La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

sabato 6 giugno 2015

Expoziţie de Marcel și Ilarion Voinea în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia /Mostra d’arte di Marcel e Ilarion Voinea presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di VeneziaCOMUNICAT DE PRESĂ

 Expoziţie de Marcel și Ilarion Voinea în Mica Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneţia Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia are plăcerea de a vă invita miercuri, 10 iunie 2015, ora 18.30, la vernisajul expoziţiei de pictură și sculptură a artiştilor Marcel și Ilarion Voinea, eveniment ce va avea loc în Mica Galerie situată în Cannaregio 2211 ‒ 30121 Veneţia.

 Expoziţia va cuprinde sculpturi de mici dimensiuni, alături de picturi și desene. Se poate spune că întâlnirea celor doi fraţi, antinomică în aparenţă, sub raportul concepţiei artistice numai, închide în sine două drumuri diferite, care, paradoxal, unifică căutările unei generaţii care şi-a atins apogeul.

“Marcel Voinea este un artist fabulatoriu.
Reconstruieşte poveşti din texte biblice şi nu numai, folosindu-se de praful de cretă pe care-l amestecă în var, iar apoi îl distribuie pe pânză cu o virtuozitate ieşită din comun, în scene ale căror desene apropie munca sa de cea a graficienilor, ori mai degrabă a gravorilor, iar celălalt, Ilarion Voinea, destructurează realitatea materiei în fragmente cărora le dă un sens independent, cu valoare de simbol, atunci când le desprinde de contextul locului comun.

Mai întâi, Marcel Voinea este un excepţional desenator, a cărui imaginaţie poetică completează fericit, în secvenţialităţi memorabile, adevărate poveşti şi interpretări ale textelor biblice, subminate, însă, permanent de o ironie devastatoare. Pentru că toate personajele sale, aflate într-o dinamică de o inocentă spontaneitate, se trezesc într-un spaţiu al fabulei, reinterpretate mereu într-o citire trecută prin grila metafizică. Şiruri de oameni duc în spate cetăţi părăsite, ca şi când o mare nenorocire s-ar fi aşezat peste ele, dar încăpăţânarea lor de a merge înainte îi identifică cu un destin inexorabil. […]

E multă poezie în fragmentele de realitate prelucrate în lemn ori bronz de Ilarion Voinea, o poezie subtilă şi eterată, din care au căzut cuvintele de prisos, rămânând uneori doar o urmă a acestora, o idee. Pe un platou de lemn desenează o deschizătură ca un semicerc, o fantă prin care ai putea să vezi, dincolo de suprafaţa limpede a realităţii, un miez, pe care-l cauţi, al energiilor ce ar putea să revitalizeze materia moartă …” (Petre Tănăsoaica, România literară nr. 40, 2012)

 Ilarion Voinea este absolvent al Facultăţii de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secţia sculptură. Între anii 1973‒2012 a fost profesor de sculptură la Şcoala Populară de Artă, între 1998‒2006, conferenţiar universitar la Facultatea de Arte Vizuale a Universităţii din Oradea, iar între 1990‒1991 Lector univ. la Academia de Arte Frumoase din Cluj-Napoca. Este autorul a numeroase expoziţii personale și de grup și a realizat numeroase monumente atât în ţară, precum și în străinătate.

 Marcel Voinea este absolvent al Institutului de Arte Plastice şi Decorative „Ion Andreescu” din Cluj, secţia sculptură 1977. Profesor de sculptură din 1977‒1990 la Școala de arte „Grigore Gabrielescu” și la Liceul de Artă din Craiova; din 2002 este vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici (U.A.P.), iar din 2010 este preşedinte al filialei Craiova a U.A.P. Din anul 2007 este membru în Comisia Zonală Oltenia pentru monumente de for public.

 Evenimentul realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român. Expoziţia va putea fi vizitată în Mica Galerie a IRCCU Veneţia din Cannaregio 2211, până în data de 28 iunie 2015, de marţi până duminică, în intervalul orar 10‒12 şi 16‒19.
 Intrarea este liberă.

 Pentru mai multe detalii:
 Alexandru Damian, coordonator proiecte arte vizuale
 Tel. +39.041.524.2309
 INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
 Palazzo Correr ‒ Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
 30121 Veneţia, ITALIA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

 Mostra d’arte di Marcel e Ilarion Voinea presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ha il piacere di invitarvi mercoledì, 10 giugno 2015, dalle ore 18.30, alla vernice della mostra di pittura e scultura degli artisti Marcel e Ilarion Voinea, evento che si terrà nella Piccola Galleria, sita in Cannaregio 2211‒30121 Venezia.

 La mostra includerà sculture e pitture accompagnate da disegni. Si può dire che l’incontro dei due fratelli, antinomico in apparenza, ma solamente per quanto riguarda la concezione artistica, racchiude in sé due vie diverse, che, paradossalmente, unificano le ricerche di una generazione che ha toccato l’apice.

 “Marcel Voinea è un artista che favoleggia. Ricostruisce storie da testi biblici e non solo, utilizzando la polvere che mescola alla calce, e che poi distribuisce sulla tela con una virtuosità fuori dal comune, in scene i cui disegni avvicinano il suo lavoro a quello dei disegnatori, o meglio degli incisori, mentre l’altro, Ilarion Voinea, destrutturalizza la realtà della materia in frammenti ai quali da senso indipendente, con valore di simbolo, quando gli distacca dal contesto del luogo comune… (Petre Tănăsoaica, România literară no. 40, 2012)

 Ilarion Voinea è laureato della Facoltà di Belle Arti „Ion Andreescu” di Cluj‒Napoca, indirizzo scultura. Tra gli anni 1973‒2012 è stato professore presso la Scuola Popolare d’Arte, mentre tra gli anni 1998‒2006 è stato professore alla Facoltà di Arti Visive dell’Università di Oradea. Trai l 1990‒1991 è stato professore associato all’Accademia di Belle Arti di Cluj-Napoca. E’ autore di numerose mostre personali e di gruppo ed ha realizzato vari monumenti sia nel paese che all’estero.

 Marcel Voinea è laureato dell’Istituto di Belle Arti „Ion Andreescu” di Cluj‒Napoca, indirizzo scultura, promozione 1977. E’ stato professore di scultura tra il 1977‒1990 alla Scuola d’arte „Grigore Gabrielescu” ed al Liceo d’Arte di Craiova; dal 2002 è vicepresidente dell’Unione degli Artisti (U.A.P.), e dal 2010 è presidente della filiale Craiova dell’U.A.P. Dal 2007 è membro della Commissione Zonale Oltenia per i pubblici monumenti.

 L’evento è realizzato con il sostegno dell’Istituto Culturale Romeno. La mostra potrà essere visitata presso la Piccola Galleria dell’Istituto Romeno di Venezia di Cannaregio 2211, fino al 28 giugno 2015, da martedì a domenica, nell’intervallo orario 10-12 e 16-19.
 L’entrata è libera.

 Per ulteriori informazioni:
 Alexandru Damian, coordinatore progetti arti visive
 Tel. +39.041.524.2309
 ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
 Palazzo Correr ‒ Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
 30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento