La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

sabato 17 ottobre 2015

Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane/ ADRI, C.I.A.O Romania și Associazione Ebano


Comunicat de presa/Comunicato stampa

 Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este celebrată în fiecare an în data de 18 octombrie, având ca scop informarea și sensibilizarea societății asupra fenomenului ce încalcă grav drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

 Cu toții ar trebui să luăm atitudine împotriva acestei forme de ‘sclavie modernă’, în continuă expansiune. Traficul de persoane și exploatarea prin munca reprezintă o problemă majoră cu care se confrunta și românii din diaspora, Italia fiind una dintre primele 10 țări de destinație a victimelor traficului de persoane.

 Ar fi util ca Ministerul Afacerilor Externe și organizațiile non-guvernamentale active în acest sector să desfășoare acțiuni și campanii de informare în acest domeniu și pentru românii din diaspora. În cele mai multe cazuri, victimele provin nu atât din familii dezorganizate, cât mai ales din familii în care nu au primit dragostea și atenția necesare sau din rândul celor care au părinți la munca în străinătate.

 Sporirea gradului de cunoaștere a acestui fenomen de către cetățeni reprezintă o cale în plus de prevenire a acestui flagel care ar fi util să fie în centrul preocupărilor autorităților, spre binele întregii societăți.

 Giornata Europea contro la tratta degli esseri umani

 La Giornata europea contro la tratta degli esseri umani si celebra il 18 ottobre di ogni anno, al fine di informare e sensibilizzare la società sul fenomeno che costituisce una violazione dei diritti umani e una forma moderna di schiavitù che gravemente viola la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale considera la lotta contro tale fenomeno una delle priorità di intervento.

 La tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale è un problema che colpisce anche la diaspora romena, l’Italia essendo uno dei primi 10 paesi di destinazione dove operano le organizzazioni criminali che gestiscono il “trafficking” a livello mondiale.

 Sarebbe utile che il Ministero degli Affari Esteri e le organizzazioni non governative che operano in questo settore svolgano azioni e campagne di informazione anche per i romeni della diaspora. Nella maggior parte dei casi, le vittime provengono non tanto da famiglie disorganizzate, ma soprattutto provenienti da famiglie dove non hanno ricevuto né l’amore né l’attenzione necessari, oppure da coloro i cui genitori sono all’estero per lavoro.

 Aumentare la conoscenza e la comprensione di questo fenomeno da parte dei cittadini rappresenta un ulteriore modo per prevenire questo flagello, il quale dovrebbe essere al centro dell’attenzione e delle azioni delle autorità per il bene di tutta la società.

 ADRI — Asociația Femeilor Românce din Italia
 C.I.A.O Romania — Comitato Italiano Associazioni e ONG in Romania
Associazione Ebano
  

Fonte:Associazione delle Donne Romene in Italia

1 commento:

Silvia Dumitrache ha detto...

Multumim pentru publicare, numai bine!

Posta un commento