La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

giovedì 18 giugno 2015

„Festival del pensiero in/verso”: lectură de poezie italo-română la Institutul Român de la Veneţia, în cadrul Venice Art Night / „Festival del pensiero in/verso”: festival di poesia italo-romena all’Istituto Romeno di Venezia, nell’ambito di Venice Art Night

 COMUNICAT DE PRESĂ

„Festival del pensiero in/verso”: lectură de poezie italo-română la Institutul Român de la Veneţia, în cadrul Venice Art Night

 Sâmbătă, 20 iunie 2015, începând cu orele 18,00, în sala „Marian Papahagi” a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, va avea loc cea de-a doua ediţie a seratei de poezie intitulată „Festival del pensiero in/verso”, eveniment inclus în programul de manifestări Venice Art Night. Invitaţi la eveniment sunt poeţii Lorenzo Viscidi (Bluer), Natasha Bondarenko, Alessandro Cabianca, Maddalena Capalbi, Gianfranco Chinellato, Ştefan Damian, Daniela Muti, Loredana Pra Baldi, Enzo Santese și Sergio Maria Serraiotto.

 În zilele cele mai lungi ale anului, de la apusul soarelui până în miez de noapte, „arta se întoarce pentru a elibera noaptea la Veneția”, mai bine spus artele, mai ales că străzile și piațetele vor fi ocupate de muzică, cinema, literatură, poezie etc., va fi o noapte de „contaminare” culturală. Printre instituțiile de cultură ce vor rămâne deschise până în miez de noapte se numără muzee, galerii, fundații, spații publice și private, librării, care îşi vor deschide porțile și vor îngădui vizitarea acestora liberă, pentru cei care doresc să le descopere patrimoniul cultural-artistic.

 Institutul  Român de la Veneţia s-a alăturat evenimentelor Venice Art Night Veneţia încă din anul 2013, când a organizat o seară muzicală cu titlul „Muzică şi dansuri din timpul dogilor”. „Festivalul gândului invers/în vers” („Festival del pensiero in/verso”), a fost demarat începând cu anul 2014 și se constituie într-o serată de poezie coordonată de profesorul, poetul, scriitorul şi criticul de artă Enzo Santese, constând într-o întâlnire a poeţilor din România și Italia menită să prezinte aspecte dintre cele mai reprezentative din propria creaţie poetică.

 În cadrul seratei de poezie va fi prezentată și traducerea în limba română a volumului de versuri aparţinând poetului Alessandro Cabianca, intitulat Influssi/Influenţe, apărut la Editura Studia, Cluj‒Napoca 2015, în traducerea scriitorului și poetului Ştefan Damian.

Evenimentul este organizat de Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia în colaborare cu Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia şi Primăria Veneţiei.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

„Festival del pensiero in/verso”: festival di poesia italo-romena all’Istituto Romeno di Venezia, nell’ambito di Venice Art Night

 Sabato, 20 giugno 2015, dalle ore 18,00, nell’aula “Marian Papahagi” dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, avrà luogo la seconda edizione della serata di poesia intitolata “Festival del pensiero in/verso”, evento incluso nell’ambito delle manifestazioni Venice Art Night. Invitati all’evento sono i poeti: Lorenzo Viscidi (Bluer), Natasha Bondarenko, Alessandro Cabianca, Maddalena Capalbi, Gianfranco Chinellato, Ştefan Damian, Daniela Muti, Loredana Pra Baldi, Enzo Santese e Sergio Maria Serraiotto.

 Durante i giorni più lunghi dell’anno, dal tramonto del sole e fino a mezzanotte, “l’arte ritorna per liberare Venezia”, per meglio dire le arti, proprio perché le calli e i campi saranno occupati dalla letteratura, dal cinema dalla musica ecc.; sarà una notte di “contaminazione” culturale. Tra le istituzioni culturali che resteranno aperte fino a mezzanotte si annoverano musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e provati, librerie, che lasceranno le porte aperte per essere visitate.

 L’Istituto Romeno di Venezia ha iniziato la partecipazione agli eventi di Venice Art Night Venezia già dal 2013, quando ha organizzato una serata musicale intitolata “Musica e balli dei tempi dei dogi”. Il programma di quest’anno, intitolato il “Festival del pensiero in/verso”, è costituito da una serata di poesia coordinata dal professore, poeta, scrittore e critico d’arte Enzo Santese. Sarà un incontro tra poeti romeni e italiani che ha il fine di presentare gli aspetti più rappresentativi della loro creazione poetica.

 Nell’ambito della serata di poesia sarà presentata anche la traduzione in romeno del più recente volume di versi di Alessandro Cabianca, intitolato Influssi/Influenţe, Casa Editrice Studia, Cluj‒Napoca 2015, nella traduzione dello scrittore e poeta Ştefan Damian.

L’Evento è organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia ed il Comune di Venezia.

Nessun commento:

Posta un commento