La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 15 gennaio 2014

Vernisajul expoziţiei documentare “Memorialul Revoluţiei – Timişoara, decembrie 1989” / L’inaugurazione della mostra documentaria “Il memoriale della Rivoluzione – Timişoara, dicembre 1989”


Comunicat de presa

Vineri, 17 ianuarie a.c., orele 18.00, în Mica Galerie a IRCCU Veneţia va avea loc vernisajul expoziţiei documentare dedicate “ Memorialului Revoluţiei – Timişoara, decembrie 1989”. Evenimentul este organizat de Muzeul „Memorialul Revoluţiei Timişoara, decembrie 1989” alături de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

La eveniment vor lua cuvântul Viorica Bălteanu, profesoară de limbă, literatură şi civilizaţie italiană la Universitatea „Politehnica” Timişoara şi dr. Gino Rado, preşedintele Asociației „Memorialul Revoluţiei – Timişoara, decembrie 1989”.

Expoziţia îşi propune redescoperirea adevărurilor istorice cu privire la evenimente timişorene, din răstimpul 15-22 decembrie 1989, care au condus la răsturnarea regimului comunist în România: „Noi spunem adevăruri - multe amare, însă dovedite științific prin osârdia unor istorici onești - despre evenimente tragice petrecute în România, întâmplări de care ne desparte un sfert de secol. E mult? E puțin?” declară prof. Viorica Bălteanu, co-organizatoare a expoziţiei.

Panourile cuprind evenimentele internaţionale ale anului 1989 care au determinat schimbări politice radicale în Europa Centrală şi de Est, respectiv în Timişoara în decembrie ’89 alături de zeci de fotografii alb-negru reprezentând evenimentele de la Timişoara.

Cu ocazia vernisajului expoziţiei vor fi prezentate două filme documentare: unul dedicat Revoluţiei din 1989 la Timişoara „Noi nu murim!” – impresionant documentar realizat în alb-negru de autori profesionişti şi amatori, respectiv, „Timişoara – ieri e oggi” – un documentar în culori, realizat de regizorul de televiziune Victor Popa.

Expoziţia va rămâne deschisă publicului până pe data de 24 ianuarie în Mica Galerie a IRCCU Veneţia (Cannaregio 2211 – 30121 Veneţia).
Intrarea este libera
__________________________________________

Comunicato stampa

L’inaugurazione della mostra documentaria “Il memoriale della Rivoluzione – Timişoara, dicembre 1989”

Venerdì, 17 gennaio a.c., ore 18.00, presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra documentaria dedicata al “Memoriale della Rivoluzione – Timişoara, dicembre 1989”. L’evento è organizzato dal Museo “Il Memoriale della Rivoluzione Timişoara, dicembre 1989” in collaborazione con l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.

All’inaugurazione interverranno la prof.ssa Viorica Bălteanu, docente di lingua, letteratura e civiltà italiana all’Università “Politehnica” Timişoara e Gino Rado, presidente dell’Associazione „Il Memoriale della Rivoluzione – Timişoara, dicembre 1989”.

La mostra propone la riscoperta delle realtà storiche relative agli eventi di Timişoara dei giorni 15-22 dicembre 1989, che hanno portato alla caduta del regime comunista in Romania: „Noi diciamo delle verità - molte amare, però comprovate scientificamente mediante la fatica di storici onesti - su eventi tragici accaduti in Romania, episodi dai quali ci separa un quarto di secolo. E' molto? E' poco?” dichiara la prof.ssa Viorica Bălteanu, co-organizzatrice della mostra.

I pannelli includono gli eventi internazionali del 1989 che hanno determinato cambiamenti politici radicali nel Centro ed Est Europa, e rispettivamente a Timişoara, del dicembre 1989, accompagnati da fotografie in bianco e nero di tali eventi.

In occasione alla vernice della mostra saranno presentati due film documentari: uno dedicato alla Rivoluzione del 1989 a Timişoara intitolato “Noi nu murim!/Noi non moriamo!” – un impressionante documentario in bianco e nero realizzato da autori professionisti e amatori, rispettivamente, “Timişoara – ieri e oggi” – un documentario a colori, realizzato dal regista televisivo Victor Popa.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 24 gennaio presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia (Cannaregio 2211 – 30121 Venezia).

L’entrata è libera.

Nessun commento:

Posta un commento