La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 30 marzo 2014

SoNoRo-Interferenze 2014 al Palazzo Ricci di Montepulciano‏ / SoNoRo-Interferențe 2014 la Palazzo Ricci din Montepulciano


COMUNICAT DE PRESĂ

SoNoRo-INTERFERENȚE 2014 la Palazzo Ricci din Montepulciano

Pentru al șaselea an consecutiv, tinerii muzicieni români selectați în cadrul programului SoNoRo-Interferențe vor lucra, timp de o săptămână, alături de patru muzicieni consacrați ai scenei internaționale: pianista Diana Ketler, profesoară la Academia Regală de Muzică din Londra, violonista Alissa Margulis, profesoară la Conservatorul din Bruxelles, violistul Răzvan Popovici și violoncelistul Alexander Bouzlov, profesor la Conservatorul P.I.Ceaikovski din Moscova.

Studenții selectați pentru a participa la workshop-ul de la Montepulciano sunt: Radu Duncă, Cifor Dariu, Cristian Suarășan, Vilhelem Andraș, Adrian Vasile, Luca Pulbere, Eszter Boglarka Olah, Gabriela Bokor. Sesiunea de lucru se va încheia cu un concert, în cadrul căruia tinerii muzicieni vor interpreta, alături de profesorii lor, lucrările studiate împreună. Printre acestea se numără piese de Robert Schumann, P.I.Ceaikovski, Johannes Brahms și Antonín Dvořák.
Workshop-ul SoNoRo-Interferențe de la Montepulciano, Italia, se desfășoară în perioada 30 martie – 6 aprilie, cu sprijinul partenerilor principali - Institutul Cultural Român, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și BRD – Groupe Société Générale - și în parteneriat cu Academia Europeană Palazzo Ricci.
***
Creat în 2007, programul educativ SoNoRo – INTERFERENŢE este o iniţiativă în premieră în România, care doreşte să contribuie la ridicarea nivelului profesional al tinerilor muzicieni români şi la lărgirea orizonului lor cultural, în context european. Unul dintre scopurile acestui program educativ este crearea, pe termen lung, a unei elite muzicale, pentru a continua demersul Festivalului SoNoRo de a include România în circuitul de vârf al vieții muzicale europene.
Tinerii muzicieni români admişi la selecţii vor avea ocazia să studieze muzica de cameră alături de artişti de talie internaţională şi de profesori de la diferite Universități de Muzică din Europa. Anul acesta vor fi organizate în cadrul programului patru workshop-uri de câte o săptămână, în România, la Portul Cultural Cetate și la Busteni, în Castelul Cantacuzino, în Italia, la Montepulciano (Palazzo Ricci), și, în premieră, și în Germania, în Academia de Muzică Bad Endorf. La finalul fiecărei sesiuni de lucru, tinerii muzicieni vor interpreta lucrările studiate în cadrul workshopului, alături de profesorii lor, în concerte special organizate. Concertele finale vor avea loc la Portul Cultural Cetate, Bucureşti, Bușteni, Montepulciano și Bad Endorf. În plus, cele mai bune ansambluri formate pe parcursul workshopului SoNoRo – INTERFERENŢE vor avea ocazia să concerteze în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră SoNoRo 2014.
Preselecțiile pentru SoNoRo – INTERFERENŢE 2014 au avut loc în perioada 25-27 ianuarie 2014 la București și la Cluj, iar dintre cei aproximativ 80 de tineri care s-au înscris au fost aleși 34 de bursieri.
Pentru mai multe detalii despre proiectele SoNoRo vă rugăm să consultați: www.sonoro.ro

Responsabil proiect: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ȘI CERCETARE UMANISITCĂ DE LA VENEȚIA
------------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA

SoNoRo-INTERFERENZE 2014 al Palazzo Ricci di Montepulciano

Per il sesto anno consecutivo, giovani musicisti romeni selezionati nell’ambito del progetto SoNoRo-Interferenze studieranno una settimana insieme a quattro musicisti consacrati al livello internazionale: la pianista Diana Ketler, docente presso l’Accademia Reale di Musica di Londra, la violinista Alissa Margulis, docente presso il Conservatorio di Bruxelles, il violista Răzvan Popovici e il violoncellista Alexander Bouzlov, docente presso il Conservatorio P.I.Ceaikovski di Mosca.
Gli studenti selezionati per partecipare al workshop di Montepulciano sono: Radu Duncă, Cifor Dariu, Cristian Suarășan, Vilhelem Andraș, Adrian Vasile, Luca Pulbere, Eszter Boglarka Olah, Gabriela Bokor. La sessione di lavoro si concluderà con un concerto, nel quale i giovani musicisti interpreteranno, insieme ai loro professori, brani studiati durante il workshop. In programma brani di Robert Schumann, P.I.Ceaikovski, Johannes Brahms e Antonín Dvořák.
SoNoRo-Interferenze di Montepulciano, Italia, si svolgerà nel periodo 30 marzo – 6 aprile, con il sostegno dei partner principali: l’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e BRD – Groupe Société Générale e in partenariato con l’Accademia Europea Palazzo Ricci.
***
Fondato nel 2007, il programma educativo SoNoRo – INTERFERENZE è un’iniziativa che desidera migliorare il livello professionale dei giovani musicisti romeni e l’allargamento del loro orizzonte culturale nel contesto europeo. Uno degli scopi di questo programma educativo e la creazione, a lungo termine, di un’elite musicale, per la continuazione del Festival SoNoRo che include la Romania nell’importante circuito della vita musicale europea.
I giovani musicisti selezionati avranno l’occasione di studiare musica da camera insieme con artisti di livello internazionale e professori di varie Università di Musica d’Europa. Quest’anno sarà organizzato nell’ambito del programma quattro workshop di una settimana in Romania, a Portul Cultural Cetate e a Busteni, presso il Castello Cantacuzino, in Italia, a Montepulciano (Palazzo Ricci), e per la prima volta in Germania, presso l’Accademia di Musica Bad Endorf. Alla fine di ogni sessione di lavoro i giovani musicisti interpreteranno i brani studiati nell’ambito del workshop, insieme ai loro professori, in concerti speciali organizzati a Portul Cultural Cetate, Bucarest, Bușteni, Montepulciano e Bad Endorf. In più, i migliori ensemble formati durante il workshop SoNoRo – INTERFERENZE avranno l’occasione di sostenere concerti nell’ambito del Festival Internazionale di Musica da Camera SoNoRo 2014.
Le selezioni per SoNoRo – INTERFERENZE 2014 sono state organizzate nel periodo 25-27 gennaio 2014 a Bucarest e Cluj-Napoca, e dai circa 80 giovani musicisti inscritti sono stati selezionati 34 borsisti.
Per altri informazioni: www.sonoro.ro

Responsabile progetto: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro  
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento