La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 28 agosto 2014

Scriitorul Stelian Tănase la Festivalul de literatură de la Mantova 2014‏ / Lo scrittore romeno Stelian Tănase al Festivaletteratura di Mantova 2014‏

Scriitorul Stelian Tănase la Festivalul de literatură de la Mantova 2014

În perioada 3-7 septembrie 2014 va avea loc cea de-a XVIII-a ediţie a prestigiosului Festival de literatură de la Mantova.

De-a lungul timpului, din România au fost invitați să participe la festival Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Radu Mihăileanu, Horia-Roman Patapievici, Ştefania Mihalache, Lucian Dan Teodorovici, Varujan Vosganian, Gabriela Adameşteanu și Dan Lungu.

La ediţia din acest an, România va fi reprezentată de scriitorul Stelian Tănase, care va participa, cu sprijinul Institutului Cultural Român și al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, la două evenimente.

Primul eveniment, „Bucarest Killer Tango”, va avea loc joi, 4 septembrie, începând cu ora 18.15, la Palazzo degli Studi – Liceo Classico Virgilio, unde scriitorul Stelian Tănase se va întâlni cu scriitorul italian Andrea Molesini și vor dialoga despre activitatea literară a autorului român și, în mod special, despre traducerea romanului Moartea unui dansator de tango/Morte di un ballerino di tango, apărut la Editura Atmosphere Libri în traducerea lui Mauro Barindi

Al doilea eveniment se va desfăşura vineri, 5 septembrie, începând cu ora 15.00, la biserica Santa Maria della Vittoria şi se înscrie în secţiunea „Vocabolario Europeo”, în cadrul cărora cei zece scriitori aleşi de organizatori sunt invitaţi să prezinte publicului un cuvânt reprezentativ pentru opera lor şi să-şi argumenteze opţiunea. Stelian Tănase a propus cuvântul „zădărnicie”. Împreună cu scriitorul român, la acest eveniment va participa scriitorul italian Antonio Moresco, întâlnirea urmând a fi moderată de lingvistul Matteo Motolese.

Stelian Tănase este una dintre personalitățile marcante alle culturii române și nu numai. De formație istoric și sociolog, a fost printre primii intelectuali care au participat la Revoluția din 1989, iar în perioada imediat următoare a devenit membru al Grupului pentru Dialog Social. Autorul a numeroase lucrări de beletristică, eseistică și politologie, unele traduse și în străinătate, Stelian Tănase a demonstrat un real talent de romancier. Recentul său volum Moartea unui dansator de tango este un roman de factură dikensiană, în care ficțiunea și realitatea se amestecă în mod paradoxal. Cu un stil bogat, exuberant, tăios, Tănase ne dezvăluie un București al periferiei, în care personaje cu multe vicii și prea puține virtuți oscilează între cluburi și discoteci, contrabandă, plăceri interzise, schimburi de focuri ca într-un adevărat film balcanic cu gangsteri.

La evenimente va participa şi traducătorul Mauro Barindi, unul dintre cei mai activi traducători de literatură română în limba italiană: Florina Ilis, La crociata dei bambini (ISBN Edizioni, 2010); Dan Lungu, Radu Pavel Gheo, Compagne di viaggio. Racconti di donne ai tempi del comunismo (traducere de Mauro Barindi, Anita Natascia Bernacchia, Maria Luisa Lombardo, Sandro Teti Editore, 2011); Florina Ilis, Cinque nuvole colorate nel cielo d’Oriente (Atmosphere Libri, 2012); Ana Blandiana, Il mondo sillaba per sillaba (Saecula Edizioni, 2012); Mateiu Caragiale, I principi della Corte-Antica (Rediviva, 2014); Lăcrămioara Stoenescu, Bambini – nemici del popolo (Saecula Edizioni, 2014); Stelian Tănase, Morte di un ballerino di tango (Atmosphere Libri, 2014).

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia este partener al Festivalului de literatură de la Mantova începând cu ediţia din 2010.

Pentru mai multe detalii cu privire la Festival, vă rugăm să accesaţi:
http://www.festivaletteratura.it/

Coordonatori proiect: Corina Gabriela Bădeliță & Mihai Stan
Tel. +39.041.5242309
e-mail: mihai.stan@icr.ro

INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia
http://www.icr.ro/venetia/
-------------------------------------------------------------------------

Lo scrittore romeno Stelian Tănase al Festivaletteratura di Mantova 2014

Tra il 3 e il 7 settembre 2014 si svolgerà a Mantova la XVIII edizione del prestigioso Festivaletteratura.

Per la Romania hanno partecipato finora, alle precedenti edizioni del festival, Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Radu Mihăileanu, Horia-Roman Patapievici, Ştefania Mihalache, Lucian Dan Teodorovici, Varujan Vosganian, Gabriela Adameşteanu e Dan Lungu.

All’edizione di quest’anno la Romania sarà rappresentata dallo scrittore Stelian Tănase, il quale parteciperà, con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, a due eventi.

Il primo evento – “Bucarest Killer Tango” – si terrà giovedì, 4 settembre, dalle ore 18:15, presso il Palazzo degli Studi – Liceo Classico Virgilio, dove lo scrittore Stelian Tănase incontrerà lo scrittore italiano Andrea Molesini e dialogheranno su l’attività letteraria dell’autore e particolarmente sulla traduzione del romanzo Morte di un ballerino di tango uscito presso Atmosphere Libri nella traduzione di Mauro Barindi.

Il secondo evento si svolgerà venerdì, 5 settembre, dalle ore 15:00, presso la Chiesa Santa Maria della Vittoria, nell’ambito della sezione “Vocabolario Europeo”, nella quale dieci scrittori eletti saranno invitati a presentare al pubblico una parola rappresentativa per la loro opera e ad argomentarne le ragioni. Stelian Tănase ha proposto la parola “vacuità”. Insieme allo scrittore romeno, a questo evento parteciperà lo scrittore italiano Antonio Moresco. L’incontro sarà moderato dal linguista Matteo Motolese.

Stelian Tănase è una delle personalità di spicco della cultura romena e non solo. Formatosi come storico e sociologo, è stato fra i primi intellettuali a scendere in piazza durante la Rivoluzione dell’89 e, negli anni immediatamente successivi, è entrato a far parte del Gruppo per il Dialogo Sociale. Autore di numerosi volumi di saggistica, tradotti anche all’estero, Tănase ha rivelato anche un felice talento di romanziere. Il suo recente Morte di un ballerino di tango è un romanzo dall’impronta dickensiana, in cui finzione e realtà si mescolano in modo paradossale. Con uno stile ricco, esuberante, spietato, Tănase ci racconta una Bucarest dei bassifondi, in cui personaggi con molti vizi e poche virtù si barcamenano tra piste da ballo, traffici loschi, piaceri proibiti, sparatorie da vera gangster story balcanica.

Ai due eventi parteciperà anche il traduttore e interprete Mauro Barindi, uno dei più attivi traduttori di letteratura romena in lingua italiana: Florina Ilis, La crociata dei bambini (ISBN Edizioni, 2010); Dan Lungu, Radu Pavel Gheo, Compagne di viaggio. Racconti di donne ai tempi del comunismo (traducere de Mauro Barindi, Anita Natascia Bernacchia, Maria Luisa Lombardo, Sandro Teti Editore, 2011); Florina Ilis, Cinque nuvole colorate nel cielo d’Oriente (Atmosphere Libri, 2012); Ana Blandiana, Il mondo sillaba per sillaba (Saecula Edizioni, 2012); Mateiu Caragiale, I principi della Corte-Antica (Rediviva, 2014); Lăcrămioara Stoenescu, Bambini – nemici del popolo (Saecula Edizioni, 2014); Stelian Tănase, Morte di un ballerino di tango (Atmosphere Libri, 2014).

L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia è partner del Festivaletteratura di Mantova dall’edizione 2010.

Per maggiori informazioni sul festival, si prega di visitare:
http://www.festivaletteratura.it/

Coordinatori del progetto: Corina Gabriela Bădeliţă & Mihai Stan
Tel. +39.041.5242309
e-mail: mihai.stan@icr.ro

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca) 30121 Venezia
http://www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento