La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 21 febbraio 2014

Spettacolo del Teatro Ebraico di Stato di Bucarest al Carnevale di Venezia 2014 / Piesa de teatru „Mic şi-al dracu” la Carnavalul de la Veneţia 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

PIESA DE TEATRU „MIC ŞI-AL DRACU” LA CARNAVALUL DE LA VENEŢIA 2014

Luni, 3 martie 2014, începând cu ora 21:00, pe scena Teatrului Fondamenta Nuove din Veneţia, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, VELA – Gruppo AMA şi Teatro Fondamenta Nuove, prezintă piesa de teatru „Mic şi-al dracu | Piccolo e birichino” cu actriţa Maia MORGENSTERN şi balerinul Valentin ROŞCA.

„Mic şi-al dracu” este un dublu-recital al celor doi protagonişti: actriţa Maia MORGENSTERN şi balerinul Valentin ROŞCA, construit în jurul poeziilor scrise de scriitorul român de origine evreiască Isaac Lazarovici, cunoscut publicului român sub pseudonimul Ion Pribeagu.
Versurile jucăuşe şi obraznice din poeziile lui Pribeagu atacă moravurile vremii, care sunt la fel de criticabile acum, precum erau şi în urmă cu 70 de ani, când au fost scrise. Iar Morgenstern le livrează cu multă pasiune şi elan. Atât actriţa cât şi balerinul uluiesc spectatorii cu performanţa lor actoricească şi coregrafică, într-un spectacol cu un umor, adesea, pe muche de cuţit, şi dovedesc faptul că se află la vârful măiestriei lor profesionale.
Spectacolul a fost regizat de Maia Morgenstern şi are coregrafia semnată de Valentin Roşca.

Spectacolul de teatru beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român şi face parte din programul oficial al Carnavalului de la Venezia 2014 (http://www.carnevale.venezia.it/).

Piesa de teatru va fi jucată în limba română cu proiecţia traducerii textului în limba italiană.

Maia MORGENSTERN este o actriţă româncă de origine evreiască, care conduce Teatrul Evreiesc de Stat, TES, din toamna anului 2012. A debutat acum trei decenii, pe scena TES, iar în 1990 – pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cu rolurile principale din „Trilogia antică”, în regia lui Andrei Şerban. Morgenstern a primit recunoaşterea publicului de cinema din România, cu mult înainte de a fi cunoscută de publicul internaţional, prin rolurile sale din „Balanţa”, 1992, de Lucian Pintilie; „Privirea lui Ulysse”, 1995, de Theodorus Angelopoulos, respectiv „Patimile lui Christos”, 2004, de Mel Gibson.
Performanţa profesională atinsă în cinematografie i-a fost recunoscută prin premii ca Leul de Argint, la Festivalul de Film de la Berlin, 1993, pentru rolul principal din „Balanţa”; Actriţa şi Femeia Anului 2004, EMMA, din partea Parlamentului European, pentru rolul Maria, din „Patimile lui Christos”. Uniunea Naţională a Teatrelor din România, UNITER, i-a conferit lui Morgenstern titlul de Cea mai Buna Actriţă în 1990, pentru rolul Medeea din "Trilogia antică", şi în 1993, pentru rolul Lola din "Astă-seară, Lola Blau".

Valentin ROŞCA este un balerin român şi prim-solist la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti. El şi-a început cariera de dansator în acest teatru, în 1982. Roşca a lucrat cu coregrafi români importanţi, cum sunt Cornel Patrichi şi Ioan Tugearu.
Între rolurile jucate în afara scenei de la „Tănase” se numără cel din versiunea 2005 a muzicalului lui Bob Fosse, „Chicago”, jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Roşca a primit în 1997 premiul pentru Cel mai Bun Artist, din partea Everland Amusement Park din Seul, Coreea de Sud.
A primit recunoaşteri şi pentru munca sa de regizor şi coregraf al spectacolului „Tango Emocion”, lansat în 2010 la Opera Naţională, iar în 2009 premiul din partea Uniunii Compozitorilor şi Criticilor Muzicali pentru coregrafia făcută spectacolelor de la Opera Comică pentru Copii.

Organizatori: Institutul Cultural Român şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia
În parteneriat cu: Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, VELA - Gruppo AMA, Teatro Fondamenta Nuove şi Primăria Veneţiei
În colaborare cu: Tragicomica, La Bottega dei Mascareri, Pontecavallo e Alberto Sarria Masks
Parteneri Media: VeneziaNews, Un ospite di Venezia, Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia

Responsabil proiect: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
--------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

SPETTACOLO DEL TEATRO EBRAICO DI STATO DI BUCAREST
AL CARNEVALE DI VENEZIA 2014

Lunedì, 3 marzo 2014, dalle ore 21:00, presso il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in partenariato con il Teatro Ebraico di Stato di Bucarest, VELA – Gruppo AMA e il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia, presenterà lo spettacolo teatrale “PICCOLO E BIRICHINO | MIC ŞI-AL DRACU” con l’attrice Maia MORGENSTERN e il ballerino Valentin ROŞCA.

“Piccolo e birichino | Mic şi-al dracu” è un doppio-recital sostenuto dall’attrice Maia MORGENSTERN e dal ballerino Valentin ROŞCA, costruito intorno ai versi dello scrittore romeno di origine ebraica, Isaac Lazarovici, noto al pubblico con lo pseudonimo di Ion Pribeagu.
I versi al contempo giocosi e sarcastici delle poesie di Pribeagu attaccano i costumi dell’epoca che sono altrettanto criticabili adesso come lo erano 70 anni fa, al momento della stesura. E Maia Morgenstern li consegna con grande passione ed entusiasmo. Sia l’attrice che il ballerino stupiscono il pubblico con la loro interpretazione artistica e coreografica in uno spettacolo dall’umorismo tagliente, dimostrando di essere all’apice della loro professionalità.

Lo spettacolo è stato messo in scena da Maia Morgenstern, mentre la coreografia reca la firma di Valentin Roşca.
La rappresentazione gode del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e fa parte del programma ufficiale del Carnevale di Venezia 2014 (http://www.carnevale.venezia.it/).
Sarà interpretato in lingua romena con la proiezione della traduzione in lingua italiana.

Maia MORGENSTERN è un’attrice romena di origine ebraica, che dall’autunno del 2012 dirige il Teatro Ebraico di Stato di Bucarest. Ha debuttato tre decenni fa sul palcoscenico del Teatro Ebraico di Stato e, nel 1990, sul palcoscenico del Teatro Nazionale di Bucarest, nei ruoli principali della „Trilogia antica”, nella messinscena di Andrei Şerban. Maia Morgenstern ha ricevuto il riconoscimento del pubblico cinematografico romeno prima ancora di diventare nota al pubblico internazionale con i suoi ruoli ne “La Bilancia” (1992) di Lucian Pintilie, “Lo sguardo di Ulisse” (1995) di Theodorus Angelopoulos e, rispettivamente, “La passione di Cristo” (2004) di Mel Gibson.
Per la sua professionalità è stata insignita con molti premi e riconoscimenti dei quali ricordiamo: il Leone d’Argento al Festival del Film di Berlino del 1993, per il ruolo principale ne “La Bilancia” e Attrice e Donna dell’Anno 2004, EMMA, da parte del Parlamento Europeo, per il ruolo di Maria nella “Passione di Cristo”. Inoltre, l’Unione Nazionale dei Teatri della Romania, UNITER, ha conferito a Maia Morgenstern il titolo di La Miglior attrice nel 1990, per il ruolo di Medea nella "Trilogia antica", e nel 1993 per il ruolo di Lola in "Questa sera, Lola Blau".

Valentin ROŞCA è il primo ballerino del Teatro di Rivista “Constantin Tănase” di Bucarest. Ha iniziato la sua carriera in questo teatro nel 1982. Valentin Roşca ha lavorato con importanti coreografi romeni quali Cornel Patrichi e Ioan Tugearu. Tra i suoi ruoli interpretati fuori dal palcoscenico del Teatro di Rivista “Constantin Tănase” troviamo la versione del 2005 del musical di Bob Fosse, “Chicago”, al Teatro Nazionale di Bucarest. Roşca è stato insignito nel 1997 con il premio: Il miglior artista da parte di Everland Amusement Park di Seoul, Corea del Sud. Ha ricevuto riconoscimenti anche per il suo lavoro come regista e coreografo dello spettacolo “Tango Emocion”, presentato nel 2010 presso il Teatro Nazionale dell’Opera di Bucarest e, nel 2009, ha ricevuto il premio da parte dell’Unione dei Compositori e Critici Musicali per la coreografia degli spettacoli realizzati all’Opera Comica per Bambini di Bucarest.

Organizzatori: Istituto Culturale Romeno di Bucarest e Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia
In partenariato con: Teatro Ebraico di Stato di Bucarest, VELA – Gruppo AMA, Teatro Fondamenta Nuove e Comune di Venezia
In collaborazione con: Tragicomica, La Bottega dei Mascareri, Pontecavallo e Alberto Sarria Masks
Media partner: Venezia News, Un ospite di Venezia, Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia

Responsabile progetto: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento