La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 11 febbraio 2014

“Enigmi femminili tra mito e quotidiano. L’inganno dei sensi” di Orlando Donadi all’Istituto Romeno di Venezia‏ / Expoziția “Enigme feminine între mit şi cotidian. Amăgirea simțurilor” de Orlando Donadi la IRCCU VeneţiaCOMUNICAT DE PRESĂ

Expoziția “Enigme feminine între mit şi cotidian. Amăgirea simțurilor”
de Orlando Donadi la IRCCU Veneţia

Luni, 17 februarie a.c., orele 18.30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc vernisajul expoziţiei „Enigme feminine între mit şi cotidian. Amăgirea simțurilor” aparținând artistului italian Orlando Donadi.

Expoziţia reprezintă o invitaţie la a reflecta asupra caracterului misterios al figurii feminine, care învăluie şi dezvăluie în acelaşi timp creând, astfel, o mască. Imaginea feminina, mitificată de artist în lucrările sale, este surprinsă în momentele cele mai simple ale vieţii de zi cu zi, evidențiind totodată puterea evocativă a acesteia. Femeia ca mască, surprinsă în esența ei într-un stil figurativ personal este tema centrală a expoziţiei care se va desfăşura pe perioada Carnavalului de la Veneţia.

Orlando Donadi s-a născut în 1943 la Treviso, unde locuiește şi în prezent. Din excepţionala carieră a autorului fac parte expoziţiile personale şi participările la: cea de-a VI-a Bienala Internaţională de Artă de la Barcelona (1979), Mausoleul Assad din Damasc (1997), Bischöfliches Dom und Diözesanmuseum din Trier (1998), Museo Civico de la Abano Terme (1999), la Bienala Internatională de Artă Contemporană de la Florenţa (1999), la Palazzo Vecchio din Florenţa (2000), la Muzeul Ştiinţei şi al Tehnicii din Viena (2001), la Vila Pisani din Strà (2007) etc. Amintim, de asemenea, expoziţia personală pe care artistul a avut-o la sediul IRCCU Veneţia în anul 2009, care s-a bucurat de un succes deosebit.

Expoziţia va putea fi vizitată în Mica Galerie a IRCCU Veneţia (Cannaregio 2211 – 30121 Veneţia) până pe 1 martie a.c., zilnic, între orele 12-19. Intrarea este liberă.
-----------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

“Enigmi femminili tra mito e quotidiano. L’inganno dei sensi”
di Orlando Donadi all’Istituto Romeno di Venezia

Lunedì, 17 febbraio a.c., ore 18.30, presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra „Enigmi femminili tra mito e quotidiano. L’inganno dei sensi” dell’artista trevigiano Orlando Donadi.

La mostra è un invito a riflettere sul carattere misterioso della figura femminile, che vela e svela allo stesso tempo, creando così una maschera. L’immagine femminile, mitificata dall’artista nelle sue opere, è sorpresa nei momenti più semplici della vita quotidiana, dai quali emerge tuttavia la sua potenza evocativa. La donna quale maschera, colta nella sua essenza con un personale stile figurativo, è il tema centrale della mostra che si svolgerà all’Istituto Romeno di Venezia durante il Carnevale.

Orlando Donadi è nato nel 1943 a Treviso, dove vive e lavora. Della sua eccezionale carriera fanno parte molte mostre personali e le partecipazioni alla VI Biennale Internazionale d’Arte di Barcellona (1979), al Mausoleo Assad di Damasco (1997), al Bischöfliches Dom und Diözesanmuseum di Trier (1998), al Museo Civico di Abano Terme (1999), alla Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Firenze (1999), al Palazzo Vecchio di Firenze (2000), al Museo della Scienza e della Tecnica di Vienna (2001), a Villa Pisani a Strà (2007) ecc. Ricordiamo, inoltre, la personale del 2009 organizzata presso la sede dell’Istituto Romeno di Venezia, che ha goduto di un’importante visibilità

La mostra potrà essere visitata presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia (Cannaregio 2211 – 30121 Venezia) fino al 1° marzo a.c., tutti i giorni, dalle ore 12 alle 19. L’entrata è libera.

Nessun commento:

Posta un commento