La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

sabato 17 maggio 2014

Expoziţia „Anxociety” de Laura Partin în Mica Galerie a Institutului Român de la Veneţia‏ / „Anxociety” di Laura Partin nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏

COMUNICAT DE PRESĂ

Expoziţia „Anxociety” de Laura Partin
în Mica Galerie a Institutului Român de la Veneţia

Sâmbătă, 17 mai a.c., orele 18.30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc vernisajul expoziţiei „Anxociety” de Laura Partin, bursieră „Nicolae Iorga” a Institutului Român de la Veneţia.

Proiectul artistic intitulat "Anxociety" însumează o serie de sinteze imagistice, problematizând poetic și (doar) aparent absurd anumite fenomene sociale globale, sub ipoteza că anxietatea constant resimțită în lupta pentru un statut social ar genera un climat hiperconcurenţial în care stigmatizarea, militarismul, supravegherea excesivă și alte repercusiuni societale maligne devin ignorabile.
Laura Partin (1986, Iași, România) este absolventă a Facultăţii de Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul Universității de Arte "George Enescu" din Iași - secția grafică în 2010, și a unui master de cercetare interdisciplinară în domeniul teoriei artei în cadrul aceleiași Universități în 2012. În prezent este bursier „Nicolae Iorga” la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu un proiect de cercetare intitulat “Estetica deziluzionării”- o extensie a cercetării începute în timpul masterului - și cu un proiect de creație artistică ce poartă titlul expoziţiei.

Expoziţia face parte din programul IRCCU Veneţia de susţinere a bursierilor şi studenţilor români din Italia şi va putea fi vizitată până pe 22 mai a. c., de marţi până sâmbătă, între orele 10-12 şi 16-19. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
-----------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA
„Anxociety” di Laura Partin
nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Sabato, 17 maggio a.c., ore 18.30, presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia avrà luogo l’inaugurazione della mostra „Anxociety” di Laura Partin, borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Venezia.

Il progetto artistico intitolato “Anxociety” include una serie di sintesi d’immagini, problematizzando poeticamente, e (solamente) apparentemente in assurdo, certi fenomeni sociali globali, con l’ipotesi che l’ansia costantemente risentita nella lotta per lo status sociale genererebbe un clima iper-concorrenziale nel quale la stigmatizzazione, il militarismo, la sorveglianza eccessiva ed altre ripercussioni sociali maligne diventano trascurabili.

Laura Partin (n. 1986, Iași, Romania) ha conseguito la Laurea artistica presso la Facoltà di Arti Plastiche, Decorative e Design dell’Università di Arti "George Enescu" di Iași – sezione grafica 2010, e il Diploma di Master di ricerca interdisciplinare sulla teoria dell’arte nell’ambito della stessa Università, nel 2012. Attualmente è borsista „Nicolae Iorga” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, con un progetto di ricerca intitolato “L’estetica del disillusione” - un’estensione della ricerca avviata durante il Master - ed un progetto pratico che ha lo stesso titolo della mostra.

La mostra fa parte del programma dell’Istituto Romeno di Venezia di sostegno dei borsisti e studenti romeni in Italia e potrà essere visitata fino al 22 maggio, dal martedì al sabato, tra le ore 10-12 e 16-19. L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento