La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 5 dicembre 2014

Poezia lui Tudor Arghezi la “Casa delle parole” din Veneţia / La poesia di Tudor Arghezi alla “Casa delle parole” di Venezia

Comunicat de presa

 Marţi, 9 decembrie 2014, orele 18.30, la Teatrino di Palazzo Grassi din Veneţia, poezia lui Tudor Arghezi va fi prezentată publicului italian în cadrul ciclului de lecturi literare Casa delle parole. Întâlnirea din 9 decembrie se intitulează “Divinităţile” şi este cea de a treia din cadrul ediţiei a noua (octombrie 2014 – iunie 2015) a acestui veritabil festival multilingvistic şi multicultural care, din anul 2013, este găzduit în sala modernă şi elegantă a Palatului amintit.

 Alături de versurile argheziene, recitate în limba română şi în italiană, vor fi prezentate, în limba de origine şi în traducere, texte din spaţii culturale şi lingvistice din întreaga lume, selectate nu în baza unui criteriu cronologic, ci valoric şi tematic. În data de 9 decembrie vor fi prezentate fragmente de: Safo, San Francesco, Dante, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, James G. Frazer, Shaul Tschernichowsky, Nazim Hikmet, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Paul Celan – scriitor germanofon născut în Bucovina, Iosif Brodskij ecc. 

Traducerea în limba italiană a amintitei poezii va fi citită de Silvia Zoico, membră în echipa organizatoare a evenimentului. Silvia Zoico, autoarea volumelor Testa e croce – Cap sau pajură (2006) şi Famelica farfalla – Fluturele famelic (2010) este poetă şi specialistă în traductologie, cu accent pe dificultăţile de traducere a textului poetic.

 Evenimentul este organizat de Asociaţia Casa delle parole, cu sprijinul Fundaţiei François Pinault.

 Pentru detalii suplimentare despre Casa delle Parole accesaţi: http://www.palazzograssi.it/it/eventi-arte/casa-delle-parole-10.

 Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Responsabil proiect: AURORA FIRŢA
Tel. +39.041.5242309
Mail aurora.firta@icr.ro
 INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Comunicato stampa

 Martedì, 9 dicembre 2014, alle ore 18.30, presso il Teatrino di Palazzo Grassi di Venezia, la poesia di Tudor Arghezi (1880-1967) sarà presentata al pubblico italiano nell’ambito del ciclo di letture letterarie Casa delle parole. L’appuntamento del 9 dicembre s’intitola Le Divinità ed è il terzo della nona edizione (ottobre 2014 – giugno 2015) di questo vero e proprio festival letterario, multilinguistico e multiculturale che, dal 2013, viene ospitato nella moderna ed elegante sala del suddetto Palazzo.

 Accanto ai versi argheziani, recitati prima in romeno, poi in italiano, saranno presentate nella lingua di origine e in traduzione, opere provenienti da vari spazi culturali di tutto il mondo, selezionate in base non ad un criterio cronologico, ma tematico. A questo appuntamento verranno presentati, insieme ai versi del poeta romeno brani di: Saffo, San Francesco, Dante, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, James G. Frazer, Shaul Tschernichowsky, Nazim Hikmet, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Paul Celan – scrittore di lingua tedesca nato in Bucovina, Iosif Brodskij ecc.

La traduzione in italiano della poesia di Arghezi sarà letta dalla dottoressa Silvia Zoico, membro del gruppo organizzatore dell’evento. Silvia Zoico, autrice dei volumi Testa e croce (2006) e Famelica farfalla (2010) è poetessa e specialista in traduttologia, con accento sulle difficoltà di traduzione del testo poetico.

 L’evento è organizzato dall’Associazione Casa delle parole, con l’appoggio della Fondazione François Pinault.

Per ulteriori dettagli sulla Casa delle parole si veda il sito: http://www.palazzograssi.it/it/eventi-arte/casa-delle-parole-10.

 L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Responsabile progetto: AURORA FIRŢA
Tel. +39.041.5242309
Mail aurora.firta@icr.ro
INSTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento