La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 2 luglio 2014

Cu paşi Liberi în Insula Poveştilor. Cezar Paul-Bădescu în turneu literar în Sardinia‏ / A piede Lìberos nelL’Isola delle Storie. Cezar Paul-Bădescu in Sardegna‏

COMUNICAT DE PRESĂ
Cu paşi Liberi în Insula Poveştilor. Cezar Paul-Bădescu în turneu literar în Sardinia

Pentru al patrulea an consecutiv, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu sprijinul Institutului Cultural Român şi în parteneriat cu Asociaţia Culturală „L’Isola delle Storie”, susţine participarea unui scriitor român la Festivalul Literar al Sardiniei (3-6 iulie 2014).

Începând cu 2004, Festivalul Literar al Sardiniei de la Gavoi (http://www.isoladellestorie.it/) s-a afirmat ca una dintre cele mai importante manifestări de acest gen din Italia. Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală „L’Isola delle Storie”, cu sprijinul Regiunii Autonome a Sardiniei şi al Primăriei din Gavoi, în colaborare cu numeroase instituţii locale şi în parteneriat permanent cu diverse institute de cultură din Italia: Goethe Institut - Roma, Institutul Polonez din Roma, Forumul Austriac de Cultură din Roma, British Council - Roma şi, din 2011, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
La ediţiile din anii precedenţi au participat scriitorii Lucian Dan Teodorovici (2011), Dan Lungu (2012) şi Ruxandra Cesereanu (2013), iar la ediţia din acest an, cea de-a XI-a, România va fi reprezentată de scriitorul şi ziaristul Cezar Paul-Bădescu.

Festivalul va fi inaugurat de cea de-a doua ediţie a „Concertului pentru Europa de la Gavoi”, organizat prin colaborarea institutelor culturale menţionate mai sus. Concertul va avea loc joi, 3 iulie, ora 22:00, în Giardino Comunale – Binzadònnia şi va fi susţinut de o formaţie compusă din: Maciej Fortuna (Polonia) – trompetă şi director ansamblu, Filomena Campus (Italia) – voce, Angelika Niescier (Germania) – saxofon, Fraser Fifield (Marea Britanie) – saxofon, flaut, cimpoi, Eugen Gondi (Romania: http://www.isoladellestorie.it/autori/eugen-gondi) – percuţie şi Christian Ioan Wendt (Austria) – bas.

Evenimentul la care va participa Cezar Paul-Bădescu (http://www.isoladellestorie.it/autori/cezar-paul-badescu), va avea loc vineri, 4 iulie, în intervalul orar 17:30-18:30, în Piazza Mesubídda din Gavoi. Întâlnirea cu scriitorul român va inaugura seria de dialoguri literare cu titlul „Alte perspective”, moderată de scriitorul şi criticul literar Vincenzo Latronico. La dialog va participa şi Irina Ţurcanu (http://www.isoladellestorie.it/autori/irina-turcanu), la rândul ei scriitoare şi traducătoarea în limba italiană a romanului Tinereţile lui Daniel Abagiu (Le giovinezze di Daniel Abagiu, Ciesse edizioni, 2014).

Turneul literar al scriitorului în Sardinia va continua cu alte două etape, organizate de Asociaţia Culturală Lìberos – comunitatea cititorilor din Sardinia (http://liberos.it/noi-siamo-liberos): luni, 7 iulie, la Librăria Godot din Isili, întâlnire moderată de Francesca Casula – editor şi membru fondator al asociaţiei – şi marţi, 8 iulie, la Muzeul Teritorial din Lunamatrona, dialog moderat de scriitorul şi jurnalistul Gianni Zanata şi organizat în colaborare cu Consorţiul Turistic Sa Corona Arrùbia.

Evenimentele din cadrul Festivalului Literar al Sardiniei de la Gavoi vor putea fi urmărite în direct, prin streaming, accesând link-ul: http://www.isoladellestorie.it/multimedia/.

Coordonator proiect: Corina Gabriela Bădeliţă
Tel. +39.041.5242309
e-mail: corina.badelita@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Veneţia
http://www.icr.ro/venetia/
_____________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA
A piede Lìberos nelL’Isola delle Storie. Cezar Paul-Bădescu in Sardegna

Per il quarto anno consecutivo, L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno e in partenariato con l’Associazione Culturale „L’Isola delle Storie”, sostiene la partecipazione di uno scrittore romeno al Festival Letterario della Sardegna (3-6 luglio 2014).

Dal 2004, il Festival Letterario della Sardegna di Gavoi (http://www.isoladellestorie.it/) si è affermato come una delle più importanti manifestazioni di questo genere in Italia. Il Festival è organizzato dall’Associazione Culturale "L'Isola delle Storie", con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Gavoi, in collaborazione con numerose istituzioni locali e in partenariato permanente con diversi istituti di cultura stranieri con sede in Italia: Goethe-Institut di Roma, l'Istituto Polacco di Roma, il Forum Austriaco di Cultura di Roma, British Council di Roma e, dal 2011, l'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.
Alle edizioni precedenti hanno partecipato gli scrittori Lucian Dan Teodorovici (2011), Dan Lungu (2012) e Ruxandra Cesereanu (2013), mentre all’edizione di quest’anno, la undicesima, la Romania sarà rappresentata dallo scrittore e giornalista Cezar Paul-Bădescu.

Il Festival sarà inaugurato dalla seconda edizione del “Concerto per l’Europa di Gavoi”, organizzato tramite la collaborazione degli istituti culturali sopra menzionati. Il concerto si terrà giovedì, 3 luglio, ore 22:00, nel Giardino Comunale – Binzadònnia e sarà sostenuto da un gruppo composto da: Maciej Fortuna (Polonia) – tromba e direzione, Filomena Campus (Italia) – voce, Angelika Niescier (Germania) – sax, Fraser Fifield (Gran Bretagna) – sax, flauti, cornamusa, Eugen Gondi (Romania: http://www.isoladellestorie.it/autori/eugen-gondi) – percussioni e Christian Ioan Wendt (Austria) – basso.

L’evento che vedrà protagonista Cezar Paul-Bădescu (http://www.isoladellestorie.it/autori/cezar-paul-badescu), si svolgerà venerdì, 4 luglio, ore 17:30-18:30, nella Piazza Mesubídda di Gavoi. L’incontro con lo scrittore romeno aprirà la serie di dialoghi letterari intitolata “Altre prospettive”, moderata dalo scrittore e critico letterario Vincenzo Latronico. Al dialogo parteciperà anche Irina Ţurcanu (http://www.isoladellestorie.it/autori/irina-turcanu), a sua volta scrittrice e traduttrice in lingua italiana del romanzo Tinereţile lui Daniel Abagiu (Le giovinezze di Daniel Abagiu, Ciesse edizioni, 2014).

La tournée letteraria dello scrittore in Sardegna proseguirà con altre due tappe, organizzate dall’Associazione Culturale Lìberos – la comunità dei lettori sardi (http://liberos.it/noi-siamo-liberos): lunedì, 7 luglio, presso la Libreria Godot di Isili, incontro moderato da Francesca Casula – editore e socio fondatore dell’associazione – e martedì, 8 luglio, presso il Museo Territoriale di Lunamatrona, dialogo moderato dallo scrittore e giornalista Gianni Zanata e organizzato in collaborazione con il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia.

Gli eventi del Festival Letterario della Sardegna di Gavoi potranno essere seguiti in diretta streaming, accessando il seguente link: http://www.isoladellestorie.it/multimedia/.

Coordinatore progetto: Corina Gabriela Bădeliţă
Tel. +39.041.5242309
e-mail: corina.badelita@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) - 30121 Venezia
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento