La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

domenica 11 gennaio 2015

Seara literară “Mihai Eminescu” la Veneția‏ / Serata letteraria "Mihai Eminescu" a Venezia‏


COMUNICAT DE PRESĂ

Seara literară “Mihai Eminescu” la Veneția

Joi, 15 ianuarie 2015, la ora 17.30, în sala “Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale și a împlinirii a 165 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu (1850-1889) va avea loc o seară literară la care vor participa studenţii cursului de limbă, literatură și cultură română de la Universitatea Ca’ Foscari.

Programul cuprinde trei momente principale: seara se va deschide cu proiecția unui fragment din primul documentar despre viaţa poetului, realizat în anul 1914; va continua cu momentul “Oraşele lui Mihai Eminescu”, concepută de studenţii universitari care vor prezenta prin imagini noi și de epocă locurile din orașele Botoșani, Iași și București care păstrează amintirea poetului; seara se va încheia cu un recital de poezii alternate cu fragmente clasice interpretate la vioară.

Traducerea textelor cuprinse în documentar a fost realizată de Adriana Runcan, secţiunea “Oraşele lui Mihai Eminescu” este rodul colaborării dintre: Nicoleta Cheptea, Raluca Leach, Consuela Verdes, Enrico Cazzato și Leonardo Bressanin, iar poeziile vor fi recitate de Giulia Visentin, Olga Patras și Roxana Roman, cu acompianiament la vioară de Tatiana Gavriliţă.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ȘI CERCETARE UMANISTICĂ DE LA VENEȚIA
Responsabil de proiect: AURORA FIRŢA
Tel. +39.041.5242309
Mail aurora.firta@icr.ro
---------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

Serata letteraria “Mihai Eminescu” a Venezia

Giovedì, 15 gennaio 2015, alle ore 17.30, nella sala “Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in occasione della Giornata Nazionale della Cultura Romena, e del 165° anniversario della nascita del poeta romeno Mihai Eminescu (1850-1889) avrà luogo una Serata dedicatagli.

L’appuntamento letterario è stato organizzato con la partecipazione degli studenti del corso di lingua, letteratura e cultura romena dell’Università Ca’ Foscari.

Il programma è articolato in tre momenti principali: la serata si apre con la proiezione di un frammento del primo documentario sulla vita di Eminescu, una pellicola muta risalente al 1914; essa prosegue con la presentazione “Le città di Mihai Eminescu” a cura degli studenti universitari, che ricorderanno, attraverso fotografie recenti e d’epoca, i luoghi delle città di Botoşani, Iaşi e Bucarest che conservano la memoria del poeta. La serata si conclude con un recital di poesie con intermezzi musicali interpretati al violino.

La traduzione delle didascalie del documentario è stata realizzata da Adriana Runcan, la sezione “Le città di Mihai Eminescu” è il risultato della collaborazione di: Nicoleta Cheptea, Raluca Leach, Consuela Verdes, Enrico Cazzato e Leonardo Bressanin. Le poesie saranno recitate da Giulia Visentin, Olga Patras e Roxana Roman e gli intermezzi musicali saranno interpretati al violino da Tatiana Gavriliță.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA DI VENEZIA
Responsabile progetto: AURORA FIRŢA
Tel. +39.041.5242309
Mail aurora.firta@icr.ro

Nessun commento:

Posta un commento