La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 19 novembre 2013

Nora Iuga a BookCity Milano 2013‏

Nora Iuga la BookCity Milano 2013‏

Scriitoarea Nora Iuga va participa la două evenimente literare
în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului „BOOKCITY Milano”

În perioada 21-24 noiembrie 2013 va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Internaţional de Literatură „BookCity Milano”, un festival literar tânăr, dar care se bucură de un impresionant succes la public, în presa scrisă şi în mediile de specialitate. Desfăşurându-se la Milano, oraşul care găzduieşte unele dintre cele mai importante edituri italiene, festivalul îşi propune să promoveze pe scară mare unul din simbolurile locale – cartea – şi actanţii direct implicaţi în universul cărţii: scriitorii, editorii, traducătorii, criticii literari şi, nu în cele din urmă, cititorii. Pe durata celor patru zile de festival, în diferite locaţii din oraş, vor avea loc sute de evenimente literare dedicate tuturor vârstelor: întâlniri cu scriitorii, prezentări de carte, lecturi, spectacole, expoziţii, ateliere de lectură sau de scriere creatoare.

La ediţia 2012, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia a susținut participarea scriitorului Vasile Ernu, iar la ediția din acest an scriitoarea şi poeta Nora Iuga a fost invitată să participe la două evenimente în cadrul #BCM 2013.

Primul va avea loc joi, 21 noiembrie, între orele 09:15 şi 18:30, în Sala del Grechetto a Bibliotecii Centrale – Palazzo Sormani (Corso di Porta Vittoria, 6). Este vorba despre simpozionul literar „Europa şi iubirea", eveniment organizat de Institutul Francez din Milano, în colaborarea cu membrii cluster-ului EUNIC Milano din care face şi Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia. În cadrul acestuia, Nora Iuga va susţine o comunicare cu titlul „Poeţii ne învaţă să iubim”.

Alături de Nora Iuga, care va fi însoţită de traducătoarea sa în limba italiană, Ileana M. Pop, la simpozion vor lua parte: Evelyn Schlag (pentru Austria), Nino Haratischwili şi Matteo Galli (pentru Germania), Katerina Rudcenkova (pentru Republica Cehă), Alicia Giménez Barlett (pentru Spania), Alexandre Blokh zis Jean Blot şi Véronique Olmi (pentru Franţa), Fabio Scotto, Aldo Pirola, Stefano Zecchi şi Marco Modenesi (pentru Italia).

Al doilea eveniment este dedicat exclusiv scriitoarei şi poetei Nora Iuga şi se va desfăşura sâmbătă, 23 noiembrie, începând cu ora 17:00, la Biblioteca SIAM Milano (via Santa Marta, 18). Întâlnirea cu Nora Iuga va fi moderată de jurnalistul şi criticul literar Marco Dotti şi va consta într-un dialog pe marginea operei acesteia, presărat cu lecturi bilingve din romanul Sexagenara şi tânărul, tradus în limba italiană de Ileana M. Pop (La sessantenne e il giovane, Edizioni Nikita, Florenţa 2011).

Nora Iuga a absolvit Facultatea de Filologie, secţia Germanistică în 1948. Din 1985 este scriitoare profesionistă. A susţinut numeroase lecturi publice în străinătate și a beneficiat de multe burse (menţionăm importanta bursă acordată de Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD, în perioada 15 mai 2009 – 15 mai 2010). Este autoarea mai multor volume de poezii – Vina nu e a mea, Opinii despre durere, Inima ca un pumn de boxeur, Piaţa cerului, Dactilografa de noapte, Fetiţa cu o mie de riduri –, precum şi a romanelor: Săpunul lui Leopold Bloom, Sexagenara şi tânărul, Lebăda cu două intrări. A tradus din limba germana, printre altele: Toba de tinichea de Gunter Grass, Animalul inimii, Vulpea era încă de pe atunci vânătorul şi În coc locuieşte o damă de Herta Muller, Pianista de Elfriede Jelinek. A primit numeroase premii dintre care amintim: Premiul „Friedrich Gundolf” acordat de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung; cinci premii ale Uniunii Scriitorilor în anii 1981, 1994, 1998, 2001, 2006 şi numeroase alte premii ale unor oraşe şi reviste din ţară.

Evenimentul este susţinut financiar de Institutul Cultural Român.

