La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 27 novembre 2014

Aniversarea a 160 de ani de la nașterea lui Anghel Saligny la IRCCU Veneţia cu ocazia Zilei Naţionale a României / La celebrazione di 160 anni dalla nascita di Anghel Saligny in occasione della Festa Nazionale della Romania all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia


Comunicat de presă

Miercuri, 3 decembrie 2014, orele 18.30, în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc, cu ocazia Zilei Naţionale a României şi în contextul aniversării a 160 de ani de la naştere, conferința dedicată personalității lui Anghel Saligny şi inaugurarea unei expoziţii multimedia cuprinzând imagini şi texte care vor reflecta opera marelui inginer şi arhitect român.

Anghel Saligny a fost academician, inginer constructor, ministru şi pedagog român, fiind considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor şi silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat. Este, de asemenea, unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti.

Conferinţa va fi susţinută de arh. dr. Irina Băldescu – Direcţia Bunurilor Culturale din Veneţia care va prezenta personalitatea lui Anghel Saligny, şi de Cătălin Davidescu, care va relata istoria unei serii de fotografii inedite ale construcţiei podului de la Cernavodă. Expoziţia, realizată de Irina Băldescu, cuprinde planuri şi fotografii provenind de la Arhivele Naţionale ale României şi este însoţită de un catalog publicat la Editura Institutului Cultural Român, îngrijit de arh. dr. Irina Băldescu.

Irina Băldescu este arhitect, absolventă a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti şi a bursei „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma. În prezent activează la Direcţia regională pentru Bunurile Arhitectonice şi Peisagistice a Regiunii Veneto.

Cătălin Davidescu este inspector DJCCPCN Dolj, expert în pictură românească modernă, în special Țuculescu și avangarda românească. A fost muzeograf la Muzeul Național de Artă din Craiova şi curator a numeroase expoziții muzeale de arte vizuale.

Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român. Expoziţia va putea fi vizitată până pe data de 20 decembrie a.c., zilnic, în intervalul orar 16.00 – 19,00.
Intrarea este liberă.

Pentru mai multe detalii: Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA

-------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicato stampa

Mercoledì, 3 dicembre 2014, ore 18.30, nella Nuova Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia si svolgerà, in occasione della Festa Nazionale della Romania e nell’ambito della celebrazione di 160 anni dalla nascita, la conferenza dedicata alla personalità di Anghel Saligny e l’inaugurazione della mostra multimediale che includerà immagini e testi che rifletteranno l’opera del grande ingegnere e architetto romeno.

Anghel Saligny è stato accademico, ingegnere, ministro e pedagogo romeno, essendo considerato uno dei pionieri della tecnica mondiale nella proiezione e costruzione dei ponti e granai con struttura metallica, rispettivamente di cemento armato. E’ inoltre uno dei fondatori dell’ingegneria romena.

La conferenza sarà tenuta da arch. dott. Irina Băldescu – Direzione dei Beni Culturali di Venezia che presenterà la personalità di Anghel Saligny e Cătălin Davidescu, che presenterà la storia di una serie di fotografie inedite relative alla costruzione del ponte di Cernavodă. La mostra, a cura di Irina Băldescu, includerà disegni e fotografie provenienti dagli Archivi Nazionali di Romania e sarà accompagnata da un catalogo pubblicato alla Casa Editrice dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest, sempre a cura di Irina Băldescu.

Irina Băldescu è architetto, laureata presso l’Università di Architettura e Urbanismo „Ion Mincu” di Bucarest ed già borsista „Vasile Pârvan” all’Accademia di Romania in Roma. Attualmente lavora presso la Direzione Regionale dei Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione del Veneto.

Cătălin Davidescu è ispettore presso il Dipartimento culturale Dolj, esperto di pittura romena moderna, specialmente Ion Ţuculescu e avanguardia romena. E’ stato museografo al Museo Nazionale di Arte di Craiova e curatore di varie mostre museali di arti visive.

L’evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e si avvale del sostegno dell’Istituto Culturale Romeno. La mostra sarà aperta fino al 20 dicembre a.c., tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00.
L’entrata è libera.

Per ulteriori dettagli: Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr - Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento