La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

martedì 8 luglio 2014

„Românii și Marele Război” – expoziție foto-documentară la Milano dedicată aniversării centenarului Primului Război Mondial/ "I Romeni e la Grande Guerra” – mostra foto-documentaria a Milano dedicata al 100° Anniversario della Grande Guerra

COMUNICAT DE PRESĂ

„Românii și Marele Război” – expoziție foto-documentară la Milano
dedicată aniversării centenarului Primului Război Mondial

Marți, 15 iulie 2014, ora 18:00, la Palatul Cusani din Milano va avea loc inaugurarea expoziției foto-documentare cu titlul „I Romeni e la Grande Guerra/Românii și Marele Război”. Evenimentul, organizat de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Consulatul General al României la Milano, Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Naționale ale României și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu Circolo Unificato Esercito din Milano și Comando Militare Esercito Lombardia, beneficiază de patronajul Ambasadei României în Republica Italiană, al Regiunii Lombardia, al Provinciei Milano și al Primăriei orașului Milano.
În urma colaborării dintre Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Naționale ale României și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a rezultat expoziţia „I Romeni e la Grande Guerra/Românii și Marele Război” ce reunește peste 40 de panouri foto-documentare menite să prezinte publicului implicarea românilor și a României în Primului Război Mondial, pe baza documentelor de arhivă, a fotografiilor, ilustrațiilor contemporane și a documentelor de presă.
Cu acest prilej, după inaugurarea expoziției, va avea loc, cu sprijinul Consulatului General al României la Milano, un recitalul muzical susținut de tinerii pianiști Andreas Iliuță și Fabiani Gabriel Andrei Prcsina.

Expoziţia beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român şi va rămâne deschisă publicului până în data de 25 iulie a.c., la Palatul Cusani din Milano (Via Brera 15, Milano). Intrarea este liberă. Program de vizitare: 9:00–12:00 și 14:30–16:00. Participarea la vernisajul expoziției se face pe bază de invitație, iar confirmările sunt așteptate la nr. de telefon: 3349976873 sau pe e-mail: mihai.stan@icr.ro

Organizatori: Institutul Cultural Român, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Consulatul General al României la Milano, Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Naționale ale României și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

În colaborare cu: Circolo Unificato Esercito din Milano și Comando Militare Esercito Lombardia

Cu patronajul: Ambasada României în Republica Italiană, Regiunea Lombardia, Provincia Milano și Primăria orașului Milano

Responsabil proiect: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ȘI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEȚIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA
„I Romeni e la Grande Guerra” – mostra foto-documentaria a Milano
dedicata al 100° Anniversario della Grande Guerra

Martedì, 15 luglio 2014, ore 18:00, presso il Palazzo Cusani di Milano avrà luogo l’inaugurazione della mostra foto-documentaria dal titolo „I Romeni e la Grande Guerra”. L’evento, organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, il Consolato Generale della Romania a Milano, il Museo Nazionale di Storia della Romania, l’Archivio Nazionale della Romania e l’Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca, in collaborazione con il Circolo Unificato Esercito di Milano e il Comando Militare Esercito Lombardia, si avvale del patrocinio dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Milano.
In seguito alla collaborazione tra l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e il Museo Nazionale di Storia della Romania, l’Archivio Nazionale della Romania e l’Università Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, è risultata la mostra „I Romeni e la Grande Guerra” che riunisce oltre 40 panelli foto-documentari che rispecchiano la partecipazione dei romeni e della Romania alla Grande Guerra, in base ai documenti d’archivio, alle fotografie, alle illustrazioni coeve e alle rassegne stampa d’epoca.
In quest’occasione, dopo l’inaugurazione della mostra, avrà luogo, con il sostegno del Consolato Generale di Romania a Milano, un recital musicale sostenuto dai giovani pianisti Andreas Iliuță e Fabiani Gabriel Andrei Prcsina.

La mostra si avvale del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e rimarrà aperta al pubblico fino il 25 luglio a.c., presso il Palazzo Cusani di Milano (Via Brera 15, Milano). Ingresso libero. Orario: l9:00–12:00 și 14:30–16:00. L’ingresso all’inaugurazione della mostra sarà su invito. Per informazioni e prenotazioni: 3349976873 o mihai.stan@icr.ro.

Organizzatori: Istituto Culturale Romeno di Bucarest, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Consolato Generale di Romania a Milano, Museo Nazionale di Storia della Romania, Archivio Nazionale della Romania e Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca

In collaborazione con: Circolo Unificato Esercito di Milano e Comando Militare Esercito Lombardia

Con il patrocinio di: Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano

Responsabile progetto: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento