La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 2 ottobre 2015

„Românii și Marele Război” – expoziție foto-documentară la Cremona dedicată aniversării centenarului Primului Război Mondial/„I Romeni e la Grande Guerra” – mostra foto-documentaria a Cremona dedicata al Centenario della Grande Guerra


Comunicat de presa

 Joi, 08 octombrie 2015 16:45 - Duminică, 25 octombrie 2015 Palazzo Comunale – Salone degli Alabardieri di Cremona

 Joi, 8 octombrie 2015, ora 16:45, la Palazzo Comunale – Salone degli Alabardieri din Cremona va avea loc inaugurarea expoziției foto-documentare cu titlul „I Romeni e la Grande Guerra/Românii și Marele Război”. Evenimentul, organizat de Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Cremona e Lodi, Centro Incontri Diplomatici – Cremona, Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Naționale ale României și Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria orașului Cremona, beneficiază de patronajul Ambasadei României în Republica Italiană, al Consulatului General al României la Milano, al Regiunii Lombardia, al Provinciei Cremona și al Primăriei orașului Cremona.

În urma colaborării dintre Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Naționale ale României și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a rezultat expoziţia „I Romeni e la Grande Guerra/Românii și Marele Război” ce reunește peste 40 de panouri foto-documentare menite să prezinte publicului implicarea românilor și a României în Primului Război Mondial, pe baza documentelor de arhivă, a fotografiilor, ilustrațiilor contemporane și a documentelor de presă.

 Expoziţia beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român şi va rămâne deschisă publicului până în data de 25 octombrie a. c., la Palazzo Comunale – Salone degli Alabardieri din Cremona (Piazza del Comune 8, Cremona).

 Intrarea este liberă.
 Participarea la vernisajul expoziției se face pe bază de invitație, iar confirmările sunt așteptate la e-mail: or.rci@nats.iahim

 Organizatori: Institutul Cultural Român, Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Cremona e Lodi, Centro Incontri Diplomatici, Muzeul Național de Istorie a României, Arhivele Naționale ale României și Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj-Napoca

 În colaborare cu: Primăria orașului Cremona

 Cu patronajul: Ambasada României în Republica Italiană, Consulatul General al României la Milano, Regiunea Lombardia, Provincia Cremona și Primăria orașului Cremona

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comunicto stampa

 „I Romeni e la Grande Guerra” – mostra foto-documentaria a Cremona dedicata al Centenario della Grande Guerra

Giovedì, 08 ottobre 2015  16:45 - Domenica, 25 ottobre 2015
Palazzo Comunale – Salone degli Alabardieri di Cremona

Giovedì, 8 ottobre 2015, ore 16:45, presso il Palazzo Comunale – Salone degli Alabardieri di Cremona avrà luogo l’inaugurazione della mostra foto-documentaria dal titolo „I Romeni e la Grande Guerra”. L’evento, organizzato dall’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Cremona e Lodi, il Centro Incontri Diplomatici – Cremona, il Museo Nazionale di Storia della Romania, l’Archivio Nazionale della Romania e l’Università Babeș–Bolyai di Cluj-Napoca, in collaborazione con il Comune di Cremona, si avvale del patrocinio dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, del Consolato Generale di Romania a Milano, della Regione Lombardia, della Provincia di Cremona e del Comune di Cremona.

In seguito alla collaborazione tra l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e il Museo Nazionale di Storia della Romania, l’Archivio Nazionale della Romania e l’Università Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, è risultata la mostra „I Romeni e la Grande Guerra” che riunisce oltre 40 panelli foto-documentari che rispecchiano la partecipazione dei romeni e della Romania alla Grande Guerra, in base ai documenti d’archivio, alle fotografie, alle illustrazioni coeve e alle rassegne stampa d’epoca.

La mostra si avvale del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e rimarrà aperta al pubblico fino al 25 ottobre prossimo, presso il Palazzo Comunale – Salone degli Alabardieri di Cremona (Piazza del Comune 8, Cremona).

Ingresso libero.
L’ingresso all’inaugurazione della mostra sarà su invito.
Per informazioni e prenotazioni: or.rci@nats.iahim.

Organizzatori: Istituto Culturale Romeno di Bucarest, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Cremona e Lodi, Centro Incontri Diplomatici di Cremona, Museo Nazionale di Storia della Romania, Archivio Nazionale della Romania e Università Babeș–Bolyai di Cluj-Napoca

In collaborazione con: Comune di Cremona

Con il patrocinio di: Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, Consolato Generale di Romania a Milano, Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Comune di Cremona

Nessun commento:

Posta un commento