La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 13 aprile 2014

Expoziția de tapiserie și pictură românească contemporană de Maria Mihalache Blendea la IRCCU Veneția / Mostra di arazzi e pittura romena contemporanea di Maria Mihalache Blendea all’Istituto Romeno di Venezia

EXPOZIȚIA DE TAPISERIE ȘI PICTURĂ ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ DEMARIA MIHALACHE BLENDEA LA IRCCU VENEȚIA

Marţi, 15 aprilie, a.c., la orele 18:30, în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc vernisajul expoziţiei de tapiserie și pictură contemporană românească contemporană de Maria Mihalache Blendea.

Maria Mihalache Blendea s-a născut în comuna Avereşti, judeţul Neamţ, în anul 1931. A urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” şi s-a specializat la „Accademia di Belli Arti” din Roma, fiind de peste 50 de ani membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti.

Din anul 1961, a participat cu regularitate la expoziţii municipale, republicane, festive, experimentale sau de grup, în ţară şi în străinătate, numărând peste 30 de participări. Numeroase lucrări ale sale se află în patrimoniul colecţiilor de stat şi particulare din Franţa, Italia, SUA, Germania, Africa de Sud, Olanda şi Canada.

Expoziţia, organizată de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, propune prezentarea în Noua Galerie a IRCCU Veneţia al unuia dintre cele mai antice şi reprezentative genuri artistice, şi anume: tapiseria. Lucrările de tapiserie ale Mariei Mihalache Blendea, tezaurizate în cele mai importante muzee ale ţării (Muzeul Naţional de Artă a României, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea), dar şi în colecţii private autohtone şi străine, vor fi prezentate în ambientul veneţian, odinioară atât de apropiat acestui gen artistic.

În cadrul vernisajului va lua cuvântul prof. dr. Aurel Chiriac, director general al Muzeului Țării Crișurilor, cercetător și autor a numeroase volume și studii de istorie a artei privitoare la pictura de cult din nord-vestul României (sec. XIV – XIX), obiecte de cult , meșteșugurile țărănești din Bihor, arhitectura secolelor XII–XIX din nord-vestul României, precum și lucrări de artă plastică, contemporană.

Expoziţia va fi deschisă publicului vizitator până în data de 15 mai a.c., între orele 10-12 și 16-19, în spaţiile Noii Galerii a Institutului Român de la Veneţia, Cannaregio 2215 – 30121 Veneţia. Evenimentul beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român și al Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
----------------------------------------------------------

MOSTRA DI ARAZZI E PITTURA ROMENA CONTEMPORANEA
DI MARIA MIHALACHE BLENDEA ALL’ISTITUTO ROMENO DI VENEZIA

Martedì, 15 aprile a.c., ore 18,30, nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra di arazzi e pittura contemporanea romena di Maria Mihalache Blendea.

Maria Mihalache Blendea è nata ad Avereşti, Neamţ, Romania, nel 1931. Ha concluso i corsi dell’Istituto di Belle Arti “Nicolae Grigorescu” e si è specializzata all’Accademia di Belle Arti di Roma. Da oltre 50 anni è membro dell’Unione degli Artisti di Bucarest.

Dal 1961, ha partecipato regolarmente a mostre locali, statali, festive, sperimentali o collettive, in Romania e all’estero, annoverando oltre 30 partecipazioni. Molte sue opere si trovano nel patrimonio delle collezioni statali e particolari in Italia, Francia, Stati Uniti, Germania, Sud Africa, Olanda e Canada.

La mostra, organizzata dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in collaborazione col Complesso Museale di Oradea, propone la presentazione nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia di una delle più antiche e rappresentative arti: l’arazzo. Gli arazzi di Maria Mihalache Blendea, tesaurizzati nei più importanti musei della Romania (Museo Nazionale d’Arte, Complesso Museale di Oradea), ma anche in collezioni private autoctone o straniere, saranno presentate nell’ambiente veneziano, tanto affine a questo genere artistico.

All’inaugurazione prenderà la parola il prof. dr. Aurel Chiriac, direttore generale del Complesso Museale di Oradea, ricercatore e autore di vari volumi e saggi di storia dell’arte relativi alla pittura ecclesiastica del nord-ovest della Romania (secc. XIV-XIX), agli oggetti di culto, all’artigianato popolare di Bihor, all’architettura dei secoli XII-XIX nel nord-ovest della Romania, nonché saggi d’arte contemporanea.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 maggio a.c., tra le 10-12 e le 16-19, negli spazi della Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia, Cannaregio 2215 – 30121 Venezia. L’evento gode del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno e del Complesso Museale di Oradea. L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento