La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 12 novembre 2014

Scriitorul Bujor Nedelcovici invitat la evenimentul dedicat aniversării celor 25 de ani de la căderea Zidului Berlinului: Adevărata mărturie a dizidenților din Europa de Est‏ / Lo scrittore romeno Bujor Nedelcovici all’evento dedicato al 25° anniversario caduta del Muro di Berlino: La vera testimonianza dei dissidenti dell'Est Europa


COMUNICAT DE PRESĂ

Scriitorul Bujor Nedelcovici invitat la evenimentul dedicat aniversării celor
25 de ani de la căderea Zidului Berlinului: Adevărata mărturie a dizidenților din Europa de Est

În perioada 13–16 noiembrie 2014 va avea loc Festivalul Internaţional de Literatură „BOOKCITY Milano”, un festival literar tânăr, dar care se bucură de un impresionant succes la public, în presa scrisă şi în mediile de specialitate. Desfăşurându-se la Milano, oraşul care găzduieşte unele dintre cele mai importante edituri italiene, festivalul îşi propune să promoveze pe scară largă unul din simbolurile locale – cartea – şi actanţii direct implicaţi în universul cărţii: scriitorii, editorii, traducătorii, criticii literari şi, nu în cele din urmă, cititorii. Pe durata celor patru zile de festival, în diferite locaţii din oraş, vor avea loc sute de evenimente literare dedicate tuturor vârstelor: întâlniri cu scriitorii, prezentări de carte, lecturi, spectacole, expoziţii, ateliere de lectură sau de creative writing.

La ediţia 2012, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia a susținut participarea scriitorului Vasile Ernu, iar la ediția 2013 pe cea a scriitoarei şi poetei Nora Iuga. La ediția din acest an scriitorul Bujor Nedelcovici a fost invitat să participe la mai multe evenimente în cadrul #BCM 2014.
În cadrul #BCM 2014, sub patronajul Comisiei Europene, va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie, ora 12:30, în Sala Viscontea – Castello Sforzesco (Piazza Castello, Milano), întâlnirea cu scriitorii și jurnaliștii dizidenți din Republica Cehă, Polonia și România, cu ocazia aniversării celor 25 de ani de la căderea Zidului Berlinului și a comunismului în țările din Europa Centrală și Răsăriteană. La eveniment vor participa: Martin Machovec (Cehia), Barbara Torunczyk (Polonia) și Bujor Nedelcovici (România). Evenimentul va fi moderat de jurnalistul și istoricul Francesco M. Cataluccio şi de jurnalista Maria Serena Natale de la redacția cotidianului Corriere della Sera. În cadrul întâlnirii, scriitorul Bujor Nedelcovici, care va fi însoţit de traducătoarea sa în limba italiană, Ingrid Beatrice Coman, va susţine o comunicare cu titlul „De la Ian Palah la Vàclav Havel și implozia comunismului”. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Căderea regimurilor comuniste în țările din Europa Centrală și Răsăriteană este simbolizată prin căderea Zidului Berlinului în 9 noiembrie 1989. Acesta a fost rezultatul unui proces de democratizzare inceput în Polonia și Ungaria cu câteva luni înainte de Revoluția de catifea din Praga din 17 noiembrie. Alături de lideri importanți care au condus aceste mișcări, precum Lech Walesa sau Vàclav Havel, au fost mii de persoane care, în diferite moduri, au contribuit la un eveniment istoric ce a schimbat fața Europei. Întâlnirea cu scriitorii și jurnaliștii dizidenți din Republica Cehă, Polonia și România ne oferă posibilitatea de a aprofunda multiplele aspecte ale acestor mișcări de opoziție politică și intelectuală care au făcut posibil triumful libertății și democrației.
Întâlnirea e organizată de Centru Ceh în colaborare cu Consulatul General al Republicii Polonia în Milano, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Cu patronajul reprezentanței Comisiei Europene și cu sprijinul Gariwo, Foresta dei Giusti.

Bujor Nedelcovici (născut la 16 martie la Bârlad) este romancier și eseist român, stabilit din 1987 la Paris, Franţa. A absolvit în 1959 Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost avocat în Baroul de Avocați din Ploieşti, de unde a fost radiat din motive politice (după arestarea tatălui), fiind obligat să muncească timp de 12 ani pe diverse șantiere și uzine din țară. Din anul 1987 alege calea exilului, trăiește la Paris, unde continuă să scrie. Susține un ciclu de conferințe în Statele Unite şi publică în Canada (La Revue Cité Libre) eseul Întâlnirea cu secolul al XXI-lea. Din 1987 face parte din colegiul de redacție al revistei Esprit, unde publică articole și eseuri. Publicații: Ultimii, roman, 1970; Fără vâsle, roman, 1972; Noaptea, roman, 1974; Grădina Icoanei, roman, 1977; Zile de nisip, roman, 1979; Somnul Vameșului, roman, 1981; Îmblânzitorul de lupi, roman, 1991; Oratoriu pentru imprudenţă, nuvele, 1992; Noaptea de solstițiu, piesă de teatru, 1992; Aici și acum, publicistică, 1996; Jurnal infidel. Ieșirea din exil 1992-1997, jurnal de exil, 1998; Iarba zeilor, nuvele, 1998.

Pentru mai multe detalii cu privire la BOOKCITY Milano 2014, vă rugăm să accesaţi: http://www.bookcitymilano.it/

Responsabil proiect: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ȘI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEȚIA

-----------------------------------------------------------------------------------
COMUNICATO STAMPA

Lo scrittore romeno Bujor Nedelcovici all’evento dedicato al 25° anniversario
dalla caduta del Muro di Berlino: La vera testimonianza dei dissidenti dell'Est Europa

Nel periodo 13–16 novembre 2014 si terrà il Festival Internazionale di Letteratura “BOOKCITY Milano”, un festival letterario giovane, sempre più amato dal pubblico di tutte le età e che si è già guadagnato un notevole successo di stampa e critico. Poiché si svolge a Milano, la città che ospita alcune delle più importanti case editrici italiane, il festival mira a promuovere su larga scala uno dei simboli locali – il libro – e gli attanti strettamente coinvolti nel mondo dell’editoria: gli scrittori, gli editori, i traduttori, i critici letterari e, non per ultimo, i lettori. Durante i quattro giorni del festival, in diversi luoghi della città si svolgeranno centinaia di eventi letterari dedicati a tutte le età: incontri con scrittori, presentazioni di libri, conferenze, spettacoli, mostre, laboratori di lettura o creative writing.
All'edizione 2012 l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ha sostenuto la partecipazione dello scrittore Vasile Ernu e all’edizione 2013, della scrittrice e poetessa Nora Iuga. Alla presente edizione del #BCM 2014 è stato invitato lo scrittore Bujor Nedelcovici che parteciperà a vari eventi.

Sabato, 15 novembre, ore 12.30, presso la Sala Viscontea del Castello Sforzesco a Milano, sotto il patrocinio della Commissione Europea, si terrà l’incontro con gli scrittori e i giornalisti dissidenti della Repubblica Ceca, Polonia e Romania, in occasione del 25° anniversario dalla caduta del Muro di Berlino e del Comunismo nei Paesi dell’Europa centrale e orientale. Saranno presenti Barbara Torunczyk, attivista e saggista polacca, Martin Machovec, giornalista e scrittore ceco, e Bujor Nedelcovici, scrittore dissidente romeno, che verranno introdotti dal giornalista e storico Francesco M. Cataluccio e dalla giornalista Maria Serena Natali del Corriere della Sera. Nell’ambito dell’incontro, lo scrittore Bujor Nedelcovici, che sarà accompagnato dalla sua traduttrice in lingua italiana, Ingrid Beatrice Coman, terrà una relazione dal titolo “Da Ian Palah a Vàclav Havel e l’implosione del comunismo”. Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Il crollo dei regimi comunisti nei Paesi dell’Europa centrale e orientale è simboleggiato dalla caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, momento centrale di un processo di democratizzazione iniziato in Polonia e Ungheria nei mesi precedenti, e seguito dalla Rivoluzione di velluto del 17 novembre, a Praga. Accanto ai personaggi noti che lo guidarono, come Lech Wałęsa o Václav Havel, ci furono migliaia di persone che, in vari modi, dettero il loro contributo a un evento storico che ha cambiato l’assetto politico dell’Europa. Questo incontro con gli scrittori e giornalisti dissidenti della Repubblica Ceca, Polonia e Romania rende possibile approfondire i molteplici aspetti di quei movimenti di dissenso politico e intellettuale che resero possibile il trionfo della libertà e della democrazia.

L’incontro è organizzato dal Centro Ceco in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia con il patrocinio della Commissione Europea e con il sostegno di Gariwo, Foresta dei Giusti.

Bujor Nedelcovici (n. 1936) è lo scrittore della libertà che ha pagato con l’esilio il coraggio delle sue idee: dal romanzo Zile de nisip (Giorni di sabbia) è stato tratto il film Faleze de nisip (Spiagge di sabbia) che ha destato, nel 1981, l’ira del dittatore Ceauşescu. Ha continuato a scrivere e pubblicare da Parigi e dopo la caduta del regime è stato riabilitato. È oggi considerato uno degli scrittori più importanti della resistenza al regime comunista in Romania. Tra le numerose opere, alcune hanno ricevuto dei riconoscimenti: nel 1979 l’Associazione degli Scrittori di Romania lo premia per il suddetto Giorni di sabbia; nel 1986, per Al doilea mesager (Il secondo messaggero) riceve “Il Premio della libertà” da parte del Pen Club Français; nel 1990 è insignito Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres e tre anni più tardi ha ricevuto, da parte della medesima Associazione degli Scrittori, il massimo riconoscimento per Dimineaţa unui miracol (La mattina di un miracolo).

Le sue principali opere in lingua romena: Ultimii / Gli ultimi, Bucarest, Eminescu Edizioni, 1970; Bucarest, Universala Edizioni, 2000 (romanzo); Fără vâsle / Senza remi, Bucarest, Eminescu Edizioni, 1972; Bucarest, ALLFA, 2001 (romanzo); Noaptea / La notte, Bucarest, Eminescu Edizioni, 1974 (romanzo); Grădina Icoanei / Il giardino dell’Icona, Bucarest, Eminescu Edizioni, 1977 (romanzo); Zile de nisip / Giorni di sabbia, Bucarest, Cartea Românească Edizioni, 1979; Paris, Albin Michel, 1989; Bucarest, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1993 (romanzo); Somnul vameşului / Il sonno del doganiere, Bucarest, Eminescu Edizioni, 1981 (romanzo); Al doilea mesager / Il secondo messaggero, Paris, Albin Michel, 1985; Bucarest, DU Style Edizioni, 2004 (romanzo); Îmblînzitorul de lupi / Il domatore di lupi, Bucarest, Albatros Edizioni, 1991; Bucarest, Eminescu Edizioni, 1997 (romanzo); Oratoriu pentru imprudenţă / Oratorio per l’imprudenza, Bucarest, Cartea Românească Edizioni, 1991 (racconti); Noaptea de solstiţiu / La notte del solstizio, Baia Mare, Teatro Drammatico, 1992 (opera teatrale); Dimineaţa unui miracol / La mattina di un miracolo, Bucarest, Univers Edizioni, 1993; Bucarest, ALLFA, 2011 (romanzo); Aici şi acum / Qui e ora, Bucarest, Cartea Românească Edizioni, 1996; Bucarest, ALLFA, 1998 (articolo); Provocatorul / Il provocatore, Bucarest, ALLFA, 1997 (romanzo); Jurnal infidel: pagini din exil, 1987-1993 / Il diario infedele: pagine dell’esilio, 1987-1993, Bucarest, Eminescu Edizioni, 1998 (diario dell’esilio); Iarba zeilor / L’erba degli dei, Bucarest, Biblioteca Centrale, 1998 (racconti); 2 + 1, Bucarest, Cartea Românească Edizioni, 1999 (opere teatrali); Jurnal infidel: ieşirea din exil, 1992-1997 / Il diario infedele: uscita dall’esilio, 1992-1997, Bucarest, Paralela 45, 2002 (diario dell’esilio); Jurnal infidel: calea şi semnul, 1997-2001 / Il diario infedele: la strada e il segno, 1997-2001, Bucarest, ALLFA, 2004 (diario dell’esilio); Opere complete, 1-7, Bucarest, ALLFA, 2005-2008.

Le sue principali opere in lingua francese: Le second messager, trad. di Alain Paruit, Paris, Albin Michel, 1985 (romanzo); Crime de sable, trad. di Alain Paruit, Paris, Albin Michel, 1989 (romanzo); Le matin d’une miracle, trad. di Alain Paruit, Arles, Actes Sud, 1992 (romanzo); Le dompteur de loups, trad. di Alain Paruit, Arles, Actes Sud, 1994 (romanzo); Le provocateur, trad. di Florica Ciodaru-Courriol, Paris, Euro Culture, 2000 (romanzo). Adattamenti cinematografici: Faleze de nisip / Scogliere di sabbia, diretto da Dan Piţa, Romania, 1983; Somnul Insulei / Il sonno dell’isola, diretto da Mircea Veroiu, Romania, 1994.

Per maggiori informazioni su BOOKCITY Milano 2013, si veda: http://www.bookcitymilano.it/

Responsabile progetto: MIHAI STAN
Tel. +39.041.5242309
Mail mihai.stan@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento