La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 7 aprile 2014

Mille anni di storia veneziana ed europea al convegno organizzato da IRCRU Venezia‏ / Reflectarea a 1000 de ani de istorie veneţiană şi europeană în conferinţa organizată de IRCCU Veneţia‏


Reflectarea a 1000 de ani de istorie veneţiană şi europeană în conferinţa organizată de IRCCU Veneţia

Miercuri, 9 și joi, 10 aprilie 2014, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și Consulatul General al României la Trieste, în parteneriat cu Universitatea Ca’ Foscari din Veneția și Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, organizează Congresul internațional de studii venețiene „Statul venețian: 1000 de ani de explorare, expansiune și integrare”.

Prima zi a lucrărilor se va desfăşura în Sala Marino Berengo a Universităţii Ca’ Foscari, iar cea de-a doua zi la Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti în Sala Portego de la Palazzo Franchetti.

Istoria milenară a statului veneţian, de la primul doge consemnat, Paoluccio Anafesto (697-717) până la dispariţia Republicii de pe harta politică a Europei la 1797, constituie un punct de plecare valabil pentru investigaţii ştiinţifice dintre cele mai diverse.

Prin implicarea unor specialişti de marcă din mediul științific național și internațional (îndeosebi istorici, dar și literați), evenimentul vine să contribuie la o imagine mai bună a culturii româneşti în străinătate tocmai prin acest tip de investigaţie care, depășind cadrul restrâns al istoriei bilaterale româno-italiene, poate demonstra preocupările de istorie universală ale ştiinţei istorice româneşti.

Vor participa cu comunicări: Manuela Dobre (Universitatea din București), Şerban Marin (Arhivele Naționale ale României, București & IRCCU, Veneția), Nicola Bergamo (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi), Anastassia Kanellopoulou (University of Glasgow), Matteo Francesco Joachin Magnani (Maison Méditerranéenne de Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence & Aix-Marseille Université), Alessandro Angelucci (Pontificia Universitas Antonianum, Roma), Antonella Parmeggiani (Universitatea din Bologna), Lorenzo M. Ciolfi (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi), Andrea Zinato (Universitatea din Verona), Gizella Nemeth & Adriano Papo (‘Sodalitas’ adriatico-danubiana, Duino Aurisina, Trieste), Marian Coman (Institutul de Istorie „N. Iorga”, București), Dorit Raines (Universitatea Ca’ Foscari, Veneția), Alberto Castaldini (Centrul de Studii Ebraice, Universitatea din Bucureşti), Alexandru Simon (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj), Ovidiu Cristea (Institutul de Istorie „N. Iorga”, București), Monica Fekete (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj), Alessandra Mascia (Université de Fribourg – Miséricorde), Dana Caciur (Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică din Veneția), Ovidiu Olar (Institutul de Istorie „N. Iorga”, București), Aldo Ferrari (Universitatea Ca’ Foscari din Veneția), Andrei Pippidi (Universitatea din București & Institutul de Studii Sud-Est Europene, București), Gilberto Pizzamiglio (Universitatea Ca’ Foscari din Veneția), Florina Ciure (Muzeul „Ţării Crişurilor”, Oradea & IRCCU, Veneția), Marcella Ferraccioli & Gianfranco Giraudo (Universitatea Ca’ Foscari din Veneția), Luigi Andrea Berto (Western Michigan University), Cristian Luca (IRCCU, Veneția & Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi).

Evenimentul se înscrie în activitatea specifică tradiţiei ştiinţifice şi academice a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi este conform cu menirea originară a acestuia. Casa Română din Veneţia a fost fondată de marele istoric Nicolae Iorga pentru a facilita cercetătorilor români accesul la extraordinarul fond documentar existent în arhivele şi bibliotecile veneţiene – fond extrem de important pentru studiul civilizaţiei şi istoriei spaţiului românesc în context european – şi pentru a include rezultatele cercetărilor acestora în circuitul academic italian şi International.

Congresul internațional de studii venețiene beneficiază de sprjinul financiar al Institutului Cultural Român.

Pentru informaţii ulterioare:
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Cannaregio 2214, 30121 Veneţia
Tel. +39 041 524 23 09
http://www.icr.ro/venetia/

-------------------------------------------------------------------------

Mille anni di storia veneziana ed europea al convegno organizzato da IRCRU Venezia

Mercoledì, 9 e giovedì, 10 aprile 2014, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e il Consolato Generale di Romania a Trieste, in partenariato con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, organizzano il Congresso internazionale di studi veneziani “Lo Stato veneziano: 1000 anni di esplorazione, espansione e integrazione”.

La prima giornata di lavori si svolgerà nella Sala Marino Berengo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, mentre la seconda giornata di lavori si terrà presso l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti nella Sala Portego del Palazzo Franchetti.

La storia millenaria dello stato veneziano, dal primo doge nominato Paoluccio Anafesto (697-717) fino alla scomparsa della Repubblica dalla mappa politica dell’Europa nel 1797, costituisce un punto di partenza per le diverse ricerche scientifiche. Essa assicura un ambito generoso per vari dibattiti nel campo delle scienze storiche (e non solo).

Con il coinvolgimento di note personalità dell’ambito scientifico nazionale e internazionale (specialmente storici, ma anche letterati), si mira ad un approccio che, superando l’ambito stretto della storia bilaterale romeno-italiana, suppone una ricerca a carattere universalista.

Al convegno interverranno: Manuela Dobre (Università di Bucarest), Şerban Marin (Archivi Nazionali della Romania, Bucarest & IRCRU, Venezia), Nicola Bergamo (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi), Anastassia Kanellopoulou (University of Glasgow), Matteo Francesco Joachin Magnani (Maison Méditerranéenne de Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence & Aix-Marseille Université), Alessandro Angelucci (Pontificia Universitas Antonianum, Roma), Antonella Parmeggiani (Università di Bologna), Lorenzo M. Ciolfi (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi), Andrea Zinato (Università di Verona), Gizella Nemeth & Adriano Papo (‘Sodalitas’ adriatico-danubiana, Duino Aurisina, Trieste), Marian Coman (Istituto di Storia “N. Iorga”, Bucarest), Dorit Raines (Università Ca’ Foscari, Venezia), Alberto Castaldini (Centro di Studi Ebraici, Università di Bucarest), Alexandru Simon (Università “Babeş-Bolyai”, Cluj), Ovidiu Cristea (Istituto di Storia “N. Iorga” Bucarest), Monica Fekete (Università “Babeş-Bolyai” di Cluj), Alessandra Mascia (Université de Fribourg – Miséricorde), Dana Caciur (Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia), Ovidiu Olar (Istituto di Storia “N. Iorga” Bucarest), Aldo Ferrari (Università Ca’ Foscari, Venezia), Andrei Pippidi (Università di Bucarest & Istituto di Studi Sud-Est Europei, Bucarest), Gilberto Pizzamiglio (Università Ca’ Foscari, Venezia), Florina Ciure (Museo “Ţării Crişurilor”, Oradea & IRCRU, Venezia), Marcella Ferraccioli & Gianfranco Giraudo (Università Ca’ Foscari, Venezia), Luigi Andrea Berto (Western Michigan University), Cristian Luca (IRCRU, Venezia & Università “Dunărea de Jos”, Galaţi).

L'evento fa parte dell’attività scientifica e accademica dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ed è in linea con il suo scopo originario. La Casa Romena di Venezia fu fondata dal grande storico Nicolae Iorga per facilitare l'accesso dei ricercatori romeni alla straordinaria raccolta di documenti esistenti negli archivi e nelle biblioteche veneziane – documenti molto importanti per lo studio della storia e della civiltà dello spazio romeno nel contesto europeo – e per includere i risultati delle loro ricerche nel circuito accademico italiano e internazionale.

Il convegno internazionale di studi veneziani è organizzato con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest.

Per ulteriori informazioni:
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Cannaregio 2214, 30121 Venezia
Tel. +39 041 524 23 09
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento