La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 13 aprile 2014

„Mirror, mirror who am I ?” expoziţie de Gabriela Stoica în Mica Galerie a IRCCU Veneţia‏ / „Mirror, mirror who am I?” mostra di Gabriela Stoica nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏

„Mirror, mirror who am I ?”
expoziţie de Gabriela Stoica în Mica Galerie a IRCCU Veneţia

Miercuri, 16 aprilie, a.c., la orele 18.30 în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziţiei „Mirror, mirror who am I?” aparţinând bursierei „Nicolae Iorga” Gabriela Stoica.

„Având ca punct de plecare experimentele de disociere conștientă a identității realizate de psihologul italian Giovanni Caputo, proiectul de cercetare artistică „Mirror, Mirror, who am I?” construit de Gabriela Stoica, propune o serie de experimente fenomenologice care abordează alienarea individului în faţa propriei imagini reflectate prin intermediul oglinzii. În cadrul scenografiei elaborate de artistă, publicul se află într-o situație alterată a stadiului oglinzii, teoretizat de Jacques Lacan drept o experiență fundamentală a constituirii eului prin identificarea cu imaginea reflectată. În situația de față, vizitatorul se percepe pe sine ca fiind privit din exterior, jucând deopotrivă rolul de subiect și de obiect. Elementele performative ale proiectului contribuie la simularea unei situații teatrale care explorează și chestionează limitele subiectului, încurajându-l să intre într-un dialog cu el însuși. Ea reflectă metaforic dubla poziţie a publicului, cea de actor și de spectator, subliniind importanța actului lecturii în producerea imaginii vizuale și identificându-i totodată locul în sistemul contemporan de producție vizuală”, declară Cristian Nae, coordonatorul proiectului de cercetare.

Gabriela Stoica (n. 1988 Galaţi, România) este artist vizual și cercetător în domeniul artelor contemporane. A absolvit Universitatea “George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design și Masteratul teoretic de Cercetare Interdisciplinară. A participat la diferite proiecte expoziționale personale și de grup. Momentan, este bursieră în domeniul artelor vizuale cu o bursă de cercetare și formare post-universitară “Nicolae Iorga”, în cadrul Institutului Cultural Român din Veneția cu un proiect teoretic intitulat: “Abordări postmoderne ale conceptului de mimesis”, dar şi unul de creație artistică: “Mimicry” - concretizat printr-o expoziţie, care a avut loc în perioada 3-10 iulie 2013.

Expoziţia „Mirror, Mirror, who am I?” va fi deschisă publicului vizitator de marţi până sâmbătă, între orele 10-12 şi 16-20, în perioada 17 aprilie – 10 mai, în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio, 2211. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309

INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA

-----------------------------------------------------------------
„Mirror, mirror who am I?”
mostra di Gabriela Stoica nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Mercoledì, 16 aprile, a.c., ore 18.30 presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, sarà inaugurata la mostra „Mirror, mirror who am I?” di Gabriela Stoica, borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Venezia.

„Avendo quale punto di partenza gli esperimenti di dissociazione cosciente dell’identità realizzati dallo psicologo italiano Giovanni Caputo, il progetto di ricerca artistica „Mirror, Mirror, who am I?” di Gabriela Stoica, propone una serie di esperimenti fenomenologici che affrontano l’alienazione dell’individuo dinnanzi alla propria immagine riflessa allo specchio. Nell’ambito della scenografia elaborata dall’artista, il pubblico si ritrova in una situazione alterata dello stato di specchio, teorizzata da Jacques Lacan quale esperienza fondamentale per la costruzione del proprio io, dell’immagine riflessa. Nella presente situazione, il visitatore percepisce se stesso, come fosse visto dell’esterno ed essendo sia soggetto che oggetto. Gli elementi performativi del progetto contribuiscono alla simulazione di una situazione teatrale che sfrutta e si domanda sui limiti del soggetto, incoraggiandolo ad entrate in un dialogo con se stesso. Tale situazione riflette metaforicamente la doppia posizione del pubblico (quella di attore e spettatore), sottolineando l’importanza della lettura nella produzione dell’immagine visiva ed identificandogli, inoltre, il luogo nel sistema contemporaneo di produzione visiva”, dichiara Cristian Nae, coordinatore del progetto di ricerca.

Gabriela Stoica (n. 1988 Galaţi, Romania) è artista visivo e ricercatore nel campo delle arti visive. Ha concluso l’Università “George Enescu” di Iași, Facoltà Arti Visive, Decorative e Design e il Master teorico di Ricerca Interdisciplinare. Ha partecipato a vari progetti espositivi personali e di gruppo. Attualmente è borsista dell’Istituto Romeno di Venezia, nel campo delle arti visive, con una borsa di ricerca teorica intitolata “Approcci postmoderni del concetto di mimesis”, che ha anche un lato artistico creativo „Mimicry”, concretizzato in una mostra avvenuta nel periodo 3-10 luglio 2013.

La mostra „Mirror, Mirror, who am I?” sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, tra le ore 10-12 e 16-20, nel periodo 17 aprile - 10 maggio, presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia di Cannaregio 2211. Entrata libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento