La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 23 marzo 2014

Incontro con il poeta romeno Ion Mureşan a Bistrot de Venise‏ / Întâlnire cu poetul Ion Mureşan la Bistrot de Venise‏

Întâlnire cu poetul Ion Mureşan la Bistrot de Venise

Marţi, 25 martie a.c., începând cu ora 17:00, selectul local veneţian Bistrot de Venise (Calle dei Fabbri, San Marco 4685, Veneţia) găzduieşte întâlnirea cu poetul Ion Mureşan, câştigătorul celei de-a XXIII-a ediţii a Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia pentru anul 2013.
Prin elegantul său ambient şi prin temele de actualitate artistică, culturală şi socială abordate în cadrul evenimentelor organizate, Bistrot de Venise s­a impus ca fiind unul din punctele predilecte de întâlnire ale elitei artistice veneţiene.
Evenimentul, care îl are ca invitat pe poetul Ion Mureşan, reprezintă cea de-a şasea întâlnire de acest fel, după serile de poezie cu Nina Cassian din 17 martie 2009, Mircea Dinescu din 9 martie 2010, Ileana Mălăncioiu din 12 martie 2011, Matei Vişniec din 20 martie 2012 şi Marta Petreu din 14 martie 2013.
Proiectul se înscrie în strategia Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia privind promovarea constantă a literaturii române şi a traducerii acesteia în limba italiană.
Ion Mureşan este poet şi publicist, una din vocile cele mai importante ale poeziei româneşti actuale, cel care a afirmat şi a subliniat în repetate rânduri rolul benefic al poetului – „acest doctor de spirite, această clinică ambulantă” – şi al poeziei – „suprema terapie” –, şi despre care s-a spus: „Mureşan are un «ce» pe care, chiar când nu-l poţi înşfăca dintr-o dată, la prima lectură, îl simţi acolo, ştii că este, îl adulmeci şi îl cauţi”. (Mihai Şora)
Cel mai recent volum de poezie al său, cartea Alcool (Charmides, Bistriţa, 2010) a câştigat Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Premiul revistei Observator cultural şi Premiul Radio România Cultural.
A fost tradus în diverse antologii de poezie românească apărute în Italia, Franţa, Germania, Ungaria, SUA, Marea Britanie şi în volum în limbile franceză, germană şi engleză: Le mouvement sans coeur de l’image, traducere de Dumitru Ţepeneag, Paris 2000, Acces interzis! Zugang verboten!, Büroarcrasch, Viena 2008 (ediţie bilingvă); The Book of Winter and Other Poems, University of Plymouth Press, Plymouth 2011.
Danilo De Salazar a absolvit Facultatea de Limbi Străine, specializarea Limbi şi culturi străine moderne, la Universitatea din Calabria, cu o teză de licenţă în literatură comparată intitulată Il Vento nella poesia. Lance Henson e Lucian Blaga. În prezent este colaborator lingvistic la catedra de Limbă şi literatura română a Universităţii din Calabria. Volume traduse din limba română: Radu Ţuculescu, Stalin, con la zappa in spalla, Editura Aracne, 2013; Nichita Danilov, La Finestra del tramonto. Antologie 1980-2011, Editura Aracne, 2012.
Întâlnirea anuală de la Bistrot de Venise cu un poet român este sprijinită financiar de Institutul Cultural Român.

Coordonator proiect: Corina Gabriela Bădeliţă
Tel. +39.041.5242309
e-mail: corina.badelita@icr.ro

INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia
http://www.icr.ro/venetia/
------------------------------------------------------------------
Incontro con il poeta romeno Ion Mureşan a Bistrot de Venise

Martedì, 25 marzo a.c., dalle ore 17:00, il raffinato locale veneziano Bistrot de Venise (Calle dei Fabbri, San Marco 4685, Venezia) ospita l’incontro con il poeta romeno Ion Mureşan, vincitore nel 2013 della XXIII edizione del Premio Nazionale di Poesia Mihai Eminescu per Opera Omnia.
Con il suo ambiente elegante e i temi di attualità artistica, culturale e sociale affrontati nell’ambito degli eventi organizzati, Bistrot de Venise si è affermato come uno dei punti prediletti d'incontro dell’élite artistica veneziana.
L'evento, che vede come invitato il poeta romeno Ion Mureşan, è il sesto di questo tipo, dopo le serate di poesia con Nina Cassian del 17 marzo 2009, Mircea Dinescu del 9 marzo 2010, Ileana Mălăncioiu del 12 marzo 2011, Matei Vişniec del 20 marzo 2012 e Marta Petreu del 14 marzo 2013.
Il progetto rientra nella strategia dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia per la promozione costante della letteratura romena e della sua traduzione in lingua italiana.
Ion Mureşan è poeta e pubblicista, una delle voci più importanti della poesia romena attuale, colui che più volte ha affermato e ribadito il ruolo benefico del poeta – “questo dottore di anime, questo ambulatorio” – e della poesia – “la suprema terapia” – e del quale è stato detto: “Mureşan ha un «non so che»; anche quando non lo puoi afferrare di colpo, alla prima lettura, lo senti, sai che c’è, lo fiuti e lo stai cercando”. (Mihai Şora)
Il più recente volume di poesia, cartea Alcool (libro Alcol, Charmides, Bistriţa, 2010) ha vinto il Premio dell’Unione degli Scrittori di Romania, il Premio della rivista Observator cultural e il Premio Radio Romania Culturale.
È stato tradotto in alcune antologie di poesia romena pubblicate in Italia, Francia, Germania, Ungheria, SUA, Gran Bretagna e in volume in francese, tedesco e inglese: Le mouvement sans coeur de l’image, traduzione di Dumitru Ţepeneag, Berlin, Parigi 2000, Acces interzis! Zugang verboten!, Büroarcrasch, Vienna 2008 (edizione bilingue, romeno-tedesco); The Book of Winter and Other Poems, University of Plymouth Press, Plymouth 2011.
Danilo De Salazar si è laureato presso la Facoltà di Lingue Straniere dell’Università di Calabria, indirizzo Lingue e culture straniere moderne, con una tesi di letteratura comparata intitolata Il Vento nella poesia. Lance Henson e Lucian Blaga. Al presente è collaboratore linguistico presso la sezione di Lingua e letteratura romena dell’Università di Calabria. Volumi tradotti dal romeno: Radu Ţuculescu, Stalin, con la zappa in spalla, Aracne, 2013; Nichita Danilov, La Finestra del tramonto. Antologie 1980-2011, Aracne, 2012.
L’incontro annuale con un poeta romeno al Bistrot de Venise è organizzato con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest.

Coordinatore del progetto: Corina Gabriela Bădeliţă
Tel. +39.041.5242309
e-mail: corina.badelita@icr.ro

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) 30121 Venezia
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento