La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

mercoledì 23 settembre 2015

“Românişti italieni – italienişti români” la Universitatea Ca’ Foscari cu ocazia Zilei europene a limbilor străine / “Romenisti italiani – italianisti romeni” all’Università Ca’ Foscari in occasione della Giornata europea delle lingue

COMUNICAT DE PRESĂ

“Românişti italieni – italienişti români”
la Universitatea Ca’ Foscari
cu ocazia Zilei europene a limbilor străine 2015


Cu ocazia Zilei europene a limbilor străine, la scurt timp după aniversarea Zilei limbii române din 31 august 2015, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia, în colaborare cu Departamentul de Studii Lingvistice şi Culturale Comparate de la Universitatea Ca’ Foscari vă invită la conferinţa cu titlul „Românişti italieni – italienişti români” ce va avea loc în 24 septembrie, orele 17.00, în Sala Archivio din Palatul Foscari.
Cu această ocazie, profesorii Doina Derer de la Universitatea din Bucureşti şi Lorenzo Renzi de la Universitatea din Padova vor evoca personalităţi de marcă din domeniul studiilor de limbă, cultură şi literatură italiană şi română din România şi din Italia. Prof. Doina Derer va vorbi despre şcoala de italienistica din România, iar prof. Lorenzo Renzi, despre cea de românistică din Italia.
Cei doi invitaţi sunt două personalităţi de prim rang ale lumii universitare italo-române. Doina Derer, profesor emerit al Universităţii din Bucureşti este una dintre cele mai prestigioase italieniste din România. Pe parcursul prodigioasei sale cariere universitare şi ştiinţifice, ce se întinde pe mai multe decenii, a semnat: numeroase studii de limba şi literatura română şi italiană axate pe relaţiile literare şi culturale dintre Italia şi România, numeroase manuale şi instrumente didactice destinate studierii limbii italiene de către studenţii români şi viceversa, traduceri ale unor opere literare de referinţă din limba italiană în limba română, dicţionare, articole, eseuri de profil etc. A fost pentru mulţi ani coordonatoarea Catedrei de Limba şi Literatura italiană din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. A format actuala Catedră în componenţa sa integrală.
Lorenzo Renzi, profesor al Universităţii din Padova, şi-a dedicat îndelungata carieră universitară şi ştiinţifică lingvisticii romanice. A fost director al Institutului de Filologie Neolatină, apoi al Departamentului de Romanistică din cadrul Universităţii din Padova. A fost preşedintele Societăţii Italiene de Lingvistică (SLI) şi membru al biroului Societăţii Franceze de Lingvistică. În afara Italiei a ţinut cursuri la Universităţile din Viena, Innsbruck, Clermont-Ferrand, Bucureşti şi Cluj-Napoca. Cercetările sale se concentrează, în principal, asupra limbii italiene, franceze şi române. Semnează numeroase studii în domeniul lingvisticii generale, stilisticii şi poeticii precum şi al didacticii limbilor romanice. Se numără printre coordonatorii gramaticii de referinţă: Grande Grammatica italiana di consultazione, 3 vol., Il Mulino, Bologna 2001 (II ed.) (alături de Giampaolo Salvi şi Anna Cardinaletti).
Organizatori: Institutul Cultural Român și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția în parteneriat cu Departamentul de Studii Lingvistice şi Culturale Comparate din cadrul Universităţii Ca’ Foscari din Veneţia.

Pentru mai multe detalii:
Tel. +39.041.524.2309
INSTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ
Palazzo Correr ‒ Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Veneţia, ITALIA
------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

“Romenisti italiani – italianisti romeni”
all’Università Ca’ Foscari
in occasione della Giornata europea delle lingue 2015

Per celebrare la Giornata europea delle lingue 2015, a breve distanza dalla Giornata della lingua romena che si festeggia, ogni anno, il 31 agosto, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari, vi invita alla conferenza dal titolo „Romenisti italiani – italianisti romeni” che si terrà il 24 settembre, alle ore 17.00, nella Sala Archivio di Palazzo Foscari. In questa occasione, i professori Doina Derer dell’Università di Bucarest e Lorenzo Renzi dell’Università di Padova evocheranno le figure principali nel campo degli studi di lingua, cultura e letteratura italiana e romena, in Romania e Italia. La Prof.ssa Doina Derer parlerà della scuola di italianistica in Romania e il Prof. Lorenzo Renzi di quella di romenistica in Italia.
I due invitati sono delle personalità di spicco del mondo universitario dei due Paesi. Doina Derer, professoressa emerita dell’Università di Bucarest, è una delle più insigni italianiste romene. Lungo la sua prodigiosa carriera universitaria e di ricerca, che si estende lungo più decenni, ha scritto: numerosi studi di lingua e letteratura italiana e romena incentrati sui rapporti culturali e letterari tra i due spazi, numerosi corsi universitari, manuali e vari strumenti didattici destinati allo studio della lingua italiana da parte degli studenti romeni e viceversa, traduzioni di opere letterarie di riferimento dall’italiano al romeno, dizionari, saggi, articoli ecc. Per molti anni ha coordinato l’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Bucarest. A lei si deve la formazione dell’attuale corpo docente d’italianistica della suddetta Università.
Lorenzo Renzi, professore dell’Università di Padova, ha dedicato la sua lunga carriera universitaria e di ricerca alla linguistica romanza. È stato direttore dell’Istituto di Filologia neolatina, poi del Dipartimento di Romanistica, per due trienni, e coordinatore del Corso di Laurea Specialistica in Letteratura e Filologia medievale e moderna. È stato Presidente della Società di Linguistica italiana (SLI) ed è membro del Bureau della Société de Linguistique romane. Fuori d’Italia ha tenuto corsi alle Università di Vienna, Innsbruck, Clermont-Ferrand, Bucarest e Cluj-Napoca. Le sue ricerche vertono, principalmente, sulle lingue: italiano, francese e romeno. Ha scritto numerosi studi nel campo della linguistica generale, della stilistica e della poetica, nonché della didattica delle lingue romanze. Accanto a Anna Cardinaletti e Giampaolo Salvi, è uno dei curatori della Grande Grammatica italiana di consultazione (3 voll., Il Mulino, Bologna 1991).
Organizzatori: Istituto Culturale Romeno e Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Per ulteriori dettagli:
Tel. +39.041.524.2309
ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA
Palazzo Correr ‒ Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)
30121 Venezia, ITALIA

Nessun commento:

Posta un commento