La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 14 novembre 2014

Aniversarea centenarului nașterii lui Gregor von Rezzori la IRCCU Veneţia‏ / L’anniversario della nascita di Gregor von Rezzori all’Istituto Romeno di Venezia‏

Comunicat de presă

Aniversarea centenarului nașterii lui Gregor von Rezzori la IRCCU Veneţia

Luni, 17 noiembrie 2014, orele 17.30, în sala „Marian Papahagi” a Institutului Române de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia va avea loc, în contextul aniversarii centenarului naşterii scriitorului, conferința dedicată personalității lui Gregor von Rezzori susținută de profesorii Ion Pop (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) Grigore Arbore Popescu (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Gregor von Rezzori (pe numele său real Gregor Arnulph Hilarius d’Arrezzo) s-a născut în 1914 în Bucovina, la Cernăuți, pe atunci teritoriu al Imperiului Austro-Ungar. Provenind dintr-o familie cu origini aristocratice, întregul destin i-a stat sub semnul eclectismului, al libertății intelectuale și profesionale. A studiat la Universitatea din Viena și la Berlin, unde s-a stabilit în 1938. A fost cetățean al Austro-Ungariei și al României, oscilând apoi între Paris, Roma, Statele Unite și Toscana. Se stingea din viață în 1998, lângă Florența. În memoria sa, primăria din Florența a instituit în 2007 premiul pentru literatură străină Vallombrosa Von Rezzori.

A fost scriitor, memorialist, scenarist, dar și actor, artist vizual, critic de artă și colecționar. Vorbea fluent germană, română, italiană, poloneză, rusă, idiș, franceză și engleză. A cunoscut succesul literar în 1953, cu Maghrebinische Geschichten, o culegere de povestiri în cheie parodică având ca temă tinerețea sa în Bucureștii anilor ‘30. Valoarea i-a fost confirmată de romane precum Ödipus siegt bei Stalingrad (1954), Der Tod meines Bruders Abel (1976), dar în lumea anglofonă a atras atenția odată cu publicarea în The New Yorker a povestirii Memoiren eines Antisemiten (1969, ulterior inclusă în romanul din 1979), remarcată de scriitorul Elie Wiesel, care l-a numit „un mare povestitor”. A scris peste douăzeci de romane și povestiri autobiografice și a obținut prestigioase premii literare: Theodor‒Fontane‒Preis (1959), Premio Scanno (1987), Premio Boccaccio, Premio Lorenzo Il Magnifico. Romanul Memoriile unui antisemit (Denkwürdigkeiten eines Antisemiten 1979) face parte dintr-o trilogie dedicată istoriei europene din prima parte a secolului XX, celelalte două romane (Ein Hermelin in Tschernopol. Ein maghrebinischer Roman ‒ 1958 şi Blumen im Schnee ‒ 1989) urmând să apară în colecția ”Raftul Denisei” la Editura Humanitas.

Prof. univ. dr. Ion Pop este poet, critic și istoric literar, mai ales al avangardei românești. Cariera literară cuprinde volume de versuri, de critică literară și traduceri, numeroase articole publicate în reviste de specialitate din țară și de peste hotare. De numele său se leagă de existenţa revistei clujene Echinox, periodic cultural de mare prestigiu intelectual, pe care l-a condus timp de 17 ani.

Prof. univ. dr. Grigore Arbore Popescu este scriitor, critic și istoric de artă român stabilit în Italia. A absolvit Facultatea de Istorie a Universității din București, secția istorie veche și arheologie (1965), precum și Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, secția istoria și teoria artei (1970). În 1975 obţinea titlul de doctor la Pisa, unde susținea la Scuola Normale Superiore o teză în istoria artei, pentru ca în 1981 să obțină doctoratul şi în filologie la Universitatea din București. Din 1982, Grigore Arbore Popescu este Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Italiene, iar din 2003, Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios al României.

Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia şi beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român.

------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa
L’anniversario della nascita di Gregor von Rezzori all’Istituto Romeno di Venezia

Lunedì, 17 novembre 2014, dalle ore 17.30, nella sala “Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia si svolgerà, in occasione dell’anniversario della nascita dello scrittore, la conferenza dedicata alla personalità di Gregor von Rezzori, tenuta dai professori Ion Pop (Università Babeş-Bolyai di Cluj-Napoca) e Grigore Arbore Popescu (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Gregor von Rezzori (pseudonimo di Gregor Arnulph Hilarius d’Arrezzo) è nato nel 1914 in Bucovina, a Černivci (Cernăuţi), allora territorio dell’Austria-Ungheria. Proveniente da una famiglia di origini aristocratiche, ebbe l’intero destino sotto l’insegna dell’eclettismo, della libertà intellettuale e professionale. Conseguì gli studi all’Università di Vienna, poi a Berlino dove si stabilì nel 1938. Fu cittadino austro-ungherese e romeno, pendolando poi tra Parigi, Roma, Stati Uniti e Toscana. Passò a miglior vita nel 1998, a Santa Maddalena, nei pressi di Firenze. Alla sua memoria, il comune di Firenze ha istituito, nel 2007 il premio per la letteratura straniera Vallombrosa Von Rezzori.

Fu scrittore, memorialista, sceneggiatore, ma anche attore, artista visivo, critico d’arte e collezionista. Parlava fluentemente il tedesco, il romeno, l’italiano, il polacco, il russo, l’yiddish, il francese e l’inglese. Conobbe il successo letterario nel 1953, con Maghrebinische Geschichten, una raccolta di storie in chiave parodica che avevano quale tema la sua giovinezza nella Bucarest degli anni ‘30. Il suo talento fu confermato da romanzi quali Ödipus siegt bei Stalingrad (1954), Der Tod meines Bruders Abel (1976), ma nel mondo anglofono attirò l’attenzione con la storia Memoiren eines Antisemiten (inclusa ulteriormente nel romanzo del 1979) pubblicata sul The New Yorker e notata dallo scrittore Elie Wiesel, che lo definì “un grande narratore”. Pubblicò oltre venti romanzi e storie autobiografiche e ottenne prestigiosi premi letterari: Theodor‒Fontane‒Preis (1959), Premio Scanno (1987), Premio Boccaccio, Premio Lorenzo Il Magnifico. Il romanzo Le memorie di un antisemita (Denkwürdigkeiten eines Antisemiten 1979) fa parte di una trilogia dedicata alla storia europea della prima parte del ventesimo secolo, i seguenti due romanzi (Ein Hermelin in Tschernopol. Ein maghrebinischer Roman ‒ 1958 şi Blumen im Schnee ‒ 1989) essendo pubblicati nella collezione “Raftul Denisei” della casa editrice romena Humanitas.

Il prof. Ion Pop è poeta, critico e storico della letteratura, ma specialmente dell’avanguardia romena. La sua carriera letteraria include volumi di versi, di critica letteraria e traduzioni, numerosi articoli pubblicati in riviste di specialità italiane, romene e straniere. Al suo nome e collegata l’esistenza del periodico culturale di Cluj l’Echinox, rivista di grande prestigio intellettuale che ha diretto per 17 anni.

Il prof. Grigore Arbore Popescu è scrittore, critico e storico d’arte romeno stabilito in Italia. Si è laureato presso la Facoltà di Storia dell’Università di Bucarest, sezione storia antica e archeologia (1965), nonché presso l’Istituto di Belle Arti “Nicolae Grigorescu”, sezione storia e teoria dell’arte (1970). Nel 1975 otteneva il dottorato di ricerca a Pisa, discutendo presso la Scuola Normale Superiore una tesi in storia dell’arte, quindi conseguiva, nel 1981, il dottorato di ricerca in filologia presso l’Università di Bucarest. Dal 1982, Grigore Arbore Popescu è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, mentre nel 2003, Cavaliere dell’Ordine del Fedele Servizio della Romania.

L’evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia con il supporto dell’Istituto Culturale Romeno.

Nessun commento:

Posta un commento