La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 2 marzo 2014

Actrița Maia Morgenstern și balerinul Valentin Roșca invitați de onoare ai Carnavalului de la Veneţia 2014 / L’attrice Maia Morgenstern e il ballerino Valentin Roșca ospiti d’onore al Carnevale di Venezia 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Actrița Maia MORGENSTERN și balerinul Valentin ROȘCA invitați de onoare ai Carnavalului de la Veneţia 2014

Luni, 3 martie 2014 începând cu ora 15:00, pe prestigiosa scenă din Piața San Marco va avea loc Gran Finale del Premio Speciale Internazionale "La Natura fantastica" / Marea Finală a Premiului Special Internațional "Natura fantastică". Cei 20 de concurenți ce au fost selecționați timp de câteva săptămâni de un juriu format din meșteri experți în realizarea măștilor tradiționale venețiene vor defila pe prestigiosa scenă a Gran Teatro di Piazza San Marco în încercarea de a câștiga unul din cele 3 premii: Premiul Special "Natura fantastică" și 2 mențiuni.
Cu această ocazie actrița Maia Morgenstern a fost invitată, în calitate de oaspete de onoare, să facă parte din juriul care va decide câștigătorii celor 3 premii și să înmâneze Marele Premiu câștigătorului acestei prime ediții a concursului. De asemenea, începând cu ora 16:00, tot pe scena Gran Teatro di Piazza San Marco, balerinul Valentin Roșca a fost invitat să susțină un moment artistic – dans contemporan pe muzica cantautorului italian Lucio Dalla, Piazza Grande.
Tot luni, 3 martie 2014, începând cu ora 21:00, pe scena Teatrului Fondamenta Nuove din Veneţia va fi prezentată piesa de teatru „Mic şi-al dracu | Piccolo e birichino” cu actriţa Maia MORGENSTERN şi balerinul Valentin ROŞCA.
„Mic şi-al dracu” este un dublu-recital al celor doi protagonişti: actriţa Maia MORGENSTERN şi balerinul Valentin ROŞCA, construit în jurul poeziilor scrise de scriitorul român de origine evreiască Isaac Lazarovici, cunoscut publicului român sub pseudonimul Ion Pribeagu. Versurile jucăuşe şi obraznice din poeziile lui Pribeagu atacă moravurile vremii, care sunt la fel de criticabile acum, precum erau şi în urmă cu 70 de ani, când au fost scrise. Iar Morgenstern le livrează cu multă pasiune şi elan. Atât actriţa cât şi balerinul uluiesc spectatorii cu performanţa lor actoricească şi coregrafică, într-un spectacol cu un umor, adesea, pe muche de cuţit, şi dovedesc faptul că se află la vârful măiestriei lor profesionale. Spectacolul a fost regizat de Maia Morgenstern şi are coregrafia semnată de Valentin Roşca.
Evenimentele din data de 3 martie 2014 sunt organizate de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, VELA – Gruppo AVM şi Teatro Fondamenta Nuove și în colaborare cu Tragicomica, La Bottega dei Mascareri, Pontecavallo și Alberto Sarria Masks.

Organizatori: Institutul Cultural Român şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia
În parteneriat cu: Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti, VELA - Gruppo AVM, Teatro Fondamenta Nuove şi Primăria Veneţiei
În colaborare cu: Tragicomica, La Bottega dei Mascareri, Pontecavallo e Alberto Sarria Masks
Parteneri Media: VeneziaNews, Un ospite di Venezia, Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia

Responsabil proiect: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
-------------------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA

L’attrice Maia MORGENSTERN e il ballerino Valentin ROȘCA ospiti d’onore al Carnevale di Venezia 2014

Lunedì, 3 marzo 2014, dalle ore 15:00, sul prestigioso palco di Piazza San Marco prende il via la Gran Finale del Premio Speciale Internazionale per la maschera da volto "La Natura Fantastica". I 20 concorrenti che sono stati selezionati nelle settimane precedenti da una giuria di esperti mascareri sfileranno sul palco del Gran Teatro per aggiudicarsi 3 prestigiosi riconoscimenti: il Premio Speciale "La Natura Fantastica" e 2 menzioni speciali, al materiale e alla capacità di manifattura, alla plasticità ed espressività della maschera.
In questa occasione l’attrice Maia Morgenstern è stata invitata, in qualità d’ospite d’onore, di far parte dalla giuria che deciderà i vincitori dei 3 premi e di consegnare il Grande Premio al vincitore della prima edizione di questo concorso. Inoltre, dalle ore 16:00, sempre sul palco del Gran Teatro di Piazza San Marco, il ballerino Valentin Roșca è stato invitato a sostenere un momento artistico – danza contemporanea su musica del cantautore italiano Lucio Dalla, Piazza Grande.
Sempre, lunedì, 3 marzo 2014, dalle ore 21:00, presso il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia sarà presentato lo spettacolo teatrale “PICCOLO E BIRICHINO | MIC ŞI-AL DRACU” con l’attrice Maia MORGENSTERN e il ballerino Valentin ROŞCA.

“Piccolo e birichino | Mic şi-al dracu” è un doppio-recital sostenuto dall’attrice Maia MORGENSTERN e dal ballerino Valentin ROŞCA, costruito intorno ai versi dello scrittore romeno di origine ebraica, Isaac Lazarovici, noto al pubblico con lo pseudonimo di Ion Pribeagu. I versi al contempo giocosi e sarcastici delle poesie di Pribeagu attaccano i costumi dell’epoca che sono altrettanto criticabili adesso come lo erano 70 anni fa, al momento della stesura. E Maia Morgenstern li consegna con grande passione ed entusiasmo. Sia l’attrice che il ballerino stupiscono il pubblico con la loro interpretazione artistica e coreografica in uno spettacolo dall’umorismo tagliente, dimostrando di essere all’apice della loro professionalità. Lo spettacolo è stato messo in scena da Maia Morgenstern, mentre la coreografia reca la firma di Valentin Roşca.

Gli eventi che si svolgeranno il 3 marzo 2014 sono organizzati dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in partenariato con il Teatro Ebraico di Stato di Bucarest, VELA – Gruppo AVM e il Teatro Fondamenta Nuove di Venezia e in collaborazione con Tragicomica, La Bottega dei Mascareri, Pontecavallo e Alberto Sarria Masks.

Organizzatori: Istituto Culturale Romeno di Bucarest e Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia
In partenariato con: Teatro Ebraico di Stato di Bucarest, VELA – Gruppo AMA, Teatro Fondamenta Nuove e Comune di Venezia
In collaborazione con: Tragicomica, La Bottega dei Mascareri, Pontecavallo e Alberto Sarria Masks
Media partner: Venezia News, Un ospite di Venezia, Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia

Responsabile progetto: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento