La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 8 gennaio 2014

Expoziţia „Bucuria luminii” de Lorenzo Viscidi (Bluer) în Noua Galerie a IRCCU Veneţia‏ / „La gioia della luce” una mostra di Lorenzo Viscidi (Bluer) nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏

Comunicat de presă

Expoziţia „Bucuria luminii” de Lorenzo Viscidi (Bluer)
în Noua Galerie a IRCCU Veneţia

Vineri, 10 ianuarie a.c., orele 19.30, în Noua Galerie a IRCCU Veneţia va avea loc expoziţia „La gioia della luce/Bucuria luminii” de Lorenzo Viscidi (Bluer). La eveniment vor lua cuvântul criticul de artă Enzo Santese, Rudolf Dinu, directorul IRCCU Veneţia şi artistul.

Lorenzo Viscidi şi-a început cariera artistică prin experimentele cromatice asupra albastrului (în italiana: blu), un albastru electric, cu care şi-a câştigat apelativul „pittore del blu/pictor al albastrului”, de aici provenind numele său de artă: Bluer. Expoziţia va cuprinde cele mai recente lucrări ale artistului italian care încearcă, tocmai prin utilizarea unor materiale precum sticla colorată sau plexiglass-ul pictat împreună cu instalaţiile luminoase, să caute lumina: culoarea ca lumină.
Artistul s-a născut la Veneţia în 1963, fiind pictor şi sculptor şi creând, de asemenea, instalaţii luminoase prin utilizarea neonului sau ledurilor. Este autorul a peste 100 de expoziţii în Italia, Australia, Austria, Brazilia, Finlanda, Franţa, Germania, Marea Britanie, Polonia, Slovenia, Statele Unite, Turcia, Ungaria şi Venezuela.
A participat la numeroase evenimente printre care amintim evenimentele colaterale de la cea de-a 52-a Bienală de Artă de la Veneţia (2007) şi de la cea de-a 12-a Bienală de Arhitectură de la Veneţia (2010). A fost prezent la cea de-a 54-a Bienală de Artă de la Veneţia în secţiunea dedicată artiştilor din regiunea Veneto.

Expoziţia va rămâne deschisă publicului până pe data de 2 februarie în Noua Galerie a IRCCU Veneţia (Cannaregio 2215 – 30121 Veneţia). Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa

„La gioia della luce” una mostra di Lorenzo Viscidi (Bluer)
nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Venerdì, 10 gennaio a.c., ore 19.30, presso la Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra „La gioia della luce” di Lorenzo Viscidi (Bluer).
All’evento interverranno il critico d’arte Enzo Santese, il direttore dell’Istituto Romeno Rudolf Dinu e l’artista.
Lorenzo Viscidi ha iniziato la sua professione artistica con gli esperimenti cromatici sul blu, un blu elettrico, con il quale ha ricevuto l’appellativo “pittore del blu”, e, da qui, il suo nome d’arte: Bluer. La mostra include le più recenti opere dell’artista veneto nelle quali, proprio grazie all’utilizzo di materiali quali il vetro colorato o il plexiglass dipinto assieme alle istallazioni luminose, ritroviamo la ricerca della luce: il colore quale luce.
L’artista veneto si occupa di pittura e scultura, creando, inoltre, istallazioni luminose utilizzando neon o led. E’ autore di oltre 100 mostre in Italia, Australia, Austria, Brasile, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Polonia, Slovenia, Turchia, Ungheria, Stati Uniti e Venezuela.
Ha partecipato e numerose rassegne d’arte italiane e internazionali fra le quali ricordiamo gli eventi collaterali alla 52° Biennale d’Arte di Venezia (2007) ed alla 12° Biennale d’Architettura di Venezia (2010). E’ stato presente alla 54° Biennale d’Arte di Venezia nella sezione dedicata agli artisti della regione del Veneto.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 febbraio presso la Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia (Cannaregio 2215 – 30121 Venezia). L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento