La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 2 ottobre 2015

Colocviul italo-român de studii "Memorialistica şi Literatura Primului Război Mondial. Paralelisme şi disonanţe" Padova – Veneţia, 8-9 octombrie 2015/Convegno italo-romeno di studi "Memorialistica e Letteratura della Grande Guerra. Parallelismi e dissonanze" Padova – Venezia, 8-9 ottobre 2015


Comunicat de presa

 8 ottobre - Padova, Palazzo Liviano, Aula Diano, Piazza Capitaniato 7. 9 ottobre - Venezia, Palazzo Correr, Sala Marian Papahagi, Campo S.ta Fosca, Cannaregio 2214.

 Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova şi Asociaţia Italiană de Românistică (A.I.R.), cu sprijinul Institutului Cultural Român şi al Consulatului General al României de la Trieste organizează, în datele de 8 şi 9 octombrie 2015, Colocviul italo-român: Memorialistica şi Literatura Primului Război Mondial. Paralelisme şi disonanţe. În prima zi a colocviului, joi, 8 octombrie, lucrările vor avea loc începând de la orele 9.30 la Universitatea din Padova, Palazzo Liviano, Aula Diano (Piazza Capitaniato 7, Padova), urmând ca a doua zi a manifestării să se desfăşoare, de la aceeaşi oră, în Sala Marian Papahagi a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia (Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214, 30121 Venezia).

 Participanţii la colocviu sunt cercetători şi profesori universitari italieni, români şi nu numai, afiliaţi la prestigioase instituţii de cercetare, de cultură şi universitare din Italia, România, Franţa şi Statele Unite ale Americii: Constantin Ardeleanu (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi), Oana Boşca–Mălin (Universitatea din Bucureşti), Ion Bulei (Universitatea din Bucureşti), Dan Octavian Cepraga (Universitatea din Padova), Florica Ciodaru (Universitatea Lyon III), Jean Louis Courriol (Universitatea Lyon III), Emilia David (Torino), Doina Derer (Universitatea din Bucureşti), Aurora Firţa (Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Universitatea din Bucureşti), Keith Hitchins (Universitatea din Illinois Urbana-Champaign), Laura Jiga Iliescu (Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române), Bruno Mazzoni (Şcoala Normală din Pisa), Andi Mihalache (Institutul de Istorie A. D. Xenopol din Iaşi), Marco Mondini (Institutul italo-germanic de istorie din Trento, Universitatea din Padova), Gheorghe Negustor (Universitatea Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca), Mihai Nicoară (Muzeul Universităţii Babeş–Bolyai din Cluj-Napoca), Ion Simuţ (Universitatea din Oradea), Toader Nicoară (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), Adrian Niculescu (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti), Lorenzo Renzi (Universitatea din Padova), Roberto Scagno (Universitatea din Padova), Sorin Şipoş (Universitatea din Oradea), Alexandra Vrânceanu (Universitatea din Padova).

 Organizat în cadrul seriei manifestărilor dedicate, la nivel naţional şi european, Centenarului Primului Război Mondial, colocviul reuneşte istorici şi filologi care vor analiza reflectarea multiplelor aspecte ale conflictului militar în literatura memorialistică (jurnale de front, memorialistica interbelică şi postbelică, opere literare având ca tematică evenimentele belice, corespondenţa de război, istoria orală etc.) rezultată din experienţa directă a participării la operaţiunile de pe frontul răsăritean şi de pe cel din nordul şi nord–estul Peninsulei Italice. Memorialistica, în general literatura „de război”, rod al patriotismului entuziast, al angoaselor, al deziluziilor, al teribilelor încercări prin care au trecut participanţii la Primului Război Mondial, îngăduie, printr-o lectură critică şi analiza comparativă a mai multor surse, o mai bună înţelegere a idealurilor ce au animat generaţia Marii Uniri din România, respectiv a sentimentelor contradictorii ce au condus la tensiunile din societatea italiană interbelică, în etapa premergătoare instaurării regimului totalitar.

 Informaţii de contact: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica (Palazzo Correr, Campo S.ta Fosca, Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE)

Tel.: +39 041 52 42 309;
Fax: +39 041 71 53 31;
E-mail: ti.nit@agroitsi
Webpage: www.icr.ro/venetia/ Segreteria Organizzativa Convegni presso il DiSLL: Luisa Sibilio, Franco Comentale
 tel. 049/827.4870 - ti.dpinu@llsid.ingevnoc

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          Comunicato stampa

 Convegno italo-romeno di studi "Memorialistica e Letteratura della Grande Guerra. Parallelismi e dissonanze" Padova – Venezia, 8-9 ottobre 2015

 8 ottobre - Padova, Palazzo Liviano, Aula Diano, Piazza Capitaniato 7. 9 ottobre - Venezia, Palazzo Correr, Sala Marian Papahagi, Campo S.ta Fosca, Cannaregio 2214.

 L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova e l’Associazione Italiana di Romenistica (A.I.R.), con il sostegno dell’Istituto Romeno di Cultura e del Consolato Generale di Romania a Trieste organizza, l’8 e il 9 ottobre 2015, il Convegno italo-romeno: Memorialistica e Letteratura della Grande Guerra. Parallelismi e dissonanze. Nella prima giornata del convegno, giovedì, 8 ottobre, i lavori si svolgeranno, dalle 9.30, a Palazzo Liviano dell’Università di Padova, nell’Aula Diano (Piazza Capitaniato 7, Padova), e, il giorno successivo, venerdì, 9 ottobre, dalla stessa ora, nella Sala Marian Papahagi dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia (Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214, 30121 Venezia).

 I partecipanti sono ricercatori, studiosi, docenti, professori italiani, romeni e non solo, provenienti da importanti istituti di ricerca e università d’Italia, Romania, Francia, Stati Uniti d’America: Constantin Ardeleanu (Università „Dunărea de Jos” di Galaţi), Oana Boşca–Mălin (Università di Bucarest), Ion Bulei (Università di Bucarest), Dan Octavian Cepraga (Università di Padova), Florica Ciodaru (Università Lione III), Jean Louis Courriol (Università Lione III), Emilia David (Torino), Doina Derer (Università di Bucarest), Aurora Firţa (Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Università di Bucarest), Keith Hitchins (Università di Illinois Urbana-Champaign), Laura Jiga Iliescu (Istituto di Etnografia e Folklore “Constantin Brăiloiu” dell’Accademia Romena), Bruno Mazzoni (Scuola Normale di Pisa), Andi Mihalache (Istituto di Storia “A. D. Xenopol” di Yassi), Marco Mondini (Istituto italo-germanico di storia di Trento, Università di Padova), Gheorghe Negustor (Università Babeş–Bolyai di Cluj-Napoca), Mihai Nicoară (Museo dell’Università Babeş–Bolyai di Cluj-Napoca), Ion Simuţ (Università di Oradea), Toader Nicoară (Università Babeş–Bolyai di Cluj-Napoca), Adrian Niculescu (Scuola Nazionale di Studi Politici e Amministrativi di Bucarest), Lorenzo Renzi (Università di Padova), Roberto Scagno (Università di Padova), Sorin Şipoş (Università di Oradea), Alexandra Vrânceanu (Università di Bucarest).

 Facente parte della serie di manifestazioni dedicate, a livello nazionale ed europeo, al Centenario della Grande Guerra, il Convegno Memorialistica e letteratura della Grande Guerra. Parallelismi e dissonanze riunisce storici e filologi romeni e italiani che approfondiscono nei loro studi i molteplici aspetti del conflitto bellico, riflessi nella letteratura memorialistica (diari dal fronte, testimonianze, opere in versi e prosa scritte durante o dopo la guerra, letteratura sul tema della guerra, carteggi, storia orale ecc.) frutto dell’esperienza diretta, della partecipazione alle operazioni sul fronte orientale e su quello italiano, nel nord e nel nord-est della Penisola. La memorialistica e la letteratura di guerra, in genere frutto del patriottismo entusiastico, delle angosce, delle delusioni, delle difficoltà terribili affrontate dai partecipanti alla Grande Guerra, permettono di approfondire e di comprendere meglio, attraverso la lettura critica e l’analisi comparativa di più fonti, gli ideali che hanno portato all’Unità della Romania e i sentimenti contraddittori stanti alla base delle tensioni all’interno della società italiana tra le due guerre, periodo che precedette l’avvento del regime totalitario.

 Contatto: Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica (Palazzo Correr, Campo S.ta Fosca; Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE);

 Tel.: +39 041 52 42 309;
 Fax: +39 041 71 53 31;
 E-mail: or.rci@atrif.arorua)
Webpage: www.icr.ro/venetia/ Segreteria Organizzativa Convegni presso il DiSLL: Luisa Sibilio, Franco Comentale
 tel. 049/827.4870 - ti.dpinu@llsid.ingevnoc

Nessun commento:

Posta un commento