La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

sabato 11 gennaio 2014

Evocări eminesciene la Veneţia cu ocazia Zilei Culturii Naţionale / Il poeta romeno Mihai Eminescu ricordato a Venezia in occasione della Giornata della Cultura Romena

Comunicat de presa

Miercuri, 15 ianuarie a.c., începând cu ora 18:30, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va sărbători ziua de naştere a marelui poet român Mihai Eminescu, declarată în 2010 „Ziua Culturii Naţionale”.

Cei 164 de ani de la naştere vor fi marcaţi printr-o seară de poezie la care vor participa şase (Kevin Allotta, Constanţa Burlacu, Chiara Cavallin, Nicoleta Cheptea, Monica Crişan, Carolina Pîslaru) din studenţii care frecventează cursurile de literatură română şi de traducere literară organizate la Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia în cadrul convenţiei dintre IRCCU Veneţia şi prestigioasa instituţie veneţiană de învăţământ superior. Studenţii vor citi poeme ale iubitului poet român şi fragmente din corespondenţa cu Veronica Micle, după care vor împărtăşi publicului veneţian impresiile lor de lectură, în încercarea de a-i transmite acestuia emoţiile şi gândurile prilejuite de întâlnirea lor cu nepreţuita operă eminesciană. Invitatul special al serii este poetul italian
Alessandro Canzian, autorul poemului LUCEAFARUL (prefaţă de Sonia Gentili, Samuele Editore, Fanna 2012), care va oferi publicului o lectură a propriilor versuri şi-i va dezvălui întâlnirea sa cu poetul român şi experienţa de lectură care l-au condus la re-elaborarea capodoperei eminesciene.

Alessandro Canzian locuieşte şi lucrează la Maniago (Pordenone). A colaborat şi colaborează ocazional cu diverse reviste şi bloguri literare (Progetto Babele, Whipart, Books and other sorrows di Francesca Mazzuccato, Blog di Poesia di RaiNews di Luigia Sorrentino). În octombrie 2008 a fondat editura Samuele Editore, care până în prezent a publicat numeroase volume premiate, prefeţe excelente, poezii de Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, Isabella Vincentini şi alţii, şi a participat la târguri şi prezentări de carte în cele mai mari oraşe italiene (Roma, Milano, Torino, Pordenone, Udine, Napoli, Salone del Libro di Torino, Pordenonelegge, Casa della Poesia di Milano). În articolul „Penisola dei poeti” publicat în 2013 în l’Espresso, Alessandro Agostinelli îl menţionează pe Alessandro Canzian printre cei mai promiţători poeţi din generaţia tânără şi, totodată, îl intervievează, considerându-l ca fiind unul dintre cei mai buni editori italieni de poezie la ora actuală.

Coordonator proiect: Corina Bădeliță
E-mail: corina.badelita@icr.ro
Tel. +39.041.5242309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Venezia
http://www.icr.ro/venetia/
--------------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa

Il poeta romeno Mihai Eminescu ricordato a Venezia in occasione della Giornata della Cultura Romena

Mercoledì, 15 gennaio a.c., dalle ore 18:30, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia festeggerà presso la propria sede il giorno di nascita del sommo poeta romeno, Mihai Eminescu (15 gennaio 1850 – 15 giugno 1889), dichiarato dal 2010 “Giornata della Cultura Romena”.

I 164 anni dalla nascita saranno ricordati con una serata di poesia a cura di un gruppo di sei studenti (Kevin Allotta, Constanţa Burlacu, Chiara Cavallin, Nicoleta Cheptea, Monica Crişan, Carolina Pîslaru) che frequentano i corsi di letteratura romena e di traduzione letteraria presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, organizzati nell’ambito della convenzione tra l’ateneo veneziano e l’Istituto Romeno di Venezia. Gli studenti leggeranno poemi dell’amatissimo poeta romeno e frammenti della corrispondenza tra lui e la sua Veronica Micle, anche lei poetessa, e condivideranno con il pubblico veneziano le loro impressioni di lettura, nel tentativo di trasmettergli le emozioni e i pensieri che ha destato in loro l’incontro con l’impareggiabile opera emineschiana.

L’invitato speciale della serata è il poeta italiano Alessandro Canzian, autore del poema LUCEAFARUL (prefazione di Sonia Gentili, Samuele Editore, Fanna 2012), il quale, oltre a dare voce alla sua rivisitazione del capolavoro emineschiano, rivelerà al pubblico veneziano il proprio incontro con il poeta romeno e le esperienze di lettura che lo hanno portato alla stesura del poema.

Alessandro Canzian vive e lavora a Maniago (Pordenone). Ha collaborato e collabora saltuariamente con varie riviste e blog letterari (Progetto Babele, Whipart, Books and other sorrows di Francesca Mazzuccato, Blog di Poesia di RaiNews di Luigia Sorrentino). Nell’ottobre 2008 ha fondato la Samuele Editore (dal nome di suo figlio), che ad oggi ha pubblicato volumi premiati, prefazioni eccellenti, poesie di Franco Buffoni, Maria Grazia Calandrone, Isabella Vincentini e altri, e ha svolto fiere e presentazioni nelle maggiori città italiane (Roma, Milano, Torino, Pordenone, Udine, Napoli, Salone del Libro di Torino, Pordenonelegge, Casa della Poesia di Milano). Nel 2013 Alessandro Agostinelli lo inserisce tra i poeti italiani nell’articolo “Penisola dei poeti” uscito nell’Espresso (articolo in cui Agostinelli gli fa anche un’ampia intervista nella veste di Samuele Editore indicandolo come uno dei migliori editori di poesia emergenti).

Coordinatore progetto: Corina Bădeliță
E-mail: corina.badelita@icr.ro
Tel. +39.041.5242309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Venezia
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento