La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 3 febbraio 2014

Inaugurarea expoziţiei „Taking off” de Laura Partin în Noua Galerie a Institutului Român de la Veneţia / „Taking off” di Laura Partin nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏


COMUNICAT DE PRESĂ

Inaugurarea expoziţiei „Taking off” de Laura Partin
în Noua Galerie a Institutului Român de la Veneţia

Luni, 10 februarie a.c., orele 18.30, în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc vernisajul expoziţiei „Taking off” de Laura Partin, bursieră „Nicolae Iorga” a Institutului Român de la Veneţia.

"Proiectul artistic al Laurei Partin intitulat Taking Off utilizează instrumentele psihologiei sociale pentru a aborda angoasa cauzată de conștientizarea finitudinii ca orizont fundamental al existenței umane. Fără a insinua o reflecție existențialistă propriu-zisă, elementele care compun instalația sa realizează o arheologie subiectivă a memoriei culturale asociate motivelor funebre, aflată în contrast cu anumite fantasme colective care pot ameliora anxietatea mortalității. Printre acestea, zborul ocupă un loc privilegiat. Construind un spațiu de reflecție și totodată un cadru participativ, Taking off invită publicul să testeze limitele în care experimentele sociale pot influența psihicul colectiv atunci când acestea sunt translate in ficțiuni artistice " declară Cristian Nae, curatorul proiectului.

Laura Partin (1986, Iași, România) este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul Universității de Arte "George Enescu" din Iași - secția grafică în 2010, și a unui master de cercetare interdisciplinară în domeniul teoriei artei în cadrul aceleiași Universități în 2012. În prezent este bursier „Nicolae Iorga” la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu un proiect de cercetare intitulat “Estetica deziluzionării”- o extensie a cercetării începute în timpul masterului - și cu un proiect de creație artistică care poartă titlul expoziţiei.
Expoziţia face parte din programul IRCCU Veneţia de susţinere a bursierilor şi studenţilor români din Italia şi va putea fi vizitată până pe 28 februarie a.c., de luni până vineri, între orele 10-12 şi 16-19. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
---------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA
„Taking off” di Laura Partin
nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Lunedì, 10 febbraio a.c., ore 18.30, presso la Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra „Taking off” di Laura Partin, borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Venezia.

"Il progetto artistico di laura Partin intitolato Taking Off utilizza strumenti della psicologia sociale per affrontare l’angoscia causata dalla coscienza della finitezza quale orizzonte fondamentale dell’esistenza umana. Senza insinuare una riflessione esistenzialista vera e propria, gli elementi che compongono la sua installazione realizzano un’archeologia soggettiva della memoria culturale associata ai motivi funebri, che si trova in contrasto con certi fantasmi collettivi che possono migliorare l’ansia della mortalità. Tra questi, il volo occupa un posto privilegiato. Costruendo uno spazio di riflessione e, allo stesso tempo, un ambiente partecipativo, Taking off invita il pubblico a testare i limiti in cui gli esperimenti sociali possono influire lo psiche collettivo allorquando questi sono tradotti in finzioni artistiche”, dichiara Cristian Nae, curatore del progetto.

Laura Partin (n. 1986, Iași, Romania) è concludente della Facoltà di Arti Plastiche, Decorative e Design dell’Università di Arti "George Enescu" di Iași – sezione grafica 2010, e di un master di ricerca interdisciplinare sulla teoria dell’arte nell’ambito della stessa Università, nel 2012. Attualmente è borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, con un progetto di ricerca intitolato “L’estetica del disillusione”- un’estensione della ricerca iniziata durante il master - ed un progetto pratico che ha lo stesso titolo della mostra.
La mostra fa parte del programma dell’Istituto Romeno di Venezia di sostegno dei borsisti e studenti romeni in Italia e potrà essere visitata fino al 28 febbraio, dal lunedì al venerdì, tra le ore 10-12 e 16-19. L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento