La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 31 luglio 2014

La 1 august intră în vigoare convenția privind protecția femeilor față de orice fel de violență

Odată cu intrarea în vigoare, la 1 august, a Convenției privind prevenirea și lupta împotriva violenței față de femei și a violenței domestice, Europa joacă un rol de motor în protecția drepturilor femeilor în lume, apreciază Consiliul Europei într-un comunicat difuzat joi.

 Documentul, intitulat ''Convenția de la Istanbul'', deoarece el a fost deschis spre semnare în urmă cu trei ani în orașul din Turcia, obligă statele care l-au ratificat să ia măsuri specifice pentru lupta împotriva tuturor formelor de violență față de femei, indiferent că e vorba de hărțuire (îndeosebi sexuală), de violență domestică, de mariaj forțat sau de mutilări genitale feminine.

 ''Toate statele trebuie să acționeze acum pentru a ameliora viața a numeroase femei și fete'', a declarat Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei într-un mesaj video, ce vizează încurajarea statelor membre care n-au semnat încă documentul să-l semneze și să-l ratifice.

 ''Unul dintre punctele forte ale Convenției — deschisă tuturor țărilor — constă în crearea unui grup independent de experți care va întocmi rapoarte despre respectarea normelor sale de către state'', subliniază secretarul general al CoE.

 Potrivit unor recente analize, legi și practici în lupta împotriva violenței față de femei în statele membre ale Consiliului Europei, guvernele au adoptat inițiative promițătoare și măsuri care reflectă directivele enunțate în Convenție. Dar această analiză, publicată de Comisia pentru egalitate între femei și bărbați a Consiliului Europei, indică totodată existența unor lacune și insuficiențe.

 Oferind un cadru complet și constrângător din punct de vedere juridic, Convenția va încuraja măsurile de prevenire și de protecție și va trebui să ducă la o creștere a anchetelor, a proceselor și a condamnărilor autorilor violenței.

 Organizațiile neguvernamentale, statele și societatea civilă vor marca intrarea în vigoare a Convenției pe 19 septembrie la Roma, în cadrul unei conferințe internaționale organizate de Consiliul Europei, Ministerul italian de Externe și Camera Deputaților a Parlamentului Italiei.
 (Angela Sârbu)

 Sursa:AGERPRES

Întâlnire cu consilierul diplomatic al ministrului muncii și politicilor sociale din Italia

Joi, 31.07.2014, ambasadorul României în Italia Dana Constantinescu s-a întâlnit cu Paolo Trichilo, consilierul diplomatic al ministrului muncii şi politicilor sociale din Italia, Giuliano Poletti. Cu această ocazie, a fost reconfirmat sprijinul instituţiei italiene pentru comunitatea românească din Peninsulă.

În centrul discuţiilor s-a aflat tema protecţiei lucrătorilor români în general şi, în special, a victimelor fenomenelor care afectează piaţa muncii, precum: munca la negru, intermedierea ilegală şi exploatarea forţei de muncă.

Ambasadorul României în Italia şi-a exprimat îngrijorarea pentru situaţia lucrătorilor români care lucrează fără forme legale sau sunt victime ale exploatării, transmiţând totodată că acordă o atenţie prioritară protejării drepturilor cetăţenilor români din Italia, în calitate de cetățeni europeni. Paolo Trichilo a trecut în revistă acţiunile întreprinse şi măsurile luate de partea italiană pentru combaterea muncii fără forme legale (modificarea legislației în sensul sporirii sancțiunilor, creșterea numărului inspectorilor de muncă) şi a confirmat deschiderea pentru continuarea colaborării cu autorităţile române.

 Au fost atinse, de asemenea, subiecte de interes precum accidentele de muncă, accesul la prestaţii sociale, în baza legislaţiei comunitare privind securitatea socială a lucrătorilor migranţi şi importanţa şcolilor profesionale pentru asigurarea trecerii de la şcoală la locul de muncă.

 În vederea protejării intereselor lucrătorilor români şi autohtoni, s-a convenit asupra consolidării eforturilor comune, atât la nivel bilateral, în baza Protocolului de cooperare semnat între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia, cât şi la nivel european.

 În urma vizitei ambasadorului Dana Constantinescu în regiunea Puglia în luna iunie și a recentei întâlniri cu consilierul diplomatic al ministrului muncii italian, a participării atașatului pe probleme de muncă din cadrul Ambasadei la seminarul pe tema tutelării drepturilor lucrătorilor migranți organizat la Foggia la începutul lunii iulie, precum și în urma semnalelor recente privind unele cazuri de cetățeni români exploatați,

Ambasada României în Italia face un apel către cetăţenii români interesaţi să lucreze în Italia să analizeze cu atenţie ofertele de muncă şi să se asigure că raportul de muncă se va desfăşura în baza unui contract de muncă.

Cetățenii români care întâmpină o problemă de muncă pe teritoriul Italiei trebuie să depună o plângere la autorităţile italiene înainte de a reveni în România.

 În cazul victimelor traficului de persoane, pot apela numărul verde 800.290.290, activ 24 de ore din 24, de la care pot primi asistenţă, inclusiv în limba română.

Sfătuim persoanele care doresc să lucreze în străinătate, ca înainte de a apela la serviciile unei societăţi comerciale din România, ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în vederea solicitării de informaţii referitoare la înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă şi la sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul. De asemenea, este necesar să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

Fiecare inspectorat teritorial de muncă din România, prezintă pe propria pagină web lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

 În Italia, potrivit legii, firmele de intermediere trebuie să se înscrie în mod obligatoriu în Registrul informatic al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, după ce au fost autorizate să desfăşoare acest tip de activitate. Accesând portalul http://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx, puteţi verifica online dacă o societate este înregistrată în Registrul informatic menţionat anterior şi, în consecinţă dacă funcţionează legal. De regulă, societăţile de intermediere din Italia nu au dreptul să perceapă comisioane de intermediere de la lucrătorii intermediaţi.

 Înainte de a începe o colaborare cu o firmă din Italia, este important să vă asiguraţi că aceasta există şi funcţionează legal, pentru a evita să deveniţi victima unei înşelăciuni.

Pentru informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile avute în Italia, precum şi pentru recomandări asupra modului de acţiune potrivit legislaţiei locale, lucrătorii români se pot adresa reprezentantului Biroului pe Probleme de Muncă şi Sociale din cadrul Ambasadei României la Roma.

 Datele de contact sunt următoarele:

tel: 0039.06.806.96.326;
 fax: 0039.06.808.49.95;
email: mirela.videa@mmuncii.ro;
Via Nicolo Tartaglia, nr. 36, Roma.

 De asemenea, pot consulta, pe site-ul Ambasadei, Ghidul lucrătorului român în Italia.

 Sursa:Ambasada Romaniei in Republica Italiana

martedì 29 luglio 2014

Senigallia: scontro auto-tir tra via Podesti e piazza Diaz, illesi

Una Panda con due bambini a bordo non vede un autosnodato, nessun ferito

Polizia Municipale Incidente fortunatamente senza conseguenze nella mattinata di sabato 26 luglio a Senigallia, lungo la Statale Adriatica (via Podesti), all’altezza dello svincolo per Piazza Diaz.

Coinvolti un camionista di nazionalità greca, N.G. 55 anni, alla guida di un tir, e un rumeno residente a Chiaravalle, G.S., 45 anni, alla guida di una Fiat Punto: i due mezzi si sono scontrati nel momento in cui la Punto stava girando per immettersi in Piazza Diaz, senza accorgersi del tir che stava sopraggiungendo.

Impatto piuttosto violento e grosso shock soprattutto per il rumeno, che nell’auto aveva con sé due figli piccoli, di 4 e 6 anni: tutti, anche il camionista, sono rimasti incolumi.

Danni evidenti invece per la Fiat Punto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi e per regolare il traffico rimasto per alcuni minuti bloccato.

Pubblicato Domenica 27 luglio, 2014

Fonte: Senigallia Notizie

Nona Evghenie: "Denuncio la giovane padovana che insulta i romeni"

Venerdì 18 Luglio 2014

Dura posizione dell'ex consigliere comunale di Padova Nona Evghenie che annuncia una azione legale contro Michela Bartolotta, la giovane che ha offeso il popolo romeno (clicca qui per leggere l'articolo) per poi successivamente scusarsi in un post sempre su facebook piuttosto polemico (clicca qui per leggerlo).
Scrive Nona Evghenie sempre sul social network: "L'aspirante Miss stupisce con la sua intelligenza, visto che la bellezza le consente di arrivare soltanto al terzo posto. Si, la signorina Bartolotta, al Extra extra nel 2012 non è riuscita a portare a compimento il suo sogno. Probabilmente avrà provato anche nel 2013 ma con suo grande dispiacere ha dovuto rassegnarsi davanti alla vincitrice romena, Calina Pletosu. Posso capire che le frustrazioni spesso portano allo squilibrio interiore, ad un'alterazione dei sentimenti ma è inaccettabile arrivare a tanto: offendere e denigrare un popolo con la promessa conclusiva di sterminio.
Noi, i rumeni d'Italia, quelli che paghiamo le tasse e mandiamo avanti questo paese (siamo oltre un milione di cittadini), quelle che accudiamo i vostri famigliari con amore a basso prezzo, quelli che costruiamo le vostre case spesso lavorando sottopagati e per più di 8 ore al giorno, quelli che vi vendiamo il pane, che vi serviamo al ristorante, che vi offriamo il servizio di infermeria negli ospedali, che vi serviamo al meglio allo sportello della vostra banca, noi non offenderemo mai nessuno. Ci hanno insegnato il rispetto per la dignità umana e ci hanno pure insegnato che abbiamo dei diritti. Credo che quanto da lei affermato sia un gravissimo episodio di intolleranza che offende non solo i romeni ma tutto il popolo italiano e che meriterebbe di essere valutato dall'autorità giudiziaria".
Alberto Gottardo

Fonte: Padova24Ore


Leggi anche:
Dopo gli insulti, le scuse ai romeni. "Ho capito di aver sbagliato"
Insulta i romeni su Facebook, poi chiede scusa: «Un errore»

lunedì 28 luglio 2014

Tv satellitare, Pro Tv International sbarca su tivùsat

ITALIA
Da oggi su tivùsat è disponibile anche il canale Pro TV International, dedicato ai romeni nel mondo.

MEDIA - Da oggi Pro TV International, il canale dedicato ai romeni nel mondo, è visibile al numero 68 di tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita italiana.
Lanciato nell'aprile 2000, ProTV International nasce con l'obiettivo di creare un legame fra i numerosi romeni che vivono all'estero e far conoscere la cultura, le tradizioni e le bellezze della Romania a chiunque sia interessato.
Propone un palinsesto generalista costruito principalmente sulle news, l'intrattenimento e i migliori film e fiction di produzione romena.

Con l'ingresso di Pro TV International, tivùsat si arricchisce di un canale che rappresenta un'opportunità importante per la comunità romena in Italia che ad oggi è una delle più numerose fra quelle straniere residenti nel nostro Paese.
Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. Sono sufficienti un dispositivo certificato tivùsat, una parabola satellitare orientata su Eutelsat 13° Est e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM.
24 Luglio 2014

Fonte: Key4Biz

Nuovi voli Torino-Romania

Giovedì 17 Luglio 2014

La Sagat (società di gestione dell'aeroporto di Torino) e la Wizz Air hanno annunciato due nuovi voli per Bucarest e Timisoara. Due frequenze settimanali a partire dal 30 settembre per la capitale rumena e dal 1º novembre per Timisoara. I giorni operativi saranno il martedì e il sabato, con tariffe a partire da 29,99 euro per Bucarest e 24,99 per Timisoara, solo andata, tasse e piccolo bagaglio a mano inclusi. L'Airbus offre 180 posti disponibili per ogni viaggio. I biglietti sono già acquistabili su wwizzair.com.

Fonte: L'Eco del Chiasone

Butnaru, un talento tanto italiano e poco rumeno: "Devo molto a Mannino, Gioia e i brasiliani"

FUTSAL PALESTRINA
Categoria: Serie C1
Pubblicato il: 14/07/2014

Butnaru, un talento tanto italiano e poco rumeno:
Valentin Butnaru è stato uno dei protagonisti della Standing Ovation di Calcio a 5 Live con la maglia della Top Five di Serie C1. Un talento “Made in Romania” solo sulla carta, perché lui stesso si dichiara a tutti gli effetti italiano e della sua terra d’origine ha pochi ricordi: “Sono da tanti anni qui e della Romania conosco veramente poco. Non saprei dirti nemmeno come si chiama la città dove sono nato, se vuoi vado a prendere la carta d'identità... (ride, ndg). La mia vita è qui e mi ritengo italiano a tutti gli effetti”.

BUTNARU - Una storia legata saldamente al Palestrina per Butnaru, che quest’anno è stato interprete di uno straordinario girone di andata e di un ritorno in cui poteva fare meglio: “Ho avuto la fortuna di ritrovarmi subito in prima squadra nel 2009 dopo aver giocato con gli Allievi. Devo molto a Massimiliano Mannino, con lui sono cresciuto tantissimo e ho potuto allenarmi con i brasiliani e con Graziano Gioia. Ringrazio anche la società perché non mi ha mai lasciato solo. Quest’anno ho avuto un avvio brillante, poi alcuni infortuni nella seconda parte di stagione hanno condizionato il mio rendimento”.

FUTURO - Butnaru ancora non si sbilancia. La società prenestina ha la massima precedenza, ma è ancora presto per avere una decisione definitiva: “Per il futuro dobbiamo ancora valutare. La priorità resta sempre il Palestrina, ma non so ancora nulla. Come ogni giocatore della mia età, il primo obiettivo è chiaramente la crescita personale e questo sarà importante al momento di prendere una decisione”.

Elia Modugno

Fonte: CalcioA5Live

România și-a asigurat o medalie la Europenele de box la junioare și tineret din Italia

PUBLICAT Luni, 21 Iulie 2014
SURSA AGERPRES

Elena Florentina Timofte și-a asigurat o medalie la Campionatele Europene de box feminin pentru junioare și tineret din orașul italian Assisi, duminică, după ce s-a calificat în semifinale, în urma victoriei la puncte (3-0, decizie în unanimitate) în fața ucrainencei Veronika Șakșui, la junioare, categoria 48 kg, potrivit AGERPRES.

În semifinale, Timofte o va înfrunta pe englezoaica Melissa Hall, pe 24 iulie.

Tot la junioare, Dana Georgiana Iorga (50 kg) va boxa în sferturi cu Alona Cernenko (Ucraina), pe 22 iulie, Mădălina Filip (cat. 60 kg) va urca în ring pe 22 iulie, împotriva irlandezei Shannon Reilly, în sferturile de finală, Ionela Denisa Ungureanu (cat. 63 kg) va avea și ea o adversară din Ucraina, Anastasia Cernețka, pe 22 iulie, în sferturile de finală, Raluca Adriana Curăvalea (75 kg) se va bate în sferturi cu Busenaz Surmeneli (Turcia), tot pe 22 iulie. Patricia Gabriela Martinconi are din start asigurată o medalie la cat. +80 kg, urmând să boxeze direct în semifinale, pe 24 iulie, cu învingătoarea dintre Szimonetta Pallas (Ungaria) și Melike Cakar (Turcia).

La tineret, Maria Mititean (cat. 44-46 kg) va boxa în sferturi cu rusoaica Valeria Lișcenko, pe 22 iulie, Damaris Manuela Muntean (45-48 kg) va lupta în sferturi cu Wiktoria Sadej (Polonia), pe 23 iulie, Andreea Lenuța Seni (51 kg) va urca în ring luni 21 iulie, contra olandezei Alicia Holsken, în optimi, Cristina Paula Cosma (54 kg) va boxa în optimi cu Aysen Taskin (Turcia), tot pe 21 iulie, la fel ca și Angela Iordache (cat. 57 kg), care o va avea ca adversară pe Katharina Wunschmann (Germania), în optimi. La cat. 60 kg, Dana Maria Borzei va înfrunta, luni, în optimi, pe franțuzoaica Marion Ensfelder, Paraschiva Pascu (64 kg) are și ea meci luni, în optimi, cu Viktorija Kramaric (Croația), iar Emilia Lenuța Moldovan (69 kg) boxează pe 23 iulie, în sferturi, cu Valmire Mahmuti (Germania).

Sursa: Realitatea

Dalla Romania in Sardegna per un’idea di elicicoltura. Un giovane aspirante allevatore rumeno si confronterà con gli imprenditori isolani.


AGRICOLTURA BIOLOGICA / IMPRESA
Posted by provincia on 15 luglio 2014
Chiocciola Allevamento biologico chiocciole

Ha lavorato su un’idea imprenditoriale, progettando un’azienda di allevamento di chiocciole, e il suo è stato un business plan vincente. Così un giovane ragazzo rumeno, aspirante imprenditore nel settore dell’elicicoltura, a partire dal 16 luglio trascorrerà nove giorni in Sardegna per vivere una work-experience in un’azienda simile a quella da lui pensata. A guidarlo, in questa full immersion isolana, sarà l’Istituto zooprofilattico della Sardegna.

Al giovane diciottenne rumeno, Andrei Dorosan, l’opportunità è stata data dal concorso “E… se creassi un’impresa?”, inserito all’interno del progetto europeo “Golia – Giovani organizzano lavoro impresa assieme” e realizzato in partnership dall’Isfor Api con Anup (Asociatia nationala a universitatilor populare-anup della Romania), Colegiul de industrie alimentara “Elena Doamna” della Romania, Eduser (Turchia) e Cespim/Confapi Italia, in rete con gli istituti scolastici a vocazione turistica e manageriale di Ankara e Bucarest. Il progetto europeo si traduce così in una occasione per dare ai giovani l’opportunità di confrontarsi concretamente con il loro futuro lavorativo e con i propri sogni.

Insieme ad Andrei, sono stati selezionati da una commissione europea altri 7 giovani, 3 rumeni e 4 turchi, che come lui svolgeranno un periodo di work experience in altri settori e in altre regioni d’Italia. L’aspirante imprenditore nel settore dell’elicicoltura sarà nell’isola da mercoledì 16 luglio sino a giovedì 24 luglio.

Per lui l’Izs Sardegna, che ha siglato una convenzione di stage con l’Isfor Api Sardegna, ha già predisposto un fitto programma di incontri, studi e visite in aziende sarde del settore. A seguirlo e fargli da tutor in questo percorso sarà Maria Paola Cogoni responsabile del laboratorio di microbiologia degli alimenti della struttura complessa di Cagliari ed esperta nel campo dell’elicicoltura.

In questi giorni Andrei avrà l’opportunità di conoscere le principali tecniche di l’allevamento delle lumache in Sardegna (implementazione, gestione, alimentazione, problematiche, controlli) ed acquisire le conoscenze di base per il controllo della qualità delle lumache destinate alla vendita.

Il 16 luglio, alle 9,30, il ragazzo sarà accolto nella struttura territoriale di Cagliari, in via dell’Acquedotto romano - Elmas, dove verrà presentato lo studio sull’elicicoltura in Sardegna (Maria Paola Cogoni), seguirà un confronto con gli elicicoltori (Michele Soro e Pietro Rosini) e imprenditori sardi.

Il 21 luglio il giovane, accompagnato dal tutor farà visita all’Azienda di Pirina Maria a Luogosanto per una osservazione sulle tecniche adottate e sulle modalità di gestione di un allevamento elicicolo, attraverso la maturata esperienza di Pietro Rosini.

Il 22 luglio, invece, è in programma una visita all’azienda di trasformazione “Le fattorie Renolia” di Gergei, dove il giovane rumeno si confronterà con l’imprenditore.

Il 23 luglio si partirà alla volta di Nuoro per una visita al nuovo allevamento elicicolo di Croccas Agricola srl. Sarà una occasione, insieme all’allevatore Michele Soro, per osservare la tecnica di impostazione di un allevamento a ciclo biologico completo all’aperto e confrontarsi sulle tecniche di gestione delle prime fasi.

Il 24 luglio, prima dei saluti, al laboratorio di microbiologia degli alimenti della struttura dell’Istituto Zooprofilattico di Cagliari ci sarà ancora tempo per approfondire, attraverso la presentazione di dati scientifici, gli aspetti microbiologici e chimici relativi a controlli effettuati in alcuni allevamenti elicicoli sardi.

Fonte: La Provincia del Sulcis Iglesiente


Leggi anche:
STUDENTE ROMENO IN SARDEGNA PER SCOPRIRE SEGRETI ALLEVAMENTO LUMACHE

domenica 27 luglio 2014

Istat: il rumeno la lingua più parlata dagli stranieri residenti in Italia

Seguono l’arabo, l’albanese e lo spagnolo

di red/asp - 25 luglio 2014
fonte ilVelino/AGV NEWS

Istat: il rumeno la lingua più parlata dagli stranieri residenti in Italia

Il rumeno è la lingua di origine più comune tra gli stranieri residenti in Italia: è indicata come lingua madre da quasi 800 mila persone (21,9% della popolazione straniera di 6 anni e più). Seguono l’arabo (oltre 475 mila persone, 13,1%), l’albanese (380 mila) e lo spagnolo (255 mila), parlato da persone provenienti prevalentemente dagli Stati andini dell’America meridionale. È quanto rileva l’Istat. Secondo l’istituto di statistica gli stranieri di madrelingua italiana sono oltre 160 mila, pari al 4,5% della popolazione straniera di 6 anni e più. Nel 16,8% dei casi essi sono cittadini albanesi, nel 12,1% marocchini e nell’11,1% rumeni. Tra i minorenni, è di madrelingua italiana uno su quattro. Sono l’8,1% gli stranieri (di 6 anni e più) che dichiarano di conoscere la lingua italiana in età prescolare oltre ad un’altra lingua. Tra i maggiorenni, 17 stranieri su 100 hanno seguito corsi di italiano. Le persone di madrelingua araba seguono corsi di italiano più frequentemente rispetto agli altri (23%).

Per il 38,5% degli stranieri di sei anni e più la lingua prevalente in famiglia è l’italiano, prosegue Istat. Tra le donne la quota arriva al 45,7%, rispetto al 29,7% degli uomini, ma sono soprattutto i minori (6-17 anni) a parlare italiano in famiglia (47,3% contro il 36,8% dei maggiorenni).  Meno inclini a parlare italiano sono i cinesi, in tutti e tre i contesti significativi: famiglia (9,5% rispetto al 38,5% del totale stranieri), amici (30,8% rispetto al 60%) e lavoro (51% rispetto al 91,3%). Il 39,2% degli stranieri dichiara di non avere alcuna difficoltà a scrivere e a leggere, né a comprendere o ad esprimersi in italiano, a fronte del 60,8% che manifesta almeno qualche difficoltà. La padronanza completa della lingua italiana è più diffusa tra gli stranieri di madre lingua serba-croata-bosniaca-montenegrina (47,6%), albanese (43,4%) e romena (42,7%), a differenza dei cittadini stranieri di madre lingua cinese (18,5%), ucraina (30%) e araba (32,4%).

Secondo i rilievi Istat, non ha difficoltà a capire la lingua italiana il 63,8% degli stranieri (di 6 anni e più), mentre il 62,5% riesce ad esprimersi senza difficoltà. Sostiene di non avere difficoltà a leggere e scrivere in italiano rispettivamente il 50,2% e il 41,6% degli stranieri. Il 37,5% dei cittadini stranieri ha difficoltà nella comprensione del telegiornale in lingua italiana. Il 39% circa ha difficoltà nell’interagire al telefono con persone di lingua madre italiana e negli uffici pubblici, sia a capire che a farsi capire. Tra chi è arrivato in Italia prima dei 16 anni si registrano quote elevate di persone che non hanno alcuna difficoltà a leggere (73,3%) e a scrivere (71,8%) in italiano. Sono oltre la metà, invece, gli stranieri che entrati in Italia a 35 anni o più manifestano difficoltà a comprendere e parlare l’italiano (rispettivamente 52,2% e 55%).

Fonte: Il Velino

La cantante romena haiducii promuove gemellaggio con la Sardegna

SARDEGNA: LA CANTANTE HAIDUCII PROMUOVE "GEMELLAGGIO" CON ROMANIA

Sassari, 20 luglio 2014- Lo hanno voluto intitolare «Il dono di Paula: un libro per te» il gemellaggio tra la Romania e la Sardegna che la ha avuto come protagonista la cantante e attrice romena Paula Mitrache, conosciuta in tutto il mondo come Haiducii, celebre per aver interpretato qualche anno fa il famoso tormentone dell'estate 'Dragostea din teì. Haiducii ha voluto fare al Centro di Aggregazione Sociale di Nughedu San Nicolò, in provincia di Sassari.

L'artista, che da anni si occupa anche di tematiche sociali legate all'immigrazione, ha voluto donare al Centro - su iniziativa della Associazione di mediazione culturale 'Dacia Nicolaianà da lei fondata e presieduta a Bari - una collezione di libri di alcuni dei più rappresentativi autori della Letteratura Romena. Nell'affollatissimo appuntamento di Nughedu San Nicolò, svoltosi presso la sede del Centro alla presenza dell'intera giunta comunale presieduta dal sindaco Dario Fenu, l'omaggio dei volumi è stato celebrato con una pubblica lettura di alcuni testi letterari romeni e italiani e con la consegna di una targa all'artista.

Fra i testi romeni Paula Mitrache ha letto la poesia di Viorel Boldis «A mezz'aria tra due patrie» in cui l'autore, uno dei più rappresentativi cantori contemporanei della diaspora romena nel mondo, esprime i contrastanti sentimenti di chi vive sulla propria pelle l'esperienza dell'immigrazione. I poeti Teresa Campus e Ginetto Becciu hanno a loro volta letto delle proprie composizioni in lingua sarda, mentre la maestra Franca Cherveddu ha declamato, sempre in sardo, la Littera de sa muzere de s'emigradu (Lettera della moglie dell'emigrato).

Fonte: MNews

Il Sindaco Doria riceve l´Ambasciatore di Romania Costantinescu a Palazzo Tursi

Genova - Alle 13 il sindaco Marco Doria ha ricevuto, nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi, S.E. Ambasciatore di Romania in Italia, signora Dana Manuela Costantinescu in città per presenziare all'inaugurazione della mostra fotografica Romania, immagini dal sogno, ospitata fino al 24 agosto nelle sale dell'aeroporto Cristoforo Colombo.

La rassegna di immagini è non casualmente organizzata nella sede dell'aeroporto di Genova, simbolo, per antonomasia di internazionalità e scambio.

In questa occasione è stato sottolineato il contributo dell'integrata comunità romena allo sviluppo di Genova grazie anche alle 335 attiività economiche avviate da imprenditori romeni in città.

Il cordiale incontro si è, poi, concluso con l'espresso proposito di avviare un lavoro comune tra Ente civico e Ambasciata di Romania per organizzare, nel 2015, un'importante evento culturale così da valorizzare le reciproche potenzialità economiche e turistiche.
Giovedì 24 luglio 2014

Fonte: Città di Genova

Ambasadorul Diego Brasioli: Cred că nu există nicio familie în Italia care să nu aibă contacte cu români

INTERVIU
vineri, 25 Iul 2014

 Ambasadorul Italiei în România, Diego Brasioli, caracterizează, într-un interviu acordat AGERPRES, relațiile dintre cele două țări ca fiind excelente, apreciind că nu există în Italia nicio familie care să nu aibă contact cu cetățeni români. În interviu, Brasioli vorbește despre impresia pe care i-a făcut-o România când a venit prima dată ca ambasador, despre relațiile economice dintre cele două state, dar și despre modul în care s-a integrat comunitatea românească în Italia.

 De asemenea, diplomatul italian abordează subiecte legate de conflictul din Ucraina și de războiul israeliano-palestinian, pronunțându-se în ambele cazuri pentru încetarea focului.

 AGERPRES: Sunteți în România ca ambasador de mai mult de un an. Ce imagine aveați despre România înainte de a veni și cum o vedeți acum?

 Diego Brasioli: România este o țară extrem de importantă pentru relațiile internaționale bilaterale și este o mare onoare pentru mine să fiu ambasadorul Italiei la București.

 Din acest motiv am fost foarte mulțumit în momentul în care am primit numirea în funcția de ambasador al Italiei la București. Știam că România este o țară extrem de interesantă atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social, însă ceea ce am găsit a întrecut toate așteptările mele. Foarte multe sectoare din această țară sunt în dezvoltare și am văzut evoluții incredibile în ultima perioadă aici, în România. Pot să vă dau și un exemplu: utilizarea fondurilor europene a fost foarte mult îmbunătățită. De la nivelul foarte scăzut de la care s-a pornit s-a ajuns la unul mai înalt.

 AGERPRES: Ce vă place la România și ce nu vă place?

 Diego Brasioli: Îmi plac foarte mult oamenii, îmi place cum își trăiesc viața, îmi plac viața culturală și viața socială din România. În ceea ce privește partea mai puțin plăcută, încă nu am reușit să o identific.

 AGERPRES: Cum ați caracteriza relațiile bilaterale româno-italiene? Ați spus în diferite ocazii că sunt cele mai bune dintre două state ale Uniunii Europene.

 Diego Brasioli: Relațiile bilaterale sunt excelente. Cred că nu există alte două țări în Europa care să fie mai apropiate decât Italia și România. Ne leagă foarte multe lucruri: schimburile comerciale între cele două țări și prezența numeroasă a românilor în Italia, pe de-o parte. Pe de altă parte, numeroși întreprinzători italieni care își desfășoară activitatea aici, în România.

 AGERPRES: Dacă tot ați atins acest punct — economia României, unde vedeți cel mai mare potențial de dezvoltare al României, în ce zonă?

 Diego Brasioli: Există aproape 40.000 de societăți cu capital italian în România, dintre care jumătate sunt active. De aceea sunt foarte importante schimburile comerciale care există între cele două țări. Capitalul investit aici, în România, este în jur de 12 miliarde euro de câțiva ani încoace. Și aceste societăți sunt active în toate sectoarele principale din economia românească. Sectoarele de mare interes, în România, ar fi sectorul infrastructurii unde există o mare lipsă, din păcate, aici, în țara dumneavoastră. Ar mai fi agricultura și sectorul energetic. Bineînțeles, societățile italiene sunt implicate în sectoarele tradiționale italienești, începând cu îmbrăcăminte și manufacturi. În ultima perioadă am văzut că sunt active și în partea industrială.

 AGERPRES: Ați pomenit deja că există numeroși investitori italieni în România. Există, totuși, un curent care vorbește despre faptul că în România există o birocrație, un mare hățiș legislativ care împiedică bunul mers al afacerilor. V-au spus investitorii italieni despre astfel de situații?

 Diego Brasioli: În cazul acesta trebuie să ne concentrăm pe cifre. Putem să spunem că în primele cinci luni ale acestui an s-au înființat peste 1.000 de societăți noi cu capital italian aici, în România, conform datelor Registrului Comerțului, ceea ce înseamnă că există în continuare un interes. În jur de 35% dintre firmele noi înființate aici, în România, cu capital străin, sunt cele italiene.

România este foarte importantă pentru Italia și, în ciuda dificultăților birocratice care există peste tot, se continuă investiția aici. Am văzut o îmbunătățire notabilă în procesul birocratic, o tendință a Guvernului de a facilita acest proces. Un alt element care atrage investitorii italieni aici, în România, este limba, care se învață ușor. Ar mai fi, bineînțeles, și avantajul de a lucra în interiorul Uniunii Europene, adică de a-și desfășura activitatea într-o țară membră a UE.

 AGERPRES: Ați menționat deja că minoritatea românească din Italia este una foarte numeroasă, peste un milion de persoane. În alte momente ați vorbit și despre contribuția adusă la economia italiană de aceste persoane. Cum de Italia a reușit să integreze o comunitate așa de mare de români, în timp ce alte state europene, care au de gestionat comunități mai mici de români, nu pot face acest lucru și încearcă să împiedice, în multe cazuri, intrarea României în Spațiul Schengen?

 Diego Brasioli: După anumite estimări există un milion, un milion și jumătate de români în Italia, deci este poate cea mai numeroasă prezență de minorități în țara noastră. După cum bine știți, acum 10 ani au existat mai multe probleme legate de criminalitatea românilor din Italia, probleme care au fost încet-încet rezolvate și cu ajutorul presei, de aceea rolul dumneavoastră este unul foarte important, și, bineînțeles, cu ajutorul celor două guverne care s-au implicat în rezolvarea acestei situații.

La început presa a avut un rol negativ, amplificând foarte multe dintre episoadele nefericite care s-au întâmplat în Italia și după aceea, încetul cu încetul, acest rol s-a transformat într-unul pozitiv. Autoritățile s-au implicat în rezolvarea problemelor, pe de-o parte. Pe de altă parte societatea italiană este o societate obișnuită cu imigrația, suntem obișnuiți cu acest fenomen. Suntem foarte înțelegători în ceea ce privește acest fenomen și putem să privim (...) popoarele care migrează către Italia cu mai multă înțelegere. Nu există, cred, în acest moment, în Italia, nicio familie care să nu aibă un contact cu un cetățean român care lucrează și trăiește în Italia.

Aș dori să subliniez și afinitățile culturale care leagă cele două țări și care au contribuit la succesul acestui fenomen. Cazul românilor din Italia poate să fie dat drept exemplu de caz rezolvat cu succes. De aceea, Italia susține aderarea României la Spațiul Schengen. Italia crede că România, din 2011, a îndeplinit toate criteriile tehnice necesare pentru aderarea la Spațiul Schengen. Bineînțeles, este nevoie de o decizie unanimă în interiorul Uniunii în acest sens, însă noi ne implicăm în facilitarea acestui lucru.

 AGERPRES: Alegerile europarlamentare au adus în Parlamentul European grupuri de eurosceptici, partide extremiste. Prezența acestor actori în forul legislativ european ar putea fi un factor care să îngreuneze întărirea procesului de coeziune europeană?

 Diego Brasioli: Este un fenomen care trebuie evaluat și luat în calcul cu foarte multă atenție. România este din acest punct de vedere o țară interesantă pentru că cred că este singura țară care nu are niciun eurosceptic nici în Parlamentul național, nici în cel european.

În Italia, partidul la conducere este pentru Europa, ceea ce ne mulțumește. Este un fenomen, însă, care trebuie tratat cu foarte multă atenție pentru că este vorba de apropierea instituțiilor europene de opinia publică. Una dintre prioritățile președinției italiene a Uniunii Europene în semestrul doi din 2014 este aceea de a apropia instituțiile europene de cetățeanul de rând printr-o politică de creștere, de dezvoltare și prin ocuparea forței de muncă.

 AGERPRES: Ați spus mai devreme că România este una dintre puținele țări care nu a adus europarlamentari extremiști sau eurosceptici în Parlamentul European. Și la noi există un nivel de trai scăzut, nemulțumiri există și la noi, deci cum vă explicați că românii nu au votat extremiști sau eurosceptici?

 Diego Brasioli: În România, percepția despre Uniunea Europeană este încă pozitivă pentru că ne gândim la perspectivele care pot duce la o creștere economică, deci putem să spunem că există încă un eurooptimism aici, în țara dumneavoastră. Și perspectiva introducerii monedei euro merge către această direcție și asta este foarte important. Nu am putut să nu observ faptul că în România, după părerea mea, nu există un fenomen naționalist.

 Există o mare mândrie de a fi român, însă păstrând echilibrul și toleranța față de toată lumea, fără fanatism. România, fiind o țară cu foarte multe minorități, poate fi dată ca și exemplu pentru o lipsă a naționalismului în cadrul Uniunii Europene.

 AGERPRES: Dincolo de pericolul acesta al euroscepticismului există în Uniunea Europeană perspectiva ca Marea Britanie să părăsească UE. Există semnale ale politicienilor britanici în acest sens. Cum vedeți Uniunea Europeană fără Marea Britanie? Ar putea exista acest pericol în mod real?

 Diego Brasioli: Italia, care este una dintre țările fondatoare ale Uniunii Europene, crede că procesul de integrare este unul ireversibil. Dacă îmi permiteți un pic de analiză istorică, peste câteva zile vom comemora începutul Primului Război Mondial, în 1914. Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial au reprezentat o fază negativă în istoria Europei. Pe ruinele Europei de după Al Doilea Război Mondial s-au născut ideile de integrare, întâi din punct de vedere economic, social, monetar și sperăm că și politic.

De aceea cred că acest proces este ireversibil. Bineînțeles, pot să existe divergențe pe anumite aspecte politice și sunt normale, chiar bine-venite aceste divergențe. De aceea Uniunea Europeană are mecanisme de consultare și de decizie, sunt permanent reuniuni la Bruxelles, la Strasbourg tocmai pentru a dezbate aceste probleme. Italia și eu, personal, suntem optimiști din acest punct de vedere.

 AGERPRES: Europa se confruntă chiar la granițele sale cu conflictul ucrainean. Cum vedeți ieșirea din acest conflict în condițiile în care, deja, prin prăbușirea aeronavei malaeziene, conflictul acesta a început să privească întreaga lume? Ce soluții vedeți pentru oprirea acestui conflict?

Diego Brasioli: Italia este implicată în procesul pentru încetarea focului și, bineînțeles, tragedia avionului bombardat în Ucraina a fost punctul cel mai dramatic al acestui conflict care durează deja de luni de zile. Italia este pentru încetarea tuturor violențelor în acea zonă.

 AGERPRES: Putem vedea în acest conflict germenii unui nou Război Rece? Diego Brasioli: Noi sperăm sincer că nu. Italia susține dialogul între cele două părți și menținerea echilibrului în acea zonă și sper ca acest conflict să nu degenereze.

 AGERPRES: Ce soluții vede Italia în calitate de președinte în exercițiu al UE pentru soluționarea unui alt conflict, într-o altă parte a lumii, conflictul din Fâșia Gaza?

 Diego Brasioli: Și în această situație trebuie să înceteze violențele în cel mai scurt timp posibil pentru că numărul victimelor civile a atins cote intolerabile. Ceea ce vă pot spune este că și palestinienii trebuie să trăiască în liniște, însă la fel și israelienii, fără amenințări continue din partea lor și fără atacuri la granițele țării. Italia este pentru recunoașterea statului palestinian, însă și pentru recunoașterea statului israelian ca țară care poate să funcționeze fără amenințări continue. Să sperăm că se ajunge la încetarea focului și la o soluție care să fie mulțumitoare pentru ambele părți.

 AGERPRES: Credeți că se impun sancțiuni pentru statele care livrează arme palestinienilor? Israelul spune că armele palestinienilor vin și din Iran prin contrabandă.

 Diego Brasioli: Statul israelian vrea să împiedice (...) fluxul acestor arme către Palestina, însă, încă o dată, noi dorim încetarea imediată a focului. (...) E important ca toată comunitatea internațională (...) să se adapteze la standardele internaționale.
( Cătălin Alexandru)

 Sursa: AGERPRES

Gheorghe Radu, il 29 luglio sesto anniversario: per non dimenticare chi cade sul lavoro

redazione@termolionline.it 26 luglio, 2014

CAMPOBASSO. Lunedì 28 luglio 2014 alle ore 20.00 presso la sede dell’Associazione Primomarzo di Campobasso in via Vico Carnaio, 15 si terrà un momento di riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in memoria di Gheorghe Radu, bracciante rumeno di 35 anni morto il 29 luglio 2008 nelle campagne di Campomarino.

Insieme ai rappresentanti delle associazioni promotrici, Associazione Primomarzo Molise, Movimento dei Cristiano Sociali del Molise e Associazione Sociale e Culturale “Padre Giuseppe Tedeschi”, interverranno Daniel Iordachioaia, cittadino rumeno, Pasquale Sisto, Segretario Generale Fillea CGIL Molise, Gianni Notaro, Segretario Regionale CISL Molise e il Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore al Lavoro Michele Petraroia.

Durante l’incontro Massimo de Vita e Daniela Airoldi Bianchi del Teatro Officina di Milano leggeranno brani a tema tratti dallo spettacolo teatrale “Scandalo quotidiano di un normale morire” e sarà letto un messaggio inviato da Maria e Valentina Radu, moglie e figlia del bracciante rumeno abbandonato dai suoi compagni di lavoro irregolari per paura di essere rimpatriati. [Nota stampa a cura di Hikmet Aslan, Michele Nardolillo e Maria Perrotta]

Fonte: TermoliOnline

Muore folgorato da una scarica elettrica

L’incidente a Sardone di Giffoni Valle Piana: il 36enne operaio stava rimuovendo dei rami vicini al pilone dell’alta tensione

GIFFONI VALLE PIANA. Investito da una scarica elettrica mentre faceva pulizia di arbusti ed erbacce intorno ad un pilone dell’alta tensione. Un giovane operaio rumeno di 36 anni, Joan Foca, è deceduto ieri mattina folgorato in località Colle La Maddalena della frazione Sardone.

Celibe, immigrato da anni in Italia, viveva a Rotonda, in provincia di Potenza, dove era assunto da un’azienda del luogo. L’operaio stava effettuando, insieme a un collega, dei lavori di potatura di alcuni arbusti che creavano problemi all’elettrodotto.

L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto ieri mattina, intorno a mezzogiorno. Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana, agli ordini del luogotenente Giuseppe Voria, il 36enne rumeno e il collega stavano sfoltendo un albero i cui rami si avvicinavano ai cavi dell’alta tensione. Sembra che proprio un grosso ramo, una volta tagliato, è caduto sui cavi o, addirittura li ha solo sfiorati, generando un campo elettrico di forte intensità.

La scarica si è abbattuta sull’operaio rumeno, che si trovava nel raggio di azione, ammazzandolo sul colpo. Subito dopo il terribile incidente, i colleghi hanno dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del servizio 118. Il medico rianimatore, purtroppo, ha potuto fare ben poco. Al dottore è toccato il compito di costatare il decesso e comunicarlo così ai colleghi che lavorano per la ditta lucana.

L’operaio deceduto era a servizio dell’impresa di Rotonda che è incaricata dal Terna Spa della pulizia aeree delle linee dell’alta tensione. La commissione di Giffoni era solo una delle attività che l’impresa lucana faceva per conto della società elettrica.

Sul luogo dell’incidente si sono portati i carabinieri di Giffoni e i colleghi della compagnia di Battipaglia, diretta dal capitano Giuseppe Costa. Informato dell’accaduto il magistrato di turno alla procura di Salerno, è stato inviato sul posto anche il medico legale per il primo esame esterno del cadavere.

Il corpo del rumeno presentava delle evidenti ustioni dovute alla forte scarica elettriche che, seppur per pochi secondi, gli ha attraversato il corpo uccidendolo. I carabinieri hanno sequestrato l’area e gli attrezzi in uso agli operai al momento dell’incidente mortale.

Le indagini, ora sono concentrate sulla verifica degli standard di sicurezza per capire se su cantiere di Colle la Maddalena venivano rispettati.

A Giffoni, nel primo pomeriggio di ieri, è arrivato il fratello di Joan Foca, l’unico parente prossimo presente in Italia. La salma dell’operaio rumeno, dopo i rilievi sul luogo del sinistro, è stata rimossa su ordine del magistrato e trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove si trova sotto sequestro. Il magistrato nelle prossime ore dovrà conferire l’incarico per l’autopsia.

Massimiliano Lanzotto

Fonte: La Città di Salerno

Più grave il ciclista romeno caduto in una scarpata

Si aggravano le condizioni di Dimitru Vakarchuk, il rumeno coinvolto nel tardo pomeriggio di domenica in un incidente in via Taverna Campanile a Monteforte Irpino. Il tratto stradale in questione è infatti noto per essere stato teatro in passato di diversi incidenti dovuti all'alta velocità.
In un primo momento si è pensato al coinvolgimento di un automobilista che, procedendo a forte velocità, non si sarebbe accorto della presenza del ciclista ai bordi della carreggiata scaraventandolo nella cunetta sottostante.
Tuttavia, dai primi accertamenti, si esclude che il 48enne sia stato vittima di un pirata della strada ma che piuttosto abbia perso il controllo della sua bici per cause ancora da accertare. In questo caso infatti non sono evidenti sull'asfalto segni di frenata o eventuali pezzi di altre autovetture.

martedì 15 luglio 2014

Fonte: Il Mattino

Sia fatta la volontà di don Giulio. L’eredità del parroco alla badante

Paolo Cittadini
BRESCIA

L’ACCORDO è stato trovato. Si è così chiusa la vicenda legata all’eredità di don Giulio Gatteri, l’ex parroco di San Sebastiano a Lumezzane scomparso il 10 aprile scorso che aveva lasciato 650mila euro alla badante romena che lo aveva assistito per più di 10 anni. Un caso scoppiato a fine agosto del 2013 e che aveva visto la diocesi di Brescia chiedere il congelamento cautelativo della somma che con il passare del tempo i magistrati avevano in parte sbloccato a favore della perpetua.
IERI MATTINA in tribunale davanti al giudice Elda Geraci le parti si sono messe d’accordo: a Valentina Popescu, la 52enne perpetua, vanno 500mila euro mentre 150mila resteranno alla parrocchia della frazione di Lumezzane dove don Gatteri ha prestato servizio per anni. «La signora Popescu – ha sottolineato Biagio Riccio, il legale che con il collega Alberto Belpietro ha assistito Valentina Popescu – ha deciso di lasciare i 150mila euro alla parrocchia in memoria di don Giulio». Per far scorrere i titoli di coda serve un ultimo passaggio: la firma del vescovo che dovrebbe avvenire già lunedì quando monsignor Luciano Monari tornerà a Brescia al termine di un viaggio in Terra Santa.
Il tribunale aveva già provveduto a sbloccare nei mesi scorsi prima circa 70mila euro dell’eredità, poi altri 380mila. Restava da chiarire la natura dei 322mila euro che il sacerdote poco prima della morte aveva fatto transitare dal conto della parrocchia di San Sebastiano al suo personale.
PER LA DIOCESI almeno 200mila euro rappresentavano le offerte raccolte dal parroco attraverso i fedeli e quindi dovevano tornare alla comunità. L’accordo di ieri soddisfa tutti, a partire ovviamente da Valentina Popescu finalmente sollevata dopo mesi pieni di tensione. «È stato un anno molto difficile per me – ricorda la 52enne che nel frattempo dopo un lungo periodo senza lavorare ha iniziato ad assistere due anziani – ora non solo io vengo riabilitata, ma soprattutto vengono cancellate tutte le ombre che in questi dodici mesi hanno oscurato la figura di don Giulio». Soddisfatta anche la diocesi di Brescia che vede concludersi una vicenda parecchio complessa. «Non abbiamo mai avuto dubbi sulla condotta di don Giulio – ricorda Enrico Bertoni, il legale della curia che aggiunge – l’accordo ottenuto va bene perché la somma riconosciuta rappresenta quanto versato dalla comunità e alla comunità doveva tornare».
PER DON GIANPIETRO Girelli, responsabile dell’ufficio amministrativo della diocesi che lo scorso agosto aveva chiesto il congelamento dei 650mila euro, al termine di questa vicenda resta un insegnamento. «Serve maggiore attenzione nella gestione delle risorse – sottolinea – i conti personali e quelli della parrocchia devono restare separati per evitare il ripetersi di situazioni simili».

Fonte: QN

Români trataţi ca sclavii în Italia. Au fost au fost înşelaţi de un angajator găsit pe Internet

PUBLICAT Sâmbătă, 26 Iulie 2014

Români sechestraţi în Italia. Este povestea a trei tineri din Tecuci, judeţul Galaţi, care au căzut în plasa unei firme angajatoare de pe internet. Aceştia ar fi trebuit să lucreze la cules de roşii pe 1.500 de euro pe lună. Li s-a promis chiar şi cazare şi masă. Ajunşi în Italia, însă, au fost lăsaţi fără telefoane şi buletine şi obligaţi să doarmă într-un grajd. Din fericire, au reuşit să fugă şi au ajuns acasă, însă spun că alte sute de persoane trec prin aceeaşi situaţie.

Trei tineri din Tecuci, judeţul Galaţi, au fost înşelaţi de un angajator găsit pe Internet Trei tineri din Tecuci, judeţul Galaţi, au fost înşelaţi de un angajator găsit pe Internet
Marian are 17 ani şi jumătate şi este din Tecuci. Tânărul a plecat în Italia în speranţa că va reuşi să câştige bani pentru a-şi ajuta mama, care se descurca tot mai greu după decesul tatălui. A luat-o cu el şi pe prietena lui de 19 ani, dar şi pe un prieten de 32 de ani.

"Am gasit anuntul pe mercador in care spunea ca au nevoie de oameni la cules rosii. Ni s-a zis ca avem conditii acolo, unde sa dormim, mancare. Am ajuns acolo si conditii nu avea, stateam in grajduri, nu aveam paturi, perne, nimic. N-aveam voie sa iesim. Si la toaleta daca ieseam venea fata careera acolo supraveghetoarea venea dupa noi. Ne-a spus ca daca incercam sa fugim, oricum o sa fim prinsi ca au mai fost oameni care au fugit de acolo, i-au prins si i-au batut", a povestit Marian Popa.

Cei trei povestesc că după patru zile de chin, fără mâncare, au reuşit să fugă şi au trimis un sms acasă. Femeia a luat legătura cu Centrul Transfrontalier de Conexiune din Galaţi, care a reuşit să-i aducă acasă pe tineri cu ajutorul Asociaţiei Românilor din Florenţa.

"Am luat legatura deja cu presedintele filialei noatre, a centrului transfrontalier de conexiune din roma. Au fost informati carabinierii. Ancheta este deja in curs de desfasurare. Am anuntat ministerul roman de externe. Am discutat personal, stiu ca i s-a pus mailul transmis de noi in atentia domnului ministru corlatean", a spus Cristian Pohrib, preşedinte Centrul Transfrontalier de Conexiune.

Cei trei le-au povestit autorităţilor din ţară că mai sunt acolo sute de români care trec în continuare prin situaţia lor. Sursa: Realitatea

Vita in Romania...il sole nel cuore anche quando piove!


Am dat din intamplare peste pagina de facebook a unui italian stabilit in Romania de cativa ani,o pagina cu ecou in randurile facebook-istilor romani dar si straini:Vita in Romania.Are o prezentare simpla ,atat  a sa  cat si a paginii sale pe facebook, dar care iti merge insa la suflet.Pagina Vita in Romania  este scrisa si  in limba italiana dar tradusa si in limba romana .

in lingua italiana:

"Vivo in Romania di quasi 8 anni ,desidero promuoverla per far conoscere meglio la sua gente,natura,arte e tradizioni.

Il mio nome e Giuseppe Esposito...continuano ad arrivare messaggi pubblici e privati nei quali mi si chiede il perchè faccia tutto questo per la Romania, il perchè la stia promovendo... sono qui a rispondervi in poche righe semplici... i motivi sono essenzialmente due :

 1) Amo questo paese e la sua gente che ho avuto modo di conoscere nelle loro tradizioni e nella vita di tutti i giorni negli ultimi 8 anni, sono stato accolto e incoraggiato ad andare avanti anche nei momenti più duri. … ora e il momento di ringraziare e cercare di fare qualcosa anchio per questo paese.

 2) Da quando avevo 16 anni mi occupo di “pubbliche relazioni” e sono di base un pubblicitario, ho deciso di promuovere il mio ultimo “prodotto” della mia vita...non un semplice prodotto … ma una Nazione intera … la Romania ! Certo mi son posto sempre ambizioni importanti... e questa volta essendo il mio ultimo obbiettivo come publicitario non poteva che essere immenso l'obbiettivo !

 Amicizia ? ➽ https://www.facebook.com/GiuseppeBlog

 Blog in romeno ➽ https://www.facebook.com/GiuseppeBucuresti Romania

… il sole nel cuore anche quando piove ! ♥ Non lo dimenticate ! Rimango bloccato e incredulo a volte davanti al monitor quando vedo che molti amici in facebook stanno già usando questa espressione per dare il buongiorno o la buonanotte ai propri amici.

 P.S. Un vostro aiuto non guasta... quindi distribuire, condividete, share... o come lo volete chiamare ovunque ad amici e in gruppi FB !!!"

in limba romana:

 " Numele meu este Giuseppe Esposito... primesc neincetat mesaje publice si private in care sunt intrebat..."De ce fac asta pt Romania?".. De ce promovez imaginea acestei tari... Sunt aici pt a va raspunde in cateva rinduri...

 1) Iubesc tara aceasta si poporul ei...am avut posibilitatea sa cunosc traditiile si omul de rand. In ultimii 8 ani am fost bine primit si incurajat mereu, chiar si cand momentele nu erau din cele mai bune... Cred ca a venit momentul sa multumesc tuturor si sa incerc sa fac si eu ceva pt cei ce m-au sustinut in toti acesti ani..

 2) De la varsta de 16 ani ma ocup de "relatii publice" si "publicitatea " e meseria mea... Astfel am decis sa fac publicitate la "ultimul produs al vietii mele"... "Romania!!!" -intrega natiune!!! E adevarat ca mi-am impus mereu scopuri importante...acest ultim obiectiv..nu putea fi mai prejos... "Romania"

 Prietenia ? ➽ https://www.facebook.com/GiuseppeBlog

 Blog-ul meu in RO ➽ https://www.facebook.com/GiuseppeBucuresti

 ...soare in inima si cind ploua ! " ♥ ... Sa nu uitam ! ...raman blocat si fara cuvinte cand vad prietenii pe facebook folosind deja aceasta expresie...pt a da "buna dimineata" sau "noapte buna"..."

 Marturisesc sincer , m-a impresonat gestul sau.Mai mult , impresionata pana la lacrimi, mi-a venit asa un imbold sa ma ridic in picioare ,sa imi pun mana la inima intru-n gest de respect absolut si sa cant,mandra, imnul tarii noastre .Imn pe care acesta l-a tradus si  in limba italiana si la postat intr-un filmulet pe youtube.M-a facut mandra ca sunt romanca .Am simtit ca, implicit,la modul subtil,delicat,cu gentiletea caracteristica italienilor ,isi doreste prin pagina sa de facebook nu numai sa promoveze Romania si pe noi ca popor ,ca natiune,ci sa ne faca totodata si sa fim  mandri ca suntem romani,constienti de calitatile,talentele,frumusetea si bogatiile noastre.

Nu avem de ce sa ne rusinam ca suntem romani,oriunde ne-am afla pe mapamond.Suntem deosebiti ,unici si in raport cu alte natiuni mai prospere putem oricand sa fim de aceeasi  clasa.Aparte de problemele economice si de ordin administrativ,institutional, pe care le avem ca tara, suntem un popor cu resurse inepuizabile.Atat morale,spirituale ,istorice,cat si economice,doar sa vedem si sa intelegem acest fapt. Ca natiune,ca popor,ca tara, avem bogtii si frumuseti interioare si exterioare inimaginabile.Multe sunt nebanuite,neexploatate de noi insine dar atat de bine intuite si admirate de altii. Avem o putere interioara de regenerare extraordinara,atat la nivel personal ,ca indivizi , cat si la nivel de tara,ca stat,ca natiune.Trebuie sa devenim constienti cu totii de acest fapt,de ceea ce avem,de ceea ce putem,cine suntem si ce am putea fi daca dorim.Doar sa ne propunem scopuri inalte,sa ne autoridicam standardele,sa facem lucruri importante,sa incepem sa reinvatam sa gandim pe termen lung,sa ne proiectam viitorul,viata, la nivel individual si colectiv in amanunt,sa ne depasim limitele,sa trecem dincolo de pragul autoimpus al conditionarilor proprii de nu stiu,nu pot,nu am cu ce ,nu ma ajuta nimeni,nu are rost,nu ma intereseaza,nu se poate,etc.

 Daca la  crearea acestei pagini era contributia  unui roman, era un gest obisnuit.Sau parea poate pentru unii doar un motiv de a se da mare .Dar in romani s-a trezit totusi din ce in ce mai mult mandria ,patriotismul,respectul pentra tara ,pentru trecut,pentru radacinile proprii,nu doar dorinta de a epata .Este un lucru imbucurator,incurajator,clar ,laudabil si demn de urmat Insa cand acest gest vine din partea unui strain ,este un gest extraordinar,demn de toata lauda si merita sa ii multumim.La inceput apare satisfactia.Simti cum te umple sentimentul ,cum clocoteste ca un vulcan in tine,da pe dinafara,simti nevoia sa spui  uite ma , in sfarsit ti se recunosc ca si natiune,ca popor,ca si tara meritele.Si pentru ca ,nu-i asa,esti roman,te confunzi cu tara,faci parte din ea oriunde ai fi si, daca ti se recunosc lucrurile bune de care esti capabil,talentele,creativitatea ,traditiile,istoria,bogatiile culturale ,spirituale,economice,frumusetea ,tot ceea  ce tu stiai ca  ai dar altii nu sau nu ti le recunoasteau in mod  public ,acum te simti extraordinar de mandru de asta,orgolios,de parca toate meritele inaintasilor,a generatiilor trecute si prezente iti apartin.Si ,totodata ,iti dezvaluie si ceea ce inca nu stiai despre tine ,despre tara ta,despre poporul din care faci parte.

 Toata aceasta recunoastere vine ,in acelasi timp,si ca un dus cu apa rece intr-o dimineata insorita de vara .Dar te umple de energie,de speranta,te face sa vezi clar Romania ta prin ochii acestui italian si te indeamna sa proiectezi in imaginatie o Romanie superba in viitor,o Romanie mai buna pentru tine,pentru copiii tai,pentru parintii tai,pentru bunicii tai,pentru generatiile  viitoare de care sa fii mandru si sa fi respectat .Este ceva timp de cand Romaniei i-a fost stirbit din respect,din mandrie,din patriotism,din orgoliu.A fost putin cate putin indoita,aplecata,umilita,adusa in pragul disperarii sau al  neputiintei sau ,mai rau,al indiferentei,ceeea ce este cel mai grav.Si constati ca toate acestea sunt doar din vina proprie,ca nimic din exterior nu ii poate influenta tarii tale soarta,stirbi demnitatea,mandria,lua orgoliul sau sa fie umilita  daca nu se accepta acest lucru .Pornind chiar de la nivel individual si sfarsind la nivel de grup,de societate,de natiune,de popor,de tara.

Un popor unit nu poate avea de pierdut,un popor dezbinat,cu indivizi egoisti,indiferenti,focusati pe interese proprii ,insa da.Si incepi sa consideri ca totusi nu e totul pierdut,ca uite,se poate,Romania chiar este iubita si de straini,poate uneori mai mult decat proprii romani . Unii poate au uitat sa o iubeasca,sa o respecte,sa o pretuiasca,s-au risipit in directii si scopuri diferite,dar in sufletul lor inca zace aceasta iubire,mandria de a fi roman,orgoliul ce poate fi adormit,si-l  vor trezi,se vor trezi.Iar acest fapt nu poate decat sa te bucure,sa te umple de dorinta de a contribui si tu cat de putin,sa faci si tu ceva de care sa fii mandru, sa participi si tu ca o rotita intr-un angrenaj mai mare la tara ta numita  Romania ,sa faci prim micul tau aport individual o tara mai demna , mai admirata ,mai perfecta pentru tine,pentru generatiile care vor veni ,inca mai ai timp.

Cristina Mihailescu

lunedì 21 luglio 2014

Mostra annuale dei borsisti dell'Accademia di Romania‏ fino al 25 luglio

Mostra annuale dei borsisti dell’Accademia di Romania

Claudia Mandi - Leontina Rotaru
Ciprian Buzilã - Iulia Staticã - Luca Matei Stoian
Roxana Mihaly - Marius Burhan

15 - 25 luglio 2014

Sala Esposizioni, Viale delle Belle Arti 110, Valle Giulia

A conclusione del secondo anno di stage a Roma, i borsisti della sezione artistica dell’Accademia di Romania espongono i risultati di questo periodo creativo.

Claudia Mandi è un’artista che ha esplorato l’inesauribile tesoro della pittura romana e quello della pittura barocca. Ha organizzato 14 mostre personali, tra cui 5 in Italia e in Francia. Al momento, è borsista „Vasile Pârvan”, presso l’Accademia di Romania in Roma, con un progetto intitolato „L’affresco barocco – Quando la pittura sorride” – un progetto artistico, ma anche teorico, di analisi del periodo barocco in Italia.
Claudia Mandi ha scoperto a Roma l’espressione di tre direzioni artistiche, che inseguirà per sempre. La serie „Volo”, dove l’idea di cupola trascende dai cerchi creati dalla configurazione dei corpi in volo, idea influenzata dalla pittura barocca di soffitto. L’estetica paradisiaca del giardino, che orbita intorno all’affresco della “Casa di Livia”. Rosso cinabro-Rosso pompeiano, “il colore della luce divina”, con chiari influssi della pittura romana. Claudia Mandi cerca una bellezza ragionata, quasi perfetta, espressa in forti colori scintillanti, dipinti con l’anima dell’artista moderno. L’essere umano, perenne argomento della storia dell’arte, viene scoperto nei quadri dell’artista strettamente collegato allo spazio – „L’uomo cosmico”, che vola. Oppure l’uomo pagano, che ama la natura paradisiaca. I corpi femminili sembrano scollati dall’affresco barocco e risalgono più agevolati nelle tele di Claudia Mandi, come nelle scene murali di Pompei, sospesi su superfici di colore rosso cinabro.

Leontina Rotaru - Leontina Rotaru borsista Vasile Pârvan nel 2012 - 2014 nelle arti visive. Progetto di ricerca Diario di un letto ricamato è un'analisi del periodo trascorso a Roma con le situazioni e le persone note. I lavori del progetto sono realizzati in vari materiali dal tela di cotone in pellicola di alluminio o di plastica. La tecnica utilizzata è monotipo. Il progetto è ancora in corso.

Ciprian Buzilã Ciprian Buzila è interior designer e ricercatore dell’Università di Architettura ed Urbanismo “Ion Mincu” di Bucarest, specializzato nel campo della protezione dei monumenti storici.

Iulia Staticã è borsista “Vasile Pârvan” dell’Accademia di Romania, laureata in architettura presso l’Università di Architettura ed Urbanismo “Ion Mincu” di Bucarest e dottoranda del Dipartimento di Architettura dell’Università La Sapienza di Roma.

Matei Luca Stoian è architetto e artista, è dottorando presso di l’ Università d’Architettura ed Urbanismo “Ion Mincu” di Bucarest, è assistente universitario presso il Dipartimento di Progettazione Design d’interiore, nella stessa università è titolare di una borsa di studio nazionale, dal 1° ottobre 2012 al 31 luglio 2014 è borsista “Vasile Parvan” presso l’Accademia di Romania in Roma. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private. Nel 2012 e nel 2013 i suoi progetti sono stati premiati nella prestigiosa Annuale di Architettura di Bucarest. Matei Luca STOIAN ha avuto più di 10 mostre personali e più di 20 mostre collettive nel suo paese e all'estero.

Roxana Mihaly, borsista Vasile Pârvan (2012 - 2013), al momento è iscritta al dottorato di ricerca ”Storia dell’'Europa“ presso l’Università Degli Studi di Roma ”La Sapienza” e laureata della Scuola Popolare d’Arte Tg. Mure? (2010 - 2012), dipartimento foto – video.

Marius Burhan, borsista Vasile Pârvan (2012 - 2013), la sua è una ricerca incessante e tesa a sviluppare strategie per la manipolazione delle forme,un intervento nello spazio,un viaggio che parte dalla pittura e approda all'oggetto. Si districa tra pittura e costruzioni tridimensionali, le due aree entrano in una relazione di reciproco arricchimento attraverso l'innovazione degli slanci plastici dell'artista. In egual misura c’è un costante equilibrio tra le tendenze astratte presenti nelle sue opere e la vitalità data dal mantenimento dei collegamenti con il sensoriale, attraverso il lavoro sulla gestualita’, sul colore e sulla materia.

La mostra resterà aperta fino al 25 luglio 2014
Orari di visita: dalle 18:00 alle 20:00

Accademia di Romania in Roma

domenica 20 luglio 2014

„Te salut tineret in adidasi, te salut generatie in blugi!”-In memoriam Adrian Păunescu ,astazi ar fi împlinit 71 de ani

Putini suntem cei care nu stim cine a fost Adrian Paunescu .Pe numele sau adevarat Adrian Paun ,s-a nascut la 20 iulie 1943, la Copaceni, plasa Balti, judetul Balti, in Basarabia, astazi Republica Moldova  si a decedat in  5 noiembrie 2010 la  Bucuresti. A fost un autor, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducator si om politic roman,dar mai ales Parintele Cenaclului Flacara.Astazi ar fi implinit 71 ani de ani.Ca tara,ca natiune,am pierdut odata cu disparitia lui o voce,un spirit complet,o personalitate,un geniu,un fenomen al generatiei in blugi.

Am iubit Cenaclul Flacara,practic  generatia noastra a crescut odata cu el,ne-am identificat cu el.Am fost indragostiti de el,era  o alta casa,o alta scoala,era  Dumnezeul nostru,gura noastra de oxigen,iluminarea.Era o nebunie ,o binecuvantare sa aiba loc in orasul tau,sa poti sa fii prezent .Cand spui Adrian Paunescu spui Cenaclul Flacara.Cand spui Cenaclul Flacara spui Romania.Cu tot ceea ce te-a facut si ceea ce esti astazi.Nu stiu daca ideologia comunista si materialele propangandistice  ,care ni se predau la scoala pe vremea aceea ,ne-au facut sa fim  constienti de bogatia noastra spirituala,culturala,istorica,mandri ca suntem romani si iubitori de tara ,dar sigur Paunescu,Cenaclul Flacara si tot alaiul sau de stele, da!

In anii 70 Cenaclul s-a nascut din initiativa acestui geniu al poporului roman, pe fondul unei dorinte generale printre artisti, oameni ai cuvantului si ai muzicii si după revenirea lui din America, unde a studiat un an şi de unde  s-a  si molipsit de dorinta de a spune în mod liber idei, de a comunica sentimente. Erau persoane din generatia lui, din promotii mai mult sau mai putin cunoscute, Florian Pittis, un actor cunoscut, vechi iubitor de poezie - au făcut  impreuna planuri despre cum sa ne descreteasca  fruntile  si sa  ne largeasca  marginile posibilului - Tudor Gheorghe, Doru Stanculescu... fiecare dintre ei reprezenta ceva. Mai erau poetii Dorin Tudoran si George Stanca. A dat cuvant acestei initiative si ideea  initiala era aceea de a solidariza lumea culturii în jurul unor idei care pareau periclitate. De aceea a si facut intalnirea cu oameni de varf ai culturii romanesti, Serban Cioculescu, Sabin Balasa sau Geo Dumitrescu.

 La inceputurile lui, Cenaclul avea un caracter mai degraba de dialog, apareau si cantareti, multi dintre ei necunoscuti, mai putin rulati la Radio si Televiziune si care se regaseau   intr-un ideal omenesc şi artistic. Fara prejudecati , au putut sa se exprime toate personalitatile care au dorit s-o faca si, mai ales, aceasta era esenta, Cenaclul a fost deschis pentru toti necunoscutii talentati  din Romania.Cu totii ,o Romanie intreaga ne-am indragostit spontan de acest fenomen,era in armonie cu noi,vibram alaturi de stele.

Adrian Paunescu.Cand spui Adrian Paunescu spui Cenaclul Flacara. Spui spectacolele pe care le organiza in toata tara, in ciuda  regulilor si piedicilor regimului comunist.Spui amintirile extraordinare  pe care le-am trait in acea perioada in care au stralucit, s-au afirmat  si au debutat  nume sonore ale culturii romanesti.

Cenaclul Flacara a  fost fenomenul  deschis pentru toti necunoscutii  talentati.A fost un fenomen unic in Europa.Fenomenul "Flacara "s-a bucurat de aportul unor artisti fabuloşi: Nicu Alifantis, Mircea Vintila, Vasile Seicaru, Tudor Gheorghe, Stefan Hrusca, Ducu Bertzi, Victor Socaciu, Doru Stanculescu, Dan Andrei Aldea, Adrian Ivanitchi, Dan Chebac, Evandro Rosetti, Zoia Alecu, Marcela Saftiuc, Alexandru Zarnescu, Adriana Ausch, Carmen Antal, Constantin Dragomir, Dinu Olărasu, Emilian Onciu, Florentin Budea, Florin Chilian, Nicolae Furdui Iancu, Gil Ionita, Ion Hagiu, George Nicolescu, Ion Zubascu, Iulia Iosipescu, Loredana Groza, Majay Gyozo, Magda Puskas, Mihaela Popescu, Mihail Stan, Mircea Baniciu, Mircea Bodolan, Mircea Florian, Ovidiu Haidu, Raul Carstea, Valeriu Penisoara, Vali Serban, Aura Urziceanu, Nancy Brandes, Irina Loghin, Maria Ciobanu, Ileana Sararoiu, Mihaela Mihai, Cristian Buica, Nica Zaharia, Mircea Rusu, Andrei Paunescu, Aurel Moldoveanu, Florin Sasarman, Alexandru Andries, Arpad Domokos, Maria Gheorghiu, Nica Zaharia, grupurile Ecoul, Celelalte Cuvinte, Riff, Rosu si  Negru, Continental (devenita Flapo), Pro Musica, Iris, Doi si jumatate, Canon, Partaj, Mondial, Totusi si Phoenix.

Acum ne-am  dori sa mai avem un Paunescu cu acea  forta  ,pasiune si rabdare de a o lua de la capat si de a crea o noua generatie de artisti ,de generatie in blugi,de fani ,de iubitori de tara si cultura,de a ne rada ambitiile,mandria,patriotismul. Dar timpul nu mai are rabdare si  geniile au alte treburi.

Considerat cel mai mare poet social dupa Arghezi si ultimul mare poet al Romaniei ,un intelectual la rascruce de istorie,Adrian Paunescu a fost un adevarat tribun ,un mare om de actiune,care a facut mult bine  unor intregi generatii,si-a pus amprenta sa asupra vietii social politice ,artistice si culturale a Romaniei.Era o voce ce se facea auzita,respectata ,era o directie a celor care au suferit si sufera in tara asta,a celor care iubesc cultura..Dupa moartea lui cartile sale au fost pur si simplu epuizate din librarii. "Antiprimavara", "Doamne, ocroteste-i pe romani!", "Liber sa sufar" si "Nemuritor la zidul mortii" sunt doar cateva nume.Timpul nu mai are rabdare dar romanii inca mai au sete de cultura,de poezie,de cunoastere.

Am citit Copertile Negre in  ascuns in acele vremuri comuniste ,de dinainte de 89 ,cu infrigurare,cu teama,cu respect ,ca pe o Biblie.I-am citit cartile,i-am respectat poeziile.Astăzi, Adrian Păunescu ar fi împlinit 71 de ani.Dar Adrian Paunescu ramane viu,un spirit nemuritor si  de acolo ,dintre stele, ne priveste,ne saluta  din nou  cu vocea sa de tribun si cu respectul lui de geniu:.„Te salut tineret în adidaşi, te salut generaţie în blugi!”

La multi ani MAESTRE!Acolo in ceruri ingerii canta si recita alaturi de tine intr-un Cenaclu  Flacara Nemuritor pentru noi toti,pentru tara asta pe care ai iubit-o si ne-ai facut sa o iubim si mai mult!

Decontul final
(Adrian Paunescu)

Pentru tot ce-ai pierdut în iubire cândva,
Îţi dau toţi aceşti ani, îţi dau viaţa mea.

Să mai vii într-o zi, să mai vii pe la noi,
C-am găsit nişte ani, să ţi-i dau înapoi,
Anii noştri frumoşi, anii noştri nebuni,
Am să-ţi dau săptămâni, anotimpuri şi luni.

Să mai treci pe la noi, cât nu e prea târziu,
Şi eu încă sunt viu,
Să mai treci să-ţi mai dau câtă jale am strâns
Pentru-o oră de plâns.

Să mai treci pe la noi, care sunt numai eu,
Anii vechi să ţi-i dau că m-apasă prea greu,
Să mai treci peste mări, să mai treci peste munţi,
Să-ţi aduc amintiri ca să poţi să mă-nfrunţi.

Să mai treci prin vreun loc unde-am stat şi-am visat,
Fără pic de păcat.
Să-mi mai iei cât de cât umilinţa tacând
Şi spitalul din gând.

Să mai schimbi drumul tău, că şi-aşa n-are rost,
Nişte cioburi să-ţi las din iubirea ce-a fost,
Să te-ntorci, auzind că mai sunt printre vii
Şi de dragă ce-mi eşti mai trăiesc până vii.

Nici dovezi nu-ţi pretind, nici chitanţe nu-ţi cer,
Te aştept sus în cer,
Şapte ani te-am închis în iubirea ce-ţi port,
Să mă ierţi ca pe-un mort.

Să mai cazi dinspre cer, când sunt strugurii copţi,
C-am să-ţi dau nişte ani, strânşi în zile şi nopţi,
Să mai vii prin trecut, prin grădina de foc,
Unde-a fost să te văd şi să-ţi fiu nenoroc.

Dar te rog să mai vii într-o zi pe la noi,
Să-ţi dau anii-napoi,
Ca pe tot ce-ai pierdut pentru că m-ai iubit,
Eu să mor, să fim chit.

Cristina Mihailescu

martedì 15 luglio 2014

Tenis de masă: Aur pentru echipa de cadete, argint pentru cadeți la Europenele din Italia


Marţi, 15 Iul 2014

 Echipa de cadete a României a cucerit aurul la Campionatele Europene de tenis de masă rezervate cadeților și juniorilor de la Riva del Garda (Italia), în timp ce formația de cadeți a luat argintul. 

România a dispus cu 3-1 de Rusia în finala pe echipe la cadete, punctele fiind aduse de Andreea Dragoman, 3-0 (11-3, 12-10, 11-6) cu Anastasia Koliș, de Adina Diaconu, 3-1 (12-10, 9-11, 12-10, 11-3) cu Koliș, și de perechea Diaconu/Dragoman, 3-2 (11-6, 8-11, 11-5, 14-16, 11-8) cu cuplul Anastasia Koliș/Maria Tailakova. Singurul punct al rusoaicelor a fost adus de Tailakova, 3-2 (6-11, 11-8, 8-11, 12-10, 11-6) cu Diaconu.

 În finala probei pe echipe a cadeților, Franța a întrecut România cu scorul de 3-2. Rareș Șopoș l-a învins pe Irvin Betrand cu 3-1 (7-11, 11-4, 11-7, 11-9), iar Cristian Pletea l-a învins pe același Bertrand cu 3-0 (11-9, 11-6, 11-4). Pentru francezi au punctat Nolan Givone, 3-2 (8-11, 8-11, 11-7, 11-9, 11-8) cu Pletea și 3-0 (11-6. 11-8, 12-10) cu Șipoș, și perechea Bertrand/Givone, 3-0 (12-10, 11-8, 12-10) cu Pletea/Șipoș.

 Echipa de junioare a României, formată din Bernadett Balint, Mihaela Lupu și Andreea Clapă, a cucerit medaliile de bronz, marți, după ce a învins Rusia cu 3-2 în finala mică. Bernadett Balint a dispus cu 3-2 de Maria Malanina, Mihaela Lupu a pierdut cu 1-3 în fașa rusoaicei Ekaterina Huseva, Andreea Clapă a cedat fără drept de apel în fața Ekaterinei Cerniavskaia, cu 0-3, ultimele două puncte fiind aduse de Balint, 3-2 cu Guseva, și de Lupu, 3-2 cu Malanina.

 Echipa de juniori (Alexandru Manole, Bogdan Postudor, Alexandru Mircea și Adrian Costea) s-a clasat pe locul 26, după ce a fost învinsă de Israel în ultimul meci cu 3-0. 

Miercuri vor debuta probele individuale.

 Sursa: AGERPRES

lunedì 14 luglio 2014

Si è concluso il viaggio dell'Associazione Culturale Itinerando in Romania per l'Ecofest 2014

Associazioni

Ventimiglia - L'Ecofest è stato realizzato presso il nuovo Teatro di Deva (dipartimento dell'Hunedoara), sotto la direzione organizzativa e artistica della giornalista/educatrice Cernescu Marioara (nella foto insieme a Colomba Tirari)

Cernescu Marioara Colomba, Tirari e Francesco Lacalamita (il primo a sinsitra)

Si è concluso con successo il viaggio dell'Associazione Culturale Itinerando in Romania, in occasione del concorso internazionale ECOFEST 2014, giunto alla sua dodicesima edizione. Il presidente dell'Associazione Francesco Lacalamita (presidente onorario di giuria del concorso), e la Sig.ra Colomba Tirari (membro di giuria), presidente del Comitato Unicef di Imperia, hanno presenziato all'evento in qualità di delegazione italiana.

L'Ecofest è stato realizzato presso il nuovo Teatro di Deva (dipartimento dell'Hunedoara), sotto la direzione organizzativa e artistica della giornalista/educatrice Cernescu Marioara (nella foto insieme a Colomba Tirari), grazie al contributo economico voluto in prima persona dal Sindaco della città di Simeria Dott. Joan Emil Risteiu (nella foto insieme a Francesco Lacalamita); hanno collaborato all'organizzazione uno staff composto dalle maestre e professori degli istituti scolastici della città di Simeria.

L'associazione Itinerando ha accompagnato al concorso, come da selezione della commissione rumena, la piccola Ilenia Cafagno di 12 anni (al centro nella foto), unica partecipante italiana, che ha concorso per la sezione canto, ottenendo con successo la vittoria al primo posto interpretando due brani musicali "Nessuno" di Mina e "Rolling in the deep" di Adele.

All'evento hanno partecipato 500 concorrenti provenienti da diversi paesi europei, che si sono esibiti nelle varie categorie (danza, musica, canto e folklore) mettendo in risalto le loro tradizioni storiche, che sono alla base dell'insegnamento scolastico in questi paesi, assorbite dagli stessi studenti con devozione.

Lo spettacolo ripreso dalle telecamere di Antenna 1 Romania, sarà trasmesso prossimamente da Telemontecarlo Italia. Per il 2015 si invitano gli eventuali interessati a partecipare al concorso a contattare l'associazione Itinerando tramite email itinerandoteam@gmail.com

12/07/2014

Fonte: Riviera24

Scomparso operaio romeno nell'agrigentino, indaga polizia

CANICATTI'
Inviato da desk1 il 9 Luglio, 2014

Un operaio romeno di 39 anni, Benedek Vasile, è scomparso da due settimane. L'uomo, secondo quanto denunciato dalla moglie alla polizia di Stato che ha avviato le ricerche, è uscito da casa, nei pressi della chiesa ortodossa di San Nicola di Canicattì, per andare a lavorare in campagna e non ha più fatto ritorno. Alcuni connazionali sono stati interrogati.

Fonte: NuovoSud

Prima vittima del maltempo. A 33 anni ucciso da un fulmine

NONE
09/07/2014 - IL DRAMMA NEL POMERIGGIO

Autotrasportatore colpito dalla scarica attirata da un albero accanto a cui si era fermato con il suo furgone

Il furgone bianco su cui viaggiava l’uomo che ha cercato riparo sotto la quercia

Ucciso da un fulmine nei prati

LUISA GIAIMO

Maltempo e temporali che per due giorni hanno letteralmente flagellato il Pinerolese ieri pomeriggio hanno causato la prima vittima in Piemonte. Si tratta di un autotrasportatore romeno di 33 anni, folgorato da un fulmine. L’uomo è stato trovato a terra, ormai senza vita, in strada Marbrasso a None, via stretta e sterrata di campagna che costeggia campi coltivati a grano e frumento, a poche centinaia di metri dall’area industriale e a meno di un chilometro dal centro del paese.
Sotto una quercia
Lì, sotto una grande quercia, Lajos Csengeri si era fermato con il suo furgone, un Gran Ducato bianco con targa slovena, per riposarsi. Aveva tirato giù la brandina della cabina di guida, si era messo comodo, tolto le scarpe, indossato le pantofole.
Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di None e della polizia municipale risulta che, inspiegabilmente, sia sceso dal mezzo, proprio durante il forte temporale.
Erano le 16,45 quando un fulmine ha colpito la parte alta della grande pianta sopra il furgone. E’ bastato un attimo, un rumore fortissimo sentito in tutto il paese, poi l’energia sprigionata dal fulmine, dopo aver colpito la quercia, ha investito il Csengeri. L’uomo è caduto con la faccia nel fango, ucciso da quella scarica di migliaia di volt, accanto al suo furgone.
Soccorsi inutili
Sono arrivati l’elisoccorso del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’elettrocardiogramma piatto ha confermato il primo parere del medico: «Decesso per arresto cardiocircolatorio da elettrificazione». Così è scritto sul referto di morte.
Nessuna ustione
Sul corpo della vittima non sono stati trovati segni evidenti di bruciature: il fulmine non l’ha quindi colpito direttamente. Lajos Csengeri era nato il 21 novembre del 1981 e lavorava come autotrasportatore. Il suo furgone, al momento dell’incidente, era vuoto: probabilmente aveva appena fatto una consegna nella zona.
I carabinieri della stazione di None stanno cercando, insieme al Consolato della Romania, per quale ditta il giovane stesse lavorando. Ieri sera - non senza difficoltà - sono stati anche rintracciati i familiari.
Il cadavere del giovane romeno - su disposizione del pubblico ministero - è stato portato nella camera mortuaria di Nichelino, dove sarà eseguita l’autopsia.

Fonte: La Stampa

Dramma sulla spiaggia di Torrione, Ivan Bogulskyy muore davanti ai bagnanti

L'uomo, di nazionalità rumena, si è sentito male mentre si trovava nello specchio d'acqua vicino lo stabilimento "14 Leoni"

Redazione 6 Luglio 2014

Caldo asfissiante: 73enne muore in spiaggia a Paestum

Panico nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Torrione. Ivan Bogulskyy 51enne, di nazionalità rumena, è stato colto da un infarto mentre si trovava nello specchio d'acqua vicino lo stabilimento "14 Leoni". I bagnanti vista la difficoltà dell’uomo a tornare a riva si sono precipitati per salvarlo e dopo hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivate subito un'imbarcazione dell'Humanitas comandata dal capitano Felice Carpentieri ed una motovedetta della Capitaneria di Porto: fondamentale l'intervento sinergico. I soccorritori nautici hanno allertato altre ambulanze del 118 ma per il 51 enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo al momento si trova in spiaggia in attesa del magistrato di turno per i rilievi del caso. Choc tra i bagnanti.

Fonte: SalernoToday

Infermiera rumena dice no a finte-Infermiere rumene e straniere in Italia

Scritto da Angelo Riky Del Vecchio

RIMINI. No a finte Infermiere rumene, straniere in Italia e/o stranite Italiane. È l'appello della collega Roxana Marin, infermiera libero-professionista operante nell'hinterland della Romagna, che è scesa in campo per dire basta alla legalizzazione di pratiche assistenziali che non si basano su conoscenze scientifiche, ma su mere speculazioni all'ombra del Dio denaro.

«Non si tratta di razzismo al contrario o di guerra intestina tra stranieri in Italia, ma della consapevolezza che ciascuno di noi deve ricoprire il ruolo per cui è preparato – spiega Roxana Marin – a che serve studiare così tanto se poi una badante, senza conoscere bene la lingua e soprattutto senza conoscere quello che fa, sostituisce un infermiere in toto nel nome del risparmio e del dio denaro? In Inghilterra non ci vai se non sei preparato e soprattutto se non conosci bene l'Inglese.»

Marin è un fiume in piena e in qualità di libero professionista dice apertamente no alla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna del 24 febbraio 2014 che sancisce come le pratiche assistenziali a domicilio possano essere eseguite anche da personale "laico", ovvero da bandanti che a 500-600 euro al mese si improvvisano "punturatrici", "piagatrici", "clisteratrici", "stiratrici" e "cucinatrici"... per usare il linguaggio comune a molte di loro.

«Noi Infermieri abbiamo studiato tre anni e conseguito una laurea che una scellerata normativa ora ci vuole togliere di fatto? – continua Roxana Marin – Qui si prefige l'abuso di professione legalizzata cari amici di Nurse24.it e l'Ipasvi deve iniziare a intervenire e se non lo fa chi ci rappresenta dobbiamo iniziare a scendere noi in campo, soprattutto i colleghi libero-professionisti come me che dal lavoro a domicilio traggono sostentamento e tante soddisfazioni.»

La legge regionale ormai è un dato di fatto, ma non è detto che non si possa intervenire per stopparla prima che entri in azione concretamente. La cosa che ci sbigottisce è sapere che la relazione introduttiva alla delibera della Giunta Emiliano-Romagnola potrebbe essere stata realizzata addirittura da infermieri-dirigenti che dimostrano ancora una volta di essere lontani anni luce dalla realtà contingente e di pensare che il mondo Infermieristico sia lo stesso di 20-30 anni fa.

Ci fa rabbia pensare che i nostri carnefici potrebbero essere proprio degli Infermieri che non vanno oltre la loro parcella e la loro pancia, tutto ciò sulla testa di tanti ragazzi e di tante ragazze che, spesso con enormi sacrifici, hanno raggiunto il traguardo della laurea e della professione infermieristica.

«Sono stati tre anni al limite dello stress, per mantenermi agli studi e mantenere la mia famiglia ho lavorato e studiato notte e giorno – conclude Roxana – alla fine ce l'ho fatta, ma dopo la laurea mi sono trovata un muro di gomma davanti. Vuoi per l'età, vuoi per la diffidenza, vuoi per le norme della Legge Fornero, ma dal novembre 2013 ho girato mezzo mondo per trovare lavoro, fino a quando non ho deciso di aprire la partita Iva e di diventare un libero professionista. Con gran fatica e tanta pubblicità ora i risultati stanno arrivando, ma è dura. È avvilente, infine, rivolgersi all'Ipasvi per avere consigli sulla libera professione e ricevere in cambio zero nozioni; è arrivato il momento di mandare su quelle poltrone gente preparata e soprattutto vogliosa di aiutare i colleghi in difficoltà.»

Roxana Marin, 43 anni, mamma e Infermiera, originaria della Romania, ha coronato il sogno della sua vita studiando presso l'Università degli Studi di Bologna e laureandosi nel 2013 in soli tre anni. Parla perfettamente l'italiano e conosce diverse lingue straniere. Da qualche mese è libero-professionista e ha inaugurato la sua attività sul web con l'apertura di un semplice e conciso sito che potete rintracciare all'indirizzo www.infermieradomiciliorimini.it. Ha tappezzato con i suoi volantini l'intera provincia riminese, ha ricoperto di scritte pubblicitarie la sua auto e ora attraverso Nurse24.it e altre testate ha iniziato la sua personale battaglia nei confronti di legislatori che al legiferare potrebbero benissimo preferire il mare e il sole della Romagna, lasciando questo compito a persone più coscienziose e qualificate a farlo.
08 Luglio 2014

Fonte: www.nurse24.it