La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 15 dicembre 2014

Luigi Ferdinando Marsigli şi Principatele Române în epoca lui Constantin Brâncoveanu conferinţă la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia / Luigi Ferdinando Marsigli e i Principati Romeni nell’età di Costantino Brâncoveanu conferenza presso l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia


Comunicat de presă

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu ocazia comemorării a trei sute de ani de la moartea domnitorului Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu (1688–1714), are plăcerea de a invita publicul italian, mai ales cel interesat de cultura, istoria şi patrimoniul cultural al Europei Central‒Răsăritene, să cunoască mai bine o personalitate care, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, s-a aflat în prim-planul evenimentelor politice, diplomatice şi militare ce au marcat istoria Sud‒Estului european. Institutul propune, astfel, o conferinţă care va prezenta figura principelui Constantin Brâncoveanu şi diplomaţia română a epocii prin prisma scrierilor eruditului nobil bolognez Luigi Ferdinando Marsigli, ofiţer al armatei habsburgice angajat, în răstimpul 1684‒1688, pe frontul ungar şi transilvănean împotriva trupelor Imperiului Otoman. Conferinţa susţinută de Prof. Andrea Gardi (Universitatea din Udine), se intitulează «Luigi Ferdinando Marsigli şi Principatele Române în epoca lui Constantin Brâncoveanu» şi se va desfăşura joi, 18 decembrie 2014, la orele 17,30, în sala „Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

 Andrea Gardi, conferenţiar universitar doctor titular la Universitatea din Udine, specializat în istorie premodernă şi modernă, unul dintre cercetătorii italieni cu studii şi publicaţii solide privitoare la Istoria Europei Răsăritene din veacurile XVII‒XVIII, va prezenta comunicarea sus-menţionată, întemeiată pe informaţii noi care provin din fondul Marsigli conservat la Biblioteca Universitară din Bologna. Curiozitate naturală a lui Luigi Ferdinando Marsigli, abordarea sa tipică cercetătorului responsabil, dotat cu un habsburgice angajat, în răstimpul 1684‒1688, pe frontul ungar şi transilvănean împotriva trupelor Imperiului Otoman. Conferinţa susţinută de Prof. Andrea Gardi (Universitatea din Udine), se intitulează «Luigi Ferdinando Marsigli şi Principatele Române în epoca lui Constantin Brâncoveanu» şi se va desfăşura joi, 18 decembrie 2014, la orele 17,30, în sala „Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Andrea Gardi, conferenţiar universitar doctor titular la Universitatea din Udine, specializat în istorie premodernă şi modernă, unul dintre cercetătorii italieni cu studii şi publicaţii solide privitoare la Istoria Europei Răsăritene din veacurile XVII‒XVIII, va prezenta comunicarea sus-menţionată, întemeiată pe informaţii noi care provin din fondul Marsigli conservat la Biblioteca Universitară din Bologna.

Curiozitate naturală a lui Luigi Ferdinando Marsigli, abordarea sa tipică cercetătorului responsabil, dotat cu un acut simţ critic, bazându-se pe izvoare şi pe cunoaşterea directă a evenimentelor descrise în scrierile sale, l-au determinat pe acesta să-l contacteze pe Constantin Cantacuzino, unchi al domnitorului Constantin Brâncoveanu, mare dregător şi consilier de încredere pentru afacerile de politică externă. Atât Marsigli, cât şi Cantacuzino nutreau un interes comun pentru trecut, ambii încercau să perceapă şi să înţeleagă evoluţia evenimentelor politice şi militare din cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea pe temeiul învăţămintelor istoriei, începând cu Antichitatea clasică şi mergând până la faptele memorabile ale monarhilor şi condotierilor Renaşterii târzii.

Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Intrarea este liberă.

 Pentru informaţii suplimentare: INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr ‒ Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia (VE), ITALIA
Tel. +39.041.524.2309
www.icr.ro/veneţia/

-------------------------------------------------------------------
Comunicato stampa

 Luigi Ferdinando Marsigli e i Principati Romeni nell’età di Costantino Brâncoveanu conferenza presso l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

 L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in occasione del tricentenario della morte del principe di Valacchia Costantino Brâncoveanu (1688–1714), è lieto di offrire al pubblico italiano, e soprattutto a chi è interessato alla cultura, alla storia e al patrimonio culturale dell’Europa Centro–Orientale, l’opportunità di conoscere meglio una delle personalità che, a cavallo tra Seicento e Settecento, si rese protagonista delle vicende politiche, diplomatiche e militari che segnarono la storia del Sud–Est europeo. L’Istituto propone, dunque, una conferenza che ci presenterà la figura del principe Costantino Brâncoveanu e la diplomazia romena dell’epoca attraverso gli occhi dell’erudito nobile bolognese Luigi Ferdinando Marsigli, ufficiale nell’esercito degli Asburgo impegnato, tra il 1684 e il 1688, sul fronte ungherese e transilvano contro le truppe dell’Impero Ottomano. La conferenza tenuta dal Prof. Andrea Gardi (Università degli Studi di Udine) è intitolata «Luigi Ferdinando Marsigli e i Principati Romeni nell’età di Costantino Brâncoveanu» si svolgerà giovedì 18 dicembre 2014, alle ore 17,30, nella Sala “Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.

  Il relatore, professore associato di Storia moderna presso l’Ateneo friulano, uno tra i maggiori esperti italiani di Storia dell’Europa Orientale in Età moderna, farà ampio uso, nella sua relazione, di cospicue e interessanti informazioni tratte dalle fonti manoscritte del fondo Marsigli, conservato presso la Biblioteca Universitaria di Bologna. La naturale curiosità di Luigi Ferdinando Marsigli, il suo approccio di studioso responsabile, dotato di un acuto senso critico, che fondava sulle fonti e sulla diretta conoscenza dei fatti gli eventi narrati nei suoi scritti, spinse il nostro bolognese a mettersi in contatto con il dotto Costantino Cantacuzeno, zio del principe Costantino Brâncoveanu, dignitario di corte e fidato consigliere per gli affari di politica estera.

Il Marsigli e il Cantacuzeno erano accomunati dal loro interesse per il passato, entrambi cercavano di leggere e capire l’evoluzione degli eventi politici e militari dell’ultimo Seicento facendo tesoro degli insegnamenti della storia, a partire dall’Antichità classica per giungere fino alle memorabili imprese dei monarchi e dei condottieri del tardo Rinascimento.

 L’evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia;
 ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per ulteriori dettagli:ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr ‒ Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia (VE), ITALIA
Tel. +39.041.524.2309
www.icr.ro/venezia/

Nessun commento:

Posta un commento