La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 16 ottobre 2013

Venetia: expozitie de fotografie dedicata lui Paul Celan‏ / Venezia: Mostra fotografica dedicata a Paul Celan


COMUNICAT DE PRESĂ
‘’Spune adevărul cel ce vorbeşte despre umbre”,
o expoziţie de Maria Grazia Galatà şi Traven Milovich
dedicată lui Paul Celan

Vineri, 18 octombrie 2013, la orele 18,30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziţiei de fotografie „Spune adevărul cel ce vorbeşte despre umbre” de Maria Grazia Galatà şi Traven Milovich.

Expoziţia dedicată lui Paul Celan, unul dintre poeţii celebri români care a ales calea exilului, unde poeziile sale au fost considerate „singurul pandant liric al operei kafkiene", îşi ia titlul de la una din cele mai emblematice aserţiuni ale acestuia: “spune adevărul cel ce vorbeşte despre umbre”. Aceasta este cheia de lectură pe care Maria Grazia Galatà şi Traven Milovich au dat-o în cercetarea şi documentarea fotografică a fostului spital psihiatric din Rovigo, văzut în cadrul acestui eveniment ca element de reconstituire ai ultimilor ani din viaţă ai poetului român. Adesea, aceste locuri părăsite devin puncte de atracţie din cauza puternicului impact estetic pe care îl au asupra vizitatorului. Astfel, expoziţia de faţă este rezultatul viziunii celor doi fotografi italieni asupra unei conexiuni create între gândurile lui Paul Celan şi vieţile celor care au trăit în acele locuri.

Maria Grazia Galatà, trăieşte de mulţi ani în Mestre-Veneţia, este poetă şi, în acelaşi timp, se ocupă cu pasiune de fotografie, nefiind prima dată când se implică în evenimente realizate în urma unor studii despre personalităţi din România. Ca poet a participat “Noaptea poeţilor” din 2005 în cadrul celei 51-a Bienale de la Veneţia împreună cu Ana Blandiana, la IRCCU Veneţia. În acelaşi an, a participat cu o lucrare foto-poetică la expoziţia din Pavilionului Italiei, curator Philippe Daverio. În 2009, în cadrul “Notte di Luce” la cea de-a 53-a Bienală de la Veneţia, organizată de Marco Rotelli, a participat cu alte lucrări fotografice. În anul 2011 a colaborat împreună cu artiştii Pinina Podestà şi Robert Quelven la expoziţia dedicată lui Emil Cioran organizată la centrul cultural “Candiani” din Mestre, în colaborare cu IRCCU Veneţia. Este, de asemenea, autoarea mai multor expoziţii personale şi a luat parte la numeroase expoziţii colective.

Traven Milovich (n. 1976) este un tânăr artist fotograf care deţine un portofoliu considerabil în rândul publicațiilor de fotografie de artă. În lucrările sale apare o constantă căutare a suprarealismului, a depăşirii realităţii obiective redate de aparatul fotografic.
Expoziţia, organizată cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, beneficiază de patronajul Primăriei Veneţia şi va putea fi vizitată în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio 2211, până pe data de 1 noiembrie 2013, de luni până vineri, în intervalul orar 10 -13 şi 15-17. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
---------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA
“DICE IL VERO CHI PARLA DI OMBRE”,
una mostra di Maria Grazia Galatà e Traven Milovich
dedicata a Paul Celan

Venerdì, 18 ottobre 2013, alle ore 18,30, presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica „Dice il vero chi parla di ombre” di Maria Grazia Galatà e Traven Milovich, con la collaborazione di Pinina Podestà.

La mostra, dedicata a Paul Celan, uno dei più noti poeti romeni all’estero, dove le sue poesie sono state considerate “l’unica estensione lirica dell’opera kafkiana” prende il titolo da una delle più emblematiche asserzioni di Celan: “dice il vero chi parla di ombre”. Questa è anche la chiave di lettura che Maria Grazia Galatà e Traven Milovich, collaborando con Pinina Podestà, hanno dato alla ricerca e alla documentazione fotografica dell’ex ospedale psichiatrico di Rovereto, visto nell’ambito della mostra quale elemento di ricostruzione degli ultimi anni di vita del poeta romeno. Spesso, questi luoghi abbandonati diventano elementi d’ispirazione a causa dell’impatto estetico che hanno sul visitatore. Per tanto, l’attuale mostra è, nella visione degli autori, la connessione tra i pensieri di Celan e le vite di coloro che sono vissuti in quei posti.

Maria Grazia Galatà, è poetessa e, allo stesso tempo, si occupa di fotografia. Quale poetessa ha partecipato alla “Notte dei poeti” del 2005 nell’ambito della 51-a Biennale di Venezia insieme ad Ana Blandiana organizzata all’Istituto Romeno di Venezia. Nello stesso anno, ha partecipato con un’opera foto-poetica alla mostra del Padiglione Italia, curatore Philippe Daverio. Nel 2009, nell’ambito di “Notte di Luce”, alla 53-a Biennale di Venezia, organizzata da Marco Rotelli, ha partecipato con altre opere fotografiche. Nel 2011 ha collaborato insieme agli artisti Pinina Podestà e Robert Quelven alla mostra dedicata a Emil Cioran organizzata al Centro Culturale “Candiani” di Mestre, in collaborazione con l’Istituto Romeno di Venezia. Inoltre, è autrice di varie altre mostre personali e collettive.
Traven Milovich (n. 1976) è un giovane artista fotografo che detiene un portfolio nell’ambito delle pubblicazioni di fotografia artistica. Nelle sue opere compare una costante ricerca del surrealismo, del superamento della realtà obiettiva redatta dalla camera fotografica.
La mostra, organizzata con il sostegno dell’Istituto Culturale Romeno e con il patrocinio della Città di Venezia, potrà essere visitata presso la Piccola Galleria dell’Istituto, sita in Cannaregio 2211, fino al 1° novembre 2013, dal lunedì al venerdì, nell’intervallo orario 10-13 e 15-17. L’ingresso è libero.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento