La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 20 ottobre 2014

Simpozion: Românii și Primul Război Mondial. Abordarea crizei. Evitarea războiului. Pregătirea beligeranței – Veneția 24 octombrie 2014‏ /Convegno di studi: I romeni e la Grande Guerra Affrontare la Crisi. Eludere la Guerra. Preparare la belligeranza – Venezia 24 ottobre 2014‏


Comunicat de presă

Românii și Primul Război Mondial.
Abordarea crizei. Evitarea războiului. Pregătirea beligeranței
Simpozion – Veneția 24 octombrie 2014

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneția, Universitatea Roma Tre şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare / Museo Palazzo Grimani, organizează la Veneția, vineri 24 octombrie 2014, un simpozion dedicat aniversării centenarului Primului Război Mondial.

Intitulat „Românii și Primul Război Mondial. Abordarea crizei. Evitarea războiului. Pregătirea beligeranței”, simpozionul propune un moment de reflexie comparativă asupra experienței războiului în Europa, cu precădere asupra României şi arealului balcanic. Compararea cazului românesc cu realități politice şi teritoriale diferite poate reprezenta un stimul în evitarea viziunilor tradiționale şi stereotipe.
Simpozionul va fi împărțit în două secțiuni: cea dedicată aspectelor politico-sociale-militare şi cea privitoare la relațiile internaționale. Scopul simpozionului este de a reevalua, în mod critic, perioada neutralității şi angajamentul belic românesc, plasându-le la locul cuvenit în contextul desfăşurării Primului Război Mondial şi examinând diferite aspecte privitoare la România şi la teritoriile locuite de români, de la declararea neutralității până la încheierea războiului.

Participanți: Francesco Guida (Universitatea Roma TRE), Ioan Bolovan, Oana Tamaş (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca), Alin Matei (Universitatea București), Antonio D’Alessandri (Universitatea Roma TRE), Raluca Tomi (Academia Română – Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București), Emanuela Costantini (Universitatea din Perugia), Claudiu Lucian Topor (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Daniel Cain (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași/Academia Română – Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti), Gianluca Volpi (Universitatea din Udine), Ion Cârja (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca), Paolo Tomasella (Centrul regional de catalogare şi restaurare a bunurilor culturale Friuli Venezia Giulia), Ana Victoria Sima (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca), Stefano Santoro (Universitatea din Trieste) şi Ioana Ignat (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca).

Temele abordate în cadrul simpozionului vor fi:
− evoluția istoriografiei românești cu privire la Primul Război Mondial în ultimele decenii și prezența României în istoriografia occidentală care tratează acest subiect în ultimii 20 de ani;
− neutralitatea României şi atitudinea principalelor puteri beligerante;
− importanța intervenției militare a României în evoluția europeană a războiului;
− realitățile Vechiului Regat şi ale Transilvaniei austro-ungare în timpul neutralității şi a războiului, cu privire specială asupra structurilor instituționale, asupra sistemului parlamentar, a curentelor de opinie, asupra presei şi asociaţiilor;
− mişcarea naţională românească şi rolul său central în propaganda de susținere a intervenției în război;
− experiența belică a românilor pe diferitele fronturi europene: cazul românilor transilvăneni;
− interferențele şi convergențele italo-române în timpul Primului Război Mondial.

Sediile de desfășurare a manifestării științifice: sălile Museo Palazzo Grimani (Ramo Grimani – Castello 4858, Veneţia) orele 9.30–13.00 şi sala „Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică (Campo S. Fosca – Cannaregio 2214, Veneţia), orele 15.30–19.00.

Pentru alte detalii:
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr – Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA; Tel. +39.041.524.2309; e-mail: istiorga@tin.it
--------------------------------------------------------------------------
Comunicato stampa

I romeni e la Grande Guerra
Affrontare la Crisi. Eludere la Guerra. Preparare la belligeranza
Convegno di studi – Venezia 24 ottobre 2014

L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, l’Università Roma Tre e l’Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca, in collaborazione con il Soprintendenza speciale per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per il Polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare / Museo Palazzo Grimani, organizzano a Venezia, venerdì 24 ottobre 2014, il Convegno di studi dedicati alla celebrazione del centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale.

Intitolato “I romeni e la Grande Guerra. Affrontare la Crisi. Eludere la Guerra. Preparare la belligeranza”, il convegno intende proporre un momento di riflessione comparativa sull’esperienza della guerra in Europa, con particolare riguardo alla Romania e all’area balcanica. Il confronto dell’esperienza romena con altre relative ad ambiti territoriali diversi può fungere da stimolo per sfuggire a visioni tradizionali e stereotipate.
Il convegno sarà suddiviso in due panels: politico-sociale-militare e di relazioni internazionali. Lo scopo del convegno è quello di rivisitare, in maniera critica, il periodo della neutralità e l’esperienza bellica della Romania, ricollocandole a pieno titolo nella storia della Prima guerra mondiale ed esaminando i vari aspetti riguardanti la Romania e i territori abitati dai romeni, dalla dichiarazione di neutralità alla fine della guerra.

Relatori: Francesco Guida (Università Roma TRE), Ioan Bolovan, Oana Tamaş (Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca), Alin Matei (Università di Bucarest), Antonio D’Alessandri (Università Roma TRE), Raluca Tomi (Accademia Romena – Istituto di Storia «Nicolae Iorga» di Bucarest), Emanuela Costantini (Università di Perugia), Claudiu Lucian Topor (Università «Al. I. Cuza» di Iaşi), Daniel Cain (Università «Al. I. Cuza» di Iaşi/Accademia Romena – Istituto di Storia del Sud–Est europeo di Bucarest), Gianluca Volpi (Università di Udine), Ion Cârja (Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca), Paolo Tomasella (Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia), Ana Victoria Sima (Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca), Stefano Santoro (Università di Trieste) e Ioana Ignat (Università «Babeş–Bolyai» di Cluj-Napoca).

Gli ambiti tematici trattati saranno:
− l’evoluzione della storiografia romena sulla Grande Guerra negli ultimi decenni e la presenza della Romania nella storiografia occidentale dedicata alla Grande Guerra negli ultimi 20 anni;
− la neutralità romena e il peso del successivo intervento militare nel sistema delle alleanze e nell’opinione delle principali potenze belligeranti;
− le realtà del Regno romeno e della Transilvania austro-ungarica durante la neutralità e la belligeranza, con particolare riferimento a vertici istituzionali, forze parlamentari e politiche, correnti d’opinione, stampa e associazionismo;
− i contenuti dell’irredentismo romeno e il suo ruolo centrale nella propaganda per l’intervento e in quella di guerra;
− l’esperienza bellica dei romeni sui vari fronti europei: il caso dei romeni transilvani;
− le interferenze e convergenze italo-romene durante la Grande Guerra.

Sedi del convegno: sale del Museo Palazzo Grimani (Ramo Grimani – Castello 4858, Venezia) ore 9.30–13.00 e Sala “Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia (Campo S. Fosca – Cannaregio 2214), ore 15.30–19.00.

Per ulteriori dettagli:
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA; Tel. +39.041.524.2309; e-mail: istiorga@tin.it

Nessun commento:

Posta un commento