La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

lunedì 19 gennaio 2015

Lansarea volumului "Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche – Între neutralitate şi conflict. Italia, România şi Războaiele Balcanice"‏ / Presentazione del volume "Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche"‏

COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea volumului
Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche –
Între neutralitate şi conflict. Italia, România şi Războaiele Balcanice

Joi, 22 ianuarie, la orele 16.30, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Universitatea din Padova şi cu Universitatea Roma Tre, sub patronajul Asociaţiei italiene de Studii Sud-Est europene (AISSEE), vă invită la lansarea volumului Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche – Între neutralitate şi conflict. Italia, România şi Războaiele Balcanice, îngrijit de Antonio D’Alessandri şi Rudolf Dinu şi publicat la editura Asociaţiei Dante Alighieri, în cadrul seriei de monografii “Biblioteca della Nuova Rivista Storica”.

Evenimentul, care va avea loc în Aula Magna a Departamentului de ştiinţe ale istoriei, geografiei şi antichităţii al Universităţii din Padova (Palazzo Luzzato Dina, via del Vescovado, 30) face parte din seria aniversărilor care marchează pe de o parte centenarul Primului Război Mondial, pe de altă parte Mica Unire din 24 ianuarie 1859, când Ţara Românească şi Moldova s-au constituit într-o singură entitate politico-admistrativă: România.

Importanţa volumului şi contextul istoric la care face referire le vor fi explicate publicului, în prezenţa autorilor, de Egidio Ivetic, conferenţiar în cadrul Departamentului de ştiinţe ale istoriei, geografiei şi antichităţii al Universităţii din Padova, Alberto Basciani, cercetător în domeniul istoriei Europei orientale în cadrul Departamentului de ştiinţe politice de la Universitatea Roma Tre şi Eugenio di Rienzo, profesor la Facultatea de ştiinţe politice a Universităţii La Sapienza din Roma.

Volumul cuprinde studiile prezentate în cadrul colocviului “La lunga crisi. Italia, Romania e il Sud-est europeo dal 1908 alla Pace di Bucarest (1913) – Criza cea lungă. Italia, România şi Europa Sud-Orientală din 1908 până la Pacea de la Bucureşti (1913)”, organizat la Veneţia de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică, în colaborare cu Departamentului de ştiinţe politice al Universităţii Roma Tre, în zilele de14-15 iunie 2013.

Volumul le oferă cititorilor mai multe puncte de vedere asupra istoriei politice a Balcanilor în anii în care această regiune era denumită, îndeobşte, „pulberăria Europei”. Obiectivul său principal este de a scoate în evidenţă rolul important pe care l-au avut crizele diplomatice şi militare (1908-1913) din zona balcanică şi din Imperul Otoman în stabilirea alianţelor care, exact la un an de la Pacea de la Bucureşti din 1913, aveau să se mobilizeze în Primul Război Mondial. Nu se afirmă, prin aceasta, că responsabilitatea şi cauzele „inutilului masacru” trebuie atribuite exclusiv statelor şi popoarelor balcanice. Dimpotrivă, am dorit sa organizăm o dezbatere necesară privind evoluţiile înregistrate în urmă cu un secol într-o regiune dintotdeauna conflictuală, care s-a aflat în atenţia multor Puteri din acele vremuri (mai ales a Austro-Ungariei, Germaniei, Italiei şi Rusiei), care au ştiut să manevreze cu pricepere planurile şi ambiţiile naţionale ale conducerii noilor monarhii balcanice.

Chestiunea Orientală şi echilibrele politice din Balcani constituie fundalul evenimentelor relatate. Protagonistele sunt, în primul rând Italia şi Romania, fiind accentuate relaţiile lor cu Statele din Europa de sud-est şi cu Marile Puteri, de care erau legate prin cele două blocuri: Tripla Alianţă şi Antanta.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Responsabil de proiect: AURORA FIRŢA
Tel. +39.041.5242309
Mail aurora.firta@icr.ro
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEŢIA
_____________________________________________________________________________
COMUNICATO STAMPA
Presentazione del volume
Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche

Giovedì, 22 gennaio, alle ore 16.30, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in collaborazione con le Università di Padova e Roma Tre, con il patrocinio dell’Associazione italiana di studi del Sud-est europeo (AISSEE), invita alla presentazione del volume Fra neutralità e conflitto. L’Italia, la Romania e le Guerre Balcaniche, a cura di Antonio D’Alessandri e Rudolf Dinu, pubblicato per i tipi della Società Editrice Dante Alighieri di Roma, nella collana «Biblioteca della Nuova Rivista Storica».

L’evento, che si terrà presso l’Aula magna del Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichità dell’Università di Padova, Palazzo Luzzato Dina, via del Vescovado, 30, fa parte della serie di manifestazioni accademiche destinate a commemorare da una parte il centenario della Grande Guerra, dall’altra l’anniversario della Piccola Unione del gennaio 1859, quando la Valacchia e la Moldavia giunsero a formare un’unica entità politico-amministrativa: la Romania.

Presenteranno il volume, alla presenza dei curatori, Egidio Ivetic (Università di Padova) e Alberto Basciani (Università Roma Tre). Introdurrà i lavori il direttore della «Nuova rivista storica», Eugenio di Rienzo (Sapienza, Università di Roma).

Gli studi raccolti in questo volume sono stati originariamente presentati al convegno internazionale «La lunga crisi. Italia, Romania e Sud-est europeo dal 1908 alla pace di Bucarest (1913)», organizzato a Venezia dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, il 14-15 giugno 2013. Il libro offre un contributo a più voci alla storia politica dei Balcani, durante gli anni in cui tale regione viene comunemente definita la «polveriera d’Europa».

L’obiettivo è mettere in evidenza il ruolo cruciale giocato dalle crisi diplomatiche e militari che investirono il Sud-est europeo e l’Impero ottomano tra il 1908 e il 1913, nel determinare gli schieramenti politico-militari che, a un anno esatto dalla Pace di Bucarest del 1913, si sarebbero mobilitati per dare origine alla Prima guerra mondiale.

La Questione d’Oriente e gli equilibri balcanici fanno da palcoscenico alle storie raccontate. Protagonisti ne sono, in primo luogo, l’Italia e la Romania, nei loro rapporti con gli Stati del Sud-est europeo e con le Grandi potenze, collegate per mezzo dei due sistemi di alleanza: la Triplice e l’Intesa.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Responsabile progetto: AURORA FIRŢA
Tel. +39.041.5242309
Mail aurora.firta@icr.ro
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA

Nessun commento:

Posta un commento