Pentru mai multe detalii cu privire la BOOKCITY Milano 2013, vă rugăm să accesaţi:
http://www.bookcitymilano.it/

Coordonatori proiect: Corina Bădeliță și Mihai Stan
Tel. +39.041.5242309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Veneţia
http://www.icr.ro/venetia/
------------------------------------------

Nora Iuga a BookCity Milano 2013‏

La scrittrice Nora Iuga parteciperà a due eventi letterari nell’ambito della seconda edizione di BOOKCITY Milano

Tra il 21 e il 24 novembre 2013 si terrà la seconda edizione del Festival Internazionale di Letteratura “BOOKCITY Milano”, un festival letterario giovane, che si è guadagnato un notevole successo di stampa, pubblico e critico. Poiché si svolge a Milano, la città che ospita alcune delle più importanti case editrici italiane, il festival mira a promuovere su larga scala uno dei simboli locali – il libro – e gli attanti strettamente coinvolti nel mondo del libro: gli scrittori, gli editori, i traduttori, i critici letterari e, non per ultimo, i lettori. Durante i quattro giorni del festival, in diversi luoghi della città, si succederanno centinaia di eventi letterari dedicati a tutte le età: incontri con scrittori, presentazioni di libri, conferenze, spettacoli, mostre, laboratori di lettura o scrittura creativa.

All'edizione 2012 l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ha sostenuto la partecipazione dello scrittore Vasile Ernu. Alla presente edizione è stata invitata la scrittrice e poetessa Nora Iuga per prendere parte a due eventi nell’ambito di #BCM 2013.

Il primo evento si terrà giovedì, 21 novembre, dalle 09:15 alle 18:30, nella Sala del Grechetto della Biblioteca Centrale di Palazzo Sormani (Corso di Porta Vittoria, 6). Si tratta del convegno letterario “L'Europa e l'amore”, organizzato dall'Istituto Francese di Milano, in collaborazione con i membri del cluster EUNIC Milano di cui fa parte anche l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. Nora Iuga vi parteciperà con una comunicazione dal titolo “I poeti ci insegnano ad amare”.

Insieme a Nora Iuga, che sarà accompagnata dalla sua traduttrice in lingua italiana, Ileana M. Pop, al convegno interveranno: Evelyn Schlag (per l'Austria), Nino Haratischwili e Matteo Galli (per la Germania), Katerina Rudcenkova (per la Repubblica Ceca), Alicia Giménez Bartlett (per la Spagna), Alexandre Blokh detto Jean Blot e Véronique Olmi (per la Francia), Fabio Scotto, Aldo Pirola, Stefano Zecchi e Marco Modenesi (per l'Italia).

Il secondo evento è dedicato esclusivamente alla scrittrice e poetessa Nora Iuga e si terrà sabato, 23 novembre, dalle ore 17:00, presso la Biblioteca SIAM di Milano (via Santa Marta, 18). L’incontro con Nora Iuga sarà moderato dal giornalista e critico letterario Marco Dotti e consisterà in un dialogo intorno alla sua opera, cosparso di letture bilingui dal romanzo La Sessantenne e il giovane, tradotto in italiano da Ileana M. Pop (Nikita Edizioni, Firenze 2011).

Nora Iuga (Bucarest, 1932) si è laureata in germanistica presso la Facoltà di Filologia di Bucarest, nel 1948. Poetessa e scrittrice, nonché traduttrice, da giovane è stata inoltre redattrice per l’Editura Enciclopedică e giornalista per Neuer Weg e Volk und Kultur (1977-1986). Dal 1985 diventa scrittrice professionista. Fa letture pubbliche all’estero e riceve numerose borse. Nel periodo 15 maggio 2009 – 15 maggio 2010 ha usufruito della più importante borsa di scambio conferita dalla Germania: la Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD). Ha scritto molti volumi di poesia: Vina nu e a mea / La colpa non è mia, Opinii despre durere / Opinioni sul dolore, Inima ca un pumn de boxeur / Il cuore come un pugno da pugile, Piaţa cerului / La piazza del cielo, Dactilografa de noapte / La dattilografa di notte, Fetiţa cu o mie de riduri / La ragazzina dalle mille rughe. È autrice dei romanzi: Săpunul lui Leopold Bloom / Il sapone di Leopold Bloom, Sexagenara şi tânărul / La sessantenne e il giovane, Lebăda cu două intrări / Il cigno con due accessi. Scrive di lei lo scrittore romeno Mircea Cărtărescu: “Il suo segreto sta nella sua forza di rimanere sempre giovane, sia come scrittrice che come donna. Per i giovani poeti è una di loro”. Ha tradotto dal tedesco August Strindberg, Elfriede Jelinek, Günter Grass, Herta Müller, Paul Celan" e altri. Ha ricevuto numerosi premi tra cui: il Premio “Friedrich Gundolf” conferitole dalla Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung; cinque premi dell’Unione degli Scrittori della Romania nel 1981, 1994, 1998, 2001, 2006 e altri premi nazionali. È stata tradotta in dieci lingue.

L’evento è organizzato con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest.

Per maggiori informazioni su BOOKCITY Milano 2013, siete pregati di visitare:
http://www.bookcitymilano.it/

Coordinatori progetto: Corina Bădeliță e Mihai Stan
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) 30121 Venezia
Tel. +39.041.5242309
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento