La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

sabato 22 marzo 2014

Dublu eveniment la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția: expoziţia personală de artă video Claudio Rivetti și expoziţia finaliștilor „Under 25” ai Premiului Internațional „Arte Laguna”‏ /Doppio evento all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia: la mostra personale di video-arte di Claudio Rivetti e la mostra dei finalisti „Under 25” del Premio Internazionale „Arte Laguna”‏

Dublu eveniment la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția:
expoziţia personală de artă video Claudio Rivetti
și expoziţia finaliștilor „Under 25” ai Premiului Internațional „Arte Laguna”

Duminică, 23 martie a.c., orele 16,30, în spațiile expoziționale ale Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția se vor inaugura concomitent următoarele două evenimente: expoziția personală de artă video de Claudio Rivetti și expoziția colectivă a finaliștilor secțiunii „Under 25” a celei de-a VIII-a ediții a Premiului Internațional „Arte Laguna”.

Claudio Rivetti, nominalizat la premiul “Istituto Romeno di Venezia” în cadrul celui de-al VI-lea Premiu Internațional Arte Laguna 2012, va prezenta expoziţia personală în Mica Galerie a IRCCU Venetia, care va include următoarele lucrări de artă foto-video: „Overlap”, „Big Bangs”, „Flashover” și Rubedo. Tânărul artist italian este absolvent al Academiei de Arte Frumoase Santa Giulia din Brescia, urmând apoi studii de specialitate la University of Creative Arts of Canterbury și New York Film Academy. În prezent trăiește și lucrează la Sidney, Australia.

Cea de-a doua expoziție inaugurată la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția este una colectivă, aparținând finaliștilor secțiunii “Under 25” (artiști sub 25 de ani), care își vor prezenta lucrările în spațiile Noii Galerii. Acest eveniment reprezintă o continuare a tradiționalei colaborări cu organizatorii Premiului „Arte Laguna”, începută încă din anul 2008.

Premiul “Arte Laguna” este decernat în urma unui concurs internațional, care se adresează artiștilor din variate domenii ale artelor vizuale contemporane și este organizat încă din anul 2006 de Asociația Culturală MoCA (Modern Contemporary Art) și Studio Arte Laguna di Mogliano Veneto (Treviso). Dintre numeroasele candidaturi primite anul acesta pentru toate secțiunile concursului (pictură, sculptură și instalație, fotografie, artă virtuală, video, performance și artiști sub 25 de ani), au fost desemnați 110 finaliști.

Evenimentele sunt organizate în cadrul parteneriatului anual dintre Institut și Asociația Culturală MoCA (Modern Contemporary Art) şi Studio Arte Laguna di Mogliano Veneto (Treviso) și beneficiază de sprijinul Institutului Cultural Român.

Expozițiile vor putea fi vizitate în perioada 23 martie - 6 aprilie a.c., zilnic între orele 10-18. Intrarea este liberă.

Pentru detalii suplimentare:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneția, ITALIA
Mai multe informații despre cele două evenimente se pot obține la:
http://www.premioartelaguna.it/
http://www.claudiorivetti.com/
-------------------------------------------------------------------------------------

Doppio evento all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia:
la mostra personale di video-arte di Claudio Rivetti
e la mostra dei finalisti „Under 25” del Premio Internazionale „Arte Laguna”

Domenica, 23 marzo a.c., ore 16.30, negli spazi espositivi dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia saranno inaugurate in concomitanza le seguenti due mostre: la personale di arte video di Claudio Rivetti e la collettiva dei finalisti della sezione „Under 25” del 8° edizione del Premio Internazionale „Arte Laguna”.

Claudio Rivetti, nominalizzato per il premio “Istituto Romeno di Venezia” nell’ambito del 6° Premio Internazionale Arte Laguna 2012, presenterà nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia la mostra personale che includerà le seguenti opere di arte video: „Overlap”, „Big Bangs”, „Flashover” și Rubedo. Il giovane artista bresciano, è concludente dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia, Brescia, per poi concludere studi di specialità alla University of Creative Arts of Canterbury e New York Film Academy. Adesso vive e lavora a Sidney, Australia.

La seconda mostra inaugurata all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia è la collettiva appartenendo ai finalisti della sezione „Under 25” che presenteranno le proprie opere negli spazi della Nuova Galleria. Tale evento rappresenta una continuazione della ormai tradizionale collaborazione con gli organizzatori del Premio „Arte Laguna”, iniziata dal 2008.

Il Premio Internazionale “Arte Laguna” viene concesso in seguito ad un concorso con partecipazione internazionale, destinato agli artisti di vari campi delle arti visive contemporanee ed è organizzato a partire dal 2006 dall’Associazione MoCA (Modern Contemporary Art) e Studio Arte Laguna di Mogliano Veneto (TV). Tra le numerose candidature ricevute quest’anno a tutte le sezioni del concorso (pittura, scultura e istallazione, fotografia, arte virtuale, video, performance e artisti Under 25), sono stati selezionati 110 finalisti.

Gli eventi sono organizzati nell’ambito del partenariato annuale tra l’Istituto e l’Associazione Culturale MoCA (Modern Contemporary Art) e Studio Arte Laguna di Mogliano Veneto (Treviso) e gode del sostegno dell’Istituto Culturale Romeno.

Le mostre potranno essere visitate nel periodo 23 marzo - 6 aprile a.c., tutti i giorni tra le ore 10-18. L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO CU CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA
Per ulteriori informazioni a riguardo dei due eventi:
http://www.premioartelaguna.it/
http://www.claudiorivetti.com/

Nessun commento:

Posta un commento