La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 17 settembre 2013

Ambasada României: Anunţ‏

Roma, 12 septembrie 2013

Organizarea unui proces de selecţie pentru ocuparea a 3 posturi de funcţionari consulari la Secţia consulară a Ambasadei

Ambasada României în Italia anunţă organizarea unui proces de selecţie pentru ocuparea a 3 posturi de funcţionari consulari în vederea completării schemei de funcţionare a Secției consulare din cadrul Ambasadei.
Serviciile vor fi prestate în baza unei convenţii civile de prestări servicii, conform legislaţiei româneşti în vigoare, cu durata de şase luni, cu posibilitatea de reînnoire.

Condiții de participare
La procesul de selecţie pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
• absolvent de studii superioare (drept sau administraţie publică constiuie un avantaj);
• cunoscător al limbilor română (maternă) și italiană (minim nivel C1 – conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine);
• cunoştiinţe şi abilităţi de utilizare a echipamentelor şi programelor IT (Word, Excel, Outlook, etc.);
• capacitate de tehnoredactare în limba română a înscrisurilor oficiale;
• abilităţi de comunicare şi lucru cu publicul;
• deţinător al cetăţeniei române.

Va constitui un avantaj experienţa în domeniul juridic, al administraţiei publice, al relațiilor cu publicul sau efectuarea de stagii de practică la unul din oficiile consulare ale României din Italia. De asemenea, cunoaşterea unei alte limbi străine, de circulaţie internaţională, poate constitui un criteriu în plus de selecţie.

Se recomandă candidaţilor consultarea site-ului Ambasadei şi pe cel al Ministerului Afacerilor Externe, capitolul Vize şi servicii consulare, precum şi legislaţia italiană complementară, în vederea familiarizării cu domeniul de activitate şi cerinţele postului.

Reamintim că personale selectate în final vor fi angajate în baza unei convenţii civile de prestări servicii cu durata de şase luni, cu posibilitatea de reînnoire. Reuşita la acest proces de selecţie nu presupune accesul în corpul diplomatic şi consular al României, care se face printr-un concurs distinct, organizat de Ministerul Afacerilor Externe, şi nu conferă titularului privilegii şi imunităţi diplomatice.

Dosarul de înscriere
În vederea preselecţiei, persoanele interesate vor depune personal, de luni până vineri, în intervalul orar 10-16, sau prin poştă, cu confirmare de primire, până vineri, 27 septembrie 2013, la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei României în Italia, situat în Via del Serafico 75, Roma, dosarul de înscriere format din:
• o scrisoare de intenție (incluzând o motivație succintă – ½ pag.);
• o cerere de înscriere la procesul de selecţie, adresată şefului Secţiei consulare a Ambasadei României la Roma;
• CV detaliat;
• o copie actului de identitate (pașaport, carte de identitate).
• o fotografie tip paşaport, model biometric;
• o copie după actul de studii (liceale, universitare, post-universitare);
• declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
Accesul ulterior la interviu al candidaţilor preselectaţi este condiţionat de prezentarea documentelor de identitate şi de studii originale.

Desfășurarea procesului de selecţie și anunțarea rezultatelor
Procesul de selecţie este format din următoarele etape:
• preselecția candidaților. Rezultatul preselecţiei va fi anunţat pe pagina web a Ambasadei până la data de 4 octombrie 2013, împreună cu programarea candidaţilor pentru interviu.
• interviul individual cu candidații selectați. Candidaţii selectaţi vor fi contactați și invitaţi la interviul organizat la sediul Ambasadei României în Italia, în perioada 11-13 octombrie 2013.
• rezultatele interviului vor fi afişate pe pagina web a Ambasadei României în Italia până la data de 18 octombrie 2013.
• decizia finală privind candidații admiși, data semnării convenției civile de prestări servicii şi a angajării efective vor fi stabilite ulterior, în funcţie de aprobările Ministerului Afacerilor Externe. Selecţia finală estă condiţionată de eliberarea certificatului de securitate de către autorităţile competente din România.
• Candidaţii care nu se califică pentru selecţia actuală vor fi incluşi pe o listă de rezervă urmând a fi contactaţi în ordinea rezultatelor în cazul vacantării unor posturi din schema Secţiei consulare a Ambasadei.

Ambasada României în Italia
Via Nicolo Tartaglia, 36
00197 Roma
Phone: 0039 06 808 45 29
Phone: 0039 06 807 30 82
Fax: 0039 06 808 49 95
www.mae.ro

Nessun commento:

Posta un commento