La comunità romena si incontra e si racconta attraverso storie quotidiane, punti di vista, fatti di cronaca, appuntamenti e novità, per non dimenticare le radici e per vivere meglio la distanza dal paese natale.
Informazioni utili per i romeni che vivono in Italia, per conoscere le opportunità che la realtà circostante offre e divenire cittadini attivi.

Comunitatea Românească în Italia

Locul unde comunitatea românească se regăsește zilnic în știri, noutăți, mărturii, informații și sfaturi, pentru a nu uita rădăcinile și a trăi mai bine departe de țara natală. Informații utile pentru românii care trăiesc în Italia, despre oportunitățile pe care le oferă realitatea din jur și pentru a deveni cetățeni activi.

Bun găsit pe site! Benvenuto!

Comentează articolele publicate! Commenta gli articoli pubblicati!

venerdì 15 aprile 2016

Congresul internaţional «Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna», Veneţia, 19–20 aprilie 2016

Comunicat de presa

19 aprilie 2016 - 20 aprilie 2016

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, beneficiind de susţinerea financiară a Institutului Cultural Român şi de colaborarea Consulatului General al României de la Trieste, organizează, sub patronajul Universităţii Ca' Foscari din Veneţia şi al Academiei Române, congresul internaţional «Venezia e l'Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna», care se va desfăşura la Veneţia în perioada 19-20 aprilie 2016. În prima zi a manifestării ştiinţifice, lucrările pe secţiuni se vor desfăşura în Sala «Marino Berengo» şi Sala «Archivio» din palatul Ca' Foscari, sediul central al Universităţii Ca' Foscari din Veneţia . Cea de-a doua zi a lucrărilor congresului se va desfăşura în Sala de conferinţe «Marian Papahagi» de la Palazzo Correr, sediul Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Manifestarea ştiinţifică îşi propune să reunească specialişti care au întreprins şi continuă să conducă cercetări privitoare la relaţiile Veneţiei cu Europa Răsăriteană în secolele XIII-XVIII, cu abordări întemeiate pe surse inedite sau utilizând metodologii inovatoare. Tematica, axată pe istorie politico-diplomatică, economică, culturală, este încadrabilă în orizontul cronologic ce porneşte din Spätmittelalter şi se încheie la finele Epocii luminilor. O perioadă lungă, care a înregistrat numeroase transformări în plan politic, economic şi cultural la nivelul întregului continent, secole ce au dus la mutaţii profunde în relaţiile Veneţiei cu statele din Europa Răsăriteană. Veneţia a fost, pe aproape întreaga durată a existenţei sale ca stat, o prezenţă activă în Europa Răsăriteană, îndeosebi din punct de vedere economic, dar şi politico-diplomatic, militar şi cultural, astfel că numeroase aspecte ale implicării şi ale intereselor sale în această parte a lumii, ca şi ecourile acestora în Occident, rămân încă necunoscute sau mai puţin studiate. Manifestarea ştiinţifică este definitorie pentru rolul Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de promotor al culturii româneşti de specialitate.

Congresul contribuie substanţial la diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de specialiştii noştri într-un centru universitar şi cultural de notorietate internaţională ca Veneţia, spaţiu de convergenţă a reprezentanţilor diferitelor şcoli istoriografice, de confruntare constructivă a ideilor şi de materializare, prin publicaţii şi conferinţe, a muncii depuse în vederea reliefării multiplelor faţete ale trecutului istoric comun, din perspectiva relaţiilor Republicii veneţiene, ale Peninsulei Italice în general, cu spaţiul românesc şi Sud-Estul european.

Manifestarea oferă României şi şcolii istorice naţionale posibilitatea de a contribui direct la evaluarea progreselor cercetării în domeniul ştiinţelor umaniste şi de a-şi asuma rolul de promotoare a unor direcţii de studiu care vizează istoria spaţiului nostru în contextul mai larg al evoluţiei Europei Răsăritene şi Mediteraneene.

Congresul internaţional Venezia e l'Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna reafirmă menirea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia de a promova valorile naţionale şi europene şi de a construi punţi între culturi, constituindu-se într-o poartă deschisă în Italia pentru cei care sunt interesaţi de orice aspect relevant al culturii şi istoriei României şi al multiplelor relaţii româno-italiene.

Ne exprimăm convingerea că programul manifestării ştiinţifice, anexat la prezentul comunicat, deopotrivă cu eforturile întreprinse de organizatori şi angajamentul şi disponibilitatea participanţilor, merită pe deplin o reflectare adecvată în mass-media naţională şi internaţională. Pentru orice precizare suplimentară, Secretariatul organizatoric al manifestării ştiinţifice vă stă la dispoziţie la următoarele date de contact:

Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica

Palazzo Correr, Campo Santa Fosca

Cannaregio 2214, 30121 Venezia (VE)

Tel.: +39 041 52 42 309

Fax: +39 041 71 53 31

E-mail: istiorga@tin.it

Webpage: www.icr.ro/venetia/

Nessun commento:

Posta un commento