La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 30 giugno 2014

Expoziţia de sculptură „Semne şi culori pentru paradis” de Aurel Contraş în Mica Galerie a IRCCU Veneţia‏ / „Segni e colori per il Paradiso” sculture di Aurel Contraş nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia‏

COMUNICAT DE PRESĂ

Expoziţia de sculptură „Semne şi culori pentru paradis”
de Aurel Contraş în Mica Galerie a IRCCU Veneţia

Marţi, 1 iulie 2014, la orele 18,30, în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc vernisajul expoziției de sculptură „Semne şi culori pentru paradis”, de Aurel Contraş, curator prof. Grigore Arbore Popescu.

Expoziția “Semne şi culori pentru paradis” îşi are rădăcinile în lumea tradiţiilor şi simbolurilor creștine, sculptorul Aurel Contraş creând noi forme care vorbesc despre istoria umanității. Lucrările sculptorului sunt totodată culte și populare, poetice și mistice, colorate și conturate, arhitecturale și inginerești, făcându-l astfel un demn urmaș al lui Brâncuși. Și tocmai urmând filonul brâncușian, artistul este vrăjit de Veneția și de tradițiile sale. De aceea, o expoziție personală de Aurel Contraș la Veneţia este binevenită: asemănarea dintre tradițiile românești cu cele venețiene în prelucrarea materialelor precum piatra, lemnul, lutul sau bronzul este una din caracteristicile acestei expoziții care devine o parte integrantă a contextului citadin.

Sculptorul Aurel Contraş s-a născut în nordul Ardealului, la Meseşenii Sălajului unde a crescut şi a învăţat despre frumos în spaţiul purificat de prezenţa unor lăcaşuri de cult cu o vechime de peste 400-500 de ani. Valorile acestor locuri, despre care artistul vorbeşte cu multă căldură, definesc şi opera sa: viaţa cu marile etape, de la naştere la trecerea în nefiinţă, credinţele, munca. Aceste mari teme se îngemănează şi se potenţează una pe cealaltă, conectându-ne prin opera lui Aurel Contraş la marea istorie a omenirii, la mica istorie a omului, la esenţe, la speranţă. Operele lui Aurel Contraş au fost prezentate în expoziţii personale la Căminul Artei şi Galeria Simeza din Bucureşti, la Galeria Ioan Sima din Zalău, la Galeria UAP Sibiu, la Muzeul de Artă din Constanţa şi în numeroase expoziţii de grup. Lucrări de artă monumentală se află la Şimleu Silvanei, la Zalău, Alba Iulia, Bistriţa Năsăud, Bucureşti, iar în muzeele din ţară şi din străinătate (Franţa, SUA sau Germania) se regăsesc numeroase alte sculpturi ale sale.

Expoziţia este realizată cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român şi va putea fi vizitată în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio 2211, până pe data de 21 iulie 2014, de marţi până duminică, în intervalul orar 10.00–12.00 şi 16.00–19.00. Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii:
Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
--------------------------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA

„Segni e colori per il Paradiso”
sculture di Aurel Contraş nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia

Martedì, 1° luglio 2014, ore 18,30, nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, avrà luogo l’inaugurazione della mostra di scultura „Segni e colori per il Paradiso” di Aurel Contraş, curatore prof. Grigore Arbore Popescu.

La mostra “Segni e colori per il Paradiso” affonda le sue radici nel mondo delle tradizioni e dei simboli cristiani, lo scultore Aurel Contraş creando nuove forme che narrano la storia dell’umanità. Le opere dello scultore sono allo stesso tempo colte e popolari, poetiche e mistiche, colorate e sagomate, architettoniche e ingegneristiche, facendo di lui un degno erede di Brâncuşi. E proprio come Brâncuşi l’artista è affascinato da Venezia e dalle sue tradizioni. Per tanto, una mostra personale di Aurel Contraş e molto gradita: le somiglianze tra le tradizioni romene e quelle veneziane nella lavorazione dei materiali quali la pietra, l’argilla, il legno o il bronzo è una delle caratteristiche di questa mostra che diventa così parte integrante del contesto cittadino.

Aurel Contraş è nato in nel nord della Transilvania, a Meseşenii Sălajului dove è cresciuto ed ha imparato sul bello nello spazio purificato dalla presenza delle chiese antiche in legno. I valori di questi posti, dei quali l’artista parla con grande passione, definiscono la sua opera: la vita con i momenti cruciali, dalla nascita alla morte, le credenze, il lavoro. Questi grandi temi si completano e si potenziano a vicenda, connettendoci tramite l’opera di Aurel Contraş alla grande storia dell’umanità, alla breve storia dell’uomo, alle essenze, alla speranza. Le opere di Aurel Contraş sono state presentate in mostre personali a Bucarest, Zalau, Sibiu o Constranţa e in numerose mostre personali. Le sue opere d’arte monumentale si trovano a Şimleu Silvanei, a Zalău, Alba Iulia, Bistriţa Năsăud, Bucarest, mentre nei musei del paese e all’estero (Francia, Stati Uniti o Germania) ritroviamo numerose sue altre sculture

La mostra è realizzata con il sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno e potrà essere visitata nella Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia di Cannaregio 2211, fino al 21 luglio 2014, da martedì a domenica, fra le ore 10.00-12.00 e 16-19. L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli:
Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento