La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 2 ottobre 2015

Lansarea volumului "Romania, storia e cultura" de Keith Hitchins la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia/ Presentazione del volume "Romania, storia e cultura" di Keith Hitchins all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia


Comunicat de presa

 În data de 7 octombrie 2015, de la orele 17.00, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia găzduieşte, în sala Marian Papahagi, prezentarea volumului Romania, storia e cultura de Keith Hitchins, cu o postfaţă a ediţiei italiene de Alberto Basciani. Traducerea, prima în limba italiană a unui volum semnat de cunoscutul istoric, a fost realizată de Piero Budinich şi a apărut, în luna iunie a acestui an, la editura Beit. Evenimentul este organizat în colaborare cu Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii Roma Tre.

 Este vorba despre cea mai cunoscută şi mai tradusă sinteză de istorie politică şi culturală a României, în care sunt prezentate fapte şi evenimente ce au marcat evoluţia spaţiului locuit de români de la cucerirea romană a Daciei până astăzi. De-a lungul unui itinerariu sinuos, adesea întrerupt de intervenţii străine (romană, otomană, sovietică) paginile volumului îşi poartă cititorul până la obţinerea independenţei naţionale (1877-1878), şi mai departe, până la “comunismul naţionalist” al lui Nicolae Ceauşescu, apoi după 1989, până la aderarea României la Uniunea Europeană.

 În cadrul evenimentului, cartea, ce conţine ample trimiteri la zona literaturii şi a istoriografiei române, va fi prezentată de către Keith Hitchins, autorul volumului, de Marco Dogo, profesor la Universitatea din Trieste, Departamentul de Studii Umaniste, de Alberto Basciani, cercetător în cadrul Departamentului de Ştiinţe Politice al Universităţii Roma Tre şi autorul postfeţei şi de Rudolf Dinu, profesor al Universităţii din Bucureşti şi director al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

 Keith Hitchins este profesor la Universitatea din Illinois Urbana-Champaign, unde predă istoria Europei Centrale şi Orientale cu accent pe istoria românilor. Cercetările sale, deosebit de ample din acest domeniu, s-au concretizat în volume şi articole scrise în limba engleză şi, ulterior, traduse în limba română şi în alte limbi de circulaţie internaţională: The Rumanian National Movement in Transylvania 1780–1849 (Harvard University Press, 1969); Ortodoxie şi naţionalitate (Editura Univers Enciclopedic, 1995); Afirmarea naţiunii: mişcarea naţională românească din Transilvania 1860–1914 (Editura Enciclopedică, 2000). A scris o istorie a României moderne în două volume, tradusă în limba română cu titlul: Românii 1774–1866, (Humanitas, 1998, 2004, 2013) şi România 1866–1947 (Humanitas, 1996, 1998, 2004, 2013). Cele mai recente volume publicate sunt: Ion Brătianu; Romania. The Peace Conferences of 1919–23 (Haus Publishing, 2011) şi A Concise History of Romania (Cambridge University Press, 2013), volum tradus în limba italiană cu titlul mai sus menţionat.

 Pentru contribuţia preţioasă la istoria românilor, Keith Hitchins a primit titlul de doctor honoris causa din partea mai multor universităţi din ţara noastră: Cluj-Napoca (1991), Sibiu (1993), Alba Iulia (2001), Târgu Mureş (2005), Timişoara (2008) şi Iaşi (2008). Din 1991 este membru de onoare al Academiei Române.

 Volumul Romania, storia e cultura reprezintă o apariţie editorială de primă însemnătate pentru popularizarea istoriei şi culturii române în Italia, fiind una una dintre foarte puţinele sinteze de acest tip apărute în ultimii ani în peninsulă.

 Pentru mai multe detalii referitoare la acest volum, accesaţi: http://www.orizonturiculturale.ro/it_recensioni_Alberto-Basciani.html.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicato stampa

 Presentazione del volume "Romania, storia e cultura" di Keith Hitchins all’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

 Il 7 ottobre 2015, alle 17.00, l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ospita, nella sala Marian Papahagi, la presentazione del volume Romania, storia e cultura di Keith Hitchins, con una postfazione dell’edizione italiana di Alberto Basciani. La traduzione, la prima in italiano di un volume scritto dal noto storico americano, è stata realizzata da Piero Budinich ed è stata pubblicata, nel mese di giugno dell’anno in corso, presso la casa editrice Beit. La presentazione è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre.

 Si tratta della più tradotta e più diffusa sintesi di storia politica e culturale del nostro Paese, nella quale vengono presentati fatti e avvenimenti che segnarono l’evoluzione politica e culturale dello spazio abitato dai romeni, dalla conquista della Dacia da parte dei romani fino ad oggi. Lungo un itinerario tortuoso, spesso interrotto da interventi stranieri (romani, ottomani, sovietici), le pagine del volume portano il lettore fino al conseguimento dell’indipendenza nazionale (1877-1878), e oltre, fino al “comunismo nazionalista” di Nicolae Ceauşescu, poi attraverso gli anni della Romania democratica fino all’adesione all’Unione Europea.

 Il libro sarà presentato da Keith Hitchins, l’autore, da Marco Dogo, professore presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, da Alberto Basciani, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre e autore della postfazione e da Rudolf Dinu, professore presso l'Università di Bucarest e direttore dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia.

 Keith Hitchins è professore presso l’Università di Illinois Urbana-Champaign, dove insegna storia dell’Europa Centrale e Orientale con particolare riguardo alla storia dei romeni. I risultati delle sue ricerche, particolarmente vaste su questo tema, si rispecchiano in volumi e articoli scritti in inglesi, in seguito tradotti in romeno e in altre lingue europee: The Rumanian National Movement in Transylvania 1780–1849 (Harvard University Press, 1969); Ortodoxie şi naţionalitate (Univers Enciclopedic, 1995); Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională românească din Transilvania 1860–1914 (Ed. Enciclopedică, 2000). Ha scritto una storia della Romania moderna in due volumi, tradotta in romeno con il titolo: Românii 1774–1866 (Humanitas, 1998, 2004, 2013) e România 1866–1947 (Humanitas, 1996, 1998, 2004, 2013). I suoi più recenti volumi pubblicati sono: Ion Brătianu: Romania. The Peace Conferences of 1919–23 (Haus Publishing, 2011) e A Concise History of Romania (Cambridge University Press, 2013), l’ultimo tradotto in italiano con il titolo Romania, storia e cultura.

Per il contributo importante alla storia dei romeni, Keith Hitchins ha ricevuto il titolo di doctor honoris causa da parte di più università romene: Cluj-Napoca (1991), Sibiu (1993), Alba Iulia (2001), Târgu Mureş (2005), Timişoara (2008) şi Iaşi (2008). Dal 1991 è membro onorario dell’Accademia Romena.

 Il volume Romania, storia e cultura è una novità editoriale importantissima per la divulgazione della storia e della cultura romene in Italia, trattandosi di una delle poche sintesi di storia della Romania pubblicate nella Penisola italiana negli anni più recenti.

 Per altri dettagli riguardanti il volume si veda: http://www.orizonturiculturale.ro/it_recensioni_Alberto-Basciani.html.

Nessun commento:

Posta un commento