry”).
La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, tra le 11.00-19.00, nel periodo 3-10 luglio presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia in Cannaregio 2211. Entrata libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento