La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 4 novembre 2013

Errico şi Bruto Amante - doi protagonişti ai Risorgimentului, susţinători ai cauzei româneşti‏


Errico e Bruto Amante – doi protagonişti ai Risorgimentului italian, susţinători ai cauzei româneşti, prezentaţi la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia

Miercuri, 6 noiembrie a.c., începând cu ora 18:00, în sala de conferinţe „Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc prezentarea volumelor: Bruto Amante, La Romania illustrata. Ricordi di viaggio, Graficart, Formia 2012 (retipărirea ediţiei: Bruno Amante editore, Roma 1888) şi actele congresului naţional de studii “Errico Amante e il figlio Bruto in rapporto al Risorgimento italiano e romeno”, desfăşurat în data de 30 martie 2012 la Castello Gaetani, Fondi.

Vor lua cuvântul: prof. Rudolf Dinu (directorul IRCCU Veneţia), prof. Antonio D’Alessandri (Catedra de Istorie a Europei de Est, Departamentul de Ştiinţe Politice, Universitatea Roma Tre) şi profesorii Nicola Terracciano şi Nilo Cardillo, îngrijitorii celor două volume.

Evenimentul aduce în atenţia publicului veneţian şi italian un moment important din istoria relaţiilor bilaterale italo-române (epoca Renaşterii naţionale şi a formării statelor moderne) şi rolul celor două figuri ale Risorgimentului italian în promovarea cauzei Confederaţiei ţărilor latine.

Errico Amante, patriot, judecător, cercetător al lui Giambattista Vico, senator al Regatului Italiei, a fost una dintre cele mai importante figuri ale Risorgimentului italian meridional și una dintre cele mai originale în domeniul studiilor despre civilizația romană. A fost preocupat în mod deosebit de moştenirea juridică a Imperiului Roman şi de modul în care aceasta a influenţat şi a definit istoria popoarelor latine, în special pe cea a României. Errico Amante a scris în mod profetic despre o Uniune europeană, care, în alianță cu Marea Britanie, ar fi trebuit să înfrunte posibilele pericole venite dinspre pangermanism și panslavism.

Fiul său, Bruto Amante, a fost autorul prolific a numeroase studii de istorie locală meridională, înalt funcţionar al Ministerului Educației şi secretar al Ministrului Francesco De Sanctis. Filoromân prin educația primită de la tatăl său, dar mai ales datorită numeroaselor legături profesionale și de prietenie cu personalități din București, Iași, Craiova precum Grigore Tocilescu, Aron Densuşianu, C.A. Rosetti, Remus Oprescu, I.Gh. Drăgescu, Petre Chiţu, Maria Chițu, în 1888 a întreprins o călătorie în România, dedicând națiunii române o remarcabilă monografie ilustrată, intitulată La Romania illustrata. Riccordi di un viaggio. De asemenea, cu ocazia călătoriei, Bruto Amante a propus autorităţilor oraşului Constanţa ridicarea unui monument în memoria marelui poet latin Ovidiu, care şi-a trăit în exil la Tomis ultimii ani din viaţă. Lucrarea comemorativă realizată la iniţiativa lui Bruto Amante domină încă piața principală a marelui oraș de pe litoralul românesc al Mării Negre.

Evenimentul este susţinut financiar de Institutul Cultural Român.

INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia
Tel. +39.041.5242309
http://www.icr.ro/venetia/
----------------------------------------

Errico e Bruto Amante – due personalità del Risorgimento italiano e romeno
presentate all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

Mercoledì, 6 novembre, a partire dalle ore 18:00, nell’aula conferenze “Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo la presentazione dei volumi: Bruto Amante, La Romania illustrata. Ricordi di viaggio, Graficart, Formia 2012 (ristampa anastatica dell’edizione: Bruno Amante editore, Roma 1888) e AA.VV., Errico Amante e il figlio Bruto in rapporto al Risorgimento italiano e romeno, Atti del Convegno nazionale di studi, Castello Gaetani, Fondi, 30 marzo 2012, Graficart, Formia 2012.

Interverranno: prof. Rudolf Dinu (Direttore IRCRU Venezia), prof. Antonio D’Alessandri (Cattedra di Storia dell’Europa Orientale del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Roma Tre) e i professori Nicola Terracciano e Nilo Cardillo, curatori dei due volumi.

L'evento porta all'attenzione del pubblico veneziano e italiano un momento di svolta nella storia delle relazioni bilaterali italo-romene (l’epoca della rinascita nazionale e della formazione degli stati moderni) e il ruolo delle due figure del Risorgimento italiano nel promuovere la causa della Confederazione dei paesi latini.

Errico Amante fu patriota, giudice, studioso di Giambattista Vico, senatore del Regno d'Italia, una delle figure preminenti del Risorgimento italiano meridionale, nonché degli studi sulla civiltà romana. Era particolarmente interessato all'eredità giuridica dell'Impero Romano, ovvero come essa influenzò e definì la storia dei popoli latini, specialmente quella della Romania. Errico Amante scrisse profeticamente su un’Unione europea che, in alleanza con la Gran Bretagna, avrebbe dovuto affrontare gli eventuali pericoli provenienti dal pangermanesimo e panslavismo.

Suo figlio, Bruto Amante, fu prolifico autore di numerosi studi di storia locale meridionale, alto funzionario nel Ministero della Pubblica Istruzione e Segretario del Ministro Francesco De Sanctis. Filoromeno per l’educazione ricevuta dal padre, ma soprattutto per i numerosi rapporti professionali e amichevoli con personalità di Bucarest, Iaşi, Craiova quali: Grigore Tocilescu, Aron Densuşianu, C.A. Rosetti, Remus Oprescu, I.Gh. Drăgescu, Petre Chiţu, Maria Chițu. Nel 1888 intraprese un viaggio in Romania, in seguito al quale dedicò alla nazione romena una notevole monografia illustrata, dal titolo La Romania Illustrata. Ricordi di viaggio.

L’evento è organizzato con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest.

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) 30121 Venezia
Tel. +39.041.5242309
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento