La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 25 giugno 2015

Ana Blandiana la cea de a XII-a ediţie a Festivalului literar al Sardiniei de la Gavoi / Ana Blandiana alla XIIa edizione del Festival letterario della Sardegna di Gavoi


COMUNICAT DE PRESĂ

 În perioada 2-5 iulie 2015, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia susţine participarea scriitoarei şi poetei Ana Blandiana, alături de traducătorii Mauro Barindi şi Bruno Mazzoni, la cea de a XII-a Ediţie a Festivalului Literar al Sardiniei de la Gavoi, una dintre cele mai importante manifestări de profil din Italia. Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală “Isola delle storie” cu sprijinul Regiunii Autonome a Sardiniei şi al Primăriei din Gavoi (http://www.isoladellestorie.it/) .

Aceasta reprezintă a cincea prezenţă a unui scriitor român la Festivalul de la Gavoi, în cadrul parteneriatului cu “Isola delle storie”, asociaţie ce colaborează permanent cu prestigioase instituţii culturale din peninsulă pentru a oferi manifestării o partecipare internaţională şi maximă vizibilitate, precum Institutul Goethe, Institutul Polonez din Roma, Forumul Austriac de Cultură din Roma, Institutul Slovac din Roma şi, din 2011, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. La ediţia din 2011, la Festivalul Sardiniei a participat scriitorul Lucian Dan Teodorovici, la cea din 2012 scriitorul Dan Lungu, însoţit de traducătoarea Ileana Maria Pop, la cea din 2013 poeta Ruxandra Cesereanu şi traducătorul Giovanni Magliocco, iar la cea din 2014 scriitorul Cezar Paul Bădescu şi traducătoarea Irina Ţurcanu.

Anul acesta poeta Ana Blandiana (http://www.isoladellestorie.it/autori/ana-blandiana/ ), al cărui ultim volum de poezii Patria mea A4 a fost tradus în limba italiană de Mauro Barindi (http://www.isoladellestorie.it/autori/mauro-barindi/), cu o prefaţă de Dan Cepraga o va întâlni, sâmbătă, 4 iulie, de la orele 17.30, în faţa cititorilor, pe una dintre cele mai importante poete contemporane din Polonia, Ewa Lipska. La evenimentul literar moderat de Bruno Mazzoni (http://www.isoladellestorie.it/autori/bruno-mazzoni/), ce va avea loc în aer liber, în piaţa Mesu Bidda din Gavoi, vor participa, alături de cele două poete, traducătorii Mauro Barindi şi Paweł Stasikowski.

 În paginile revistei «Orizonturi culturale italo-române» (http://www.orizonturiculturale.ro/it_poesia_Ana-Blandiana.html ), poeta le vorbeşte cititorilor despre titlul volumului recent publicat în România şi Italia, Patria mea A4 – La mia patria A4: patria ei “este foaia de hârtie (în formatul său standard, A4), pe care o are în faţă atunci când scrie. Aceasta este patria poetei, o patrie făurită din hârtie, simplă dar universală, poate banală în materialitatea ei candidă, dar nespus de spirituală prin ceea ce poate conţine. Este patria pe care Ana Blandiana o defineşte în titlul poeziei care încheie volumul, Patria neliniştii: nu este un spaţiu asemănător cu un turn de fildeş în care ea se izolează, ci un spaţiu în care cercetrează şi aprofundează neliniştile, angoasele, urâciunea, dar şi ceea ce este frumos în lumea de afară, la câţiva metri de ea, dincolo de marginea biroului (…).

 Această nouă plachetă, aşa cum a declarat Ana Blandiana însăşi, aduce şi o schimbare de stil; în aceste poezii poeta are o abordare diferită (şi se întreabă, curioasă, care va fi reacţia publicului şi a presei): este o Ana Blandiana care se măsoară cu realitatea mai îndeaproape, raportând-o la cele două punte cheie ale volumului: pe de o parte divinitatea (…), pe de ală parte natura în diferitele sale forme (…). Divinul şi naturalul se împletesc cu metafizicul şi simbolicul în doze de eleganţă poetică, bine calibrate şi ponderate, dând naştere, într-un limbaj actual, simplu şi direct, unor compoziţii de pură strălucire, încărcate de semnificaţii şi de expresivitate fermecătoare.”

 Pentru detalii suplimentare accesaţi: http://www.isoladellestorie.it/ 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 COMUNICATO STAMPA

Ana Blandiana alla XIIa edizione del Festival letterario della Sardegna di Gavoi

 Nel periodo 2-5 luglio 2015, L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia sostiene la partecipazione della poetessa e scrittrice Ana Blandiana, accompagnata dai traduttori Mauro Barindi e Bruno Mazzoni, alla XIIa edizione del Festival Letterario della Sardegna di Gavoi, una delle più importanti manifestazioni letterarie in Italia. Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale “Isola delle storie” con il sostegno della Regione Autonoma Sardegna e del Comune di Gavoi (http://www.isoladellestorie.it/).

 È la quinta presenza di uno scrittore romeno al Festival di Gavoi, nell’ambito della collaborazione con l’“Isola delle storie”, associazione culturale che lavora insieme a prestigiose enti culturali nazionali e internazionali per offrire alla manifestazione una partecipazione internazionale e la massima visibilità: l’Istituto Goethe, l’Istituto Polacco di Roma, Il Foro Austriaco di Cultura di Roma, Istituto Slovacco di Roma e, dal 2011, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia. All’edizione del Festival letterario della Sardegna del 2011, ha partecipato lo scrittore Lucian Dan Teodorovici, a quella del 2012, lo scrittore Dan Lungu, insieme alla traduttrice Ileana Maria Pop, a quella del 2013 la poetessa Ruxandra Cesereanu e il traduttore Giovanni Magliocco, e a quella del 2014 lo scrittore Cezar Paul Bădescu e la traduttrice Irina Ţurcanu.

 Quest’anno la poetessa Ana Blandiana (http://www.isoladellestorie.it/autori/ana-blandiana/), il cui ultimo volume, La mia patria A4 è stato tradotto in italiano da Mauro Barindi (http://www.isoladellestorie.it/autori/mauro-barindi/), con una prefazione di Dan Cepraga incontrerà, davanti ai lettori, sabato, 4 luglio, dalle 17.30 una delle più importanti poetesse contemporanee di Polonia, Ewa Lipska. All’evento letterario condotto da Bruno Mazzoni (http://www.isoladellestorie.it/autori/bruno-mazzoni/), che si terrà all’aperto, in piazza Mesu Bidda di Gavoi, parteciperanno, accanto alle poetesse, i traduttori Mauro Barindi e Paweł Stasikowski.

 Nelle pagine della rivista bilingue «Orizzonti culturali italo - romeni» (http://www.orizonturiculturale.ro/it_poesia_Ana-Blandiana.html) , la poetessa Ana Blandiana rivela ai lettori il significato del titolo del volume La mia Patria A4: la sua patria “è il foglio di carta (inteso nel suo formato standard in A4), che ha di fronte nel momento in cui scrive. Questa è dunque la patria della poetessa, una patria fatta di carta, semplice ma universale, chissà banale nella sua candida fisicità, ma smisuratamente spirituale per ciò che essa può contenere. È la patria che Ana Blandiana definisce, come recita il titolo della poesia che chiude la raccolta, la Patria dell’inquietudine (Patria neliniştii): non è, quindi, uno spazio da torre d’avorio in cui lei si isola, bensì uno spazio in cui ricerca e sonda le inquietudini, le ansie, le brutture ma anche ciò che di bello esiste nel mondo esterno, a pochi metri da lei, appena oltre il bordo della scrivania (…).

 In questa nuova silloge poetica, Ana Blandiana, come lei stessa ha dichiarato, sperimenta inoltre un cambio nel suo stile; in queste poesie ha un approccio diverso (e si chiede con curiosità quale sarà la reazione del pubblico e della critica): è una Ana Blandiana che si misura più strettamente con la realtà rapportandola ai due punti cardine del libro: da un lato la divinità (…) e dall’altro la natura nelle sue varie forme (…). Il metafisico e il simbolico s’intrecciano perciò con il divino e il naturale in dosaggi di calibrata e ponderata finezza lirica, dando vita, in un linguaggio semplice e diretto, attuale, a composizioni di luminosa purezza, cariche di significati dall’immediata magia espressiva.”

 Per ulteriori dettagli: http://www.isoladellestorie.it/

Nessun commento:

Posta un commento