La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 5 dicembre 2013

Expoziție de fotografie dedicată Bucureștiului la Veneția / Mostra fotografica dedicata alla Capitale della Romania a Venezia‏


COMUNICAT DE PRESĂ

Expoziție de fotografie dedicată Bucureștiului la Veneția

Marți, 10 decembrie 2013, ora 18:30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția va avea loc inaugurarea expoziției de fotografie cu titlul „Inspired by Bucharest”. Evenimentul organizat de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția în parteneriat cu CreArT - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti și B365.ro, beneficiază de patronajul Regiunii Veneto, al Provinciei Veneția și al Primăriei orașului Veneția.

În urma desfășurării proiectului „TOP 15 cele mai frumoase fotografii din Bucureşti” organizat de B365.ro - site de informare locală şi promovare a evenimentelor din capitala României, proiect în care mai mulți fotografi au fost invitaţi să aleagă câte 15 capturi dintre cele pe care le-au făcut în București şi să le împărtăşească cu cititorii B365.ro, a rezultat expoziţia „Inspired by Bucharest” ce reunește lucrările celor mai buni 11 fotografi dintre cei care au participat la acest concurs: Vlad Eftenie, Mihai Petre, Alex Mazilu, Aurel Vîrlan, Marius Iancu, Marius Georgescu, Dani Ioniță, Andrei Bîrsan, Alex Gâlmeanu, Mirela Momanu, Robert Trică şi Irina Groza.

Lucrările ce vor fi prezentate publicului italian în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, în perioada 10-19 decembrie 2013, promovează un Bucureşti actual prin imagini surprinse de artişti fotografi cu stiluri diferite de abordare. Conceptul expoziției va fi completat de videoproiecția filmului „Colțuri de București”, un proiect realizat de Vlad Trandafir.

Expoziţia beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român şi va rămâne deschisă publicului până în data de 19 decembrie a.c., în Mica Galerie a IRCCU Veneţia (Cannaregio 2211 – 30121 Veneţia). Intrarea este liberă.

Organizatori: Institutul Cultural Român și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția

În parteneriat cu: CreArT - Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti și B365.ro

Cu patronajul: Regiunea Veneto, Provincia Veneția și Primăria orașului Veneția

Parteneri Media: VeneziaNews, Un ospite di Venezia și Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia.

Responsabil proiect: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ȘI CERCETARE UMANISITCĂ DE LA VENEȚIA

----------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

Mostra fotografica dedicata alla Capitale della Romania a Venezia

Martedì, 10 dicembre 2013, ore 18:30, nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo ”Inspired by Bucharest”. L’evento organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia in partenariato con CreArT – Centro di Creazione, Arte e Tradizione del Comune di Bucarest e B365.ro, si avvale del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Venezia e del Comune di Venezia.

In seguito al concorso „TOP 15 delle più belle fotografie di Bucarest” organizzato da B365.ro – sito internet d’informazione locale e di promozione degli eventi della Città di Bucarest, progetto nell’ambito del qualle numerosi fotografi sono stati invitati a scegliere 15 scatti realizzati nella Città di Bucarest e di condividere con i lettori di B365.ro, ha risultato la mostra fotografica ”Inspired by Bucharest” che riunisce 11 fotografi selezionati tra quelli che hanno partecipato al concorso: Vlad Eftenie, Mihai Petre, Alex Mazilu, Aurel Vîrlan, Marius Iancu, Marius Georgescu, Dani Ioniță, Andrei Bîrsan, Alex Gâlmeanu, Mirela Momanu, Robert Trică e Irina Groza.

Le opere fotografiche che saranno presentate al pubblico italiano nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, nel periodo 10 – 19 dicembre 2013, promuovono l’attuale Città di Bucarest tramite immagini scattate da artisti fotografi con stili diversi. Il concetto della mostra sarà completato dalla videoproiezione del film ”Scorci di Bucarest”, un progetto realizzato da Vlad Trandafir.

La mostra gode del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e rimarrà aperta al pubblico fino il 19 dicembre a.c., presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura di Venezia (Cannaregio 2211 – 30121 Venezia). Ingresso libero

Organizzatori: Istituto Culturale Romeno di Bucarest e Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

In partenariato con: CreArT – Centro di Creazione, Arte e Tradizione del Comune di Bucarest e B365.ro – sito internet d’informazione locale e di promozione degli eventi della Città di Bucarest

Con il patrocinio di: Regione Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia

Media partner: Venezia News, Un ospite di Venezia, Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia.

Responsabile progetto: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

1 commento:

Unknown ha detto...

www.eurosinistri.it
Assistenza a Romeni Gratuita.
Incidenti Stradali e Mala Sanità.
Avvocati Italiani e consulenti.
Assistenza Estera e Italia
Numero Verde
800 034 222

Posta un commento