La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 8 luglio 2013

‘’SacrifICE”, un eveniment artistic de excepție deschis la Veneţia de maestrul Mihai Țopescu/‘’SacrifICE”, un evento artistico d’eccezione presentato a Venezia dal maestro Mihai Țopescu‏


COMUNICAT DE PRESĂ
‘’SacrifICE”, un eveniment artistic de excepție
deschis la Veneţia de maestrul Mihai Țopescu

Marţi, 16 iulie 2013, la orele 18,30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziţiei „SacrifICE”, aparţinând maestrului Mihai Ţopescu.

Expoziția “SacrifICE” are la bază un performance creat de artist în cadrul expoziției de la Palatele Brâncovenești, vernisată în luna aprilie a anului curent. Proiectul explorează tema sacrificiului de sine în scopul creației printr-un video care captează procesul de topire până la dispariție al autoportretului din gheață al artistului. Ritualul simbolic de transformare se împlinește prin crearea unei ediții limitate de 50 de fiole în care a fost îmbuteliată apa obţinută în cadrul performance-ului inițial, care vor însoţi lucrarea video de la Veneţia, alături de alte materiale ilustrative. Ediția este însoțită de un certificat de autenticitate.

Pentru realizarea acestui proiect s-au implicat nume importante ale artei contemporane românești și internaționale, precum Luminiţa Sabău, curator și inițiator al proiectului “Premiul European de Artă”, Victor Kornis, designer sau criticul de artă Cătălin Davidescu.

Mihai Ţopescu este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, secţia sticlă, promoţia 1981, clasa prof. Cornel Ailincăi şi Mircea Spătaru. În anul 1985, Mihai Ţopescu a urmat un curs de specializare în cadrul Academiei Kunst Baden din Viena. Este membru al UAP Târgu Jiu şi Arad, iar din anul 2000 este membru al Centro Studio-Vetro Murano din Veneţia. Artistul a participat la expoziţii de grup şi personale în ţară (Bucureşti, Arad, Craiova, Târgu Jiu, Bacău) şi străinătate, în Danemarca (Ebeltoft), Cehia (Novy-Bor), Japonia (Kanazawa), Belgia (Bruxelles) Germania (Köln), Olanda (Tubbergen) şi a fost distins cu numeroase premii naţionale şi internaţionale:
- Premiul I al Ministerului Industriei Române – Premiu pentru Glass Design (1988) - Medalia de Argint
- Premiul Institutului American Interfaith, Philadelphia, S.U.A. (1992)
- Premiul I, Premiu Naţional pentru Glass Design – sticlă, România (1993)
- Premiul Artelor Focului oferit de UAP (2003 şi 2004)
- Premiul Naţional de Sculptură „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, România
- Premiul Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu” pentru artă (2009).

Evenimentul este organizat în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Gorj şi beneficiază de patronajul Primăriei orașului Veneția. Expoziţia, realizată cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, va putea fi vizitată în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio 2211, până pe data de 15 august 2013, de marţi până duminică, în intervalul orar 10-12 şi 15-20. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA

---------------------------------------

COMUNICATO STAMPA
‘’SacrifICE”, un evento artistico d’eccezione
presentato a Venezia dal maestro Mihai Țopescu

Martedì, 16 luglio 2013, ore 18.30, nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “SacrifICE” del maestro Mihai Ţopescu.

La mostra “SacrifICE” ha alla base un performance creato dall’artista per la mostra dei Palazzi di Brâncoveanu, inaugurata nell’aprile di questo anno. Il progetto esplora il tema del proprio sacrificio col fine di creare tramite un video che capta il processo di scioglimento fino alla scomparsa del autoritratto fatto di ghiaccio dell’artista. Il rituale simbolico di trasformazione viene compiuto con la creazione di un’edizione limitata di 50 fiale contenenti l’acqua risultata nell’ambito del performance iniziale, che completeranno l’opera video e gli altri materiali illustrativi. L’edizione è accompagnata da un certificato di autenticità.
Nella realizzazione del progetto vede coinvolti importanti nomi dell’arte contemporanea romena ed intenazionale quali Luminiţa Sabău, curatore ed iniziatore del “Premio Europeo d’Arte”, Victor Kornis, designer ed il critico d’arte Cătălin Davidescu.

Mihai Ţopescu è laureato dell’Istituto di Belle Arti “Ion Andreescu” di Cluj, sezione vetro, promozione 1981, classe prof. Cornel Ailincăi e Mircea Spătaru. Nel 1985 Mihai Ţopescu ha conseguito un corso di specializzazione nell’ambito dell’Accademia Kunst Baden di Vienna. E’ membro dell’Unione degli Artisti di Romania filiali Târgu Jiu e Arad, e dal 2000 è membro del Centro Studio-Vetro Murano di Venezia. L’artista ha partecipato a mostre di gruppo e personali in Romania (Bucarest, Arad, Craiova, Târgu Jiu, Bacău) e all’estero, in Danimarca (Ebeltoft), Rep. Ceca (Novy-Bor), Giappone (Kanazawa), Belgio (Bruxelles), Germania (Köln), Olanda (Tubbergen) ed è stato distinto con numerosi premi nazionali ed intenazionali:
- I° premio del Ministero dell’Industria Romeno – Premio per Glass Design (1988), Medaglia d’Argento
- Premio dell’Istituto Americano Interfaith, Philadelphia, Stati Uniti (1992);
- I° premio, Premio Nazionale per Glass Design – vetro, Romania (1993),
- Premio delle Arti del Fuoco offerto dall’Unione degli Artisti di Romania (2003 e 2004);
- Premio Nazionale di Scultura „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Romania;
- Premio dell’Accademia Internazionale „Mihai Eminescu” per l’arte (2009).

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Unione degli Artisti di Romania, Filiale Gorj e gode del patrocinio del Comune di Venezia. La mostra, realizzata con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno, potrà essere visitata presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia, Cannaregio 2211, fino al 15 agosto 2013, da martedì fino a domenica, nell’intervallo orario 10-12 e 15-20. L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento