La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

sabato 30 aprile 2016

Cerere de amânare a termenului de înscriere a cetăţenilor comunitari pe listele electorale suplimentare până pe data de 10 mai‏

Domnului Prefect al Romei, Franco Gabrielli

Scrisoare deschisă

Ref.: Cerere de amânare a termenului de înscriere a cetăţenilor comunitari pe listele electorale suplimentare până pe data de 10 mai

Stimate domnule Prefect,

în data de 5 iunie anul curent, cetăţenii români sunt chemaţi a alege reprezentanţii pentru Primăria Romei. Deci, şi cetăţenii comunitari cu domiciliul în Roma ar trebui să fie chemaţi pentru a participa la aceste alegeri locale. “Ar trebui” deoarece acest lucru este trecut sub tăcere de partide, mass-media, instituţii publice, Primăria Romei.

În calitate de preşedinte al Asociației Românilor din Italia şi rezident de 20 de ani la Roma, am asistat la mai multe alegeri locale, dar niciodată ca acum: tăcerea asupra dreptului de vot a cetățenilor comunitari a fost absolută. În trecut, partidele se întreceau pentru a câştiga votul acestora iar pe listele electorale întotdeauna erau prezenți candidați străini. În aceste zile, chiar dacă suntem în plină campanie electorală, nu se vorbeşte deloc.

Partidul Democrat, cu o ipocrizie nemărginită, a invitat cetățenii străini să participe la alegerile preliminare care desemnează candidatul, vot care nu are nici un fel de însemnătate juridică sau influență la scrutinul real, dar pentru alegerile din 5 iunie, nici un cuvânt.

Mişcarea 5 Stele (Movimento 5 Stelle), tot timpul în prima linie pentru apărarea drepturilor celor marginalizați, de data aceasta, pur şi simplu nu a luat în considerație această temă, coaliția de centru dreapta neavând nici măcar curajul să pronunțe cuvântul “străin” pentru a nu crea probleme partenerului lor, Matteo Salvini, preşedintele partidului Lega Nord, partid extrem şi naționalist.

În acest an, tot în data de 5 iunie, şi la Bucureşti se votează pentru alegerea primarilor şi a consilierilor. Reprezentanți ai partidelor din România cheamă românii din Italia nu numai să voteze pentru aceste alegeri dar şi pentru a candida la Bucureşti şi în țară. Deci, Bucureştiul promovează aceste drepturi, Roma NU.

Pentru Primăria Romei, cetățeanul străin nu există.

Articolul 40 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene citează ”orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat”.

Un cetățean comunitar nu merge la vot în baza principiului sic et simpliciter dar trebuie să se înscrie înainte pe listele electorale suplimentare.

În concluzie, consider că lipsa comunicărilor privind înscrierea pe aceste liste reprezintă o gravă violare a Art. 40 a cartei mai sus menţionată.

De câteva zile, mai precis pe 26 aprilie a expirat termenul pentru înscrierea pe listele electorale suplimentare. Din aceste motive, cererem Prefectului Romei, amânarea termenului de înscriere a cetăţenilor comunitari pe listele electorale suplimentare până pe data de 10 mai.

Roma, 28 aprilie 2016

Eugen Terteleac, Președinte Asociația Românilor din Italia
____________________________________________________________

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA FINO AL 10 MAGGIO PER L’ISCRIZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE

Gent.mo Dott. Franco Gabrielli,

Il 5 giugno p.v., i cittadini romani sono chiamati ad eleggere i loro rappresentanti nelle
istituzioni capitoline. Dunque, anche i cittadini comunitari residenti a Roma dovrebbero essere
chiamati a partecipare alle suddette elezioni. Dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, considerato il silenzio non solo dei partiti, ma anche dei mezzi di comunicazione e delle istituzioni stesse. In qualità di presidente dell'Associazione dei Romeni in Italia e residente a Roma da quasi 20 anni, ho assistito a tanti scrutini comunali. Però, mai come oggi, il silenzio sul diritto di voto dei cittadini comunitari è assoluto. Orbene, nelle passate elezioni i partiti facevano a gara nel contendersi il voto dei medesimi elettori e sulle liste elettorali erano presenti sempre anche candidati stranieri.

In questi giorni, tuttavia, non se ne parla proprio. Il PD, con elargizione ipocrita, aveva invitato gli stranieri alle primarie, però nessun appello ad esprimere il voto il 5 giugno. Il Movimento 5 Stelle, sempre pronto a battersi per i diritti degli esclusi, questa volta omette completamente d'informare circa il diritto di voto della popolazione straniera residente. Il centro-destra non osa nemmeno nominare la parola "straniero", onde evitare lo sguardo feroce di Matteo Salvini.

Quest'anno si vota anche Bucarest per eleggere il sindaco, coincidenza, sempre il 5 giugno.
Addirittura, gli emissari della capitale danubiana, chiamano i romeni d'Italia a votare e a candidarsi a Bucarest. Lo fanno da Bucarest, invece da Roma no.
Per il Comune di Roma l'elettore straniero non esiste!

L’art. 40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che “ogni cittadino
dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”.

Un cittadino comunitario non va a votare sic et simpliciter, ma deve iscriversi prima nelle liste
elettorali aggiunte.

Ritengo, pertanto, che la mancata comunicazione circa l'iscrizione rappresenti una violazione
dei diritti fondamentali della suddetta Carta. Tra qualche giorno, ossia il 26 aprile, scade il termine per l'iscrizione dei cittadini comunitari nelle liste elettorali aggiunte. Per questi motivi, chiediamo la proroga fino al 10 maggio per l’iscrizione dei cittadini comunitari nelle liste elettorali aggiunte.

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti .

Roma, lì 216 aprile 2016

Associazione dei Romeni in Italia,
Il Presidente Eugen Terteleac

Nessun commento:

Posta un commento